Державний Університет Телекомунікацій

Навчально-методична робота - Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

02 лютого 2016 року Впровадження Системи управління інформаційною безпекою в навчальний процес

22 грудня 2015 року День Туркменістану у Державному університеті телекомунікацій

Перевірка якості знань студентів

Засідання наукового студентського гуртка «Управління інформаційною безпекою»

Засідання наукового гуртка «Теорія ризиків у застосування до банківської сфери»

Головним завданням кафедри є організація і здійснення на високому рівні навчальної і методичної роботи з дисциплін, що закріплені за кафедрою, по підготовці бакалаврів та магістрів за спеціалізацією «Управління інформаційною безпекою» спеціальності 125 «Кібербезпека» відповідно до міжнародних та вітчизняних галузевих стандартів з управління інформаційною безпекою та освітньої діяльності.

Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів. По всіх дисциплінах кафедри розроблені навчальні програми з урахуванням вимог кредитно-модульної системи у відповідності до положень Болонського процесу.

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні та семінарські заняття, самостійна робота, виконання курсових проектів і робіт, заключний етап - написання дипломних робіт, проектів на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», атестаційних робіт на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр». Враховуючі, що одним із основних принципів кредитно-модульної технології є перенесення центру ваги навчального процесу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом, особливий акцент у професорсько-викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів. На самостійне вивчення виносяться окремі питання, розроблені професорсько-викладацьким складом кафедр у навчальних посібниках та підручниках.

Навчальні та наукові видання авторів кафедри під керівництвом директора ННІ ЗІ, професора В.С. Наконечного, завідуючого кафедри О.А. Курченка, доцентів кафедри Ю.М. Щебланіна, Т.М. Мужанової, Ю.М. Якименка, І.В. Мордас, асистента кафедри Д. І. Рабчуна дають змогу студентам самостійно вдосконалювати знання з методології наукових досліджень, нормативно-правового забезпечення управління інформаційною безпекою, аудиту інформаційної безпеки, захисту баз та сховищ даних, теорії ризиків та управління ризиками інформаційної безпеки, управління інцидентами інформаційної безпеки, систем управління інформаційною безпекою, інформаційно-аналітичної діяльності в галузі інформаційної безпеки і ін.

Навчальні програми вивчення дисциплін, що розроблені на кафедрі, спрямовані на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, вчать умінню аналізувати науковий матеріал та розвивають творчі здібностей, необхідні для майбутнього фахівця високого рівня.

Зміст методичної роботи на кафедрі УІБ визначено особисто в індивідуальному плані роботи викладача. Він включає інструкторсько-методичні, показові та пробні заняття, лекції, доповіді, семінари з питань використання технічних засобів навчання, що проводяться на кафедрі. Підготовка до видання підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, завдань, екзаменаційних та інших навчально-методичних матеріалів.

Фотозвіт відкритого заняття

23 грудня 2014 року об 11:20 в аудиторії 318 відбулось засідання кафедри Управління інформаційною безпекою.

На засідання були присутні викладачі кафедри та представник навчально-методичного відділу.

Порядок денний:

  1. Підведення підсумків минулого тижня.
  2. Постановка завдань на наступний тиждень.

2.1.Навчальна робота, зміст навчання.

2.2.Викладка навчально-методичних матеріалів в  Moodle.

2.3.Вдосконалення матеріально-технічної бази.

2.4.Профорієнтаційна робота викладачів кафедри.

2.5.Робота кураторів.

2.6.Робота наукового гуртка.

2.7.Наукова робота НПП.

2.8.Рейтингове оцінювання НПП.

2.9.Рейтингове оцінювання студентів.

2.10. Уточнення порядку здачі відомостей на період сесії.

2.11. Графік  роботи в січні 2015 року.

Фотозвіт відкритого заняття

Методична робота

Розглядалися наступні питання:

1. Порядок заповнення звітних документів стосовно готовності методичних матеріалів навчальних дисциплін.

2. Уточнення стану готовності методичних матеріалів та заповнення звітних документів.

3. Планування видання  навчальних посібників викладачами.

4. Експрес-контроль викладення методичних матеріалів в систему Moodle.

5. Обмін проблемами та досвідом роботи по викладенні  методичних матеріалів в систему Moodle.

6.  Контроль стану підготовки роздрукованих  методичних матеріалів (коротко).

7. Обговорення організаційних питань та ін. 

 

11.02.2015 Доповідь щодо практичної складової навчання на кафедрі Управління інформаційною безпекою.

Тема доповіді: “Підсилення практичної складової навчання шляхом використання в навчанні програмної системи управління інформаційною безпекою Матриця”.

Доповідав завідуючий кафедрою Управління інформаційною безпекою доктор технічних наук, СНС Шевченко Віктор Леонідович.

В доповіді розглянуті питання щодо діючих складових системи Матриця та розроблений на кафедрі прототип програмного забезпечення щодо розвитку існуючої системи.

Розглянуті шляхи залучення до означених розробок студентів під час виконання курсових робіт.

Серед слухачів доповіді були:

1. Ректор Державного університету телекомунікацій, Заслужений працівник народної освіти України, доктор технічних наук, професор Толубко Володимир Борисович.

2. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор Беркман Любов Наумівна.

3. Проректор з наукової роботи, кандидат технічних наук СНС, Копійка Олег Валентинович

4. Викладачі кафедри УІБ.

Фотозвіт 

15 квітня 2015 року відбувся відеозапис лекції з дисципліни «Методи аналізу та синтезу політик безпеки».

14.05.2015. На кафедрі Управління інформаційною безпекою вдосконалений зміст навчання Магістрів

14.05.2015 На кафедрі Управління інформаційною безпекою вдосконалений зміст навчання Бакалаврів

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 7 937
^