XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Матеріальна база

Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики в Державному університеті телекомунікацій

Вивчення студентами математичних дисциплін розвиває аналітичне мислення та надає базові знання та навички із застосування математичних моделей процесів та явищ в телекомунікаційних системах, інформаційній безпеці, менеджменті підприємств зв’язку, тощо.

Традиційно більшість операцій під час вивчення математики здійснюється аналітично. Наприклад, обчислення математичних об’єктів, диференціювання, інтегрування, рішення систем диференційних рівнянь та інше.

Але, в нашому університеті застосовуються новітні інформаційні технології на базі комп’ютерного мультимедійного класу саме для вивчення математичних дисциплін.

В даній аудиторії кожен студент працює на автоматизованому робочому місці на базі ПЕОМ із застосуванням сучасного пакету прикладних програм «Maxima» (розробки Массачусетського технологічного університету, не менш потужний ніж MathCad, MathLab).

Широкий спектр аналітичних, обчислювальних і графічних операцій, що підтримується в сучасних математичних пакетах, зокрема wxMaxima, MathCad, роблять їх важливими інструментами у професійній діяльності спеціаліста з інформаційної та кібернетичної безпеки .

Тому їх використання у навчальному процесі при вивченні математичних дисциплін надасть можливість підвищити рівень професійної підготовки студентів,  зробити майбутніх фахівців конкурентноспроможними на міжнародному ринку праці.

Це дає змогу кожному студенту більш якісно засвоїти математичні обчислення, замінити громіздкі аналітичні розрахунки комп’ютерним моделюванням та рішенням математичних задач в обсязі програми підготовки фахівців в галузі телекомунікацій і захисту інформації.

З погляду роботодавців, застосування інноваційних методів навчання забезпечить ефективне формування загальних та професійних компетенцій із навчальних дисциплін та підвищить якість підготовки випускника ДУТ.

Аудиторія № 517

Функціональні можливості мультимедійного інтерактивного обладнання аудиторїї дозволяють відобразити процес рішення і результати кожного студента на моніторі сервера викладача, а також, за необхідності, на інтерактивному екрані, який виконує роль дошки. Інтерактивний екран дозволяє здійснювати управління сервером за допомогою лазерної вказівки, як це зазвичай робиться маніпулятором «Миш». В результаті цього викладач має змогу відображати на екрані презентації, відеороліки, тощо, а також зображення монітору будь-якої робочої станції, відображення процесу рішення і результатів математичних обчислень будь-якого студента. Крім того, завдяки новітнім інформаційним технологіям PeintDraw викладач або студент можуть робити надписи на зображенні на інтерактивному екрані за допомогою електронного маркера, як це зазвичай відбувається з крейдою на дошці в аудиторії.

Взагалі застосування новітніх інтерактивних інформаційних технологій при вивченні вищої математики надає можливість викладачу більш якісно продемонструвати процес рішення будь-якої задачі, а студенту надає впевненості, що він зможе за допомогою програмного забезпечення вирішити будь-яку математичну задачу із курсу підготовки фахівців.

Для ретельнішого придбання та розвинення більш поглиблених навичок в розв’язанні математичних задач за допомогою програмного забезпечення, кафедра вищої математики проводить курси з «Обчислювальної математики з використанням ПК».

На курсах студенти навчаються розвязувати будь-які математичні задачі за допомогою сучасних пакетів прикладних програм, таких як MathCad, Maxima тощо. Це надасть можливість студентам більш ефективно оволодівати складними дисциплінами професійної спрямованості на старших курсах університету.

Таким чином, на кафедрі вищої математики створено потужну матеріально-технічну базу, яка побудована на сучасних програмно-апаратних комплексах останнього покоління, що дозволяє втілити в життя прогресивні інтерактивні форми навчання, проводити теоретичні та практичні заняття на високому рівні з метою задоволення вимог роботодавців щодо математичної підготовки випускників Державного університету телекомунікацій.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
E-mail: kafedravm@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 738