XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Видавнича діяльність

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Управління інформаційною та кібернетичною безпекою за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Управління інформаційною та кібернетичною безпекою складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 8 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Науково-педагогічними працівниками кафедри Управління інформаційної та кібернетичної безпекою проводиться методична розробка лекційних, практичних та семінарських занять з навчальних дисциплін кафедри.  Викладачами кафедри практикується та отримує широке застосування технологія доведення до студентів навчальних та методичних матеріалів в електронному вигляді.

Створюється електронна бібліотека зі спеціалізації «Управління інформаційною безпекою», у якій містяться колекції навчально-методичної літератури (основної і додаткової відповідно до навчальних програм) з кожної навчальної дисципліни.

Накопичено досвід створення власних електронних підручників.

Згідно індивідуального плану роботи викладача здійснюється підготовка до видання підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, завдань, екзаменаційних та інших навчально-методичних матеріалів.

Підручники та методичні матеріали підготовлені за участю викладачів кафедри

 1. Рабчун Д.І. Логіко-динамічна модель процесу управління ресурсами захисту в умовах інформаційного протистояння / Сучасний захист інформації: наук.-практ. журнал, 2016. — №3. — С. 62-67.
 2. Ю.М. Щебланін. Загальний, комплексний опис проблем інформаційної безпеки в "інтернеті речей" / Ю.М. Щебланін, А.О. Гресько // Сучасний захист інформації. – 2016. – № 1. – С. 69–73.
 3. Мужанова Т.М. Забезпечення кібербезпеки України: проблеми та перспективи / Т.М. Мужанова // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: матеріали науково-практичної конференції. Збірник тез. -  Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 березня 2016 року. – 99 с.
 4. Щебланін Ю.М. Питання інформаційної безпеки SCADA систем керованих по каналах GSM зв'язку / Ю.М. Щебланін, О.А. Курченко // Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G: материалы регионального семинара МСЭ для стран СНГ и Грузии. Тезисы докладов. - Киев: Государственый университет телекоммуникаций, 17-18 ноября 2016 года. – 220 с.
 5. Якименко Ю.М. Підходи до захисту комп’ютерної інформації в організації / Ю.М. Якименко // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: матеріали науково-практичної конференції. Збірник тез. -  Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 березня 2016 року. – 99 с.
 6. Щебланін Ю.М. Забезпечення інформаційної безпеки даних в хмарних технологіях / Ю.М. Щебланін // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: матеріали науково-практичної конференції. Збірник тез. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 березня 2016 року. – 99 с.
 7. Рабчун Д.І.  Анализ проблемы управления ресурсами программных средств защиты информации в мобильных сетях нового поколения в условиях динамического информационного противостояния / Д.І. Рабчун // Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G: материалы регионального семинара МСЭ для стран СНГ и Грузии. Тезисы докладов. - Киев: Государственый университет телекоммуникаций, 17-18 ноября 2016 года. – 220 с.
 8. Мордас І. В. Використання електронного цифрового підпису в забезпеченні інформаційної безпеки електронного документообігу / І. В. Мордас // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: матеріали науково-практичної конференції. Збірник тез. -  Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 березня 2016 року. – 99 с.
 9. Рабчун Д.І. Оцінка ефективності інформаційної безпеки з урахуванням економічних показників / Сучасний захист інформації: наук.-практ. журнал, 2015. — №4. — С. 91-97.
 10. Мужанова Т.М. Інтернет-цензура як загроза правам громадян у сфері інформаційної безпеки /  Т.М. Мужанова // Сучасний захист інформації. -2015. - № 2. с.84-88.
 11. Мужанова Т.М. Особливості менеджменту персоналу у системі управління інформаційною безпекою підприємства /  Т.М. Мужанова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. - № 3. 
 12. Мордас І. В. Напрями реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України / І. В. Мордас // Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України: [Монографія] / [За. ред. Г. П. Ситника]. – К.: Майстер книг, 2015. – С. 342-355.
 13. Курченко О.А. Алгоритм оцінки ефективності системи управління інформаційною безпекою підприємства / О.А. Курченко // Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка – 2015. - № 2 (34). – С. 147 – 149.
 14. Курченко О.А. Аналіз нормативно-правових документів стосовно питання управління захистом персональних даних / О.А. Курченко // Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка – 2015. - № 3 (35). – С. 87 – 90.
 15. Мордас І. В. Детінізація економіки як чинник забезпечення економічної безпеки держави / І. В. Мордас // Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць / [Гол. ред. В. М. Тупкало]. – К.: ДУТ, 2015. – Випуск № 1(11). – С. 98-103.
