Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки


Положення про кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки


Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки призначена для здійснення підготовки (за денною та заочною формою навчання) фахівців/професіоналів вищої кваліфікації в галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Інформаційна та кібернетична безпека» з метою забезпечення потреб виробничої, освітньої, наукової та інших сфер діяльності людини і держави в цілому.

Кафедра готує фахівців з інформаційної та кібернетичної безпеки здатних створювати, оцінювати, проводити моніторинг інформаційних систем щодо виявлення та протидії ознакам стороннього кібернетичного впливу, прогнозувати їх наслідки; протидіяти несанкцонованому проникненню, створювати комплексті заходи забезпечення кібербезпеки.

 

Після закінчення Університету всі наші студенти працевлаштовуються за спеціальністю на роботи з високою заробітною платою. Багато студентів працевлаштовуються на фірми, які є партнерами нашої кафедри, де студенти проходили  виробничу практику. Це такі компанії як ІВМ, ДП «Безпека», ТОВ «ІТ-спеціаліст», ТОВ «ІНТРАСИСТЕМС», ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «ТЗІ», ТОВ «СВІТ ІТ» та інші. Кожного року запрошують наших студентів в СБУ та кіберполіцію. З кожним роком попит на наших студентів все більше зростає завдяки їх хорошій теоретичній та практичній підготовці.

 

Наші студенти можуть працювати на наступних посадах з заробітною платнею від 10000 до 50000 тисяч гривень:

 • спеціаліст з кібербезпеки мережі;
 • спецалістом відділу безпеки;
 • експектом з криптографічного захисту;
 • аналітик з інформаційної безпеки;
 • фахівцями  відділу кібербезпеки, моніторингу та обробки інцидентів інформаційної безпеки;
 • менеджер з питань безпеки хмарних технологій;
 • фахівець IT безпеки інфраструктури SIEM, SOC.

Такі результати навчання кафедра кафедра отримує за рахунок впровадження інноваційного змісту навчання. Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній — партнерів кафедри. Інноваційні зміни в навчальному процесі підготовки фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека, що впроваджуються в Університеті, направлені на опанування студентами найкращих здобутків та сучасніших рішень в даній галузі.

Навчаючись за спеціальністю 125 Кібербезпека спеціалізації «Інформаційна та кібернетична безпека» випускник оволодіває компетенціями, які відпвідають стандарту та компетенціями наших партнерів-роботодавців, а саме:

 • Навички програмування (С/С++, Java, Assembler). Навички написання скриптів;
 • Поглиблені знання операційних систем;
 • Розуміння роботи різного зловмисного програмного забезпечення. Досвід аналізу, написання в навчальних цілях такого ПЗ;
 • Навички реверсивного аналізу програмного забезпечення. Вміння користуватися програмами OllyDbg, IDA. Досвід дослідження функціоналу зловмисного ПЗ;
 • Загальне розуміння щодо життєвого циклу розробки ПЗ та складних архітектур сервісів та ПЗ, досвіду аналізу ризиків безпеки ПЗ;
 • Знання веб-технологій: протоколів (HTTP/HTTPS, etc.) та їх структури;
 • Знання мережевих технологій: TCP/IP стек, DNS, DHCP, SSL/TLS, etc.;
 • Знання існуючих веб-загроз (XSS, SQL(i), CSRF, (R)LFI, Code injections, Session hijacking, Path traversal, Parameter tampering, etc.) та аудиту ПЗ на них;
 • Знання у використанні стандартів інформаційної безпеки для ПЗ такі як: OWASP, ENISA, NIST/SANS w/p. Знання наступних стандартів та фреймоврків: ISO270xx CobiT, ITIL; базові знання щодо українського законодавства у сфері інформаційної безпеки;
 • Навички планування та звітності щодо складання тест кейсів та їх виконання;
 • Знання засобів та методів криптографічного захисті (ЦСК, ЕЦП);
 • Знання методик оцінки ризиків;
 • Володіння технічною англійською мовою на рівні читання літератури, документації, спілкування в електронному вигляді (пошта, форуми і т.д.)
 • Знання законодавства в частині інформаційної безпеки.

В рамках удосконалення навчального процесу, кафедрою для викладання студентам впроваджено низку сучасних програмних/програмно-технічних засобів, що забезпечують процеси створення і функціонування систем інформаційної та кібернетичної безпеки.

