Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру Систем технічного захисту інформації


КАФЕДРА СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (СТЗІ) входить до складу Навчально-наукового інституту захисту інформації (ННІЗІ) Державного університету телекомунікацій (ДУТ), була створена у 2004 році для здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців та проведення наукових досліджень за напрямом “Інформаційна безпека” в умовах приєднання України до Болонського процесу та впровадження в Університеті кредитно-модульної системи навчання.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • бакалавр 125 Кібербезпека;
  • магістр за напрямом 125 Кібербезпека.

На кафедрі розроблено навчальні, навчально-методичні посібники та електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін, в яких відображені підходи і вимоги до вирішення проблем забезпечення інформаційної безпеки.

Заняття проводять досвідчені викладачі та провідні спеціалісти фірм-розробників сучасних інформаційних систем і технологій.

Особливість підготовки полягає в поєднанні теоретичних знань в області інформатики, архітектури ЕОМ, систем та пристроїв інформаційної безпеки, проектуванні та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

Підготовка магістрів за спеціальністю 125 Кібербезпека в Державному університеті телекомунікацій є адаптованою до потреб забезпечення безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем як держави в цілому, так і підприємств, установ і організацій усіх форм власності. Вона спрямовується на підвищення системно-аналітичного рівня підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки.

Сферою професійної діяльності випускника являються державні органи захисту інформації, центри і служби захисту інформації відомств, регіонів, підприємств та інших організацій різних форм власності.

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Переглядів: 18 512
^