 16. Мужанова Т.М. Оцінка рівня економічної безпеки бізнесу при моніторингу підприємства /  Ю.М.Якименко, Т.М. Мужанова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. - № 4.
 17. Якименко Ю.М. Обеспечение безопасности информации в автоматизированных информационных системах / Ю.М. Якименко, В.С. Наконечний, С.В. Толюпа  // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник, №5(39).-  Київ: УНДІЗ. - 2015.– С.33-37.
 18. Якименко Ю.М.  Оценка защищённости информации в автоматизированных информационных системах с помощью Общих критериев / Ю.М. Якименко,  В.С. Наконечний, С.В. Толюпа //  Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник, №6(40).-Київ: УНДІЗ.- 2015.–  С. 27-31.
 19. Якименко Ю.М. Реализация метода   анализа иерархий при обосновании принимаемых управленческих решений по безопасности в организации. Сучасний захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 54–64.
 20. Якименко Ю.М. Создание универсальной  системы ведения специальной информационной  операции. Сучасний захист інформації. – 2015. – № 3. – С. 85 - 93.
 21. Якименко Ю.М. Вибір підходу  до оцінки  економічної безпеки  бізнесу в організації. Економіка. Менеджмент. Бізнес . – 2015. – № 3.- С. 139-151.
 22. Щебланін Ю.М. Проблеми інформаційної безпеки в "Інтернеті речей". Друга Міжнародна науково-практична конференція «Математичні та програмні технології Internet of Everything (IoE)»: Збірник матеріалів доповідей та тез; м. Київ, 21-22 грудня 2017 р.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка/ Редкол.: Бичков О.С. (голова) та ін. - К.:ВПЦ "Київський університет", 2017. – С. 282-283.
 23. Щебланін Ю.М. The epidemiological approach to prognosis and management Of information incidents  2017 / Ю.М. Щебланін, В.Л. Шевченко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. - 2017. - № 4 (29). - с. 18-23.
 24. Ю.М. Щебланін Аналіз використання моделей зрілості процесів в ході оцінювання рівня інформаційної безпеки / Ю.М. Щебланін, А.Б. Гребенніков // Сучасний захист інформації. – 2018. – № 1(33). – С. 33–38.
 25. Мордас І. В. Використання електронного цифрового підпису в забезпеченні інформаційної безпеки електронного документообігу / І. В. Мордас // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та тез науково-практичної конференції: 10-11 березня 2016 року. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – С.55-56.
 26. Мордас І. В. Проблеми безпеки мобільного банкінгу в Україні / І. В. Мордас // Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G: Тезисы докладов регионального семинара МСЗ: 17-18 ноября 2016 года. – К.: ДУТ, 2016. –  Том II. Безопасность  в сетях мобильной связи. – С. 177-178.
 27. Мордас І. В. Інформація як фактор економічної безпеки / І. В. Мордас // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та тез II Науково-практичної конференції: 23-24 березня 2017 року. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 144-146.
 28. Мордас І. В. Особливості економічної інформації / І. В. Мордас // Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки: Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції: 27 жовтня 2017 року. – К.: ДУТ, 2017. – С. 44.
 29. Якименко Ю. М. Підходи до захисту комп'ютерної інформації в організації / Ю.М.  Якименко // Проблеми кібербезпеки інформаційно- телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та тез науково-технічної конференції 10-11 березня 2016 року. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – с. 95-96.            
 30. Якименко Ю.М.  Про цілісний підхід до вирішення завдання забезпечення інформаційної безпеки в организації / Ю.М.  Якименко // Інформаційна безпека України: Зб. наук. доп. та тез НТК. -  Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 21-22 квітня 2016року.  — с.109.
 31. Якименко Ю. М. Оцінка рівня економічної безпеки  бізнесу при моніторингу підприємства .- / Ю. М. Якименко, Т.М. Мужанова //    Економіка. Менеджмент. Бізнес. – № 4. –К.: ДУТ, 2015. – С.78-84.
 32. Якименко Ю. М. Аналіз стану безпеки інформації в мережах мобільного зв'язку. Региональный семинар МСЭ для стран СНГ и Грузии «Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G». 17 - 18 ноября 2016г. Тезисы статей.- К.: ДУТ, 2016.-С.186-187.
 33. Якименко Ю. М. КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ.- / Ю. М. Якименко, Т.М. Мужанова //    Сучасний захист інформації. – № 1. –  К.: ДУТ, 2017. – С.28-33.
 34. Якименко Ю. М. ПРО    ПІДХІД  ДО  СТВОРЕННЯ  СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ  БЕЗПЕКИ  В  ОРГАНІЗАЦІЇ/ Ю.М. Якименко // Інформаційна безпека України: Зб. наук. доп. та тез НТК. -  Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 23-24 березня 2017року.  — С. 372-376.
 35. Якименко Ю. М. ОСНОВНІ  ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ  ІНФОРМАЦІЇ  В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ. Збірник тез доповідей Регіональної конференції Міжнародного союзу електрозв’язку«Перспективи надання послуг на основі мереж пост-NGN, 4G і 5G.Організаційні та технічні рішення по їх побудові та захисту» 7-9.06.2017.- К.: ДУТ, 2017.- С.123-124.
