Наукова діяльність - Кафедра Системного аналізу

Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри

У складі кафедри працюють 8 висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор та 3 кандидати наук.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Пошукачі:

 • Придибайло Оксана Борисівна, старший викладач кафедри системного аналізу (науковий керівник – зав. каф. Комп'ютерної інженерії, д.т.н., проф. Козелкова К.С.).
 • Тітова Анастасія Юріївна, старший викладач кафедри системного аналізу (науковий керівник – зав. каф. Системного аналізу, к.т.н., доцент Шушура О.М.).

Аспіранти:

 • Сабадаш Владислав Андрійович, асистент кафедри системного аналізу (науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри Ярцев В.П.).

Захист наукових робіт за останній період

1. Доцент кафедри Системного аналізу ЯРЦЕВ Володимир Петрович

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.12.20 – «оптоелектронні системи». Захист відбувся 18.06.2015 р.

Тема: «Розробка та дослідження енергоефективної інформаційної моделі подання даних на світлодіодній шкалі».

Науковий керівник – д.т.н., професор Бушма Олександр Володимирович, завідувач кафедри інформатики Київського університету імені Бориса Грінченка.

2. Доцент кафедри Системного аналізу ГОЛОЛОБОВ Дмитро Олександрович

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – «системний аналіз і теорія оптимальних рішень». Захист відбувся 20.01.2015 р. у вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тема: «Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів та оптимізації багатовимірних стохастичних систем».

Науковий керівник – чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., професор Кнопов Павло Соломонович, завідувач відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова.

Наукові гуртки

1. «Web-програмування на мові PHP» - науковий керівник гуртка доцент кафедри системного аналізу, к.ф.-м.н. Гололобов Д.О.

Список учасників гуртка:

 • Буренко Андрій Миколайович ТСД-21
 • Ширма Олександр Володимирович ТСД-22
 • Іваніченко В.В. ТСД-22
 • Рубанчук Іван Владимирович ТСД-22
 • Макаев Руслан Романович ТСД-21 
 • Пренковський Ярослав Олександрович ІМД-43
 • Ласкавий Дмитро Васильович КСД-32
 • Кошель Степан Сергійович КНД-21
 • Судейкин Александр Федорович КНД-21
 • Панасенков Антон Валерьевич САД-21
 • Клачун Павло Максимович ТСД-21
 • Мельник Микола Віталійович ІМД-32
 • Негода Анастасія Сергіївна ПД-22
 • Назаренко Максим Анатолійович ПД-22
 • Сорокін Максим Володимирович ІМД-41
 • Кравцова Майя Олеговна ИМД-41 
 • Пацюк Родіон КНД-21
 • Кісельова Катерина Олександрівна ТСД-21
 • Кушнір Олександр Юрійович ТСД-21
 • Якунін Назар Юрійович ТСД-21
 • Корж Андрій Володимирович РТД-21
 • Кузьмич Олег Володимирович ІМД-43

2. «СУБД Caché: розробка додатків» - науковий керівник гуртка доцент кафедри системного аналізу, к.т.н. Ярцев В.П.

Переглядів: 7 060
^