XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Менеджменту Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність (073 Менеджмент) за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю (073 Менеджмент) складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (26000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Менеджменту готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 18 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (ТОВ «Парус – Регіони»; Інтелект-сервіс M.E.Doc; «1С: Підприємство»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Менеджменту. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «Реаллайн»; ІТ Спеціаліст.) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру менеджменту


Картинки по запросу менеджмент

Кафедра менеджменту є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій. Створена у 2003 році.

Кафедра здійснює підготовку:

 • Бакалаврів за спеціальністю 073 – Менеджмент (денна та заочна форма навчання)
 • Магістрів за спеціальністю 073 – Менеджмент, за освітніми програмами (спеціалізація):
            Менеджмент організацій і адміністрування (денна та заочна форма навчання)
            Управління інноваційною діяльністю (денна та заочна форма навчання)
 • Докторів філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна.


Переваги навчання за спеціальністю «Менеджмент» у Державному університеті телекомунікацій.
Особливості освітньо-професійної програми 073 «Менеджмент».
Інноваційний зміст навчання за спеціальністю «Менеджмент».

Наші випускники можуть займати такі первинні посади:

 • завідувач відділу (самостійного); завідувач сектору;
 • заступник директора департаменту — начальник відділу;
 • заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу;
 • керівник головного управління; керівник служби;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
 • начальник відділу інноваційного розвитку; менеджер (управитель) із інноваційної діяльності;
 • експерт із питань інноваційного розвитку; консультант із питань інноваційного розвитку; фахівець із розробки інноваційного товару;
 • фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій;
 • фахівець інвестиційного фонду; фахівець із венчурної діяльності;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій; асистент;
 • викладач, методист, молодший науковий співробітник вищого навчального закладу.

Випускники кафедри влаштовуються на посади в ключові компанії галузі телекомунікацій та інформатизації та інших галузей. Заробітна плата становить в середньому 15-30 тис. грн.

Ключовими завданнями кафедри є:

 • Картинки по запросу достижение цели успехЗабезпечення проведення навчальної, методичної роботи з дисциплін управлінського циклу, згідно з навчальним планом.
 • Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування знань, навичок, умінь у студентів відповідно до потреб галузі та ринку.
 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності до вимог МОН України.
 • Організація науково-дослідної роботи як на рівні наукових співробітників, викладачів, аспірантів, так і студентів.
 • Видання підручників та навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів та працівників сфери телекомунікацій країни.
 • Забезпечення міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків з зарубіжними науково-дослідними установами, навчальними закладами тощо, організація та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
 • Розвиток ділових контактів і зв’язків з галузевими підприємствами і організаціями з метою оновлення і формування нових баз практик для студентів та працевлаштування випускників.

Кафедрою реалізується концептуально нова освітня модель, наріжними каменями якої є: підвищення якості освіти і набуття нашими випускниками кваліфікованих конкурентних переваг на ринку праці через переосмислення традиційних форм, методів і змісту навчання, а саме: поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, гнучкість навчальних траєкторій задля досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.

 

Саме така модель компетентністного підходу до структурно-логічної побудови навчального процесу у Державному університеті телекомунікацій. Удосконалення складових освітньої програми в умовах сьогодення реалізується шляхом створення нового методичного підходу до викладання дисциплін, внесення змін в мету, зміст, методи і технології, форми організації й систему управління, у стилі педагогічної діяльності й організацію навчально-пізнавального процесу, у систему контролю й оцінювання рівня освіти, у власне процес взаємодії педагога та студента.

Кафедра забезпечує якісну теоретичну та практичну підготовку майбутніх менеджерів на основі компетентісного підходу з урахуванням сучасних умов, що склалися на ринку праці. Проаналізувавши вимоги роботодавців до спеціалістів, колективом кафедри були внесені зміни в навчальні плани для забезпечення  комплексного оволодіння студентами наступними компетенціями:

 1. вільне використання офісної й комп'ютерної техніки та ІТ-технологій, навички ведення електронної комерції  та електронного документообігу;
 2. наявність комунікативних здібностей, вміння працювати “у команді”, готовність до співробітництва та вирішення конфліктів;
 3. уміння організовувати свою роботу та роботу підлеглих, навички контролю;
 4. планувати, прогнозувати, організовувати та контролювати всі етапи виробничих процесів;
 5. акуратність та грамотність роботи з документами, дисципліна й  пунктуальність;
 6. навички розробки поточних і перспективних планів роботи, стратегій, програм, проектів, заходів виконання завдань керівництва;
 7. налагодження ділової співпраці та партнерських стосунків із різними організаціями й установами (вільне володіння іноземною мовою - бажано англійською);
 8. прогнозувати попит, розширювати ринки збуту продукції та контролювати якість виконання всіх бізнес-процесів;
 9. здатність до розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських рішень.

Для забезпечення якісної теоретичної та практичної підготовки відповідно до вимог роботодавців на кафедрі застосовуються сучасні технології, обладнання та останні досягнення науки. Всі лекції кафедри мають мультимедійний супровід для кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу. Практичні заняття проводяться в спеціалізованому комп’ютерному класі з встановленим ліцензійним програмним забезпеченням, що на сьогодні широко використовується підприємствами України для підвищення ефективності управлінської праці: ERP, CRM системи, системи управління документообігом підприємства, програмне забезпечення для офісної діяльності, управління проектами, статистичної обробки інформації.

