Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Адекватний технічний захист корпоративних інформаційних ресурсів виступає невід'ємним компонентом комплексної системи забезпечення інформаційної безпеки і сприяє мінімізації існуючих інформаційних ризиків.   Технічний захист інформації припускає комплекс заходів по захисту інформації від несанкціонованого доступу, у тому числі по технічних каналах, а також від спеціальних дій на неї в цілях знищення, спотворення або блокування доступу.

Завдання технічного захисту:

 • запобігання проникненню зловмисника до джерел інформації з метою знищення, розкрадання або зміни;
 • захист носіїв інформації від знищення в результаті різних дій;
 • запобігання просочуванню інформації по різних технічних каналах.

Принципи виконання заходів технічного захисту:

 • безперервність захисту інформації в просторі і в часі, постійна готовність систем захисту до відображення загроз на заданому рівні безпеки;
 • многозональність і многорубіжність захисту, що  задають розміщення інформації різної цінності у вкладених зонах з контрольованим рівнем безпеки;
 • ефективність, що визначає зосередження зусиль із запобігання загрозам для найбільш цінної інформації;
 • інтеграція різних систем у рамках єдиного інформаційного середовища і створення інтегрованої системи безпеки;
 • створення централізованої служби безпеки.

Для ефективної охорони об'єктів необхідні сучасні системи технічного захисту інформаційно-технологічних ресурcів:

 • системи відеоспостереження
 • системи контролю і управління доступом
 • системи охорони периметра
 • системи сповіщення
 • системи захисту мовної інформації
 • системи охоронної сигналізації
 • системи пожежної сигналізації
 • системи активного захисту
 • засоби пригнічення ефірного (стільникового) зв'язку
 • системи моніторингу ліній зв'язку, розпізнавання і реєстрації
 • спеціальні перевірки і спеціальні дослідження.

Блок дисциплін по фізичним основам інформатизації

Фізика

Спец. розділи фізики: акустика, оптика

Теорія кіл, сигналів і процесів в інформаційному та кіберпросторах

Блок дисциплін по теоретичним основам інформаційної техніки

Теорія інформації та кодування

Контрольно-вимірювальна апаратура інформаційної безпеки

Засоби передавання інформації

Методи перетворення сигналів

Інформаційні технології

Програмне забезпечення систем ТЗІ

Поля і хвилі в системах ТЗІ

Технічна графіка

Блок дисциплін по основам захисту інформації в технічних системах

Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

Конфліктна взаємодія інформаційних систем

Технології створення та застосування комплексів захисту інформації з обмеженим доступом та охорони обєктів ІД

Засоби приймання та обробки інформації в системах ТЗІ

Захист інформації в банківських та комерційних системах

Криптологія

Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці

Безпека інформаційних та комунікаційних системи

Блок дисциплін по правовому захисту інформації

Організаційне забезпечення технічного захисту інформаціїи

Управління інформаційною безпекою

Управління інноваційною діяльністю

Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері безпеки обєктів інформаційної діяльності

Блок дисциплин по технічному захисту інформації

Технічні засоби охорони обєктів

Системи відеоспостереження

Методи та засоби захисту інформації

Схемотехніка пристроів технічного захисту інформації

Радіомоніторинг і радіопротидія на обєктах ІД

Блок спеціальних дисциплін

Пристрої реєстрації та відображення інформації

Архівація та компандування одно- і багатовимірних сигналів

Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом

Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту

Організація і проведення спеціальних досліджень на обєктах інформаційної діяльності

Системи контролю та управління доступом на обєктах ІД

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА

На  кафедрі систем технічного захисту інформації, завідувач кафедри Лазаренко С.В., проводиться інсталляція программного забезпечення системи контролю доступу (фізичний рівень захисту), яка дозволяє попередити неконтрольований доступ до інформації.

На базі сучасного пошукового приладу DigiScan EX створюється комплекс технічних засобів захисту інформації, як інформаційно-телекомунікаційної системи на об'єктах інформаційної діяльності, а на базі скануючого пристрою AR8200 та  локатора нелінійностей NR-900EM – система для виявлення закладних пристроїв.

Дисципліни циклу практичної підготовки:

 • Теорія кіл, сигналів і процесів в інформаційному та кіберпросторах
 • Основи електроніки
 • Методи та засоби захисту інформації
 • Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці
 • Організаційно-технічне забезпечення інформаційної безпеки
 • Проектування комплексних систем захисту інформації
 • Інтернет технології та ресурси
 • Комп’ютерні інформаційні технології
 • Вступ до спеціальності
 • Поля та хвилі в інформаційній безпеці
 • Засоби передачі інформації в системах технічного захисту
 • Схемотехніка в засобах технічного захисту
 • Методи та засоби прийому та обробки інформації в системах технічного захисту
 • Контрольно-вимірювальна апаратура інформаційної безпеки
 • Основи криптографії та стенографії
 • Основи системного та прикладного програмування
 • Основи криптографії та стенографії
 • Політика інформаційної безпеки

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Інтелектуальна власність
 • Системи та пристрої інформаційної безпеки
 • Спеціальні радіовимірювання
 • Методи та засоби обробки сигналів
 • Електромагнітна сумісність об’єктів
 • Системи та пристрої інформаційної безпеки
 • Методи виявлення каналів витоку інформації
 • Інформаційні потоки в телекомунікаційних мережах
 • Технічний захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності
 • Методи та засоби протидії несанкціонованого отримання інформації
 • Історія науки (за галуззю знань)
 • Методологічні засади викладання інформаційної безпеки
 • Сучасні методології проектування систем захисту інформації
 • Сучасні технології захисту інформації

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Переглядів: 7 478
^