Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Телекомунікаційних технологій

Науково-педагогічні працівники кафедри телекомунікаційних технологій ведуть активну наукову дослідницьку роботу.

За останні три роки на кафедрі виконані ініціативні науково-дослідницькі роботи:

  • Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку програмно-апаратного забезпечення конструювання радіоелектронної апаратури. Номер державної реєстрації 0115U004269
  • Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку елементної бази радіоелектронної апаратури. Номер державної реєстрації 0115U004270
  • Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку технічних засобів радіомоніторингу в Україні. Номер державної реєстрації 0115U004268
  • Дослідження застосування міліметрового і субміліметрового діапазонів в телекомунікаційних системах. Номер державної реєстрації 0116U006294
  • Волоконно-оптичний зв'язок. Номер державної реєстрації 0114U000541
  • Елементи фотонних мереж зв’язку. Номер державної реєстрації 0115U004265

На даний час колектив кафедри виконує наступні науково-дослідницькі роботи:

Ініціативні

  • Розробка методів поліпшення характеристик фотонних компонентів для їх застосування в перспективних телекомунікаційних мережах
  • Розробка методів забезпечення електромагнітної сумісності при визначених вимогах щодо якості передачі інформації в лініях зв’язку

Господарсько-договірна НДР

  • Випробування зразків кабелів зв’язку

З останніх публікацій:

Sarapuloff S.A., Huinam Rhee, Bondarenko T.G. Simulations & Experiments  of Low-Frequency Spectrum of Hemispherical Resonator Gyroscopes (HRG), February 23-25, 2016. Laguna Beach, CA, USA, The 3rd International Symposium on Inertial Sensors & Systems («ISS-2016»),  http://2017.ieee-inertial.org/ .

Переглядів: 3 449
^