XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Загальна інформація

Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчальна робота
Наукова робота
Видавнича діяльність
Матеріально-технічне забезпечення
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітні програми
Інноваційний зміст навчання
Методичні рекомендаціі
Академічний центр IBM
Відгуки студентів
Дистанційне навчання

Загальна інформація

Положення про кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки

 Переваги навчання на кафедрі Інформаційної та кібернетичної безпеки


Спеціальність 125 Кібербезпека

Спеціалізація Інформаційна та кібернетична безпека

Кібербезпека – це ключ до цифрової економіки. Тому, для будь-якої компанії основним завданням є захист інформаційних ресурсів, які знаходяться та циркулюють в інформаційній системі, забезпечуючи конфіденційність, доступність та цілісність інформації. Для забезпечення належної кібербезпеки необхідно підготувати висококваліфікованих фахівців з Інформаційної та кібернетичної безпеки. Потреба у таких фахівцях зростає з кожним днем, що зумовлено з великою кількістю кібератак, які стають більш витонченими з розвитком інформаційних технологій. Данні аспекти показують актуальність, престижність та перспективність спеціалізації кафедри Інформаційна та кібернетична безпека.

Кафедрою укладені договори про співпрацю з компаніями, які є світовими лідерами в галузі кібербезпеки такими як ІВМ, CISCO, ESET та  українськими  провідними компаніями EUROTELECOM, ІNTRASYSTEMS, Світ ІТ, АВТОР, які є і партнерами і потенційними роботодавцями для студентів кафедри. Ці компанії визначають компетенції, за якими здійснюється навчання на кафедрі, та надають нашим студентам можливість проходити практики та стажування з подальшим працевлаштуванням. При добросовісному навчанні випускники кафедри зможуть побудувати свою професійну кар’єру  та отримувати  високооплачувану заробітну платню, яка надасть в майбутньому фінансову незалежність.

Навчаючись на нашій кафедрі ви зможете працювати на посадах: фахівець з інформаційної безпеки, фахівець з безпеки мереж, адміністратор безпеки, адміністратор безпеки, аналітик безпеки та отримаєте достойне робоче місце та високу заробітну плату. 

Для підготовки таких висококваліфікованих фахівців ми розробили і втілили в навчальний процес інноваційний зміст навчання. Для цього відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри підготовка студентів проводиться теоретично та практично, де 70% навчальних занять, проводиться практично з використанням сучасного обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратних комплексів. Саме такий підхід дозволяє оволодіти такими знаннями та навиками з Інформаційної та кібернетичної безпеки для реалізації найсучаснішої концепції “Імунної системи захисту корпоративних інформаційних систем”:

 • Виявляти та протидіяти кібератакам в інформаційних системах;
 • Володіти сучасними методами та засобами криптографічного захисту інформації;
 • Впроваджувати заходи з запобігання несанкціонованого доступу до інформаційних систем, на основі знань роботи операційних систем та комп’ютерних мереж;
 • Проводити розслідування кіберінцидентів;
 • Досконало володіти англійською мовою. 

Підписані кафедрою договори про співпрацю, з такими компаніями-партнерами як ІВМ, CISCO, ESET, EUROTELECOM,  ІNTRASYSTEMS, Світ-ІТ, АВТОР, свідчить про необхідність підготовки фахівців з інформаціної та кібернетичної безпеки, які знають все теоретично та практично для впровадження та супроводу інформаційних систем забезпечення кібербезпеки підприємства.

Втілення інноваційного змісту навчання на кафедрі відбувається завдяки науково-педагогічному персоналу кафедри, які є професіоналами та практиками в галузі кібербезпеки. Колектив кафедри займається  нарощуванням наукового потенціалу про що свідчить динаміка кількості доцентів та професорів кафедри. Для проведення практичних занять ми запрошуємо професіоналів практиків від компаній-партнерів, які практично показують роботу діючих систем забезпечення кібербезпеки, проводять тренінги та CTF-змагання з кібербезпеки. Саме такий підхід дозволяє отримувати якісне  навчання студентам нашої кафедри, отримувати  теоретичні знання та практичні навики, проводити наукові дослідження які відповідають сучасним викликам в галузі кібербезпеки.

Для отримання таких результатів на кафедрі створено сучасні навчальні лабораторії.

Навчальна лабораторія АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЙ IBM «КІБЕРПОЛІГОН». Основу кіберполігону складає SECURITY OPERATION CENTER, який поєднує в собі фахівців, відповідні технології та процеси для забезпечення кібербезпеки корпоративної інформаційної системи.

В  начальний процес в даній лабораторії втілено технології ІВМ  та інших провідних ІТ-компаній –партнерів кафедри, а саме:

 • Система управління подіями та інцидентами кібербезпеки IBM Security QRadar SIEM, яка є ядром будь-якої інформаційної системи та застосовується в таких установах, як Національний Банк України, Генеральній прокуратурі та інші. Це робоче місце адміністратора безпеки.
 • Програмний комплекс для розслідування кіберінцидентів IBM i2 Analyst's Notebook – представляє собою автоматизоване робоче місце аналітика безпеки. Даний програмний комплекс за допомогою багатовимірного аналізу дозволяє проводити розслідування різноманітних кіберінцидентів.
 • Програмний комплекс виявлення вразливостей веб-додатків та веб-сервісів, Nessus. Даний комплекс призначено для здійснення аналітичної роботи по виявленню вразливостей в інформаційних системах для можливості збирання даних, вивчення даних, аналізу даних, розроблення висновків, підготовка звітів та рекомендацій щодо усунення вразливостей і є робочим місцем фахівця з інформаційної безпеки та фахівця з безпеки мереж.

