XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Загальна інформація

Інноваційний зміст навчання
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична діяльність
Наукова та науково-технічна діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Співробітництво і практика
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Дистанційне навчання

Загальна інформація


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру Систем інформаційного та кібернетичного захисту

 Переваги навчання на кафедрі Систем інформаційного та кібернетичного захисту


Спеціальність підготовки фахівців

Галузь знань 12  Інформаційні технології

Спеціальність 125 Кібербезпека

Освітньо професійна програма - «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту»

Освітня кваліфікація: «Бакалавр з кібернетичної безпеки»

Професійна кваліфікація: 3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом

 

Актуальність, престижність та перспективність спеціальності

«Хто володіє інформацією, той володіє світом». Сьогодні інформація є найцінішим продуктом, який має високий попит в усіх галузях людської діяльності. Саме володіння нею дає можливість конкурентам  отримувати технології,  злочинцям перехоплювати фінансові потоки, потужнім державам вводити економічні санкції проти держав, які мають великі ресурси та керувати суспільствами. Для досягнення цієї мети опоненти в першу чергу використовують методи несанкціонованого зняття інформації. Це перехоплення здійснюється  через радіоелектронні, візуально – оптичні, акустичні та віброакустичні канали передачі інформації,  за рахунок побічних електромагнітних полів та через закладні пристрої.

Спеціальність, яку отримує випускник кафедри

 • На теперішній час спеціалісти з технічних систем захисту інформації є елітним підрозділом  комерційних і державних структур, банків та фінансових установ, посольств, спеціальних установ функціями яких є промислова та політична розвідка. З постійними технічними новаціями  перспективність спеціалізації  “Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту” постійно зростає.
 • Випускники нашої кафедри  є фахівцями для вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію систем технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, а саме:
  • виявляти загрози в автоматизованих системах;
  • організовувати моніторинг стану інформаційної системи, аналізувати порушення інформаційної безпеки;
  • використовувати комплексну систему захисту інформації на підприємствах та в установах;
  • здійснювати технічне обслуговування, контроль та діагностику комплексної системи захисту інформації на підприємствах та в установах;
  • використовувати апаратно-програмні та криптографічні засоби захисту інформації;
  • здійснювати захист програмних засобів від несанкціонованого копіювання та впливу програмних вірусів;
  • використовувати інформаційні технології для розв’язування експериментальних та практичних задач в своїй професійній діяльності.

Посади, на яких можуть працювати випускники кафедри

 • фахівець по розробці сучасних систем захисту інформації з обмеженим доступом;
 • інженер – дослідник з технічних систем захисту інформації;
 • інженер – програміст технічних систем захисту інформації;
 • аналітик інформаційної безпеки.

Основними замовниками випускників являються провідні компанії та установи в сфері захисту інформації та кібербезпеки з якими кафедрою укладено договори про співпрацю

Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам

Держінформресурс

Державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів України"

 

ДП "Українські спеціальні системи"

Компания D-Link

 

НДІ «АВТОПРОМ"

Компания ESET

 

Приватне підприємство «РІАС»

«НомерОК"

 

ТОВ "ЕПОС"

ТОВ «АВТОР»

 

Науково-впроваджувальна фірма "КРИПТОН"

ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр КЗІ «Безпека»

При добросовісному навчанні випускники кафедри зможуть побудувати професійну кар’єру, що дозволить їм заробляти таку кількість грошей, яка надасть їм фінансову можливість здійснювати свої бажання.  

Знання та вміння, якими оволодіє студент, навчаючись на кафедрі СІКЗ

Спеціалізація «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту» поєднує вивчення таких дисциплін як  вища математика; фізика; інженерна та комп’ютерна графіка; алгоритмічні мови та програмування; основи теорії кіл, сигналів та фізичні основи передачі та прийому інформації, метрологія в технічних системах захисту інформації з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки: методи та засоби технічного захисту інформації; комплексні системи захисту інформації; технічні засоби охорони об’єктів; компонентна база засобів технічного захисту інформації; проектування комплексних систем захисту інформації;  комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Інформаційна та кібернетична безпека» та «Управління інформаційною безпекою».

