Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Менеджменту


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру менеджменту


Картинки по запросу менеджмент

Кафедра менеджменту є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій. Створена у 2003 році.

Кафедра здійснює підготовку:

 • Бакалаврів за спеціальністю 073 – Менеджмент (денна та заочна форма навчання).
 • Магістрів за спеціальністю 073 – Менеджмент, за освітніми програмами (спеціалізація):
            Менеджмент організацій і адміністрування (денна та заочна форма навчання).
            Управління інноваційною діяльністю (денна та заочна форма навчання).
 • Докторів філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна.

Картинки по запросу достижение цели успехКлючовими завданнями кафедри є:

 • Забезпечення проведення навчальної, методичної роботи з дисциплін управлінського циклу, згідно з навчальним планом.
 • Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування знань, навичок, умінь у студентів відповідно до потреб галузі та ринку.
 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності до вимог МОН України.
 • Організація науково-дослідної роботи як на рівні наукових співробітників, викладачів, аспірантів, так і студентів.
 • Видання підручників та навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів та працівників сфери телекомунікацій країни.
 • Забезпечення міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків з зарубіжними науково-дослідними установами, навчальними закладами тощо, організація та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
 • Розвиток ділових контактів і зв’язків з галузевими підприємствами і організаціями з метою оновлення і формування нових баз практик для студентів та працевлаштування випускників.

Похожее изображение

Кафедра менеджменту активно розвиває освітньо-наукові та ділові зв’язки з освітніми, науково-дослідними установами, галузевими підприємствами і організаціями. Партнерами кафедри є:

Кафедрою реалізується концептуально нова освітня модель, наріжними каменями якої є: підвищення якості освіти і набуття нашими випускниками кваліфікованих конкурентних переваг на ринку праці через переосмислення традиційних форм, методів і змісту навчання, а саме: поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, гнучкість навчальних траєкторій задля досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_4538_33589968.png

Саме така модель компетентністного підходу до структурно-логічної побудови навчального процесу у Державному університеті телекомунікацій. Удосконалення складових освітньої програми в умовах сьогодення реалізується шляхом створення нового методичного підходу до викладання дисциплін, внесення змін в мету, зміст, методи і технології, форми організації й систему управління, у стилі педагогічної діяльності й організацію навчально-пізнавального процесу, у систему контролю й оцінювання рівня освіти, у власне процес взаємодії педагога та студента.

Похожее изображениеМи прагнемо, щоб кожен викладач розумів й усвідомлював своє професійне призначення, був спроможний і готовий до постійного перенавчання та поновлення знань, умінь і навичок щодо організації навчальної діяльності студентів відповідно до вимог сучасної парадигми, підготовки фахівців нової генерації, в якій навчальний процес був би ефективним, навчально-методичні матеріали – доступними, взаємодія викладачів і студентів – комфортною, а отримана освіта – якісною, тому викладачі кафедри постійно підтверджують свої професійні навички.

Кафедра менеджменту, орієнтуючись на сучасні потреби ринку праці, здійснює навчання за програмою «Навчально-тренувальна фірма» (бізнес–тренажер), яка є прогресивною комплексною освітньою технологією, що надає можливості дізнатися про основи і тонкощі різних посад, зрозуміти загальні принципи реального функціонування сучасної фірми у процесі її господарської діяльності.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_304_21124106.jpg

Похожее изображениеСтуденти мають можливість отримати  комплекс практичних знань, умінь і навичок щодо технології створення бізнесових структур та створення IT-системи управління підприємством (інформаційної піраміда менеджменту), а також отримати іменні сертифікати фахівця по використанню програмного комплексу «1С: Підприємство» та «Парус». Наявність таких сертифікатів дає конкурентні переваги нашим випускникам на ринку праці.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_304_27556463.jpg

Освітні програми кафедри менеджменту спрямовані на формування професійних компентенцій, які є актуальними на сучасному ринку праці та забезпечують нашим випускникам ширші можливості для працевлаштування.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 411
Тел. (044) 249–29–29
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 73 480
^