XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Телекомунікаційних технологій

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Інноваційний зміст навчання
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дописи студентів
Партнери кафедри

Наукова діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри телекомунікаційних технологій ведуть активну наукову дослідницьку роботу.
На даний час колектив кафедри виконує наступні науково-дослідницькі роботи:

  • Розробка методів поліпшення характеристик фотонних компонентів для їх застосування в перспективних телекомунікаційних мережах

Розробка методів забезпечення електромагнітної сумісності при визначених вимогах щодо якості передачі інформації в лініях зв’язку

Господарсько-договірні НДР

  • Випробування зразків кабелів зв’язку

За останні три роки на кафедрі виконані ініціативні науково-дослідницькі роботи:

  • Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку програмно-апаратного забезпечення конструювання радіоелектронної апаратури. Номер державної реєстрації 0115U004269
  • Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку елементної бази радіоелектронної апаратури. Номер державної реєстрації 0115U004270
  • Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку технічних засобів радіомоніторингу в Україні. Номер державної реєстрації 0115U004268
  • Дослідження застосування міліметрового і субміліметрового діапазонів в телекомунікаційних системах. Номер державної реєстрації 0116U006294
  • Волоконно-оптичний зв'язок. Номер державної реєстрації 0114U000541
  • Елементи фотонних мереж зв’язку. Номер державної реєстрації 0115U004265

Результати виконання НДР «Випробування  кабелів зв’язку» використовуються аспірантами кафедри Баришевим Д.В. в дисертаційних дослідженнях на тему «Методика підвищення пропускної здатності волоконно-оптичних систем передачі з використаням радіофотонних технологій» та Дударєвою Г.О. на тему «Методи декодування інформації з застосуванням кільцевих кодів».

З останніх публікацій:

Sarapuloff S.A., Huinam Rhee, Bondarenko T.G. Simulations & Experiments of Low-Frequency Spectrum of Hemispherical Resonator Gyroscopes (HRG), February 23-25, 2016. Laguna Beach, CA, USA, The 3rd International Symposium on Inertial Sensors & Systems («ISS-2016»), http://2017.ieee-inertial.org/ .

1. МельникЮ.В. Автоматизированная система расчета потерь на трассах радиораспространения / Мельник Ю.В., Половеня С.И., Мурашко И.С. // Проблемы инфокоммуникаций. – 2017. - № 2(6). – С. 65-74.

2. Мельник Ю.В. Математическая модель распределения информационных потоков / Мельник Ю.В., Козелков С.В., Бондарчук А.П., Сторчак К.П., Половеня С.И. // Проблемы инфокоммуникаций. – 2018. – № 1(7). – С. 13-22.

3. МельникЮ.В. Принципы эффективного управления распределением ресурсов мультисервисной макросети при предоставлении услуг пользователям / Мельник Ю.В., Половеня С.И., Федорова Н.В., Пирогова Н.В. // Весник связи. – 2018. - № 2(148). – С. 56-59.

4. Мельник Ю.В. Метод перетворення інформативних параметрів стану людини-оператора в ергатичних телекомунікаційних системах. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – № 3(56). – С. 104-110.

5. Мельник Ю.В. Принципи інтелектуального управління телекомунікаційними мережами нового покоління / Мельник Ю.В., Мельник В.Ю. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – № 4(57). – С. 52-57.

6. Мельник Ю.В. Моделі керування мережевими елементами у відповідності до ідеології TMN. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2018. – № 1(58). – С. 66-72.

7. Мельник Ю.В. Застосування теорії нечіткої логіки для побудови моделі управління канальним ресурсом мережі зв’язку / Мельник Ю.В., Хохлюк О.В., Зіненко Ю.М. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2018. – № 2(59). – С. 21-27.

8. Мельник Ю.В. Особливості управління ергатичною телекомунікаційною системою спеціального призначення / Мельник Ю.В., Козелков С.В. // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018. – № 2(48). – С. 14-19.

Статті у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ДАК України

9. Мельник Ю.В. Особливості формування сигналів міліметрового та терагерцового діапазонів для радіофотонних систем зв’язку / Мельник Ю.В., Кременецька Я.А., Фелінський Г.С., Бондаренко Є.О. // Наукові записки УНДІЗ. – 2017. – № 3(47). – С. 50-63.

