Державний Університет Телекомунікацій

Матеріальна база - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Приміщення для науково–педагогічного персоналу

Навчальний процес за спеціальністю 125 – «Кіберпезпека» повністю забезпечується на матеріально-технічній базі Університету та Навчально-наукового інституту захисту інформації.

Приміщення для занять студентів та лабораторна база

Студенти мають можливість використовувати комп’ютерні класи кафедри «Обчислювальної техніки», інших кафедр університету, що загалом дає змогу кожному студенту денної форми навчання працювати з ПЕОМ щоденно більше як дві години. Усі комп’ютери кожної з аудиторій з’єднані в локальні комп’ютерні мережі, підключені до локальної мережі Університету і глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.

        

Можливість використання глобальної мережі Інтернет допомагає у пошуку методичної та наукової інформації, необхідного програмного забезпечення.

Cтуденти за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» (спеціалізації - Технічні системи інформаційного і кібернетичного захисту) для підготовки до занять активно використовують навчальну та електронну бібліотеки Інституту захисту інформації, а також читацьку та електронну бібліотеки Університету та бібліотеки м. Києва.

Приміщення кафедр відповідають санітарно-технічним нормам, обладнані кондиціонерами та мають належний рівень освітленості.

Дотримання норм техніки безпеки на кафедрах інституту контролюється відповідальною особою і регулярно перевіряється відповідними службами.

Аудиторні та інші приміщення кафедр Інституту та кафедр Університету, які забезпечують навчальний процес для підготовки спеціалістів за спеціальністю 125 –  «Кібербезпека» (спеціалізації - Технічні системи інформаційного і кібернетичного захисту) відповідають існуючим нормам, що забезпечує якісне проведення занять.

В цілому матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам.

 

 

   

Соціальна інфраструктура

Інженерне обладнання та інженерні комунікації об’єктів соціальної інфраструктури забезпечують електро-, водо- і теплопостачання навчального корпусу та гуртожитку.

Для харчування студентів Університету є їдальня-буфет, що забезпечує потреби студентів у харчуванні.

Для надання невідкладної медичної допомоги в Університеті функціонує медичний пункт, яким, при нагальній потребі, користуються усі студенти.

Рівень санітарно-гігієнічного і культурно-естетичного стану навчальних аудиторій, лабораторій, допоміжних приміщень задовольняє встановленим вимогам.

Соціально-побутові потреби студентів, зокрема в медичному та харчовому забезпеченні, створення належних умов для самостійної роботи, задовольняються достатньою мірою.

 

Інформаційне забезпечення

Для роботи студентів над матеріалом дисциплін навчального плану використовується науково-технічна бібліотека та читальний зал Університету. Крім того, студенти мають можливість працювати над необхідними матеріалами в електронній бібліотеці університету та використовувати інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет.

Нормативна забезпеченість студентів навчальною літературою за усіма дисциплінами робочого навчального плану підготовки фахівців для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст складає 100%, що відповідає акредитаційним вимогам зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Викладачі і студенти мають можливість працювати з фаховими періодичними виданнями, перелік яких наведений нижче:

 • «Бизнес и безопасность »;
 • «Вопросы защиты информации»;
 • «Журнал сетевых решений LAN»;
 • «Защита информации. Конфидент»;
 • «Захист інформації»;
 • «КомпьютерПресс»;
 • «Компьтеры + Программы»;
 • «Корпоративные системы»;
 • «Мир Internet»;
 • «Мир ПК»;
 • «Мир связи (Мир связи и информатики)»;
 • «Мир связи(Connect): Наука, бизнес, управление»;
 • «Мой компьютер»;
 • «Открытые системы»;
 • «Охранные системы»;
 • «Персональный компьютер сегодня (PC Magazine/Russian Edition)»;
 • «Планета Internet»;
 • «Сети (Network Wordl. Глобальные сети и телекоммуникации)»;
 • «Сети и системы связи»;
 • «Сети и телекоммуникации»;
 • «Сети связи»;
 • «Служба безопасности»;
 • «Телеком: телекоммуникации и сети»;
 • «Управляющие машины и системы»;
 • «Чип (CHIP)»;
 • «Chip News»;
 • «Хакер»;
 • «Электросвязь».

У зв’язку з широким розповсюдженням навчальної літератури, монографій та документації у електронному вигляді на компакт-дисках та у Інтернеті, з’явилася змога розміщення цих документів на сервері інститутської комп’ютерної мережі, що дає змогу використовувати їх під час виконання лабораторних робіт та курсових і дипломних проектів. Інститут захисту інформації має свою спеціалізовану електронну бібліотеку. На випускних кафедрах створюються власні електронні навчально-методичні видання.

