Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Навчально-науковий інститут Телекомунікацій та інформатизації


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 


Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій є навчальним, науковим та виховним структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, що проводить освітню діяльність, пов'язану з підготовкою фахівців за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» у галузі телекомунікацій та інформаційних технологій, а також наукову та науково-методичну діяльність.

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій та інформатизації готує фахівців за 8 спеціальностями. Метою навчання студентів інституту є набутття теоретичних і практичних знань у галузі телекомунікацій та зв’язку, одержання професійних навичок і умінь технічного обслуговування і експлуатації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітнього ступеня та сприяють поліпшенню якості підготовки фахівців для потреб галузі.

з/п

Спеціальність

Спеціалізація

1

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі (бакалавріат, магістратура)

Інформаційні мережі зв’язку (магістратура)

Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення (бакалавріат)

Енергозберігаючі технології в телекомунікаціях (бакалавріат)

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (магістратура)

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси (магістратура)

2

171 Електроніка

Оптичні системи та мережі зв’язку (бакалавріат)

3

173 Авіоніка

Супутникові телекомунікації та навігаційні системи (бакалавріат)

4

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення (бакалавріат, магістратура)

5

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (бакалавріат)

6

123 Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія (бакалавріат, магістратура)

7

124 Системний аналіз

Системний аналіз (бакалавріат)

8

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології (бакалавріат)

 

Завдяки співробітництву з організаціями та компаніями в університеті вдалося створити цілий комплекс лабораторій для забезпечення практичних і лабораторних занять, які дозволяють реалізувати системний підхід до вивчення існуючих та перспективних інформаційно-телекомунікаційних технологій з урахування еволюції їх розвитку, а саме:

Перспекивні безпроводні технології (лабораторія № 101). Їх технічну основу складає мобільна платформа 3-го покоління стандарту CDMA 2000 компанії ZTE у складі:

  • дві односекторні базові станції, базова станція, контролер базової станції, програмний комутатор (Softswitch);
  • дві стійки управління – одна для управління базовою станцією, а друга – контролером базової станції.

  1 

Крім того, для забезпечення технічного обслуговування та експлуатації системи розгорнуті робочі місця інженера та адміністратора мережі стільникового зв’язку. Робочі місця пристосовані до використання під час проведення практичних і лабораторних занять.

За програмою, розробленою спільно зі спеціалістами компанії ZTE, ведеться підготовка спеціалістів за перспективними технологіями 3-го з навчальної дисципліни Мобільні мережі 3-го покоління CDMA 2000 та WCDMA: архітектура та особливості технічної експлуатації”.

Сучасні технології мобільного зв’язку (лабораторія 117). Їх представляє мобільна базова платформа 2-покоління стандарту GSM (Global System for Mobile Communications) 900/1800 компанії Ericsson, один із найбільш популярних стандартів мобільного зв’язку в Європі, у складі:

  • базова станція RBS 2202;
  • стійка передачі даних та радіорелейна лінія на базі РРС Mini-Link-Е.

3     4

На мобільній платформі GSM 900/1800 компанії Ericsson відпрацьовуються процеси інсталяції та конфігурування базової і радіорелейної станції, опановуються знання за поглибленою програмою Експлуатація мереж мобільного зв’язку зонового рівня”, що розроблена разом з фахівцями компанії „Київстар” з урахуванням сучасних вимог до спеціалістів цього напряму.

Широкосмугова система безпроводового зв’язку PreWiMAX (стандарту ІЕЕЕ 802.16-2004), базова станція і абонентське обладнання, американської компанії Aperto встановлена за сприяння вітчизняної фірми «НТУ Сервіс», яка має великий досвід з розгортання та експлуатації таких систем у країнах Прибалтики і СНД. Разом з фахівцями компанії розроблена програма підготовки спеціалістівШирокосмугові мережі безпроводового зв’язку 4-го покоління WiMAX: побудова, практичне планування й технічна експлуатація”.

