Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру Систем інформаційного та кібернетичного захисту


Шановні випускники, прийшов час робити вибір майбутньої спеціальності. З 6 лютого по 19 березня 2018 року необхідно зареєструватись на Зовнішнє незалежне оцінювання та обрати предмети…

Для вступу на навчання за спеціальністю 125 «Кібербезпека» необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова тощо) на вибір.

Звертаємо Вашу увагу на особливості вступної компанії:

1. Подача заявок тільки в електронній формі. У 2018 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.

2. Загальна кількість заяв - 7. Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше ніж на чотири спеціальності. (Подання заяв на контракт не обмежується).

3. Приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з цих іноземних мов прийматимуться лише з сертифікатів зовнішнього оцінювання 2018 року.

4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.

5. Докладніше про Правила прийому у 2018 року читайте на сторінках Приймальної комісії Державного університету телекомунікацій

КАФЕДРА СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КІБЕРНЕТИЧНОГО ЗАХИСТУ (СІКЗ) входить до складу Навчально-наукового інституту захисту інформації (ННІЗІ) Державного університету телекомунікацій (ДУТ), була створена у 2004 році для здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців та проведення наукових досліджень за напрямом “Інформаційна безпека” в умовах приєднання України до Болонського процесу та впровадження в Університеті кредитно-модульної системи навчання.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • бакалавр 125 Кібербезпека;
  • магістр за напрямом 125 Кібербезпека.

На кафедрі розроблено навчальні, навчально-методичні посібники та електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін, в яких відображені підходи і вимоги до вирішення проблем забезпечення інформаційної безпеки.

Заняття проводять досвідчені викладачі та провідні спеціалісти фірм-розробників сучасних інформаційних систем і технологій.

Особливість підготовки полягає в поєднанні теоретичних знань в області інформатики, архітектури ЕОМ, систем та пристроїв інформаційної безпеки, проектуванні та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

Підготовка магістрів за спеціальністю 125 Кібербезпека в Державному університеті телекомунікацій є адаптованою до потреб забезпечення безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем як держави в цілому, так і підприємств, установ і організацій усіх форм власності. Вона спрямовується на підвищення системно-аналітичного рівня підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки.

Сферою професійної діяльності випускника являються державні органи захисту інформації, центри і служби захисту інформації відомств, регіонів, підприємств та інших організацій різних форм власності.

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Переглядів: 19 799
^