Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

Наукова робота зі студентами є важливою складовою як навчально-наукової діяльності кафедри, так і системи професійної підготовки майбутніх фахівців з управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Організація студентської наукової діяльності спрямована на формування і реалізацію творчих здібностей майбутніх фахівців, розвиток наукового світогляду та опанування дослідниками-початківцями методології наукового пошуку та науково-дослідницькими навичками. Наукова робота є ефективним засобом виявлення талановитої студентської молоді, а в перспективі - формування власних науково-педагогічних кадрів кафедри, адже для того, щоб виховати науковця бажано залучати його до науково-дослідницької діяльності ще зі студентської лави.

Наукова робота студентів кафедри здійснюється за такими напрямами: робота студентських наукових гуртків, участь студентів у наукових заходах та заходах партнерів кафедри.

План наукової роботи студентів кафедри на 2017-2018 н.р.

1. Студентський науковий гурток

Початковою формою наукових досліджень за участю студентів кафедри є гуртки, метою яких є ознайомлення із проблематикою галузі «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою», глибше вивчення окремих питань, формування у студентів основних умінь, необхідних для подальшої самостійної роботи, оволодіння прийомами та навичками ведення наукової дискусії.

Студентський науковий гурток «Актуальні проблеми та перспективні напрями управління інформаційною та кібернетичною безпекою» (керівник - доцент кафедри, к.держ.упр. Мужанова Тетяна Михайлівна).

План роботи студентського наукового гуртка кафедри на ІI семестр 2017-18 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка кафедри на І семестр 2017-18 н.р.

 

 

2. Участь студентів у науково-практичних заходах  

Студенти кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою активно залучаються до виконання науково-дослідних робіт кафедри, беруть участь в конференціях, семінарах, конкурсах та олімпіадах, як у межах університету, так і в інших вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах. Майбутні фахівці з управління інформаційною та кібернетичною безпекою не тільки спілкуються з науковцями, знайомляться із актуальними здобутками сучасної науки, але й представляють свої напрацювання і результати науково-дослідної роботи.

 

 

3. Участь студентів у заходах партнерів кафедри

 

4. Проходження практики

 

5. Студентські ініціативи

 

 

6. Робота кураторів

Куратори груп:

  • УБД-11 – Щебланін Юрій Миколайович
  • УБД-21 – Рабчун Дмитро Ігорович
  • УБД-31 – Мужанова Тетяна Михайлівна
  • УБД-41 – Якименко Юрій Михайлович
  • УБДМ-51 – Мордас Ірина Василівна
  • УБДМ-61 – Щебланін Юрій Миколайович

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 8 567
^