Навчальні дисципліни - Кафедра Менеджменту

 1. Антикризовий менеджмент
 2. Бізнес-інформатика
 3. Бізнес-процеси в галузі ТК
 4. Державне та регіональне управління
 5. Державно-приватне партнерство
 6. Інноваційний менеджмент
 7. Інноваційні технології у менеджменті підприємства
 8. Інноваційно-кластерні технології
 9. Інформаційний менеджмент
 10. Інформаційний та кадровий менеджмент
 11. Корпоративне управління
 12. Корпоративне управління в галузі ТК
 13. Креативний менеджмент
 14. Менеджмент
 15. Менеджмент і адміністрування
 16. Менеджмент комунікацій
 17. Менеджмент організацій
 18. Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень
 19. Міжнародний менеджмент
 20. Міжнародні наукові товариства та програми в менеджменті
 21. Організаційно-економічне моделювання діяльності підприємства
 22. Організація праці менеджера
 23. Основи бізнесу в інфокомунікаціях
 24. Основи бізнесу та підприємництва
 25. Основи менеджменту
 26. Основи підприємництва
 27. Побудова організаційних систем управління
 28. Провайдинг інновацій в галузі ТК
 29. Публічна (державна) служба
 30. Публічне управління та адміністрування
 31. Регламентація та управління бізнес-процесами телекомунікаційних підприємств
 32. Системи технологій
 33. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень
 34. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
 35. Сучасні поштові технології
 36. Сучасні технології операторської діяльності в галузі ІКТ
 37. Теорія і практика моделювання бізнес-процесів
 38. Теорія і практика побудови організаційних систем
 39. Теорія прийняття управлінських рішень
 40. Теорія та практика менеджменту
 41. Теорія та практика побудови організаційних систем управління
 42. Територіальне управління
 43. Технології публічного адміністрування
 44. Трансфер технологій
 45. Управління венчурним бізнесом
 46. Управління інноваційними проектом
 47. Управління інноваційними ризиками
 48. Управління інноваціями
 49. Управління капіталом
 50. Управління персоналом
 51. Управління підприємствами та корпораціями в ТК
 52. Управління проектами і програмами
 53. Управління ризиками та кризами
 54. Управління системами виробничих технологій
 55. Управління соціальним і гуманітарним розвитком
 56. Управління технологічним розвитком телекомунікаційних підприємств
 57. Управлінський аналіз діяльності підприємства
 58. Фінансовий менеджмент
Переглядів: 4 150
^