Для задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації з кібербезпеки, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички ефективно їх застосовувати в процесі експлуатації сучасного обладнання, на кафедрі Інформаційної та кібернетичної безпеки створена та постійно оновлюється лабораторна база, що інтегрована у Кіберполігоні Навчально-наукового інституту захисту інформації. Зазначимо, що 70% занять проводяться практично. У ході підготовки майбутніх фахівців вивчаються рішення і технології провідних компаній світу, таких як IBM, Tenable, Cisco, ESET та інших.

Це дозволяє проводити навчання за спеціальністю «Кібербезпека» на рівні міжнародних європейських стандартів і прищеплювати студентам практичні навички роботи з кібернетичного захисту інформаційних систем відповідно до світових вимог.

З метою поліпшення змісту навчання та проведення практичних занять на кафедрі працюють три сучасні лабораторії, оснащені сучасним обладнанням останнього покоління, сучасними, прогресивними програмно-апаратними комплексами і програмним забезпеченням, отриманих від компаній-партнерів:

 • лабораторія «Інформаційної та кібербезпеки» обладнана міжмережевим екраном D-Link NetDefend, засобами проведення пентестингу (Pwn Pad,  CreepyDOL,  Demyo Power Strip), антивірусними програмами ESET Secure Business, мережевим обладнанням, таке як маршрутизатор Huawei та ТР–Link, керований комутатор  танакопичувач My Cloud Home, програмне забезпечення Cicsco Packet Tracer, GNC 3;
 • лабораторія «Кіберполігон» обладнана системою управління подіями та інцидентами кібербезпеки IBM Security QRadar SIEM, сканером уразливостей додатків IBM Security AppScan, системою запобігання вторгнень IBM Security Network Intrusion Prevention System.
 • лабораторія «Безпеки інформаційно-комунікаційних систем» обладнана програмним забезпеченням CrypTool, програмно-технічним комплексом «Центр сертифікації ключів»,  засобом криптографічного захисту IP-шифратор CryptoIP-448, електронний ключ “SecureToken-337, програмним ІР-шифратором «CryptoIP-VPN Client», безконтактний карт-рідер КР-382 USB.
 
 
 

Об’єкти професійної діяльності випускників спецальності 125 Кібербезпека, спеціалізації «Інформаційна та кібернетична безпека»: об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології; технології забезпечення безпеки інформації; процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Ціль навчання підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної та кібербезпеки.

Підготовку фахівців за напрямом спеціалізацією «Інформаційна та кібернетична безпека» здійснюють висококваліфіковані наково-педагогічні працівники, з яких 3 доктора та 5 кандидитів технічних наук.

Крім цього на наші заняття ми запрошуємо спеціалістів з компаній–партнерів, які розказують про іновації в сері кібербезпеки, такі як ІВМ, АВТОР, ІТ СВІТ.

Реалізація інноваційної моделі освіти в нашому Університеті передбачає опанування та втілення в навчальний процес найкращих та найсучасніших інформаційних технологій. У підготовці фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека такими рішеннями в галузі забезпечення кібербезпеки корпоративних інформаційних систем є продукти IBM Security.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти опановують технології моніторингу стану кібербезпеки корпоративних інформаційних систем та мають можливість отримувати сертифікати. Це відбувається завдяки наполегливій праці викладачів та студентів у програмі IBM Academic Initiative. Саме такі програми створюють необхідні умови щодо підвищення якості навчального процесу, професійного та кар’єрного росту майбутніх фахівців.

 

Особливість програми: Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки дисциплін циклу професійного спрямування англійською мовою. Передбачено проведення лекційних курсів, семінарських та практичних занять, лабораторних робіт, з залученням фахівців з інформаційної безпеки та отримання сертифікатів  від провідних компаній в галузі інформаційних технологій по результатам навчання.

Проведення практик відбувається на базі компаній-партнерів кафедри, після якої наші студенти з легкістю находять собі роботу.

 

Так наш студент групи БСД-41 Висоцький Ігор Ігоревич, після проходження переддипломної практики в ТОВ «АВТОР» почав свою кар’єру фахівця з організації інформаційної безпеки саме там.

