Державний Університет Телекомунікацій

Матеріальна база - Кафедра Комп'ютерної інженерії

Навчальний процес кафедри Комп’ютерної інженерії повністю забезпечується на матеріально-технічній базі Університету.

За кафедрою Комп'ютерної інженерії має закріплені комп’ютерні класи, навчальні лабораторії. У навчальних лабораторіях знаходяться матеріальні засоби для проведення лабораторних робіт, практичних занять за фаховими дисциплінами та наукової діяльності студентів і професорсько-викладацького складу кафедри. Кількість матеріальних засобів дозволяє проводити лабораторні заняття з учбових дисциплін.

В області матеріального забезпечення навчального процесу на кафедрі Комп'ютерної інженерії постійно проводиться модернізація та підготовка нових навчальних лабораторних комп’ютерних практикумів. Так, у січні 2014 року для розробки і покращення якості проведення лабораторних і практичних занять по дисциплінам кафедри Комп'ютерної інженерії встановлена найсучасніша лабораторна установка на основі обладнання, де студенти мають змогу підготуватись до проходження іспитів на актуальні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Учбові лабораторія кафедри (ауд.0-25 та ауд.404) підключені до університетської мережі і до мережі Інтернет, що дає можливість отримати найновішу науково-технічну інформацію, проводити практичні та лабораторні заняття за професійно-орієнтованими дисциплінами спеціальності «Архітектура комп’ютерів», «Основи комп’ютерної інженерії», «Апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії», «Комп’ютерні мережі», «Адміністрування комп’ютерних мереж», «Системне програмне забезпечення». В лабораторії 404 розміщені маршрутизатори та комутатори четвертого покоління  Cisco. Студенти мають можливість отримати знання та уміння працювати з сучасним обладнанням та отримати сертифікат компанії Cisco.

Переглядів: 4 377
^