Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

На кафедрі Систем інформаційного та технічного захисту є дві спеціалізовані лабораторії обладнані сучасними ПЕОМ та спеціальними приладами які використовуються для захисту інформації.

Захист інформації у сучасних умовах становиться все більш складною проблемою, що обумовлено рядом обставин таких як масове розповсюдження засобів електронної обчислювальної техніки, необхідність захисту державної, воєнної, промислової, комерційної, фінансової таємниць, широкі можливості несанкціонованих дій з інформацією.

Крім того, у сучасний час отримали широке розповсюдження засоби та методи несанкціонованого та негласного отримання інформації, які знаходять усе більше використання не тільки у діяльності державних правоохоронних органів, але й у діяльності різного роду злочинних об’єднань.

Для виконання завдань протидії негласному та несанкціонованому отриманню інформації використовуються спеціальні технічні прилади. На кафедрі інформаційного та технічного захисту є прилади спеціального призначення, які використовуються у навчальному процесі.

  

 

Список старост і кураторів навчальних груп Навчально-наукового
інституту захисту інформації 

Група

Староста

Куратор

СЗД-11

Коваленко Олена Вадимівна

Котенко Андрій Миколайович

СЗД-21

Перепелиця Ліна Сергіївна

Пшоннік Володимир Олександрович

СЗД-31

Хоменко Тетяна Анатоліївна

Крючкова Лариса Петрівна

СЗД-41

Хворостяний Родіон Віталійович

Платоненко Артем Вадимович

СЗДМ-51

Лапінський Юрій Сергійович

Ахрамович Володимир Миколайович

СЗДМ-61

Літвінчук Ірина Сергіївна

Тихонов Юрій Олександрович

 

ПЛАН 
наукової роботи студентів наукового гуртка «Технічні засоби охорони об’єктів» кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту на 2017-2018 н.р.


з/п

Назва документа

Термін виконання

1.

  Розгляд основних заходів з організації наукової роботи студентів на навчальний рік та планування роботи студентського наукового гуртка на 1-ий семестр.

Вересень 2017 р.

2.

Участь студентів у V Міжнародній Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави».

Жовтень 2017 р.

3.

Участь студентів у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост – NGN, 4G та 5G».

Листопад 2017 р.

4.

Участь студентів у III Міжнародній науково-технічній конференції студентства та молоді «Світ телекомунікацій та інформатизації».

Грудень 2017 р.

5.

Участь студентів у науково-практичній конференції «Електронні та мехатронні системи, теорія, іновації, практика».

Грудень 2017 р.

6.

Підведення підсумків наукової роботи студентів, студентського наукового гуртка за І семестр.

Січень 2018 р.

7.

Планування роботи студентського наукового гуртка кафедри на 2-ий семестр.

Січень 2018 р.

8.

Проведення науково-технічної конференції студентів.

Квітень 2018 р.

9.

Підведення підсумків наукової роботи студентів, студентського наукового гуртка за ІІ семестр.

Червень 2018 р.

10.

Підготовка звіту про наукову роботу студентів за навчальний рік.

Червень 2018 р.

11.

Розробка плану проведення Дня відкритих дверей на кафедрі.

Вересень 2018


 

Переглядів: 6 875
^