Відповідно до вимог сучасного ринку праці дисціпліни професійного спрямування навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека спеціалізації «Інформаційна та кібернетична безпека» на 20% і більше викладаються на англійській мові:

 • Безпека безпроводових, мобільних та хмарних технологій
 • Аналіз та оцінка уразливостей інформаційних систем
 • Програмні комплекси захисту автоматизованих систем від несанкціонованого доступу
 • Основи безпеки компю’терних мереж
 • Цифрова криміналістика
 • Іноземна мова фахового спрямування
 • Основи захисту конфіденційних даних

Вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» формує у студентів необхідні комунікативні спроможності в сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах за спціальністю. Курс містить огляд сучасних методів захисту даних в комп’ютерних системах та мережах. Студенти отримують навички налагодження комутаторів та маршрутизаторів Cisco, підвищення продуктивності та захищеності мереж.

 
 

Для всіх студентів нашої спеціальності викладаються дисципліни: на 1 курсі — «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі — «Ділові комунікації», на 4 курсі — «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Дисципліни «Групова динаміка та комунікації» та «Ділові комунікації» допомагають студентам злагоджено працювати в команді, завжди знаходити порозуміння з товаришами, підготуватись до роботи в трудовому колективі. Адже спеціаліст з кібербезпеки повинен вміти спілкуватись від начальника до провідного інженера для забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві.

Дисципліна «Засади відкриття власного бізнесу» навчає студентів організаційно-правовим аспектам відкриття власної бізнес-структури та вивченню ключових економічних показників, які необхідно обґрунтувати, щоб власний бізнес був прибутковим. Така дисципліна дозволить студентам розпочати свій власний бізнес та стати упішною людиною. Що в свою чергу забезпечить впевненість у своєму майбутньому.

Дисципліна «Хмарні технології» дає студентам теоретичні знання і практичні навички з технологій хмарних обчислень, особливостей проектування «хмарних» сервісів, розробки додатків для основних існуючих «хмарних» платформ. Для забезпечення інформаційної безпеки та використання програмних продуктів цієї галузі, знання впровадження хмарних технологій та їх використання є основною перевагою сучасного високоосвіченного фахівця.

Дисципліна «Штучний інтелект» досліджує системи нечіткої логіки, експертні системи, штучні нейронні мережі та інше. Знання в цій сфері надають можливість студентам застосовувати свої знання при розробці та впровадженні систем штучного інтелекту, яка може збирати, систтематизувати та аналізувати отриману інформації від систем, які відслідковують та захищають від вторгнень інформаційно-комунікаційні мережі, а також при розслідуванні кіберінцедентів.


Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки здійснює набір на 1-й, 2-й та 3-й курси.

Є бюджетні місця!

Для вступу на 1-й курс на навчання за спеціальністю 125 - Кібербезпека необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

125 Кібербезпека

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

Укр. мова та література

Укр. мова та література

Математика

Математика

Фізика або іноз.мова

Історія України або географія

 

Для вступу на 2-й курс (денне) або 3-й курс (заочно) на навчання за спеціальністю 125 - Кібербезпека необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності) та скласти:

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

125 Кібербезпека

За кошти фізичних або юридичних осіб

Іспит зі спеціальності

 

БАКАЛАВР

Спеціальність

Спеціалізація

Вартість навчання за рік, грн

Денная форма навчяання

Заочна форма навчання

125 Кібербезпека

Інформаціна та кібернетична безпека

17000

9800

 

Вступ на спеціальність 125 - Кібербезпека другого освітнього рівня «Магістр»

Екзамени для вступу:

 1. Англійська мова (єдиний вступ з іноземної мови)
 2. Екзамен за спеціальністю

Англійська мова з 2019р. здається у вигляді ЗНО. Для цього небхідно зареєструватися на порталі проведення ЗНО з 13 травня до 18:00 3 червня.

МАГІСТР

Спеціальність

Спеціалізація

Вартість навчання за рік, грн

Денная форма навчяання

Заочна форма навчання

125 Кібербезпека

Інформаціна та кібернетична безпека

20400

11300

 

Тел. для довідок: (067) 345 33 38, (044) 249 29 17
завідувач кафедри ІКБ Гайдур Галина Іванівна

 

Фотографії

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikb.dut.edu.ua@gmail.com

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 39 705
^