Навчальна лабораторія КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПАНІЇ «АВТОР». Дана лабораторія обладнана засобами криптографічного захисту: апаратними шифраторами, програмними ІР шифраторами, центром сертифікації ключів. Все це забезпечує проведення практичних занять щодо побудови, адміністрування та використання систем криптографічного захисту: розгортання віртуальних приватних мережі (VPN), застосування технології електронного цифрового підпису, інфраструктури відкритих ключів, які необхідні фахівцям при роботі з програмно-технічним комплексом Центр сертифікації ключів «CryptoKDC», для системи управління доступом до інформаційних ресурсів, системи засобів захисту IP-трафіку «CryptoIP», систем правового електронного документообігу (СПЕД), системи двухфакторної авторизації, організації захищеного віддаленого доступу до корпоративної мережі, авторизація користувачів в корпоративній мережі.

Завдяки співпраці з компанією ESET в даній лабораторії розгорнуто систему захисту кінцевих точок корпоративної інформаційної системи на базі технології Security Management Center. Даний комплекс дозволяє виявляти та протидіяти загрозам під час захисту кінцевих точок через єдину консоль управління захистом підприємства. Завдяки передовим рішенням ESET ми втілюємо на заняттях найкращі технології світового рівня в інноваційний процес навчання.

Таким чином, все це дозволяє студентам  опановувати практичні навики з адміністрування мереж та управління захистом кінцевих точок корпоративних інформаційних систем.

Робота зазначених комплексів дозволяє працювати як в самій лабораторії так і в режимі віддаленого доступу.

Навчальні дисципліни кафедри дозволяють отримати міжнародні сертифікати компаній-партнерів кафедри ІВМ, CISCO, Тenable.  Отримані сертифікат підтверджують високий рівень теоретичних знань і практичних умінь компетенцій компаній – партнерів при роботі на обладнанні останнього покоління та гарантують отримання робочого місця із достойною заробітною платою від 15000 до 45000 гривень.

Кафедра організовує і проводить навчальні практики у компаніях партнерах кафедри - потенційних роботодавців: на 2-му курсі – ознайомча; на 3-му курсі – виробнича; на 4-му курсі – переддипломна.

Всі види практики надають студентам можливості  отримання первинних знань про професію;  набуття теоретичних знань і практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків;  практичного застосування та удосконалення  набутих на кафедрі теоретичних знань і практичних умінь і навиків на виробництві компаній – партнерів кафедр.

Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу.

Динаміка набору за три роки показує престижність спеціалізації кафедри і те, що саме наша кафедра готує востребуваних фахівців з кібербезпеки на ринку праці.

Тільки нашою системою навчання закладено – хто добросовісно навчається гарантовано отримає робоче місце. Так наші випускники працюють в таких компаніях як ІВМ, CISCO, ESET, EUROTELECOM,  ІNTRASYSTEMS, Світ-ІТ.

У порівнянні  з іншими університетами  ми забезпечуємо високу якість освіти за помірну ціну. Для порівняння вартість навчання КПІ – 26800 грн в рік, НАУ - 24000 грн.

Вартість навчання

БАКАЛАВР (Денна форма навчання) -  21 800 грн. в рік 

МАГІСТР (Денна форма навчання) -  27 500 грн. в рік
 

На 1-й курс є 190 ліцензійних місць. Для вступу необхідно надати сертифікати ЗНО з таких предметів:

БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ

ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

1

2

3

1

2

3

Українська мова (українська мова і література)

Математика

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Українська мова (українська мова і література)

Історія України

Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

На 2-й курс є 56 ліцензійних місць. Для вступу необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності) та скласти Іспит зі спеціальності, ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії України.
 

На 3-й курс є 58 ліцензійних місць. Для вступу необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (за спорідненої спеціалності з галузі Інформаціних технологій) та скласти Іспит зі спеціальності ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії України.

Для вступу на 2-й або 3-й курс (бакалавр) необхідно подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю. До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 4. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 5. 4 фотокартки 3х4 см.
 6. Копії пільгових документів.
   

Для вступу на магістратуру необхідно скласти іспит зі спеціальності та єдиний вступний іспит з іноземної мови та подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю.

До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому бакалавра/ спеціаліста/магістра та додатка до нього.
 4. Копія сертифіката ЗНО з іноземної мови.
 5. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 6. 4 фотокартки 3х4 см.
 7. Копії пільгових документів.

 

Якщо у Вас виникли запитання

Адреса приймальної комісії: 03110 м. Київ, вул. Солом’янська, 7

Приймальна комісія: (044) 2488593, 2492591

Завідувач кафедри Гайдур Галина Іванівна
Тел: (044) 249 29 17
Моб: (067) 345 33 38

Email: ikbdut@gmail.com

Фотографії

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikbdut@gmail.com

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 69 380