Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

НАВЧАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ "СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ"

Детальніше : http://journals.dut.edu.ua


ПІДРУЧНИКИ

1. Олексенко П.Ф., Коваль В.В., Розорінов Г.М., Сукач Г.О. Теоретичні основи завадостійкого кодування. Частина 1. Підручник для ВНЗ.
–К.:Наукова думка, 2010. –191 с.(з грифом МОН України).  

2. Олексенко П.Ф., КовальВ.В., Розорінов Г.М., Сукач Г.О. Теоретичні основи завадостійкого кодування. Частина 2. Підручник для ВНЗ.
–К.:Наукова думка, 2012. –210 с. (з грифом МОН України).

3. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.1. / В.М. Шокало, В.А.Усін, Д.В.Грецьких, В.О. Хорошко, Л.П. Крючкова; за заг. ред. В.М. Шокало. – Харків : ХНУРЕ ; Колегіум, 2012. – 456 с. (з грифом МОН України).

4. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.2. / В.М. Шокало, В.А.Усін, Д.В.Грецьких, А.М. Олейніков, В.О. Хорошко, Л.П. Крючкова ; за заг. ред. В.М. Шокало. – Харків : ХНУРЕ ; Колегіум, 2012. – 548 с. (з грифом МОН України).

5. Методы и средства обработки акустических сигналов: учебник для ВУЗов / Е.Е. Федоров, В.А. Хорошко, Н.И. Чисчикало.-ДНТУ.-Донецк: изд-во «Вебер» (Донецкое отделение), 2009. – 424 с.

6. Політика інформаційної безпеки: підручник для ВНЗ / О.Л. Голубенко, В.О. Хорошко, О.С. Петров, С.М. Головань, Ю.Є. Яремчук. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 300 с.: табл.. 10, рис. 27, бібліогр. 52 назв.

7. Конфіденційне діловодство: Підручник / Голубенко О.Л., Хорошко В.О., Петров О.С., Головань С.М. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 208 с.

8. Кобозева А.А., Мачалін І.О., Хорошко В.О., Аналіз захищеності інформаційних систем. Підручник. – К.: вид. ДУІКТ, 2010. - 316 с.

9. Голубенко О.Л., Петров О.С., Головань С.М., Хорошко В.О., Методологічні засади викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах. Підручник. – Луганськ: вид. СНУ ім. В.Даля, 2010. – 200с. (з грифом МОН України)

10. Головань С.М., Петров О.С., Щербак Л.М., Хорошко В.О., Основи організації електронного документообігу. Підручник. – Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2011. – 468 с.

11. Андрєєв В.І., Хорошко В.О., Чередніченко В.С., Шелест М.Є., Основи інформаційної безпеки. Підручник. – К.: вид. ДУІКТ, 2009. –292 с.

12. Савченко В.А., Быченок Н.Н., Дзюба Т.М. Основы обеспечения информационной безопасности государства в военной сфере.  – К.: НУОУ, 2017. – 246 с.

13. Савченко В.А., Машков О.А., Кравченко Ю.В., Власенко Г. М. Сучасні космічні системи в локальних війнах та збройних конфліктах. Навчально-методичний посібник. − К.: НАОУ, 2007. −116с. (5768)

14. Савченко В.А., Машков О.А., Кравченко Ю.В., Власенко Г. М. Сучасні навігаційні та розвідувальні комплекси. Навчально-методичний посібник. − К.: НАОУ, 2007. −138 с. (5769)

15.  В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець. Інформаційна безпека. Практикум/ В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець.-К.: ДУТ, 2017.-396с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Розорінов Г.М., Соловйов Д.О. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку: навч. посіб.-2-е вид., перероб. і допов.. –К: Кафедра, 2012. –344 с.(з грифом МОН України).
 2. Лихограй В.Г., Крючкова Л.П., Стрельницкий А.А., Стрельницкий А.Е., Хорошко В.А., Цопа А.И., Шокало В.М. Производительность и помехозащищенность радиоканалов систем абонентского радиодоступа: учебн. пособие / Под ред. проф. В.М. Шокало, проф. В.А. Хорошко. – Харьков: КП «Городская типография», 2011. – 294 с.
 3. Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Основи інтелектуальної власності та її захисту.– К.: ”Видавництво Ліра-К”,  2011. – 168 с. (з грифом МОН України).
 4. ВИСОКОШВИДКІСНІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ
 5. Основи інтелектуальної власності
 6. ЦИФРОВА ОБРОБКА АУДІО-ТА ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ

МОНОГРАФІЇ

 1. Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів / Ю.Я. Бобало, В.Б. Дудикевич, В.М. Максимович, В.О. Хорошко, А.М. Бісик, Р.Т. Смук, Ю.Б.Сторонський / – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 200 с.
 2. Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів  / Ю.Я. Бобало, В.Б. Дудикевич, В.М. Максимович, В.О. Хорошко, А.М. Бісик, Р.Т. Смук, Ю.Б.Сторонський. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 200 с.
 3. Головань С.М., Коженевський С.Р., Стельмаховська О.І., Хорошко В.О. Інтелектуальна власність у сфері захисту інформації / За ред. проф. В.О. Хорошка. – К.: ДУІКТ, 2009. – 177 с.
 4. Єжова Л.Ф. Управління інформаційною безпекою. В 2-х томах. Вид. 2-е, доп. та перероб. / Єжова Л.Ф., Корченко А.О., Мачалін І.О., Скачек Л.М., Хорошко В.О. – Том 1, К.: вид. НАУ, 2012 – 373 с .
 5. Єжова Л.Ф. Управління інформаційною безпекою. В  2-х томах.   Вид. 2-е, доп. та перероб. / Єжова Л.Ф., Корченко А.О., Мачалін І.О., Скачек Л.М., Хорошко В.О. – Том 2, К.: вид. НАУ, 2012 – 348 с.
 6. Баранов В.Л., Капустян М.В., Костюченко Р.М., Моделювання фізичних процесів в інформаційній безпеці. –К.: вид. ДУІКТ, 2009. – 175 с.
 7. Нормативно-правовий довідник з охорони інформації в Україні. В 4-х томах./ Артемов В.Ю., Пашнов А.Р., Стаднік О.М., Хорошко В.О. – К.: вид. ДУІКТ, 2010.
 8. Л.Ф. Єжова, І.О. Мачалін, Я.В. Невойт, В.О, Хорошко. Управління інформаційною безпекою. В 2-х томах. – К.: вид. ДУІКТ. –2010.- Том 1 – 350с., Том 2 – 202с.
 9. Павлов І.М., Хорошко В.О. Проектування комплексних систем захисту інформації. – К: ВІТІ, 2011. – 245 с.
 10. Гулак Г.М., Мухачов В.А., Хорошко В.О., Яремчук Ю.Є. Основи криптографічного захисту інформації. – Вінниця: вид. ВНТУ, 2011.
 11. – 199 с.
 12. Відновлення та оптимізація інформації в системах прийняття рішень/ Баранов В.Л., Браіловський М.М., Хорошко В.О. – К.: вид. ДУІКТ, 2009. –    134 с.
 13. Кобозева А.А., Хорошко В.А., Анализ информационной безопасности.
 14.  – К.: изд. ГУИКТ, 2009. – 251 с.
 15. Гулак Г.Н., Мухачев В.А., Хорошко В.А., Основы криптографической защиты информации. – К.: изд. ГУИКТ, 2009. – 228 с.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 8 983
^