Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Телекомунікаційних технологій

Науково-педагогічний  колектив кафедри складає 8  штатних викладачів, з  них:

- Докторів технічних наук - 2,

- кандидатів технічних наук - 7,

Питома вага   докторів та кандидатів наук  складає 75%, що відповідає  вимогам законодавства щодо структурного підрозділу

Засновником наукової школи кафедри є доктор фізико-математичних наук, професор Леонід Михайлович Андрушко, який одним з перших розпочав  наукові  дослідження в галузі оптичного зв’язку, основні його роботи присвячені синтезу неоднорідних оптичних направляючих систем

Послідовниками Андрушко Л.М. є кандидат технічних наук, доцент В. Б. Каток,  основні роботи  якого присвячені теоретичному дослідженню та практичному впровадженню волоконно-оптичних кабелів на мережах зв'язку України, доктор технічних наук, доцент О.О. Манько.

На  кафедрі проводиться активна  підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. За останні 3 роки   захистили дисертації  та отримали науковий ступень доктора технічних наук Манько О.О., ступень кандидата  технічних наук аспірант  Касимов Р.Р., здобувач Скубак О.М.

 

            На кафедрі працюють два наукових студентських гуртки:  «Світловод» та «Мережі телекомунікацій» - науковий керівник  к.т.н. Марков  С.Ю.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_93_77306192.jpg

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_93_71935394.jpg

 

Дипломи студентів – членів гуртка «Світловод», які на Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт з технічних наук (спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі), що проходив в м Одесі,  зайняли 3 місто. 

Студенти-переможці  Людмила Гонтаренко та Антон Глебов

 

За результатами наукових досліджень за останні 3 роки викладачі кафедри опублікували у фахових виданнях біля  100 наукових робіт, отримали 8  патентів на винаходи та корисні моделі.

Видано монографію Спектрально-селективні оптичні пристрої для телекомунікацій: - К.: Профі, 2014. – 410с.  Г.О. Сукач, В.В. Кідалов, В.В. Бойко, О.О. Манько.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_239_25118874.png

Монографія присвячена теоретичним та експериментальним дослідженням і розробкам сучасних спектрально-селективних оптичних пристроїв для телекомунікацій. Вона охоплює наукові та технічні аспекти аналізу та синтезу сучасних багатошарових оптичних фільтрів і оптичного волокна, а також практичні проблеми їх застосування в системах зв’язку. В роботі розглянуті технологічні аспекти проблеми, запропоновані та реалізовані методи моделювання, синтезу та аналізу багатошарових систем зі сталим та змінним показником заломлення, оптоелектронні елементи, пристрої і системи зв’язку, а також системні та проблемні питання побудови сучасних волоконно-оптичних ліній передачі.  

            Співробітники   кафедри    приймають    участь    в організаційних та програмних комітетах наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, у міжнародних та вітчизняних наукових організаціях, радах, комітетах, в наукових радах. 


На кафедрі телекомунікаційних технологій в березні-квітні 2017 року планується:

  1. Відкриття науково-дослідної роботи на тему «Обгрунтування вимог до технічних характеристик волоконно-оптичного кабелю, який експлуатується в умовах наднизьких температур». Потенційний замовник – Національний антарктичний науковий центр.
  2. За результатами виконання науково-дослідної роботи на тему «Обгрунтування вимог до технічних характеристик волоконно-оптичного кабелю, який експлуатується в умовах наднизьких температур» Відкриття дослідно-конструкторської роботи на тему «Створення дослідного зразка волоконно-оптичного кабелю, який експлуатується в умовах наднизьких температур». Потенційний замовник – Національний антарктичний науковий центр.

В березні 2017 року колектив кафедри телекомунікаційних систем розпочинає роботу студентських наукових гуртків за новими:

  1. Волоконно-оптичні системи передачи. Керівник гуртка – доцент кафедри МАРКОВ Сергій Юхимович.
  2. Структуровані кабельні системи. Керівник гуртка – старший викладач кафедри КРИЛОВ Володимир Михайлович.

Напрямки діяльності: 1. «Волоконно-оптичні системи передачи.» - дослідження напрямків  удосконалення сучасного науково-методичного апарату з  проектування, будівництва та експлуатації ВОЛЗ.

  1. «Структуровані кабельні системи» - дослідження напрямків  удосконалення сучасного науково-методичного апарату з  проектування, будівництва та експлуатації СКС. Розробка сучасного ПЗ з проектування елементів СКС.
Переглядів: 2 771
^