XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Системного аналізу

Наукова діяльність

Інформація про спеціальність
Історія кафедри
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Освітні програми
Практика
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Інноваційний зміст навчання за спеціальностю 124 Системний аналіз
Дипломування
Дистанційне навчання

Наукова діяльність

У складі кафедри працюють 9 висококваліфікованих викладачів, серед яких 4 кандидати наук.
 

Науково-дослідні роботи

Кафедра системного аналізу Державного університету телекомунікацій проводить наукові дослідження в галузі системного аналізу спільно із підприємствами бізнес-сектору та науково-дослідницькими установами.

На кафедрі виконуються НДР:

 • "Застосування прикладного програмування та інформаційних технологій у розв'язанні проблем системного аналізу емпіричних даних" (номер держреєстрації 0117U002720)
 • "Розробка системи підтримки прийняття рішення для управління експлуатацією місцевих лінійно-кабельних споруд телекомунікаційних мереж" (Науковий керівник Ярцев В.П., номер держреєстрації 0117U004441)

Госпдоговірні теми кафедри:

 • "Аналіз відповідності функціональних можливостей інформаційної системи odoo потребам підприємств в галузі роздрібної торгівлі лікарськими засобами" (Керівник Шушура О.М.)
 • "Аналіз та специфікація вимог до інформаційної системи контролю витрат пального автомобільним транспортом підприємства" (Керівник Шушура О.М.)
 • "Аналіз програмного забезпечення для розкрою матеріалів" (Керівник Шатохіна Н.К.)

 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Аспіранти:

 • Худік Богдан Олександрович
 • Кузміч Михайло Юрійович

 

Захист наукових робіт за останній період

1. Завідуюча кафедрою Системного аналізу ЗОЛОТУХІНА Оксана Анатоліївна

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – «інформаційні технології». Захист відбувся 06.12.2018 р.

Тема: «Інформаційна технологія контролю витрат ресурсів на основі нечіткої логіки».

Науковий керівник – д.т.н., доцент Шушура Олексій Миколайович.

 

2. Завідувач кафедри Системного аналізу (2017-2019 рр.) ШУШУРА Олексій Миколайович

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – «інформаційні технології». Захист відбувся 08.11.2018 р.

Тема: «Методологічні основи побудови інформаційних технологій для автоматизації управління складними системами на принципах нечіткої логіки».

Науковий консультант – д.т.н., професор Козелков Сергій Вікторович, директор навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації.

 

3. Доцент кафедри Системного аналізу (2017-2018 рр.) ТІТОВА Анастасія Юріївна

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – «інформаційні технології». Захист відбувся 14.09.2017 р.

Тема: «Методи та моделі інформаційної технології для автоматизованих систем переробки діагностичної інформації на основі термограм».

Науковий керівник – д.т.н., доцент Шушура Олексій Миколайович.

 

Наукові гуртки

1. «Проектний практикум системного аналітика» - керівники гуртка: к.т.н., завідувач кафедри «Системного аналізу» Золотухіна Оксана Анатоліївна; к.т.н., доцент, доцент кафедри «Системного аналізу» Шатохіна Наталія Костянтинівна. План проведення гуртка

Назва (тема) заняття

Вид заняття

Місце проведення

Час проведення

Дата проведення

Особливості визначення ключових проблем предметної галузі. Формування та оформлення плану роботи над системою

Кабінетне дослідження. Обговорення у форматі 6-3-5, зворотній мозковий штурм.

326, ДУТ

15.30

17.02.2021

Особливості дослідження вимог до системи методом протоколювання.

Включене та невключене спостереження.

Підприємство проблемної галузі

15.30

04.03.2021

Аналіз протоколів.

Обговорення методом обігравання користувальницьких ролей.

326, ДУТ

15.30

18.03.2021

Особливості аналізу аналогів при розробці комп’ютерних та інформаційних систем.

Зворотній мозковий штурм.

