Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

На кафедрі Систем технічного захисту інформації є три спеціалізовані лабораторії обладнані сучасними ПЕОМ та спеціальними приладами які використовуються для захисту інформації.

Захист інформації у сучасних умовах становиться все більш складною проблемою, що обумовлено рядом обставин таких як масове розповсюдження засобів електронної обчислювальної техніки, необхідність захисту державної, воєнної, промислової, комерційної, фінансової таємниць, широкі можливості несанкціонованих дій з інформацією.

Крім того, у сучасний час отримали широке розповсюдження засоби та методи несанкціонованого та негласного отримання інформації, які знаходять усе більше використання не тільки у діяльності державних правоохоронних органів, але й у діяльності різного роду злочинних об’єднань.

Для виконання завдань протидії негласному та несанкціонованому отриманню інформації використовуються спеціальні технічні прилади. На кафедрі Систем технічного захисту інформації є прилади спеціального призначення, які використовуються у навчальному процесі.

  

Список старост і кураторів навчальних груп Навчально-наукового
інституту захисту інформації 20152016 н.р.

Група

Староста

Куратор

СЗД-11

Хоменко Тетяна Анатоліївна

Труш Олександр Вікторович, доцент

СЗД-21

Вовк Максим Олегович

Невойт Яніна Володимирівна, асистент

СЗД-31

Гончаренко Володимир

Олександрович

Брягін Олег Володимирович, доцент

СЗД-41

Літвінчук Ірина Сергіївна

Єрмошин Валерій Віталійович, доцент

СЗДМ-51

Карпенко Євгеній Миколайович

Котенко Андрій Миколайович, доцент

СЗДМ-61

Гордієнко Дар'я Олександрівна

Лазаренко Сергій Володимирович, доцент


ПЛАН РОБОТИ

студентської наукової школи «Захист інформації в банківських та комерційних системах» на 2015-16 навчальний рік

№зп

Найменування заходів

Термін виконання

Хто проводить

Хто контролює

Кількість

учасників

1

2

3

4

5

6

1.

Проведення заняття за темою: «Стандарт ISO/IEC 27001:2013. Практичні аспекти проведення внутрішнього аудиту».

24.09.15

Єрмошин В.В.

Розорінов Г.М.

18

2.

Проведення семінару за темою «Організація процесу надання послуг електронного цифрового підпису для банківського сектору. Досвід України та інших країнах світу»

29.10.15

Єрмошин В.В.

Розорінов Г.М.

15

3.

Проведення семінару за темою «Організація захисту інформації обмеженого доступу в банках України та світу. Використання DLP – систем».

26.11.15

Єрмошин В.В.

Розорінов Г.М.

15

4.

Проведення семінару за темою «Сучасні підходи до побудови захищених автоматизованих інформаційних систем банку. Використання IPSтаIDS – систем».

24.12.15

Єрмошин В.В.

Розорінов Г.М.

16


ПЛАН РОБОТИ

студентської наукової школи «Організація і проведення спеціальних досліджень на об’єктах інформаційної діяльності» на 2015-16 навчальний рік

№зп

Найменування заходів

Термін виконання

Хто проводить

Хто контролює

Кількість

учасників

1

2

3

4

5

6

1.

Проведення семінару за темою «Умови проведення спеціаль-них досліджень на об’єктах інформа-ційної діяльності. Види типи та основ-ні характеристики тестових сигналів».

22.09.15

Труш О.В.

Розорінов Г.М.

14

2.

Проведення семінару за темою «Особли-вості використання контрольно-вимірю-вальної апаратури під час проведення спеціальних досліджень».

27.10.15

Труш О.В.

Розорінов Г.М.

12

3.

Проведення семінару за темою «Об’єкт контролю під час проведення спеціаль-них досліджень та оформлення резуль-тату досліджень».

24.11.15

Труш О.В.

Розорінов Г.М.

14

4.

Проведення заняття за темою: «Методи та алгоритми захисту інформації для твердотільних ЗУ".

22.12.15

Труш О.В.

Розорінов Г.М.

11

5.

Проведення заняття за темою: «Основні завдання служби захисту інформації сучасного дата-центру".

26.01.16

Труш О.В.

Розорінов Г.М.

13

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Переглядів: 6 649
^