5  6

Технологія LTE (Long Term Evolution)Мета розробки стандарту LTE – забезпечити можливість створення високошвидкісних систем мобільного зв’язку, оптимізованих для пакетної передачі даних зі швидкістю до 300 Мбіт/с від базової станції до користувача і до 75 Мбіт/с у напрямку від користувача до базової станції. Пікові швидкості передачі даних повинні складати більше 100 Мбіт/с від базової станції до користувача і більше 50 Мбіт/с у напрямку від користувача до базової станції.

Компанія Alcatel-Lucent планує поставляти українським операторам комплексне рішення для будівництва тестової зони LTE: базові станції, опорну мережу з комутацією пакетів EPC (Evolved Packet Core), мережеві елементи для сервісної IP-маршрутизації, системи для експлуатації, управління та технічної підтримки інфраструктури.

7

По завершенню демонстрації технології LTE компанією Alcatel-Lucent був наданий університету у постійне користування контрольний вузол для доступу до мережі LTE, який зараз використовується у навчальному процесі.

8

Для забезпечення підготовки фахівців зі спеціалізації «Мобільний зв'язок» в університеті, при підтримці Підприємства "Квант-Ефір", розгорнуто сучасний апаратно-технічний комплекс по обробці, транспортуванню та передачі цифрових сигналів систем цифрового телебачення стандарту DVB фірми DekTec.

9

На базі спеціалізованої навчально-наукової лабораторії «Моделювання радіотехнічних пристроїв та систем» розпочата реалізація перспективного плану розробки віртуальних комп’ютерних лабораторних практикумів для підготовки спеціалістів напряму «Радіотехніка» за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програмних пакетів MatLab, LabWIEV, Multisim, Electronics Workbench. Ці технологічні рішення дають можливість здійснювати моделювання з використанням як реальних приладів та їх частин, так і віртуальних можливостей комп’ютерного обладнання. Це найбільш прийнятна технологія навчання, яка найбільш наближена до реального стану справ в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, де частка віртуальності досить велика. Таку інноваційну технологію навчання, переконані в університеті, слід ширше використовувати в методичних розробках для навчального процесу, в тематиці дипломних і магістерських робіт та в науково-дослідних роботах студентів і аспірантів.

Враховуючи перспективи розвитку систем радіозв’язку та радіомовлення нових поколінь на основі стратосферних платформ (технології HAPS) та з використанням стандартів ІЕЕЕ 801.16d/i (Mobile WiMAX) і LTE (Long Term Evolution) в університеті розпочаті науково-пошукові роботи з дослідження особливостей мереж зв’язку на базі цих технологічних рішень та підготовки відповідної лабораторної бази для проведення експериментальних досліджень.

В інституті також працюють дві спеціалізовані лабораторії з підготовки спеціалістів за програмами: „Принципи побудови та особливості експлуатації IP-мереж та „Експлуатація та технічне обслуговування маршрутизатора А7750 SR”. Сьогодні задля цього розгортається обладнання IP/MPLS (маршрутизатори А7750 SR) компанії „Alcatel-Lucent”, шлюзи iGATE FCT, які підтримують стандарт GSM та пристрої технології VoIPBOX PRI IntraStar, що забезпечують прозорий перехід при аварійних ситуаціях.

Завдяки високому рівню підготовки та перспективності спеціальностей, випускники інституту працевлаштовуються у відомих організаціях і компаніях. Загальний відсоток працевлаштування складає близько 100%. Так, наприклад, випускники інституту 2012 року були працевлаштовані у наступних організаціях і компаніях.

Дирекція інституту

1

Директор інституту
доктор технічних наук, професор
Заслужений винахідник України
Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки
КОЗЕЛКОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Контактна інформація

Україна, 03110, м. Київ
вул. Солом'янська, 7
тел. (044) 249-29-26

Переглядів: 47 944
^