10. Мельник Ю.В. Модель управління телекомунікаційною мережею на основі нейронної мережі та оцінка ефективності її функціонування / Мельник Ю.В., Макаренко А.О., Кільменінов О.А. // Наукові записки УНДІЗ. – 2017. – № 4(48). – С. 30-35.

11. Мельник Ю.В. Моделювання радіоканалу зв’язку міліметрового діапазону хвиль з використанням технології RoF / Мельник Ю.В., Кременецька Я.А., Марков С.Ю., Градобоєва Н.В. // Наукові записки УНДІЗ. – 2018. – № 1(49). – С. 41-50.

12. Мельник Ю.В. Нейромережеве управління нестаціонарним об’єктом на основі методу адаптації по виявленню розладнання / Мельник Ю.В., Толубко В.Б., Макаренко А.О. // Наукові записки УНДІЗ. – 2018. – № 2(509). – С. 5-10.

13. Мельник Ю.В. Побудова узагальненої нейромережевої моделі ієрархічного управління мережею зв’язку / Мельник Ю.В., Сторчак К.П. // Зв'язок. – 2017. – № 5(129). – С. 46-51.

14. Мельник Ю.В. Людина-оператор в структурі управління TMN мережі / Мельник Ю.В., Гаврилко Є.В. // Зв'язок. – 2017. – № 6 (130). – С. 6-11.

15. Мельник Ю.В. Оценка ключевых показателей качества шума при разработке прибора типа ГИКШ-1. / Мельник Ю.В., Кострюковский А.Г., Половеня С.И. // Зв'язок. – 2018. – № 1(131). – С. 37-41.

16. Мельник Ю.В. Модифицированный алгоритм достижения консенсуса на основе локального правила голосования / Мельник Ю.В., Дуйнова Ю.А., Лущик Н.И., Половеня С.И. // Зв'язок. – 2018. – № 2(132). – С. 20-25.

17. Мельник Ю.В. Особливості формування сімейства кільцевих кодів типу 001011: математична модель. / Мельник Ю.В., Отрох С.І., Дубровський В.В., Скрипник В.В., Дударєва Г.О. // Зв'язок. – 2018. – № 1(131). – С. 46-50.

18. Мельник Ю.В. Застосування ANFIS-подібної нейронної мережі для вирішення задачі оцінки функціонального стану оператора ергатичних систем. // НУОУ. Труди університету. – 2018. – №2(147). – С. 65-69.

19. Мельник Ю.В. Забезпечення цілісності інформації на мережевому рівні мультисервісних мереж зв’язку. // Сучасний захист інформації. – 2018. – № 1(33). – С. 54-58.

20. Мельник Ю.В. Модель нечіткого прогнозування про стан пристрою мережі на основі нечіткого узагальненого параметру / Мельник Ю.В., Беркман Л.Н. // Сучасний захист інформації. – 2018. - № 2(34). – С. 36-41.

 

Матеріали й тези доповідей на конференціях

1. Мельник Ю.В. Підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж на основі інтелектуальних технологій / Ю.В. Мельник // IX міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – 20-21 грудня, 2017. – С. 72.

2. Мельник Ю.В. Анализ показателей эффективности волоконно-эфирных систем ROF / Ю.В. Мельник, Я.А. Кременецкая, И.О. Лисковский // IX міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – 20-21 грудня, 2017. – С. 41-42.

3. Мельник Ю.В. Використання фотонних методів формування передачі і розподілу сигналів міліметрового діапазону хвиль в телекомунікаційних системах. / Ю.В. Мельник, Я.А. Кременецька, С.Ю. Марков // Тези доповідей X міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». – 12-13 квітня, 2018. – С.113.

4. Мельник Ю.В. Модель управління канальним ресурсом мережі зв’язку на підставі теорії нечіткої логіки. / Ю.В. Мельник // Тези доповідей X міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». – 12-13 квітня, 2018. – С.123.

5. Мельник Ю.В. Оптоволоконный сегмент сетей 4/5 G. / Ю.В. Мельник // Матеріали регіональної міжнародної конференції МСЕ для стран Европи і СНГ «Цифрове майбутнє на базі 4G/5G» - 14-16 травня, 2018. – С. 55-59.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 5 464