XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Управління інформаційною та кібернетичною безпекою за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Управління інформаційною та кібернетичною безпекою складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 8 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

 Положення про кафедру Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

 Переваги навчання на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою


Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою
здійснює підготовку фахівців в галузі знань
12 «Інформаційні технології»
зі спеціальності
125 - «Кібербезпека»
за освітніми рівнями:

БАКАЛАВР
Освітня кваліфікація: Бакалавр з інформаційної та кібернетичної безпеки

МАГІСТР
Освітня кваліфікація: Магістр з кібернетичної безпеки

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Освітня кваліфікація: Доктор філософії кібербезпеки

Щоб бути успішним і самореалізуватись в умовах швидкозміннного динамічного сучасного світу важливо обрати правильний напрям діяльності.

Цей напрям має бути актуальним, оскільки від цього залежить успішність власного бізнесу або ймовірність працевлаштування та пристойна заробітна плата.

Цей напрям має бути перспективним та авторитетним, оскільки в розвитку власної кар’єри позитивні чинники формуються тільки у професійних сферах діяльності.

Цей напрям має бути цікавим, оскільки кожному надзвичайно важливо займатись улюбленою справою.

Кафедра управління інформаційною та кібернетичною безпекою пропонує кожному студенту навчання саме такому напряму у їх подальшої діяльності.

Актуальність діяльності в сфері кібербезпеки сьогодні очевидна, тому що світ,  в якому інформація і знання вже стали основою виробництва та суспільних відносин, не може обійтись без вирішення проблеми забезпечення власної безпеки від нових актуальних загроз. Ця діяльність в університеті вивчається за спеціальністю «125 – Кібербезпека», за спеціалізацією: «Управління інформаційною та кібербезпекою».

Освітньо-професійні програми

Управління інформаційною та кібербезпекою – це поєднання фахових знань, вмінь та навичок з реалізацією заходів забезпечення кібербезпеки з застосуванням знань, вмінь та навичок інформаційного менеджменту. Наша мета – підготовка менеджерів (управлінців), топ-менеджерів, здатних не тільки самостійно відреагувати на кіберінциденти, захистити мережевий периметр, захистити конфіденційну інформацію, але й організувати відповідну систему забезпечення кібербезпеки, підібрати та навчити відповідний персонал, якісно управляти роботою організованої системи, забезпечуючи при цьому досягнення результатів фірмою (організацією) або реалізацію національних інтересів, якщо діяльність здійснюється в інтересах держави.

В підготовці студентів ми не зосереджуємось виключно на технічних аспектах кібербезпеки і навчаємо всім сторонам управлінської діяльності в цій галузі: управлінню інформаційним простором; моніторингу, виявленню та активній протидії загрозам, включно з іміджевими втратами; формуванню та реалізації безпечної інформаційної політики держави (організації, фірми).

Зміст навчання повністю інноваційний

В процесі навчання ми знайомимо студентів з прикладами реалізації успішних проектів, вивчаємо зсередини практичні питання організації роботи наших партнерів. Офіційна участь Державного університету телекомунікацій в освітніх програмах Міжнародного Союзу Електрозв’язку дозволяє кафедрі реалізовувати найкращі освітні новації, а  нашим студентам - мати доступ до всіх світових новинок в галузі інформаційної та кібербезпеки.

Підготовка по спеціальності, на відміну від інших університетів, починається не з третього, а з першого курсу.

На 1 курсі викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою якої є навчання студента налаштовуванню та експлуатації сучасних гаджетів та у повній мірі використовуванню можливостей сучасних ІТ у повсякденному житті.

Викладаються дисципліни, які навчають праці в команді і з командою, відкриттю та веденню власного бізнеск, дають знання щодо перспектив розвитку ІТ, що дозволяє студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства:

 • на 1 курсі – «Групова динаміка та телекомунікації»;
 • на 2 курсі – «Ділові комунікації»;
 • на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект».

Практикуємо посилене вивчення англійської мови, що забезпечує можливість студентові вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні В2: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень; на 3-4-5 курсі – по всім дисциплінам, які викладаються кафедрою, 20% занять проводяться англійською мовою.

