XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Менеджменту

Загальна інформація

Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Бібліотека
Співробітництво
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Інформація по дипломним, курсовим роботам та практикам
Професійні компетенції
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Міжнародна діяльність
Інноваційний зміст навчання

Загальна інформація


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру менеджменту


На кафедрі менеджменту проводиться підготовка фахівців в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073-Менеджмент за освітніми рівнями:

І рівень: «БАКАЛАВР».

ІІ рівень: «МАГІСТР»:

 • Менеджмент організацій і адміністрування;
 • Управління інноваційною діяльністю.

ІІІ рівень: «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ».

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна.

МЕНЕДЖЕР - ця професія стала популярною серед абітурієнтів років десять тому, але потреба в менеджерах до сих пір висока.

 

Стати успішним менеджером-управлінцем мають всі шанси амбітні люди з явно вираженими лідерськими якостями. Ці люди повинні мати волю до перемоги, володіти бажанням добитися висот. Вони повинні володіти аналітичним складом розуму, володіти наполегливістю і цілеспрямованістю, бажанням стати одним з кращих. Це повинні бути люди з добре розвиненими комунікабельними здібностями, які мають відмінну пам'ять, здатні домовлятися і знаходити різні шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми.

В Україні, за даними Міністерства освіти, спеціальність Менеджмент серед інших спеціальностей знаходиться на 3-му місці за кількістю поданих заяв.

Американське видання Business Insider у 2020 році назвало 30 найбільш затребуваних та високооплачуваних професій майбутнього. Видання ретельно вивчило ринок праці і склало топ-30 професій, які протягом наступних восьми років стануть найприбутковішими!

Топ-10 професій майбутнього, які є найбільш затребуваними та високооплачуваними (середньорічний дохід, дол. США)

Кафедра менеджменту готує фахівців, які зможуть займати наступні посади

Випускники кафедри влаштовуються на посади в ключові компанії галузі телекомунікацій та інформатизації та інших галузей. Заробітна плата після навчання становить в середньому 15-30 тис. грн.

Посади, на яких зможуть працювати випускники кафедри менеджменту за Державним класифікатором професій ДК 003: 2010

Кафедра менеджменту взаємодіє  з компаніями-партнерами, з якими укладені договори про співпрацю, та які є потенційними роботодавцями випускників кафедри.

Партнерами кафедри є:

 • Секретаріат Комітету з питань інформатизації та зв’язку Верховної Ради України
 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг ДП «Український інститут інтелектуальної власності».
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ТриМоб».
 • Гомельський державний технічний університетом імені П.О. Сухого, м. Гомель (Республіка Білорусь).
 • Сертифікаційна компанія «Бюро Верітас (Bureau Veritas)» (Франція).
 • УДППЗ «Укрпошта».
 • ТОВ «ПРОКОМ». Центр сертифікованого навчання 1С.
 • ТОВ «Парус – Регіони».
 • Асоціація аудиторів і консультантів в менеджменті республіки Молдова.
 • ТОВ «ОСІС»
 • Інтелект-сервіс M.E.Doc
 • Міжнародний центр «Столетие»
 • ТОВ «Реаллайн»
 • ПАТ «Фарлеп-інвест»
 • Телекомунікаційна група Vega
 • ІТ Спеціаліст

На кафедрі менеджменту реалізується концептуально нова Інноваційна освітня модель, наріжними каменями якої є: підвищення якості освіти і набуття нашими випускниками кваліфікованих конкурентних переваг на ринку праці через переосмислення традиційних форм, методів і змісту навчання, а саме: поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, гнучкість навчальних траєкторій задля досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.

Знання та вміння, якими оволодіє студент навчаючись на кафедрі менеджменту

На кафедрі теоретична підготовка проводиться враховуючи останні досягнення науки і розвиток технологій на основі поєднання знань з менеджменту, економічної безпеки та фінансового менеджменту, які посилені практичними навичками моделювання процесно-орієнтованих систем управління на інноваційних засадах з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі із широким застосуванням сучасних ІТ-технологій та інструментарію.

Для підвищення якості теоретичної підготовки  студентам кафедри Менеджменту протягом усіх років навчання викладається дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування», на якій студенти отримують поглиблені знання з англійської мови. В Університеті втілено посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання:

 • на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень;
 • на 3-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами, 20% занять викладачами кафедр проводяться англійською мовою.

Це забезпечує можливість нашому студенту вільно володіти англійською мовою і засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

Кафедра менеджменту забезпечує якісну теоретичну та практичну підготовку майбутніх менеджерів на основі інноваційної освітньої моделі   з урахуванням сучасних умов, що склалися на ринку праці.

Суттєвими новаціями усього навчального процесу щодо підготовки фахівців з менеджменту стали: посилення вимог до мовної підготовки та те, що вже з першого курсу студент отримує практичні уміння та навички відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення. Значна робота у цьому процесі належить науково-педагогічним працівникам кафедри менеджменту.

Динаміка зростання кадрового складу кафедри менеджменту з моменту створення кафедри до 2021 року

Проведення практичних занять проходить у навчальній лабораторії «Мультиспектральний бізнес-тренажер «ІТ-Менеджер», яка укомплектована сучасним інформаційно-технічним обладнанням (комп’ютерною технікою та мультимедійними приладами). Студенти мають використовувати не одну, а цілий комплекс інтегрованих цифрових технологій, продуктів та послуг, які допомагають формувати професійні компетенції із  спеціальності 073-Маркетинг.

