Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Телекомунікаційних технологій

Викладачі кафедри розробили та видали з дисциплін, що викладаються на кафедрі, 14 монографій, 10 навчальних та методичних посібників, 4 методичних керівництва з виконання курсових проектів, 23 методичних керівництва до лабораторних робіт.

Регулярно публікуються наукові статті в українських та закордонних видавництвах.

Видання кафедри

«Матричні функції, рівняння та диференціали»./М.Ю. Артеменко, В.Г.Кривуца.: Київ, «Аверс», 2006, 89с. 
«Матричні методи в теорії електричних та електронних кіл»./М.Ю.Артеменко, Ю.С.Кулєшов, Ю.І.Якименко: Київ, КНУТД, 2008, 156с.
«Волоконно-оптичні системи зв’язку» /В.Б.Каток: Київ,1999, 483с
«Волоконно-оптичні системи зв’язку» /В.Б.Каток: Київ,1998, 288с
Переглядів: 2 538
^