XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Наукова діяльність

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Управління інформаційною та кібернетичною безпекою за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Управління інформаційною та кібернетичною безпекою складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 8 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Повну версію доповіді дивитися тут

 
 

Наукова діяльність кафедри є складовою системи освіти і спрямована на наукове обґрунтування шляхів вирішення проблем управління інформаційною та кібернетичною безпекою, їх упровадження в навчальний процес в університеті та досягнення високого рівня якості підготовки студентів.

 
 

ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ

ЛЕГОМIНОВА СВIТЛАНА ВОЛОДИМИРIВНА

Доктор економічних наук, доцент

Завідувач кафедри

ЯКИМЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат військових наук, доцент

Доцент кафедри

МОРДАС ІРИНА ВАСИЛІВНА

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри

ЩЕБЛАНІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Доцент кафедри

МУЖАНОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Кандидат наук з державного управління

Доцент кафедри

ДЗЮБА ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри

РАБЧУН ДМИТРО ІГОРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри

 

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

ЛЕГОМIНОВА СВIТЛАНА ВОЛОДИМИРIВНА
Завідувач кафедрою, доктор економічних наук, доцент

ЯКИМЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат військових наук, доцент

МОРДАС ІРИНА ВАСИЛІВНА
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

ЩЕБЛАНІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

МУЖАНОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
Доцент кафедри, кандидат наук з державного управління

ДЗЮБА ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

РАБЧУН ДМИТРО ІГОРОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук
 

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Аспіранти Навчально-наукового інституту захисту інформації кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою (УІКБ) 2019/2020 н.р.

п/п

ПІБ

Б/К

Рік навчання

Керівник

Тема

1.

Деркаченко Ярослав Анатолійович

Б

2 рік

Курченко Олег Анастасійович,

к.т.н., доцент

Інституціональні засади державного управління інформаційно-психологічною безпекою в Україні.

 

Доцент кафедри кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Щебланін Ю.М. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.861.06. Державного університету телекомунікацій та відповідальним секретарем технічного комітету стандартизації ТК 107 «Технічний захист інформації».
 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

На кафедрі “Управління інформаційною та кібернетичною безпекою” Державного університету телекомунікацій впроваджено та функціонують два основних види науково-дослідної роботи студентів:

 • навчальна науково-дослідна робота, яка передбачена навчальними планами;
 • науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри.

Навчальна науково-дослідна робота - є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:

 • написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення навчальних дисциплін;
 • виконання  лабораторних,  практичних, семінарських і самостійних завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку;
 • виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики, індивідуальних завдань;
 • розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, тощо);
 • підготовку і захист курсових і дипломних робіт, пов'язаних з проблематикою досліджень кафедр.

Згідно з навчальними планами кожний студент повинен оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи протягом усього періоду навчання завдання, які поступово ускладнюються і поглиблюються.

Науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом є одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь у роботі наукових гуртків; участь у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій.

На кафедрі створено та функціонує студентський науковий гурток «Актуальні проблеми та перспективні напрями управління інформаційною та кібернетичною безпекою»: метою діяльності якого є ознайомлення студентів із проблематикою галузі «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою», глибше вивчення окремих питань, формування у студентів основних умінь та навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи, оволодіння прийомами та навичками ведення наукової дискусії.

Докладніше про гурток

Студенти кафедри приймають участь в наукових конференціях з проблематики кафедри, які проводяться в Державному університеті телекомунікацій та інших навчальних закладах.

Відвідують виставки присвячені питанням кібербезпеки та захисту інформації та активно використовують отримані знання в навчальному процесі.

Залучення студентів кафедри “Управління інформаційною та кібернетичною безпекою” до наукової роботи дозволяє підготовити високопрофесійного та конкурентноспроможного фахівця в сфері кібербезпеки.
 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ

 
 

Наукова робота кафедри спрямована на:

 • дослідження шляхів створення та практичної реалізації оптимального навчального процесу за напрямом «Управління інформаційною безпекою» у відповідності до вимог міжнародних і вітчизняних стандартів, присвячених засадам розробки та впровадження систем управління інформаційною безпекою;
 • розробку та впровадження інформаційного навчального середовища в навчальний процес Університету;
 • розробку пропозицій щодо створення та реалізації політик безпеки в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • дослідження проблем розвитку та вдосконалення систем управління інформаційною безпекою.
   

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

У 2017/2018 навчальному році на кафедрі виконувалися науково-дослідні роботи:

 • “Проведення аудиту інформаційної безпеки підприємства” (“Аналіз та узагальнення досвіду провідних ІТ компаній в сфері проведення аудиту інформаційної безпеки підприємства та організації” та “Класифікація типових вразливостей інформаційної системи. Розробка алгоритму виявлення найбільш критичних вразливостей ІТ системи для різних об’єктів господарювання”;
 • “Розробка моделі реальних дій зловмисника по проникненню в інформаційну систему об’єкту нападу на основі виявлених в ході аудиту вразливостей ”(НДР Шифр “Пентест “);
 •  “Розробка моделі дій зловмисника по проникненню в інформаційну систему об’єкту нападу”. НДР Шифр “Пентест“ (заключний).

Упродовж 2018/2020 років на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Конкурентна розвідка як складова забезпечення інформаційної безпеки підприємства», шифр «CompInt». Науковий керівник роботи – к.т.н., доцент Курченко О.А., відповідальний виконавець – к.держ.упр. Мужанова Т.М.

Робота присвячена дослідженню специфіки забезпечення інформаційної безпеки підприємства в сучасних умовах, яка передбачає не тільки захист корпоративних інформаційних ресурсів та інфраструктури, але також володіння і ефективне використання інформації про конкурентне середовище, тенденції ринку та діяльність конкурентів з метою вироблення успішної стратегії розвитку бізнесу і забезпечення захищеності підприємства в інформаційній сфері.

 

Початок роботи пов'язаний з вивченням теоретичних засад здійснення дослідження конкурентного сегменту на підприємстві у контексті забезпечення інформаційної безпеки.

 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • «СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ»

 • ВИЯВЛЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ ДЛЯ БІЗНЕСУ МОЖЛИВОСТЕЙ

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕГМЕНТУ

 • УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

 • ВИЯВЛЕННЯ СПРОБ КОНКУРЕНТІВ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ЗАКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 • ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВМИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНКУРЕНТІВ

Триває дослідження сучасних методів та засобів, у тому числі програмних засобів збору та аналізу інформації в мережі Інтернет підприємств та організацій конкурентів.
 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичної безпекою бере участь в організації та проведені науково-практичних семінарів і конференцій Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій та наукових установ України.

Участь членів кафедри в наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри Управління інформаційною та кібернетичної безпекою беруть участь у щорічних семінарах та конференціях серед яких варто відмітити Міжнародний Семінар-практикум МСЕ для регіонів Європи та СНД «Інфраструктура ІКТ як основа цифрової економіки» та VІІІ Міжнародну науково-технічну конференцію студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 599