Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою


Положення про кафедру Управління інформаційною та кібернетичною безпекою


1Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою створена 1.02.2007 року для підготовки фахівців у галузі знань 1701 «Інформаційна безпека».

Кафедра є випускною за напрямом підготовки (галузь знань) «12 Інформаційні технології», спеціальністю    «125, Кібербезпека», за акредитованими освітніми програмами ступеня бакалавра та магістра за спеціалізацією Управління інформаційною безпекою.

Кваліфікація випускників бакалаврів (магістрів) кафедри це «Фахівець (професіонал) із організації інформаційної безпеки» відповідно.

Спеціальність підготовки КІБЕРБЕЗПЕКА. Навчання за акредитованими освітніми програмами ступеня бакалавра та магістра за спеціалізацією Управління інформаційною безпекою.

Фахівці з організації інформаційної безпеки користуються великим попитом в різних сферах загальнодержавної діяльності:

  • в сфері державного управління та силових структурах;
  • в сфері банківської діяльності;
  • в організаціях та установах комерційного спрямування;
  • в галузі інфокомунікацій та інформаційних технологій;
  • та інше.

Після випуску з університету Вас очікує робота, попит на яку збільшується під час кризи, тому що щорічні темпи зростання кількості кібернетичних атак в 2 рази перевищують темпи зростання світової економіки, а 71% атак взагалі залишаються невиявленими, що призводить до великих економічних збитків для ліквідації яких потрібні фахівці відповідного профілю, підготовку яких здійснює кафедра.

За статистикою, станом на 25.05.2017, рівень середньої заробітної плати фахівця з інформаційної безпеки в Київській області становить 17500 грн.

Кафедра є випускною за напрямом підготовки (галузь знань) «12 Інформаційні технології», спеціальністю    «125, Кібербезпека», за акредитованими освітніми програмами ступеня бакалавра та магістра за спеціалізацією Управління інформаційною безпекою.

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Переглядів: 23 063
^