Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Менеджменту


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру менеджменту


Картинки по запросу менеджмент

Кафедра менеджменту є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій. Створена у 2003 році.

Кафедра здійснює підготовку:

 • Бакалаврів за спеціальністю 073 – Менеджмент (денна та заочна форма навчання).
 • Магістрів за спеціальністю 073 – Менеджмент, за освітніми програмами (спеціалізація):
            Менеджмент організацій і адміністрування (денна та заочна форма навчання).
            Управління інноваційною діяльністю (денна та заочна форма навчання).
 • Докторів філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна.

Картинки по запросу достижение цели успехКлючовими завданнями кафедри є:

 • Забезпечення проведення навчальної, методичної роботи з дисциплін управлінського циклу, згідно з навчальним планом.
 • Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування знань, навичок, умінь у студентів відповідно до потреб галузі та ринку.
 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності до вимог МОН України.
 • Організація науково-дослідної роботи як на рівні наукових співробітників, викладачів, аспірантів, так і студентів.
 • Видання підручників та навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів та працівників сфери телекомунікацій країни.
 • Забезпечення міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків з зарубіжними науково-дослідними установами, навчальними закладами тощо, організація та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
 • Розвиток ділових контактів і зв’язків з галузевими підприємствами і організаціями з метою оновлення і формування нових баз практик для студентів та працевлаштування випускників.

Похожее изображение

Кафедра менеджменту активно розвиває освітньо-наукові та ділові зв’язки з освітніми, науково-дослідними установами, галузевими підприємствами і організаціями. Партнерами кафедри є:

Кафедрою реалізується концептуально нова освітня модель, наріжними каменями якої є: підвищення якості освіти і набуття нашими випускниками кваліфікованих конкурентних переваг на ринку праці через переосмислення традиційних форм, методів і змісту навчання, а саме: поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, гнучкість навчальних траєкторій задля досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_4538_33589968.png

Саме така модель компетентністного підходу до структурно-логічної побудови навчального процесу у Державному університеті телекомунікацій. Удосконалення складових освітньої програми в умовах сьогодення реалізується шляхом створення нового методичного підходу до викладання дисциплін, внесення змін в мету, зміст, методи і технології, форми організації й систему управління, у стилі педагогічної діяльності й організацію навчально-пізнавального процесу, у систему контролю й оцінювання рівня освіти, у власне процес взаємодії педагога та студента.

Похожее изображениеМи прагнемо, щоб кожен викладач розумів й усвідомлював своє професійне призначення, був спроможний і готовий до постійного перенавчання та поновлення знань, умінь і навичок щодо організації навчальної діяльності студентів відповідно до вимог сучасної парадигми, підготовки фахівців нової генерації, в якій навчальний процес був би ефективним, навчально-методичні матеріали – доступними, взаємодія викладачів і студентів – комфортною, а отримана освіта – якісною, тому викладачі кафедри постійно підтверджують свої професійні навички.

Кафедра менеджменту, орієнтуючись на сучасні потреби ринку праці, здійснює навчання за програмою «Навчально-тренувальна фірма» (бізнес–тренажер), яка є прогресивною комплексною освітньою технологією, що надає можливості дізнатися про основи і тонкощі різних посад, зрозуміти загальні принципи реального функціонування сучасної фірми у процесі її господарської діяльності.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_304_21124106.jpg

Похожее изображениеСтуденти мають можливість отримати  комплекс практичних знань, умінь і навичок щодо технології створення бізнесових структур та створення IT-системи управління підприємством (інформаційної піраміда менеджменту), а також отримати іменні сертифікати фахівця по використанню програмного комплексу «1С: Підприємство» та «Парус». Наявність таких сертифікатів дає конкурентні переваги нашим випускникам на ринку праці.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_304_27556463.jpg

Освітні програми кафедри менеджменту спрямовані на формування професійних компентенцій, які є актуальними на сучасному ринку праці та забезпечують нашим випускникам ширші можливості для працевлаштування.


Життя кафедри менеджменту

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 411
Тел. (044) 249–29–29
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 78 416
^