 36. Якименко Ю.М. Створення систем захисту інформації в умовах невизначеності / Ю.М. Якименко // Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки: матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. Збірник тез. — Київ: ДУТ, 2017. — С.13.
 37. Якименко Ю.М. Вызовы к обеспечению кибербезопасности в технологической революции / Ю.М. Якименко // Региональная конференция МСЭ для стран Европы и СНГ«Цифровое будущее на основе 4G/5G» 14-16 мая 2018. Збірник тез. — Київ: ДУТ, 2018. — С.102-104
 38. Мордас І. В. Інформаційна складова в системі забезпечення економічної безпеки діяльності підприємства / І. В. Мордас // Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології: Матеріали науково-технічної конференції: 17-20 листопада 2015 року. – К.: ДУТ, 2015. –  Том IV. Сучасні технології інформаційної безпеки. – С. 123-124.
 39. Мордас І. В. Національні інтереси України в інформаційній сфері / І. В. Мордас // Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави: Матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, викладачів та науковців: 18 грудня 2014 року. – К.: ДУТ, 2014. – С. 96.
 40. Мордас И. В. Безопасность энергетическая. Политика энергетическая. Стратегия обеспечения энергетической безопасности. Угрозы энергетической безопасности. Энергоемкость валового внутреннего продукта. Энергосбережение. Энергоэффективность / И. В. Мордас // Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справочник / [Состав.: Г. П. Сытник, В. И. Абрамов, В. Ф. Смолянюк и др.; под. общ. ред. Г. П. Сытника]. – К.: НАДУ, 2012. – С. 67-69, 297-299, 416-417, 443, 465-466, 466-467, 467-468.
 41. Мужанова Т.М. Проблеми безпеки та захисту інформації в мережі Інтернет /  Т.М. Мужанова // матеріали  науково-практичної конференції “Актуальні проблеми забезпечення інформаційної  безпеки держави”, ДУТ, березень 2014.
 42. Мужанова Т.М. Забезпечення інформаційної безпеки у військовій сфері: кадровий аспект /  Т.М. Мужанова // матеріали семінару Національної академії МОУ, листопад 2014.
 43. Мужанова Т.М. Кадровий аспект забезпечення інформаційної безпеки держави /  Т.М. Мужанова // матеріали науково-технічної конференції “Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави”, ДУТ, грудень 2014.
 44. Мужанова Т.М. Управління мережею Інтернет: пошук консенсусу на міжнародному рівні /  Т.М. Мужанова // Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: матеріали першої міжнародної науково-технічної конференції. Збірник тез. - Київ : ДУТ, 2015. - С. 220-222.
 45. Мужанова Т.М. Класифікація загроз інформаційній безпеці особи в мережі Інтернет / Т.М. Мужанова // Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Том ІУ «Сучасні технології інформаційної безпеки». -  Київ: ДУТ, 17-20 листопада 2015 року. - с. 124-126.
 46. Мужанова Т.М. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки підприємства: основні засади / Т.М. Мужанова, А.П. Гнилуша // Інформаційна безпека України : Збірник матеріалів науково-технічної конференції ; м. Київ, 21-22 квітня 2016 р., Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – с. 26-27.
 47. Мужанова Т.М. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки підприємства: основні засади /  Т.М. Мужанова // Сучасний захист інформації. - 2016. - № 2. - с.78-82.
 48. Мужанова Т.М. Телефонний тероризм: основні підходи до розуміння поняття  / Т.М.Мужанова //  Тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост - NGN, 4G та 5G : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ; м. Київ, 17-18 листопада 2016 р.
 49. Мужанова Т.М. Вимоги до фахівця з управління інформаційною безпекою через призму компетентнісного підходу. Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та тез; м. Київ, 23-24 березня 2017 р.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка/ Редкол.: Оксіюк О.Г. (голова) та ін. - К.:ВПЦ "Київський університет", 2017. – С. 326-331.
 50. Мужанова Т.М. Технології 4G і 5G як засіб впровадження проектів «розумного міста». Тезисы докладов участников Региональной конференции МСЭ «Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения по их построению и защите»; г.Киев, 7-9 июля 2017 г.; Государственный университет телекоммуникаций. - С.74-76 http://www.dut.edu.ua/uploads/n_4324_17449582.pdf
 51. Мужанова Т.М. Конкурентна розвідка як засіб забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки: Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. Збірник тез. - Київ : ДУТ, 2017. – С. 69.
 52. Мужанова Т.М. Конкурентна розвідка як інструмент інформаційно-муаналітичного супроводу забезпечення інформаційної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Т.М.Мужанова // Економіка та суспільство. – 2018. - №16. – Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua
 53. Мужанова Т.М. Викладання іноземної мови професійного спрямування як складова підготовки фахівців з інформаційної та кібербезпеки // Збірник тез Інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної  безпеки»; м.Київ, 26 жовтня 2018 р.; Державний університет телекомунікацій. – С.39-41.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 496