 
 

Отримані знання та вміння дадуть випускнику кафедри спроможність виконувати наступні завдання:

 • організовувати захист інформації з обмеженим доступом;
 • експлуатувати, модернізувати та ремонтувати засоби технічного захисту інформації;
 • захищати інформацію в комп’ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступу;
 • організовувати режим секретності;
 • організовувати безпеку промислових об’єктів, банків та фінансових установ, приміщень посольств, помешкань і громадських будинків включно з оцінкою їхньої безпеки;
 • здійснювати охоронну діяльність, що забезпечується за допомогою механічних та електричних захисних пристроїв;
 • розслідування та дізнання;
 • здійснювати нагляд та охорону, а також забезпечувати інші види захисту за допомогою різноманітного технічного обладнання.

Відмінністю від інших закладів вищої освіти підготовки студентів нашої кафедри є те, що успішні та відомі компанії вимагають від нас таких фахівців, які відмінно знають теоретичну складову свого фаху і вміють робити все практично.  Цьому ми досягаємо за рахунок того, що підготовка студентів проводиться з урахуванням останніх досягнень науки і технологій.

 
 

Завдяки отриманню відмінної теоретичної підготовки, яку студент отримує з першого курсу, і яка складає до 50%, більше половини занять проводяться практично.

По кожній темі навчальних дисциплін проводиться лекція, практичне заняття та лабораторне заняття.

По кожній темі занять лектор у кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних і лабораторних занять по темі, викладеній у лекції.

На кафедрі приділяється велика увага вивченню іноземних мов, а починаючи з 3-го курсу 20% дисциплін професійного спрямування викладаються англійською мовою.

Обладнання навчальної лабораторії "Засобів контролю доступу Hikvision"

Перелік приладів спеціального призначення

Університет має найсучаснішу техніку вітчізняних та зарубіжних виробників:

 • Скануючі приймачі AOR 8000 та AOR 8200K Амерікано – Японської фірми  Aутсоруті Радіо Комунікейшин (Authority on Radio Communications, Ltd.)
 • Скануючи приймачі японської компанії ICOM — основного  виробника радіоапаратури зв’язку для спеціальних підрозділів військ НАТО.
 • Локатор нелінійності NR 900 який дозволяє проводити пошук та виявляти засоби негласного отримання інформації які працюють у режимі накопичення інформації.  Так звані імпульсні радіо закладні пристрої.

Обладнання навчальної лабораторії №2

Перелік приладів спеціального призначення:

Універсальний прилад CPM-700 (так звана «АКУЛА») та Прилад ST 031M так звана «ПІРАН'Я» для виявлення основних типів електронних пристроїв негласного отримання інформації.

Різні за конструкцією, детектори поля, які виявляють засоби негласного отримання інформації усіх радіочастотних діапазонів. Але не  тільки на малий відстані. Тому використовуються для детальної локалізації закладних пристроїв.

Автоматизований програмно апаратний комплекс DigiScan Profeshinal - mobile.

Обладнання навчальної лабораторії №3

Перелік приладів спеціального призначення:

Для виконання науково – практичних та дослідних робіт маємо імітатори реально працюючих закладних пристроїв. Це імітатори засобів негласного отримання інформації працюючих по радіоканалу у діапазоні Wi Fi та інші за типом  імітатори закладних пристроїв.

Представлена апаратура відповідає усім сучасним вимогам для виконання пошукових та науково дослідних робіт. Підтвердженням цього е наявність ліцензії по пошуку та блокуванню засобів негласного отримання інформації виданої Державної службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Та можливість проводити на цій базі курси підвищення кваліфікації для працівників працюючих у сфері пошуку та блокуванню технічних каналів витоку інформації.

Міжнародні сертифікаційні програми  кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту

 • IBM
 • Інфотех        
 • Біометрія ZKTec
 • HIKVISION
 • Cisco  Cybersecurity essentials course
 • Інтерсерт-Україна    Вимоги стандарту ISO 9001 та практичні аспекти впровадження системи менеджменту якості

Сертифікати від компаній партнерів

Практичні уміння та навички наших студентів підтверджуються сертифікатами від цих компаній, яка у подальшому може стати перепусткою на перше робоче місце. Заняття для одержання таких сертифікатів інтегровані до освітнього процесу і проводяться нашими викладачами, які мають сертифікати інструкторів. Для прикладу можна навести систему сертифікації від компанії ІНФОТЕХ. Починаючи з першого курсу наші студенти опановують курс “Вступ до засобів технічних систем захисту інформації”, який закінчується одержанням першого сертифікату. На 2-му курсі студенти вивчають “Основи впровадження комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, на 3-му та 4-му “Розробка та впровадження комплексних систем захисту інформації Web - сторінок” та “Оцінка захищеності інформації в інформаційно-комунікаційних системах” під керівництвом викладача – інструктора кафедри.

