Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки


Положення про кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки


Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент

Гайдур Галина Іванівна 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки (попередня назва: кафедра безпеки інформаційних технологій) започаткувала своє існування 14 липня 2003 року. Заснував та очолював кафедру до кінця 2012 року кандидат технічних наук, доцент Богуш Володимир Михайлович. З 2013 по 2017 рік очолював кафедру д.т.н., професор Бурячок Володимир Леонідович, з 2017 по 2018 рік очолював кафедру д.т.н., професор Вишнівський Віктор Вікторович.

Кафедра призначена для здійснення підготовки/перепідготовки (за денною та заочною формою навчання) фахівців/професіоналів вищої кваліфікації в галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності  125 «Кібербезпека» спеціалізації "Інформаційна та кібернетична безпека" з метою забезпечення потреб виробничої, освітньої, наукової та інших сфер діяльності людини і держави в цілому.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній — партнерів кафедри. З метою удосконалення навчального процесу кафедрою для викладання студентам впроваджено низку сучасних програмних/програмно-технічних засобів, що забезпечують процеси створення і функціонування систем інформаційної та кібернетичної безпеки.

Навчання студентів проводиться не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення. Впровадження в освітній процес інноваційної технології «Кіберполігон» дозволяє проводити навчання за фахом «Кібербезпека» на рівні міжнародних європейських стандартів і прищеплювати студентам практичні навички роботи з кібернетичної захисту інформаційних систем відповідно до світових вимог.  

З метою поліпшення змісту навчання та проведення практичних занять з дисципліни «Інфраструктура відкритих ключів» в лабораторії 421 розгорнуто макет навчального ЦСК на базі програмно-технічного комплексу ЦСК «CryptoKDC», та систему засобів захисту IP-трафіку «CryptoIP» від партнерів нашої кафедри, української компанії «АВТОР».

Основними завданнями кафедри є:

1) підготовка згідно отриманих Університетом ліцензій і сертифікатів та з урахуванням потреб реального сектору економіки:

 • фахівців із захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах (ІКС);
 • професіоналів із організації інформаційної та кібернетичної безпеки;

 

Форма набору

Ліцензійний обсяг

денна

заочна

бакалаври

210

30

магістри

55

30

 

2) перепідготовка фахівців, в тому числі з наданням другої вищої освіти в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки;

3) розробка вимог і пропозицій щодо удосконалення змісту та обсягу навчальних програм дисциплін, що викладаються Кафедрою;

4) формування змістовного методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

5) розробка, організація та впровадження в навчальний процес прогресивних освітніх технологій;

6) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;

7) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету;

8) надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань захисту інформації, інформаційної та кібернетичної безпеки, а також у навчальній, методичній та науково-дослідній роботі кафедр Університету.

Для конкурсного відбору вступників на спеціальність «Кібербезпека» будуть зараховуватись бали сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика або англійська мова

Необхідність підготовки у єдиній системі вищої освіти України фахівців з інформаційної та кібернетичної безпеки, спроможних:

 • виявляти і оцінювати ознаки стороннього кібернетичного впливу, а також моделювати можливі ситуації такого впливу та прогнозувати їх можливі наслідки;
 • організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо забезпечення інформаційної і кібербезпеки з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізуємості та економічної доцільності, можливих внутрішніх і зовнішніх впливів, імовірних загроз та рівня розвитку технологій захисту інформації;
 • проводити дослідження у напрямах забезпечення інформаційної і кібербезпеки національних інтересів України та обґрунтовувати шляхи підвищення їх ефективності;

 

 • протидіяти несанкціонованому проникненню протиборчих сторін до власних ІТ систем і мереж, забезпечити стійкість їх роботи, а також відновлення їх нормального функціонування після здійснення кібернападів;
 • забезпечити криптозахист власного інформаційного ресурсу, тощо - ОБУМОВИЛА

1) впровадження у варіативній частині Навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека спеціалізації «Інформаційна та кібернетична безпека» таких дисциплін, як:

 • «Кібернетичний простір»;
 • «Основи інформаційної та кібернетичної безпеки»;
 • «Кібернетичне право»;
 • «Інформаційно-аналітичне забезпечення інформаційної та кібербезпеки»;
 • «Криптографічні механізми інформаційної та кібербезпеки»;
 • «Програмне забезпечення систем інформаційної та кібербезпеки»;

 

2) переведення підготовки професіоналів за спеціальністю 125 Кібербезпека спеціалізації «Інформаційна та кібернетична безпека» на півторарічне навчання.

З метою поліпшення практичної складової навчання на кафедрі протягом 2014-2015 р.р. створено лабораторію «Інформаційної та кібернетичної безпеки», яка дозволяє студентам:

 • опановувати знання з проблем функціонування кібернетичного простору і кіберправа;
 • проводити практичні заняття з криптології та розробки криптографічних механізмів інформаційної і кібербезпеки;
 • будувати захищені IP та TCP мережі та обслуговувати сертифікати відкритих ключів (ПТК «Центр сертифікації ключів»);
 • досліджувати особливості сучасних операційних систем і баз даних,
 • вивчати мови програмування високого рівня (С++), сучасні математичні пакети MatLab та пакети прикладних програм типу MathCad;
 • вирішувати задачі моделювання процесів підтримки необхідного рівня захищеності інформаційних активів та оптимізації процесів тощо.

Можливості оновленої в той же період лабораторії «Безпеки інформаційно-комунікаційних систем» кафедри ІКБ дозволяють на практиці:

 • реалізовувати механізми та засоби захисту від стороннього кібернетичного впливу;
 • вимірювати рівень побічних електромагнітних випромінювань і наведень ПЕОМ (стенд Українського центу «Безпека»);
 • досліджувати можливості побудови КСЗІ на об’єктах інформаційної діяльності та захисту АС від НСД (ПЗ “Лоза”);
 • досліджувати можливості захисту ІзОД від загроз цілісності, конфіденційності та доступності (КЗЗ “Гриф”);
 • досліджувати можливості захисту від НСД до інформації, що обробляється, а також контролювати роботу та цілісність комплексу ТЗЗІ від витоку фізичними каналами (КЗЗ “Рубіж”);
 • будувати систему управління інформаційною безпекою (ПАК компанії Digital Security DS Office 2006 та DS LifeCycle Management System);
 • опановувати процедури формування моделей захисту інформації та політик безпеки, а також алгоритми пошуку і збору інформації у відкритих електронних джерелах;
 • вирішувати задачі адміністрування захищених ІКС, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Опанувавши запланований курс підготовки випускники кафедри здатні працювати і працюють у підрозділах інформаційної та кібернетичної безпеки державних структур спеціального призначення (СБ, ДССЗЗІ, МВС, ЗС та СЗР України), а також у центрах і службах захисту інформації підприємств і банківських установ різних форм власності.

Контактний телефон: (+38 044) 249 29 17

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikb.dut.edu.ua@gmail.com

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 38 659
^