Похожее изображение

Кафедра менеджменту активно розвиває освітньо-наукові та ділові зв’язки з освітніми, науково-дослідними установами, галузевими підприємствами і організаціями. Партнерами кафедри є:

 • Секретаріат Комітету з питань інформатизації та зв’язку Верховної Ради України
 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг ДП «Український інститут інтелектуальної власності».
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ТриМоб».
 • Гомельський державний технічний університетом імені П.О. Сухого, м. Гомель (Республіка Білорусь).
 • Сертифікаційна компанія «Бюро Верітас (Bureau Veritas)» (Франція).
 • УДППЗ «Укрпошта».
 • ТОВ «ПРОКОМ». Центр сертифікованого навчання 1С.
 • ТОВ «Парус – Регіони».
 • Асоціація аудиторів і консультантів в менеджменті республіки Молдова.
 • ТОВ «ОСІС»
 • Інтелект-сервіс M.E.Doc
 • Міжнародний центр «Столетие»
 • ТОВ «Реаллайн»
 • ПАТ «Фарлеп-інвест»
 • Телекомунікаційна група Vega
 • ІТ Спеціаліст

Співпраця з компаніями дозволяє студентам проходити практики та стажування на їх базі, що сприяє кращій підготовці спеціалістів до сучасних реалій роботи. Компанії-партнери кафедри отримують змогу оцінити майбутніх випускників та часто стають їх роботодавцями. Саме наш університет формує нове покоління бізнесової та управлінської еліти, а така модель навчання дозволяє забезпечити якісну підготовку нової генерації менеджерів, які досконало володіють економічною та управлінською теорією, здатні комплексно розв’язувати складні професійні завдання із застосуванням сучасного інструментарію та ІТ технологій, які природно вмонтовані у інформаційний та економічний простір.

Кафедра менеджменту, орієнтуючись на сучасні потреби ринку праці, здійснює навчання за програмою «Навчально-тренувальна фірма» (бізнес–тренажер), яка є прогресивною комплексною освітньою технологією, що надає можливості дізнатися про основи і тонкощі різних посад, зрозуміти загальні принципи реального функціонування сучасної фірми у процесі її господарської діяльності.

 

Переваги навчання за спеціальністю Менеджмент у Державному університеті телекомунікацій:

 • Навчальні плани розроблено з урахуванням вимог роботодавців до спеціалістів.
 • Години навчального плану розподілені за принципом: 25% – на дисципліни загальної підготовки і 75% – на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.
 • В структурі всіх дисциплін переважають практичні заняття (складають більше 50% аудиторних годин).
 • На практичні заняття запрошуються представники підприємств партнерів кафедри, успішні менеджери в різних сферах управління.
 • Цікаве та активне студентське життя.
 • Можливість отримати комплекс практичних знань, умінь і навичок щодо технології створення бізнесових структур та створення IT-системи управління підприємством, а також отримати іменні сертифікати фахівця по використанню програмного комплексу «1С: Підприємство», «Парус» та «M.E.Doc».
 • Проходження практик і стажування на базі підприємств партнерів кафедри.
 • Поглиблене вивчення ділової англійської мови для кращих перспектив працевлаштування.
 • Високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу випускової кафедри. Серед викладацького колективу кафедри 7 докторів наук та 8 кандидатів наук.

Ми прагнемо, щоб кожен викладач розумів й усвідомлював своє професійне призначення, був спроможний і готовий до постійного перенавчання та поновлення знань, умінь і навичок щодо організації навчальної діяльності студентів відповідно до вимог сучасної парадигми, підготовки фахівців нової генерації, в якій навчальний процес був би ефективним, навчально-методичні матеріали – доступними, взаємодія викладачів і студентів – комфортною, а отримана освіта – якісною, тому викладачі кафедри постійно підтверджують свої професійні навички.

  Запрошуємо до навчання!

 

Після закінчення коледжу на базі диплому молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю можна вступати одразу на 2 або 3 курс.

Умови вступу: 

1. Іспит зі спеціальності

2. ЗНО з української мови

3. ЗНО з математики або історії України

 

    Ліцензовані обсяги / кількість місць

Форма навчання

Денна

Заочна

Бакалаврат

073 Менеджмент

1 курс

60

30

2 курс (на базі молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста)

29

-

3 курс (на базі молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста)

39

29

Магістратура

073 Менеджмент

Спеціалізація: Менеджмент організацій та адміністрування

20

10

Спеціалізація: Управління інноваційною діяльністю

25

25

 

    Вартість навчання:

Бакалавр:

денна форма – 18 600 грн., заочна форма -  12 900 грн.

Магістратура:

Менеджмент організацій та адміністрування: денна форма – 23 300 грн., заочна форма – 14 600 грн.;

Управління інноваційною діяльністю: денна форма – 23 300 грн., заочна форма – 14 600 грн.

 

 


Життя кафедри менеджменту

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 115 648