326, ДУТ

15.30

01.04.2021

Визначення структури системи, аналіз зовнішнього середовища та елементів системи. Аналіз ресурсів для реалізації комп’ютерної інформаційної системи.

Мозковий штурм. Обговорення із використанням методики Delphi.

326, ДУТ

15.30

15.04.2021

Аналіз та оцінка ризиків системи. Оцінка користувальницьких історій та розподіл задач.

Мозковий штурм. Обговорення із використанням методики Delphi.

Дистанційно

15.30

29.04.2021

Аналіз виконання проекту.

Scrum-meeting

326, ДУТ

15.30

13.05.2021

Аналіз виконання проекту.

Scrum-meeting

Дистанційно

18.00

20.05.2021

Аналіз виконання проекту.

Scrum-meeting

326, ДУТ

15.30

27.05.2021

2. «Системи автоматизованого проектування виробів електронної техніки» - керівник гуртка к.т.н., доцент кафедри «Системного аналізу» Ярцев Володимир Петрович. План проведення гуртка

Назва (тема) заняття

Вид заняття

Місце проведення

Час проведення

Дата проведення

Структура, властивості та налагодження параметрів інтерфейсу MicroCAP 11. Методика схемотехнічного  моделювання та аналізу параметрів схеми аналогового ВЕТ  у MicroCAP 11.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

05.03.2021

Методика схемотехнічного  моделювання та аналізу параметрів схеми цифрового ВЕТ  у MicroCAP 11. Аналіз результатів  моделювання роботи цифрового ВЕТ

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

12.03.2021

Методика виконання операцій варіації  та оптимізації  компонентів схем електронних пристроїв у  MicroCAP 11.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

19.03.2021

Розробка  нового аналогового та цифрового компоненту у Model MicroCAP 11.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

26.03.2021

Проектування друкованих плат ВЕТ засобами САПР PCAD2006. Розробка схеми електричної принципової у Schematic

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

02.04.2021

Розробка друкованої плати ВЕТ у PCB P-CAD.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

09.04.2021

Розробка  символу нового аналогового компоненту у Simbol Editor. Розробка  корпусу  нового аналогового компоненту у Pattern Editor

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

16.04.2021

Виготовлення друкованих плат. Розміщення та монтаж компонентів на друкованих платах.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

13.30

23.04.2021

Розробка елементів схем  принципових електричних ВЕТ у САПР AutoCAD 2017. Блоки УГП.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

07.05.2021

Методика виконання команд побудови  трьохвимірних  тіл у AutoCAD 2017. Команди редагування тіла.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

14.05.2021

Моделювання моделі та розрізів деталей ВЕТ у  AutoCAD 2017. Тонування, призначення матеріалів  деталі

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

21.05.2021

Cтворення інформаційних систем для автоматизації розрахунку технічних та економічних показників.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

15.15

21.05.2021

Назва (тема) заняття

Вид заняття

Місце проведення

Час проведення

Дата проведення

Структура комп'ютерних пристроїв

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

11.45

21.02.2020

Синтез типових функціональних елементів

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

11.45

13.03.2020

Моделювання і налагодження роботи функціональних елементів

Лекція, презентація та практична робота

325, ДУТ

13.30

03.04.2020

Дослідження пристроїв у різних базисах

Лекція, презентація та практична робота

325, ДУТ

11.45

24.04.2020

Аналіз параметрів роботи за різною критеріальною сукупністю

Лекція, презентація та практична робота

325, ДУТ

11.45

15.05.2020

Дослідження особливостей використання пристроїв

Лекція, презентація та практична робота

325, ДУТ

11.45

29.05.2020

3. «Фотографії, відео та мультимедіа» - керівник гуртка старший викладач кафедри «Системного аналізу» Котомчак Олександр Юрійович. План проведення гуртка

Назва (тема) заняття

Вид заняття

Місце проведення

Час проведення

Дата проведення

Історія фотографії, кіно, графіки.

