Наукова діяльність - Кафедра Комп'ютерної інженерії

На кафедрі проводиться значна науково-дослідна робота з підвищення ефективності комп’ютерних систем та мереж, до якої залучаються також студенти. Щорічно професорсько-викладацький склад, аспіранти, що закріплені за кафедрою, студенти старших курсів беруть участь у науково-дослідній роботі. Обраний напрямок наукових досліджень безпосередньо пов'язаний з напрямком науково-дослідницьких робіт, які проводяться в Державному університеті телекомунікацій. Також щорічно професорсько-викладацький склад кафедри готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук.

Співробітники кафедри являються керівниками робіт на здобуття наукового ступеня кандидат і доктор технічних наук, входять до складу Спеціалізованих вчених рад.

Аспіранти кафедри :

  • Танцюра Людмила (заочна форма навчання)

В 2015 році на кафедрі відбувся захист докторської дисертації за спеціальністю 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі.  Колегія Міністерства освіти і науки України затвердила звання доктора технічних наук Бондаренко Віктору Євгеновичу

  • Лосєв Микола Олександрович (денна форма навчання).
  • Лосєв Євгеній Олександрович (денна форма навчання).
Переглядів: 3 158
^