XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

За кафедрою вищої математики закріплені навчальні дисципліни, що відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки та забезпечує виконання навчальних програм бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальностями:

 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека
 • 126 Інформаційні системи і технології.
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 029 Інформаційна, бібліотечна, музейна та архівна справа
 • 051 Економіка
 • 054 Соціологія
 • 073 Менеджмент
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Згідно зі стандартом вищої освіти та освітньо-професійної програми  підготовки бакалаврів з усіх напрямів кафедра проводить навчання з наступних дисциплін циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки:

Вища математика. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування базових математичних знань для розв'язання різних типів задач у професійній діяльності; напрацювання навичок самостійного вивчення наукової літератури, дослідження прикладних проблем і набуття вміння математичного формулювання практичних задач; розвинення інтелекту студентів і формування вмінь аналітично мислити.

Теорія ймовірностей та математична статистика. Метою вивчення даної дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ імовірнісно-статистичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів.

Математичні методи в соціології.  Мета даної дисципліни полявгає у вивченні соціальних явищ у суспільстві за допомогою теоретико-ймовірносних та математико-статистичних методів.

Математичне моделювання та оптимізації процесів. Мета даної дисципліни полявгає у вивченні об'єктів та процесів вказаного напряму сучасними математичними методами. Задачею цієї навчальної дисципліни є ознайомлення з основами теорії математичного моделювання та набуття первинних навичок їх застосування до інформаційних систем, що дозволить випускникам університету успішно розв'язувати задачі проектування та розвитку інфокомунікаційних систем і мереж, оптимізації виробництва зв'язку тощо.

Дискретна математика. Мета даної дисципліни полявгає у сформуванні знання, вміння і навички, необхідні для засвоєння курсу програмування, побудови дискретних математичних моделей реальних об’єктів, проектування систем обробки інформації з використанням алгебричного підходу, розробки ефективних алгоритмів та їх аналізу.

Моделювання та синтез систем управління. Мета даної дисципліни полягає в ознайомленні з основами теорії математичного моделювання та набуття первинних навичок їх застосування до систем захисту інформації. Також студенти оволодіють основними поняттями та методами аналізу і синтезу динамічних систем автоматичного керування.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
E-mail: kafedravm@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 14 112