Сучасна цифрова графіка

Лекція, презентація, дискусія та робота з технічними засобами фото та відео.

202, ДУТ

13:30

16.04.2021

Різновиди  та типи об’єктивів для фото-відео зйомки

Лекція, презентація, дискусія та робота з технічними засобами фото та відео.

202, ДУТ

13.30

23.04.2021

Типи освітлення об’єкту при фото-кіно зйомці в приміщенні та зовні.

Лекція, презентація, дискусія та робота з технічними засобами фото та відео.

202, ДУТ

13.30

30.04.2021

Зйомка портрету

Практичне заняття.

202, ДУТ

13.30

07.05.2021

Композиція в фото-відео зйомці

Лекція, презентація, дискусія та робота з технічними засобами фото та відео.

202, ДУТ

13.30

14.05.2021

Практична фотографія – портретна зйомка на відкритому просторі

Практичне заняття.

Зйомка на відкритому просторі

13.30

21.05.2021

Мікро, макро та панорамна зйомка.

Лекція, презентація, дискусія та робота з технічними засобами фото та відео.

202, ДУТ

13.30

28.05.2021

Практична фотографія – пейзажна та ландшафтна зйомка на відкритому просторі

Практичне заняття.

Зйомка на відкритому просторі

11.45

Дата проведення залежить від погодних умов

4. «Інструментальні засоби роботи в команді» - керівник гуртка старший викладач кафедри «Системного аналізу» Штiммерман Аксєнія Миколаївна. План проведення гуртка

Назва (тема) заняття

Вид заняття

Місце проведення

Час проведення

Дата проведення

Існуючі методології та інструменти для успішного управління проектами і роботи в команді розробників.

Оглядова лекція з елементами евристичної бесіди.

326, ДУТ

15.30

16.03.2021

Набір визначень, принципів та практик Agile Modelling, які дозволяють швидко та просто виконувати моделювання та документування у проектах.

Лекція-дискусія.

326, ДУТ

15.30

23.03.2021

Особливості інструмента управління проектами для agile-команд Jira Software.

Зворотній мозковий штурм.

326, ДУТ

15.30

31.03.2021

Основи методології управління процесом розробки — Scrum.

Scrum-meeting.

326, ДУТ

15.30

27.04.2021

Інструменти Jira Software для планування спринтів, обсяг роботи з беклога, історії, пріоритети в завданнях, наради з планування спринтів.

Урок комунікативної спрямованості.

Дистанційно

15.30

04.05.2021

Щоденні scrum-наради — стендап. Поліпшення ретроспективних нарад завдяки scrum-звітів.

Уроки ділової та рольової гри.

326, ДУТ

15.30

11.05.2021

Відстеження та керування своїми спрінтами. Можливості управління правами доступу до спринту. Налаштування типів завдань.

Лекція-консультація.

Дистанційно

15.30

18.05.2021

Аналіз виконання проекту.

Звіти по спринту. Зведена діаграма процесу.

Контрольний графік.

Scrum-meeting.

326, ДУТ

15.30

25.05.2021

5. «Інструментальні засоби системного аналізу. Power BI» - керівник гуртка асистент кафедри «Системного аналізу» Резник Сергій Юрійович. План проведення гуртка

Назва (тема) заняття

Вид заняття

Місце проведення

Час проведення

Дата проведення

Вивчення можливостей Power BI.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

16:50

30.03.2021

Аналіз даних за допомогою Power BI.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

16:50

06.04.2021

Збірка даних за допомогою Power BI. Отримання даних за допомогою Power BI Desktop.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

16:50

13.04.2021

Моделювання даних у Power BI.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

16:50

20.04.2021

Використання візуальних елементів у Power BI

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

16:50

27.04.2021

Введення в DAX.

Лекція, презентація та практична робота

205, ДУТ

16:50

04.05.2021

Результати науково-дослідних робіт, дисертацій та наукових гуртків кафедри впроваджуються в навчальний процес шляхом використання їх при формуванні основ теоретичної підготовки, тематик дипломних та курсових робіт тощо.

