Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Вищої математики


Положення про кафедру вищої математики


Історія кафедри вищої математики (ВМ)

1

Кафедру вищої математики було створено в жовтні 1976 року. Це одна з перших кафедр Університету, а в той час Київської філії Одеського електротехнічного інституту зв'язку ім. О.С. Попова.

Завідувачем кафедри було обрано тоді ще доцента, кандидата фізико-математичних наук Барковського В.В.

Кафедра проводила навчання студентів з дисциплін: "Вища математика", "Фізика", "Обчислювальна математика", "Інженерна графіка".

Вищу математику викладали: доценти, кандидати фізико-математичних наук Барковський В.В., Бушанський А.В., Дзядик С.Ю., Корсунський Л.О., Омецінська О.Б.

Фізику викладали: доценти, кандидати фізико-математичних наук Клушин О.О., Левченко Е.Г., Проскура О.І.

Інженерну графіку викладали: доценти, кандидати технічних наук Мороз С.А., Твердохліб М.Г.

Обчислювальну математику викладали: доценти, кандидати технічних наук Кохановський Л.М., Боженко О.І. та старший викладач Бурикін О.Я.

На кафедрі в різні роки працювали:

 • професори, доктори фізико-математичних наук Нижник Л.П., Гомілко О.М., Лопатін О.К., Олешко Т.І.;
 • доценти, кандидати технічних наук Лубенська Т.В., Кубанський В.І., Мазур К.І., Долінська О.Г.;
 • старші викладачі Лавриненко Т.І., Пояркова О.Ю., Лещенко О.О.;
 • асистенти Желнов О.Д., Лавриненко С.О.

Кафедра вищої математики здійснює базову професійну та практичну підготовку на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» за напрямами:

 • «Телекомунікації та радіотехніка»
 • «Інженерія програмного забезпечення»
 • «Комп’ютерна інженерія»
 • «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 • «Системний аналіз»
 • «Кібербезпека»
 • «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
 • «Соціологія»
 • «Менеджмент»
 • «Публічне управління та адміністрування»
 • «Маркетинг»
 • «Економіка»
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Крім того кафедра проводить курси «Обчислювальна математики з використанням ПК».

З 2013 року на кафедрі вищої математики застосовуються новітні інформаційні технології на базі лабораторії інтерактивних технологій саме для вивчення математичних дисциплін.

В даній лабораторії кожен студент працює на автоматизованому робочому місці на базі ПЕОМ із застосуванням сучасного пакету прикладних програм «Maxima» (розробки Массачусетського технологічного університету, не менш потужний ніж MathCad, MathLab), який дозволяє проводити будь-які математичні обчислення з візуалізацією та відображенням результатів і процесу рішення.

Це дає змогу кожному студенту більш якісно засвоїти математичні обчислення, замінити громіздкі аналітичні розрахунки комп’ютерним моделюванням та рішенням математичних задач в обсязі програми підготовки фахівців в галузі телекомунікацій і захисту інформації.

У 1981 з кафедри вищої математики відокремилась кафедра фізики. А у 1991 - кафедра обчислювальної техніки.

У 1996 було введено дисципліну «Теорія масового обслуговування», яку викладали доценти Дзядик С.Ю., Бушанський А.В. протягом 4 років.

У 1986 році Барковський В.В. за результатами наукових досліджень захистив докторську дисертацію, а у 1987 році одержав наукове звання професор.

Впродовж 33 років, з 1976 по вересень 2009, завідувачем кафедри був професор Барковський В.В.

З 1 грудня 2011 року в.о. завідувача кафедри була кандидат фізико-математичних наук, доцент Онищенко В.В.

З 1 вересня 2013 року завідувачем кафедри вищої математики було призначено доктора технічних наук, професора Барабаша Олега Володимировича.

З 1 вересня 2016 року завідувачем кафедри вищої математики було призначено кандидата технічних наук, доцента Шевченко Галину Володимірівну.

За успіхи у навчально-методичній та виховній діяльності викладачі кафедри неодноразово нагороджувались ректором, міністром освіти, Державним комітетом зв’язку та інформатизації України, мером міста Києва, Головою Верховної Ради України.

Переглядів: 17 784
^