Навчальна література і документація за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» (спеціалізації - Технічні системи інформаційного і кібернетичного захисту) є в бібліотеці, а також широкий спектр найменувань додаткової літератури з інформаційної безпеки та захисту інформації в електронному вигляді представлені в електронній бібліотеці університету.

Скануючий приймач AR8200 

  

 


AR8200 – призначений для пошуку та локалізації РЗП. Діапазон робочих частот – від 500 кГц до 3000 МГц. Дозволяє виявляти випромінювання всіх видів модуляції WFM, NFM, SFM (надзвукова FM), WAM (широка AM), AM, NAM (вузька AM), USB, LSB, CW. Приймач має можливості редагування, заміни та видалення каналів пам’яті. Також має можливість керування з комп’ютера.

 Приймач має можливості редагування, заміни та видалення каналів пам’яті. Має можливість підключення до комп’ютера.


 


Багатофункціональний пошуковий прилад  ST 032

ST 032 – призначений для проведення оперативних заходів з виявлення та визначення місцезнаходження РЗП, виявлення природних та штучно створених каналів витоку інформації, а також, для контролю за якістю захисту інформації.

За допомогою ST 032 вирішуються наступні контрольно-пошукові завдання:

- виявлення та визначення місцезнаходження радіо випромінюючих пристроїв;

- виявлення та визначення місцезнаходження РЗП, які працюють в інфрачервоному діапазоні; 

- виявлення та визначення місцезнаходження РЗП, які використовують для передачі інформації проводові мережї різного призначення;

- виявлення та визначення місцезнаходження джерел магнітних полів, а також дослідження технічних засобів, що обробляють мовну інформацію.

Пошуковий комплекс DigiScan EX 

  ПОШУКОВА СИСТЕМА DIGISCAN EX ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РАДІОЕФІРУ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ НЕГЛАСНО ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАСОБІВ ЗЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ, АНАЛІЗУ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ РАДІОЕФІРУ, КОНТРОЛЮ ПРАЦЮЮЧИХ ЗАСОБІВ (ПЕРЕДАВАЧІВ), А ТАКОЖ ВИЯВЛЕННЯ НЕГЛАСНОГО ЗЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ 220 В, ПРОВОДОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ ТА В ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ. МАЄ МОЖЛИВІСТЬ ДОДАТКОВОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ СКАНУЮЧИ ПРИЙМАЧІВ AR 8200, AR 8600, AR 5000A, AR 8000, AR 3000A, SR 2200, IC-R10, IC-R20 ТА IC-R8500. Локатор нелінійностів NR-900EM

 

Локатор нелінійностів  NR-900EM  

 

NR-900EM – використовується для виявлення радіоелектронних пристроїв, у тому числі: радіомікрофонів, мікрофонних підсилювачів, диктофонів, приймачів дистанційного керування, інших пристроїв, що містять напівпровідникові компоненти. Локатор має кругову поляризацію антени та здійснює аналіз сигналів по 2 і 3 гармоніціВипромінювач акустичний «РІАС-2ВА»,


Випромінювач п’єзоелектричний «РІАС-2ВП»,Генератор акустичного шуму «РІАС-2ГС».

Усі перелічені прилади використовується під час проведення лекцій, практичних та лабораторних занять з дисциплін:

 • Контрольно-вимірювальна апаратура інформаційної безпеки;
 • Електромагнітна сумісність у сфері захисту інформації;
 • Методи та засоби захисту інформації;
 • Організація та проведення спеціальних досліджень на ОІД;
 • Системи технічного захисту інформації;
 • Засоби приймання та обробки інформації в системах технічного захисту інформації;
 • Проектування систем захисту інформації;
 • Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації;
 • Інформаційно-аналітичні системи безпеки;
 • Застосування систем захисту інформації;
 • Організаційно-технічне забезпечення інформаційної безпеки;
 • Організаційне забезпечення технічного захисту інформації;
 • Системи та пристрої інформаційної безпеки;
 • Технологія створення та застосування комплексів засобів захисту і охорони ОІД;
 • Захист інформації в банківських і комерційних системах.

І. Перелік приладів спеціального призначення, які використовувались кафедрою систем захисту інформації.

ІІ. Додатковий перелік приладів та програмного забезпечення спеціального призначення, які використовуються кафедрою систем захисту інформації на даний час. 

ІІІ. Перелік приладів спеціального призначення, які плануються до  використання кафедрою систем захисту інформації Державного університету телекомунікацій.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 9 683
^