 

Основні наукові та практичні результати:

 • в рамках науково-дослідної роботи «Застосування прикладного програмування та інформаційних технологій у розв'язанні проблем системного аналізу емпіричних даних» розроблено метод визначення виду та параметрів функцій належності термів лінгвістичних змінних при формалізації характеристик термограм та нечітку модель для підтримки прийняття рішень щодо попереднього діагнозу при аналізі термограм, удосконалено метод автоматизації візуальної обробки термограм;
 • в рамках науково-дослідної роботи кафедри розроблено моделі та методи інформаційної системи підприємства галузі роздрібної торгівлі лікарськими засобами на основі системи управління підприємством ODOO (ТОВ ODOO-Україна, м. Київ);
 • в рамках науково-дослідної роботи кафедри проведено аналіз та специфікацію вимог до інформаційної системи контролю витрат пального автомобільним транспортом підприємства (ПП «Мільйон+», м. Борзна, Чернігівська область);
 • в рамках науково-дослідної роботи кафедри виконано аналіз програмного забезпечення для розкрою матеріалів та запропоновано рішення задачі розкрою матеріалів із використанням генетичних алгоритмів (ТОВ "Меблеве ательє КАРБЕД").

 

В рамках дисертаційних досліджень здобувачів кафедри системного аналізу отримано наступні результати:

 1. Розроблено структуру та програмно-алгоритмічні засоби інформаційної технології для автоматизованих систем переробки діагностичної інформації на основі термограм з високими показниками інформативності засобу діагностики (чутливості, специфічності та точності), що є визначальним у діагностиці на основі термографії. Контрольна перевірка на фактичних даних показала, що використання результатів дослідження дозволяє частково автоматизувати візуальну обробку термограм МЗ та підвищити ефективність їх аналізу, знизивши витрати часу на встановлення попереднього діагнозу. Результати дослідження впроваджені на базі медико-діагностичного центру «МедЕрбіс» м. Київ.
 2. Розроблено структуру та алгоритми інформаційної системи контролю витрат ресурсів, що включає в себе засоби обробки недосконалих даних про характеристики ресурсів та виробничі процеси, в яких використовуються зазначені ресурси, засоби визначення поточного стану ресурсів для подальшого планування заходів з їх управління та формування управляючих рішень щодо контролю витрат ресурсів. Використання результатів роботи дозволяє підвищити точність оцінки витрат ресурсів в умовах недосконалості вхідних даних. Зазначені методи апробовані на підприємстві ПП «Мільйон+» м. Борзна, Чернігівська область.
 3. Досягнуто підвищення якості функціонування складних технічних та організаційних систем завдяки побудові і застосуванню інформаційних технологій для автоматизації переробки інформації та управління, які враховують складну структуру цих систем та обмеження на керуючі змінні на основі нечіткої логіки. Результати дослідження впроваджено в організаціях: в ТОВ «Центр Бізнес Технологій» для моделювання предметних областей та розробки інформаційних систем управління персоналом і ресурсами підприємств, що дало змогу скоротити витрати часу на виконання робіт; у підприємстві “Інститут радіолокаційних технологій” в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах та при створенні радіоелектронних пристроїв інформаційних систем, що забезпечило підвищення якості розпізнавання повітряних об’єктів; для автоматизації управління процесом очищення води ТМ «Первинна», що дозволило покращити якість води; в Аерокосмічному товаристві України для розробки інформаційних технологій з метою вирішення задач управління складними системами з нелінійними обмеженнями, що виникають під час розробки авіаційної та космічної техніки; в ТОВ «Агенція медичної інформації «Архі-мед»» для розробки моделі підтримки прийняття рішень щодо попереднього діагнозу під час термографічного обстеження, що дозволило зменшити витрати часу на виконання робіт.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 202
Тел. (044) 249–25–67, 5–67
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Сторінка у Facebook

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 121