Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Телекомунікаційних технологій

Науково-педагогічні працівники кафедри телекомунікаційних технологій ведуть активну наукову дослідницьку роботу.
            На даний час колектив кафедри виконує наступні науково-дослідницькі роботи:

  • Розробка методів поліпшення характеристик фотонних компонентів для їх застосування в перспективних телекомунікаційних мережах

Розробка методів забезпечення електромагнітної сумісності при визначених вимогах щодо якості передачі інформації в лініях зв’язку
        
Господарсько-договірна НДР

  • Випробування зразків кабелів зв’язку

            За останні три роки на кафедрі виконані ініціативні науково-дослідницькі роботи:

  • Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку програмно-апаратного забезпечення конструювання радіоелектронної апаратури. Номер державної реєстрації 0115U004269
  • Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку елементної бази радіоелектронної апаратури. Номер державної реєстрації 0115U004270
  • Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку технічних засобів радіомоніторингу в Україні. Номер державної реєстрації 0115U004268
  • Дослідження застосування міліметрового і субміліметрового діапазонів в телекомунікаційних системах. Номер державної реєстрації 0116U006294
  • Волоконно-оптичний зв'язок. Номер державної реєстрації 0114U000541
  • Елементи фотонних мереж зв’язку. Номер державної реєстрації 0115U004265

З останніх публікацій:

Sarapuloff S.A., Huinam Rhee, Bondarenko T.G. Simulations & Experiments of Low-Frequency Spectrum of Hemispherical Resonator Gyroscopes (HRG), February 23-25, 2016. Laguna Beach, CA, USA, The 3rd International Symposium on Inertial Sensors & Systems («ISS-2016»), http://2017.ieee-inertial.org/ .

1. МельникЮ.В. Автоматизированная система расчета потерь на трассах радиораспространения / Мельник Ю.В., Половеня С.И., Мурашко И.С. // Проблемы инфокоммуникаций. – 2017. - № 2(6). – С. 65-74.

2. Мельник Ю.В. Математическая модель распределения информационных потоков / Мельник Ю.В., Козелков С.В., Бондарчук А.П., Сторчак К.П., Половеня С.И. // Проблемы инфокоммуникаций. – 2018. – № 1(7). – С. 13-22.

3. МельникЮ.В. Принципы эффективного управления распределением ресурсов мультисервисной макросети при предоставлении услуг пользователям / Мельник Ю.В., Половеня С.И., Федорова Н.В., Пирогова Н.В. // Весник связи. – 2018. - № 2(148). – С. 56-59.

4. Мельник Ю.В. Метод перетворення інформативних параметрів стану людини-оператора в ергатичних телекомунікаційних системах. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – № 3(56). – С. 104-110.

5. Мельник Ю.В. Принципи інтелектуального управління телекомунікаційними мережами нового покоління / Мельник Ю.В., Мельник В.Ю. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – № 4(57). – С. 52-57.

6. Мельник Ю.В. Моделі керування мережевими елементами у відповідності до ідеології TMN. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2018. – № 1(58). – С. 66-72.

7. Мельник Ю.В. Застосування теорії нечіткої логіки для побудови моделі управління канальним ресурсом мережі зв’язку / Мельник Ю.В., Хохлюк О.В., Зіненко Ю.М. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2018. – № 2(59). – С. 21-27.

8. Мельник Ю.В. Особливості управління ергатичною телекомунікаційною системою спеціального призначення / Мельник Ю.В., Козелков С.В. // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018. – № 2(48). – С. 14-19.

 

Статті у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ДАК України

9. Мельник Ю.В. Особливості формування сигналів міліметрового та терагерцового діапазонів для радіофотонних систем зв’язку / Мельник Ю.В., Кременецька Я.А., Фелінський Г.С., Бондаренко Є.О. // Наукові записки УНДІЗ. – 2017. – № 3(47). – С. 50-63.

10. Мельник Ю.В. Модель управління телекомунікаційною мережею на основі нейронної мережі та оцінка ефективності її функціонування / Мельник Ю.В., Макаренко А.О., Кільменінов О.А. // Наукові записки УНДІЗ. – 2017. – № 4(48). – С. 30-35.