Детальніше про дисципліни кафедри

Для якісної реалізації інноваційного змісту навчання кафедра уклала договори з компаніями-партнерами, які є потенційними роботодавцями для студентів.

Детальніше про партнерів кафедри

Викладачі кафедри якісно навчають студентів не тільки теоретично, а й практично з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних прогресивних програмно-апаратних комплексах і програмном забезпеченні.

Детальніше про матеріальну базу кафедри

Студенти під час навчання мають можливість отримати міжнародні сертифікати компаній-партнерів кафедри, які гарантують отримання робочого місця з достойною заробітною платою від 15000 до 45000 гривень.

У РЕЗУЛЬТАТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ: випускник зі спеціалізацією кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою для виконання вимог компаній-роботодавців щодо компетенцій оволодіває необхідними теоретичними знаннями і практичними вміннями та навиками їх здійснення. Реалізація такої концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців в області управління інформаційною та кібернетичною безпекою, які повною мірою відповідають потребам сучасного ринку праці та при добросовісному навчанні гарантовано отримують високооплачуване робоче місце.

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

 • Керівник підприємства у сфері безпеки ІТ
 • Керівник департаменту інформаційної безпеки
 • Керівник відділу інформаційної безпеки
 • Керівник функціональних підрозділів
 • Науковий співробітник з інформаційної безпеки
 • Аналітик з питань інформаційної безпеки
 • Радник з інформаційної безпеки
 • Менеджер з інформаційної безпеки
 • Менеджер-управитель з досліджень та розробок
 • Професіонал з безпеки ІТ
 • Аналітик інформаційної безпеки
 • Фахівець з організації інформаційної безпеки
 • Фахівець з організації кіберзахисту
 • Фахівець з організації захисту інформації обмеженого доступу
 • Головний спеціаліст / спеціаліст з інформаційної безпеки
 • Оператор систем інформаційної безпеки
   

У порівнянні з іншими університетами Державний університет телекомунікацій забезпечує високу якість освіти за помірну ціну.

Вартість навчання

БАКАЛАВР (Денна форма навчання) - 21800 грн. в рік

БАКАЛАВР (Заочна форма навчання) - 14700 грн. в рік
 

МАГІСТР (Денна форма навчання) - 27500 грн. в рік

МАГІСТР (Заочна форма навчання) - 14700 грн. в рік
 

УВАГА АБІТУРІЄНТАМ

Якщо Ви прийняли рішення для оволодіння однією з найпрестижніших спеціальностей - Кібербезпека спецалізаціі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою, Вам потрібно:

  Для вступу на 1-й курс необхідно надати сертифікати ЗНО з таких предметів:

БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ

ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

1

2

3

1

2

3

Укр. мова та література

Математика

Фізика або іноземна мова

Укр. мова та література

Історія України

Іноземна мова або географія

 

Для вступу на 2-й курс (денне) приймаються абітурієнти після коледжу будь-якої спеціальності. 

Для денної форми навчання необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності) і пройти вступне випробування.

Для вступу на 2-й або 3-й курс (бакалавр) необхідно подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю. До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 4. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 5. 4 фотокартки 3х4 см.
 6. Копії пільгових документів.

Для вступу на 3-й курс (денне навчання) приймаються абітурієнти після коледжу - по спорідненим напрямкам. 

Для вступу на магістратуру необхідно подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю. До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому бакалавра/ спеціаліста/магістра та додатка до нього.
 4. Копія сертифіката ЗНО з іноземної мови.
 5. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 6. 4 фотокартки 3х4 см.
 7. Копії пільгових документів.

  Для вступу до магістратури:

1. ЗНО з іноземної мови.

2. Екзамен за спеціальністю
 

Жоден процес сьогодення не відбувається
без управління та підготовленого управлінця

Примітка:
У зв’язку з загальнонаціональним карантином терміни вступної кампанії 2020 року коригуються Міністерством освіти і науки України (https://www.mon.gov.ua).
 

Адреса приймальної комісії: 03110 м. Київ, вул. Солом’янська, 7

Завідувач кафедри д.е.н., доцент Легомiнова Свiтлана Володимирiвна
(044)2492522

Приймальна комісія: (044) 2488593, 2492591

Адреса сайту: www.dut.edu.ua

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 44 855