Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Науково-педагогічними працівниками кафедри Управління інформаційної та кібернетичної безпекою проводиться методична розробка лекційних, практичних та семінарських занять з навчальних дисциплін кафедри.  Викладачами кафедри практикується та отримує широке застосування технологія доведення до студентів навчальних та методичних матеріалів в електронному вигляді.

Створюється електронна бібліотека зі спеціалізації «Управління інформаційною безпекою», у якій містяться колекції навчально-методичної літератури (основної і додаткової відповідно до навчальних програм) з кожної навчальної дисципліни.

Накопичено досвід створення власних електронних підручників.

Згідно індивідуального плану роботи викладача здійснюється підготовка до видання підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, завдань, екзаменаційних та інших навчально-методичних матеріалів.

Підручники та методичні матеріали підготовлені за участю викладачів кафедри

 1. Рабчун Д.І. Логіко-динамічна модель процесу управління ресурсами захисту в умовах інформаційного протистояння / Сучасний захист інформації: наук.-практ. журнал, 2016. — №3. — С. 62-67.
 2. Ю.М. Щебланін. Загальний, комплексний опис проблем інформаційної безпеки в "інтернеті речей" / Ю.М. Щебланін, А.О. Гресько // Сучасний захист інформації. – 2016. – № 1. – С. 69–73.
 3. Мужанова Т.М. Забезпечення кібербезпеки України: проблеми та перспективи / Т.М. Мужанова // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: матеріали науково-практичної конференції. Збірник тез. -  Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 березня 2016 року. – 99 с.
 4. Щебланін Ю.М. Питання інформаційної безпеки SCADA систем керованих по каналах GSM зв'язку / Ю.М. Щебланін, О.А. Курченко // Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G: материалы регионального семинара МСЭ для стран СНГ и Грузии. Тезисы докладов. - Киев: Государственый университет телекоммуникаций, 17-18 ноября 2016 года. – 220 с.
 5. Якименко Ю.М. Підходи до захисту комп’ютерної інформації в організації / Ю.М. Якименко // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: матеріали науково-практичної конференції. Збірник тез. -  Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 березня 2016 року. – 99 с.
 6. Щебланін Ю.М. Забезпечення інформаційної безпеки даних в хмарних технологіях / Ю.М. Щебланін // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: матеріали науково-практичної конференції. Збірник тез. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 березня 2016 року. – 99 с.
 7. Рабчун Д.І.  Анализ проблемы управления ресурсами программных средств защиты информации в мобильных сетях нового поколения в условиях динамического информационного противостояния / Д.І. Рабчун // Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G: материалы регионального семинара МСЭ для стран СНГ и Грузии. Тезисы докладов. - Киев: Государственый университет телекоммуникаций, 17-18 ноября 2016 года. – 220 с.
 8. Мордас І. В. Використання електронного цифрового підпису в забезпеченні інформаційної безпеки електронного документообігу / І. В. Мордас // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: матеріали науково-практичної конференції. Збірник тез. -  Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 березня 2016 року. – 99 с.
 9. Рабчун Д.І. Оцінка ефективності інформаційної безпеки з урахуванням економічних показників / Сучасний захист інформації: наук.-практ. журнал, 2015. — №4. — С. 91-97.
 10. Мужанова Т.М. Інтернет-цензура як загроза правам громадян у сфері інформаційної безпеки /  Т.М. Мужанова // Сучасний захист інформації. -2015. - № 2. с.84-88.
 11. Мужанова Т.М. Особливості менеджменту персоналу у системі управління інформаційною безпекою підприємства /  Т.М. Мужанова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. - № 3. 
 12. Мордас І. В. Напрями реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України / І. В. Мордас // Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України: [Монографія] / [За. ред. Г. П. Ситника]. – К.: Майстер книг, 2015. – С. 342-355.
 13. Курченко О.А. Алгоритм оцінки ефективності системи управління інформаційною безпекою підприємства / О.А. Курченко // Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка – 2015. - № 2 (34). – С. 147 – 149.
 14. Курченко О.А. Аналіз нормативно-правових документів стосовно питання управління захистом персональних даних / О.А. Курченко // Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка – 2015. - № 3 (35). – С. 87 – 90.
 15. Мордас І. В. Детінізація економіки як чинник забезпечення економічної безпеки держави / І. В. Мордас // Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць / [Гол. ред. В. М. Тупкало]. – К.: ДУТ, 2015. – Випуск № 1(11). – С. 98-103.
 16. Мужанова Т.М. Оцінка рівня економічної безпеки бізнесу при моніторингу підприємства /  Ю.М.Якименко, Т.М. Мужанова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. - № 4.
 17. Якименко Ю.М. Обеспечение безопасности информации в автоматизированных информационных системах / Ю.М. Якименко, В.С. Наконечний, С.В. Толюпа  // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник, №5(39).-  Київ: УНДІЗ. - 2015.– С.33-37.
 18. Якименко Ю.М.  Оценка защищённости информации в автоматизированных информационных системах с помощью Общих критериев / Ю.М. Якименко,  В.С. Наконечний, С.В. Толюпа //  Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник, №6(40).-Київ: УНДІЗ.- 2015.–  С. 27-31.
 19. Якименко Ю.М. Реализация метода   анализа иерархий при обосновании принимаемых управленческих решений по безопасности в организации. Сучасний захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 54–64.
 20. Якименко Ю.М. Создание универсальной  системы ведения специальной информационной  операции. Сучасний захист інформації. – 2015. – № 3. – С. 85 - 93.
 21. Якименко Ю.М. Вибір підходу  до оцінки  економічної безпеки  бізнесу в організації. Економіка. Менеджмент. Бізнес . – 2015. – № 3.- С. 139-151.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 7 445
^