11. Мельник Ю.В. Моделювання радіоканалу зв’язку міліметрового діапазону хвиль з використанням технології RoF / Мельник Ю.В., Кременецька Я.А., Марков С.Ю., Градобоєва Н.В. // Наукові записки УНДІЗ. – 2018. – № 1(49). – С. 41-50.

12. Мельник Ю.В. Нейромережеве управління нестаціонарним об’єктом на основі методу адаптації по виявленню розладнання / Мельник Ю.В., Толубко В.Б., Макаренко А.О. // Наукові записки УНДІЗ. – 2018. – № 2(509). – С. 5-10.

13. Мельник Ю.В. Побудова узагальненої нейромережевої моделі ієрархічного управління мережею зв’язку / Мельник Ю.В., Сторчак К.П. // Зв'язок. – 2017. – № 5(129). – С. 46-51.

14. Мельник Ю.В. Людина-оператор в структурі управління TMN мережі / Мельник Ю.В., Гаврилко Є.В. // Зв'язок. – 2017. – № 6 (130). – С. 6-11.

15. Мельник Ю.В. Оценка ключевых показателей качества шума при разработке прибора типа ГИКШ-1. / Мельник Ю.В., Кострюковский А.Г., Половеня С.И. // Зв'язок. – 2018. – № 1(131). – С. 37-41.

16. Мельник Ю.В. Модифицированный алгоритм достижения консенсуса на основе локального правила голосования / Мельник Ю.В., Дуйнова Ю.А., Лущик Н.И., Половеня С.И. // Зв'язок. – 2018. – № 2(132). – С. 20-25.

17. Мельник Ю.В. Особливості формування сімейства кільцевих кодів типу 001011: математична модель. / Мельник Ю.В., Отрох С.І., Дубровський В.В., Скрипник В.В., Дударєва Г.О. // Зв'язок. – 2018. – № 1(131). – С. 46-50.

18. Мельник Ю.В. Застосування ANFIS-подібної нейронної мережі для вирішення задачі оцінки функціонального стану оператора ергатичних систем. // НУОУ. Труди університету. – 2018. – №2(147). – С. 65-69.

19. Мельник Ю.В. Забезпечення цілісності інформації на мережевому рівні мультисервісних мереж зв’язку. // Сучасний захист інформації. – 2018. – № 1(33). – С. 54-58.

20. Мельник Ю.В. Модель нечіткого прогнозування про стан пристрою мережі на основі нечіткого узагальненого параметру / Мельник Ю.В., Беркман Л.Н. // Сучасний захист інформації. – 2018. - № 2(34). – С. 36-41.

 

 

 

Матеріали й тези доповідей на конференціях

1. Мельник Ю.В. Підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж на основі інтелектуальних технологій / Ю.В. Мельник // IX міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – 20-21 грудня, 2017. – С. 72.

2. Мельник Ю.В. Анализ показателей эффективности волоконно-эфирных систем ROF / Ю.В. Мельник, Я.А. Кременецкая, И.О. Лисковский // IX міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». – 20-21 грудня, 2017. – С. 41-42.

3. Мельник Ю.В. Використання фотонних методів формування передачі і розподілу сигналів міліметрового діапазону хвиль в телекомунікаційних системах. / Ю.В. Мельник, Я.А. Кременецька, С.Ю. Марков // Тези доповідей X міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». – 12-13 квітня, 2018. – С.113.

4. Мельник Ю.В. Модель управління канальним ресурсом мережі зв’язку на підставі теорії нечіткої логіки. / Ю.В. Мельник // Тези доповідей X міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». – 12-13 квітня, 2018. – С.123.

5. Мельник Ю.В. Оптоволоконный сегмент сетей 4/5 G. / Ю.В. Мельник // Матеріали регіональної міжнародної конференції МСЕ для стран Европи і СНГ «Цифрове майбутнє на базі 4G/5G» - 14-16 травня, 2018. – С. 55-59.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 
096-802-04-11, 099-376-46-94
E-mail: melnik_yur@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 3 628
^