Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Вищої математики


Положення про кафедру вищої математики


Кафедра вищої математики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту Гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій.

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Барабаш Олег Володимирович.

Контакти

Наша адреса: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,

Кафедра вищої математики: кімната  514

Завідувач кафедри: кімната 504

роб. телефон (044) 249-25-03

моб. тел. 097-911-08-54

E-mail: bar64@ukr.net

Лаборант кафедри: кімната 517

Якісна математична освіта є стрижневою складовою професійної компетентності інженера, який повинен володіти методами математичного моделювання, кількісного та якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації.

Пріоритетним напрямком роботи кафедри є підвищення якості математичної освіти як такої, що формує гнучке та багатогранне наукове мислення, спрямоване на розв'язання творчих професійних задач, та надає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору.

Ключовими завданнями кафедри є:

  • Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування знань, навичок, умінь у студентів відповідно до потреб галузі та ринку.
  • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності до вимог МОН України.
  • Видання підручників та навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів та працівників сфер телекомунікацій та ІТ.
  • Забезпечення міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків з зарубіжними науково-дослідними установами, навчальними закладами тощо, організація та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
  • Впровадження нових методик при викладанні дисциплін математичного циклу, з метою покращення рівня знань студентів.
  • Розробка та впровадження лабораторних робіт з математичних дисциплін.
  • Впровадження  в практику курси дистанційного навчання як для вивчення розділів курсу вищої математики, так і для систематичного дистанційного тестування
  • Посилення індивідуальної роботи зі студентами шляхом розробки та введення в навчальний план з кожного кредитного модуля розрахунково-графічних, домашніх контрольних робіт.
  • Проведення консультацій для студентів старших курсів із спеціальних розділів вищої математики та базових частин курсу.
Переглядів: 19 296
^