Технічне та програмне забезпечення для набуття практичних навичок і умінь з digital-трансформації

Кафедра менеджменту, орієнтуючись на сучасні потреби ринку праці, здійснює навчання за програмою «Навчально-тренувальна фірма» (бізнес–тренажер), яка є прогресивною комплексною освітньою технологією, що надає можливості дізнатися про основи і тонкощі різних посад, зрозуміти загальні принципи реального функціонування сучасної фірми у процесі її господарської діяльності.

Кафедра менеджменту активно розвиває освітньо-наукові та ділові зв’язки з Компаніями-партнерами кафедри, що є потенційними роботодавцями для наших студентів.

Основними компаніями-партнерами кафедри менеджменту є:

Секретаріат Комітету з питань інформатизації та зв’язку Верховної Ради України

Національне агентство України з питань державної служби

Укртелеком

Телекомунікаційна група Vega

ПАТ «Фарлеп-інвест»

ТОВ «ТриМоб»

УДППЗ «Укрпошта»

Фірма «1С» (ТОВ «ПРОКОМ») 

ТОВ «ОСІС»

ТОВ «Реаллайн»

Сертифікаційна компанія «Бюро Верітас (Bureau Veritas)» (Франція)

ТОВ «Парус – Регіони

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

Інтелект-сервіс M.E.Doc

Асоціація аудиторів і консультантів в менеджменті республіки Молдова

Гомельський державний технічний університетом імені П.О. Сухого, м. Гомель (Республіка Білорусь).

 ТОВ «ІТ Спеціаліст»

У процесі взаємодії кафедри з компаніями-партнерами передбачається проведення практик студентів на цих компаній та стажування з виданням сертифікатів.

Сертифікація студентів — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей студентів, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

На сьогоднішній день конкурентоспроможність фахівця залежить у першу чергу від рівня підготовки випускника та його готовність до роботи за спеціальністю 073-Менеджмент. Порівняно із іншими закладами вищої освіти студенти, які навчаються у Державному університеті телекомунікацій, мають можливість отримувати сертифікати від компаній-партнерів кафедри менеджменту, кількість яких щорічно збільшується.

Динаміка кількості отриманих сертифікатів по кафедрі менеджменту з моменту створення кафедри до 2021 року

Стійка позитивна динаміка збільшення  чисельності студентів, які отримали сертифікати про проходження стажування у компаніях-партнерах кафедрі менеджменту з моменту створення кафедри до 2021 року свідчить про якісну підготовку майбутніх менеджерів Державного університету телекомунікацій.

Впровадження в навчальний процес інноваційної освітньої моделі, впливає на підвищення іміджу навчання у Державному університеті телекомунікацій, і це підтверджується схвальними відгуками студентів, які навчаються в університеті,  та щорічним приростом набору студентів, які поступили до університету.

Динаміка набору студентів по кафедрі менеджменту (ОР «Бакалавр з менеджменту) з моменту створення кафедри до 2021 року

Переваги навчання за спеціальністю «Менеджмент» у Державному університеті телекомунікацій.
Особливості освітньо-професійної програми 073 «Менеджмент».
Інноваційний зміст навчання за спеціальністю «Менеджмент».

ЗАПРОШУЄМО ДО НАВЧАННЯ!

Після закінчення коледжу на базі диплому молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю можна вступати одразу на 2 або 3 курс.

УМОВИ ВСТУПУ: 

1. Іспит зі спеціальності

2. ЗНО з української мови

3. ЗНО з математики або історії України
 

ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ / КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ

Форма навчання

Денна

Заочна

БАКАЛАВР

073 Менеджмент

1 курс

60

30

2 курс (на базі молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста)

29

-

3 курс (на базі молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста)

39

29

МАГІСТРАТУРА

073 Менеджмент

Спеціалізація: Менеджмент організацій та адміністрування

20

10

Спеціалізація: Управління інноваційною діяльністю

25

25

  

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ:

Код спеціальності

Спеціальність

Освітній рівень

Вартість одного року навчання 2020/2021 н.р., грн

073

Менеджмент

Бакалавр (денна форма)

18 600

 

 

Бакалавр (заочна форма)

12 900

073

Менеджмент

Магістр (денна форма):

 • «Менеджмент організацій та адміністрування»
 • «Управління інноваційною діяльністю»

23 300

 

 

Магістр (заочна  форма):

 • «Менеджмент організацій та адміністрування»
 • «Управління інноваційною діяльністю»

14 600

 

Вартість навчання за спеціальністю 073-Менеджмент Державного університету телекомунікацій, значно менша за вартість навчання по спеціальності 073-Менеджмент в НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (бакалавр – 32700 грн.; магістр - 36300 грн.), Національний авіаційний університет (бакалавр – 26000 грн.; магістр - 30000 грн.)

_____________________________________

Державний університет телекомунікацій

Україна, 03680,  м. Київ,

вул. Солом’янська, 7, каб. 328

Тел. (044) 249-25-59

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Гудзь Олена Євгенівна

E-mail: management@dut.edu.ua


Життя кафедри менеджменту

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 119 297