Видача сертифікатів підтверджує те, що студент отримав високу теоретичну і практичну підготовку, що в свою чергу дає йому право отримати перше робоче місце з гідною заробітною платою в компанії, яка є партнером кафедри.

На кафедрі Систем інформаційного та кібернетичного захисту постійно зростає якісний склад науково-педагогіних працівників, які мають високий фаховий рівень і великий практичний досвід в професійній діяльності. Компанії-партнери кафедри постійно залучають наших викладачів для розв’язування своїх наково-практичних завданню.

В ході підготовки ми навчаємо студентів вирішувати важливі та складні питання технічного захисту інформації. Наші студенти вивчають канали витоку інформації, вчаться проектувати комплексні системи захисту систем та мереж, застосовувати програмні засоби кібербезпеки.

Детально ознайомитись з переліком дисциплін, які вивчаються, можливо переглянувши освітньо-професійну програму: «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту», яка знаходиться на цій сторінці за посиланням.

Ми якісно навчаємо студентів не лише теоретично, а і практично з використанням сучасної навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних прогресивних програмно-апаратних комплексах та програмному забезпеченні.

 

У процесі здійснення інноваційного змісту навчання наша кафедра уклала договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників спеціальністю підготовки  кафедри. 

 

Під час навчання наші студенти мають можливість отримати міжнародні сертифікати компаній партнерів, які у подальшому гарантують отримання робочого місця з заробітною платою від 15 000 до 45 000 грн.

 
 
 
 

Тільки нашою системою навчання закладено:

ХТО ДОБРОСОВІСНО НАВЧАЄТЬСЯ – ГАРАНТОВАНО ОТРИМУЄ РОБОЧЕ МІСЦЕ!

30% вступників будуть навчатися за державні кошти!

У порівнянні з іншими університетами, такими як КПІ, НАУ, ми забезпечуємо високу якість освіти за більш нижчу ціну..

  Вартість навчання

БАКАЛАВР (Денна форма навчання) – 21 800 грн. на рік

МАГІСТР (Денна форма навчання) –  27 500 грн. на рік
 

  Для вступу на 1-й курс необхідно надати сертифікати ЗНО з таких предметів:

БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ

ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

1

2

3

1

2

3

Укр. мова та література

Математика

Фізика або Іноз. мова

Укр. мова та література

Історія України

Іноз. мова або Географія

 

На перший курс кількість ліцензійних місць – 100. Приймаються бажаючі на основі повної загальної середньої освіти та які мають відповідні сертифікати ЗНО.
 

  Для вступу на 2-й курс або 3-й курс необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності) та скласти фахове вступне випробування.

На другий курс кількість ліцензійних місць ‒ 58. Приймаються випускники коледжів та технікумів (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за будь-якою спеціальністю.

На третій курс кількість ліцензійних місць – 78. Приймаються випускники коледжів та технікумів (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за будь-якою спеціальністю у межах напряму підготовки 12 Інформаційні технології.

Для вступу на 2-й або 3-й курс (бакалавр) необхідно подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю. До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 4. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 5. 4 фотокартки 3х4 см.
 6. Копії пільгових документів.

Копії пільгових документів.

   Для вступу до магістратури:

1. ЗНО з іноземної мови;

2. Екзамен за спеціальністю.

До магістратури кількість ліцензійних місць – 66. Приймаються особи, що мають ступінь бакалавра чи магістра, здобутих за будь-якою спеціальністю.

Для вступу на магістратуру необхідно подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю. До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому бакалавра/ спеціаліста/магістра та додатка до нього.
 4. Копія сертифіката ЗНО з іноземної мови.
 5. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 6. 4 фотокартки 3х4 см.
 7. Копії пільгових документів.

Тільки з нами Ви станете професіоналом з технічного захисту інформації!

Завідувач кафедри, к.т.н., Шуклін Герман Вікторович
(044)2492530, (097)8242242

Телефон приймальної комісії: (044) 2488593; 2492591

Адреса сайту: www.dut.edu.ua

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 77 731