Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Професорсько-викладацьким складом кафедри Телекомунікаційних технологій організовано студентський науковий гурток. В ньому беруть участь студенти старших курсів, які мають здібності до наукової роботи, та аспіранти. Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують наукові дослідження, готують статті та тези доповідей до науково-технічних конференцій.

Основні напрямки наукової роботи студентів:

 1.Матричні методи в теорії електричних та телекомунікаційних систем - науковий керівник д.т.н., проф. Артеменко М.Ю.

2.Дослідження способів підвищення показників якості каналів передачі інформації. - науковий керівник к.т.н., доц.. Жураковський Б.Ю.

3. Дослідження способів підвищення ефективності показників якості систем управління на базі завадостійких кодів.- науковий керівник к.т.н., доц. Жураковський Б.Ю.

4.Застосування телекомунікаційних технологій в поштовому зв'язку - науковий керівник ст. викл. Ніколова О.О.

5.Моніторінг лінійно-кабельних споруд;Параметри та технічні характеристики оптичних волокон для систем передавання інформації.- наукові керівники к.т.н доц. Марков С.Ю., к.т.н. доц.. Манько О.О.

6. Пристрої НВЧ на хвилеводах прямокутного та круглого перерізу.- науковий керівник к.т.н доц. Бондаренко Т.Г.

7. Технологія побудови корпоративних мереж - науковий керівник ст. викл. Жукова О.Р.

Переглядів: 5 432
^