Державний Університет Телекомунікацій

Матеріальна база - Кафедра Вищої математики

Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики в Державному університеті телекомунікацій

Вивчення студентами математичних дисциплін розвиває аналітичне мислення та надає базові знання та навички із застосування математичних моделей процесів та явищ в телекомунікаційних системах, інформаційній безпеці, менеджменті підприємств зв’язку, тощо.

Традиційно більшість операцій під час вивчення математики здійснюється аналітично. Наприклад, обчислення математичних об’єктів, диференціювання, інтегрування, рішення систем диференційних рівнянь та інше.

Але, в нашому університеті застосовуються новітні інформаційні технології на базі комп’ютерного мультимедійного класу саме для вивчення математичних дисциплін.

В даному класі кожен студент працює на автоматизованому робочому місці на базі ПЕОМ із застосуванням сучасного пакету прикладних програм «Maxima» (розробки Массачусетського технологічного університету, не менш потужний ніж MathCad, MathLab), який дозволяє проводити будь-які математичні обчислення з візуалізацією та відображенням результатів і процесу рішення.

Це дає змогу кожному студенту більш якісно засвоїти математичні обчислення, замінити громіздкі аналітичні розрахунки комп’ютерним моделюванням та рішенням математичних задач в обсязі програми підготовки фахівців в галузі телекомунікацій і захисту інформації.

Аудиторія № 517

Функціональні можливості мультимедійного інтерактивного обладнання класу дозволяють відобразити процес рішення і результати кожного студента на моніторі сервера викладача, а також, за необхідності, на інтерактивному екрані класу, який виконує роль класної дошки. Інтерактивний екран дозволяє здійснювати управління сервером за допомогою лазерної вказівки, як це зазвичай робиться маніпулятором «Миш». В результаті цього викладач має змогу відображати на екрані презентації, відеороліки, тощо, а також зображення монітору будь-якої робочої станції, відображення процесу рішення і результатів математичних обчислень будь-якого студента. Крім того, завдяки новітнім інформаційним технологіям PeintDraw викладач або студент можуть робити надписи на зображенні на інтерактивному екрані за допомогою електронного маркера, як це зазвичай відбувається з крейдою на дошці в аудиторії.

Взагалі застосування новітніх інтерактивних інформаційних технологій при вивченні вищої математики надає можливість викладачу більш якісно продемонструвати процес рішення будь-якої задачі, а студенту надає впевненості, що він зможе за допомогою програмного забезпечення вирішити будь-яку математичну задачу із курсу підготовки фахівців.

Для ретельнішого придбання та розвинення більш поглиблених навичок в розв’язанні математичних задач за допомогою програмного забезпечення, кафедра вищої математики проводить курси з «Обчислювальної математики з використанням ПК».

Переглядів: 7 354
^