Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Маркетингу

Кафедра маркетингу  входить до складу Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій. Кафедра створена у 2016 р. і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 075 - «Маркетинг».

Головним пріоритетом кафедри маркетингу є підготовка професійно-компетентних, високоінтелектуальних і креативних фахівців з маркетингу, які володіють глибокими знаннями в сфері маркетингу, менеджменту та цифрових комунікацій; здатних максимізувати прибутки компанії, вдосконалити асортиментний ряд продукції, налагодити зв'язки з партнерами та споживачами, організувати рекламну компанію та вийти на нові ринки.

Принципи розвитку кафедри:

  • інтеграція наукової, навчальної і практичної складових підготовки фахівців-маркетологів;
  • повне навчально-методичне забезпечення дисциплін в системі Moodle;
  • поєднання науки і освіти в діяльності сучасної лабораторії маркетингових досліджень;
  • поєднання освіти і практики: можливість отримання сертифікатів від компаній-партнерів;
  • розвиток міжнародного співробітництва з університетами-партнерами та провідними міжнародними організаціями в сфері телекомунікацій, менеджменту, маркетингу.

Гарантом якості навчального процесу є професійний склад науково-педагогічних працівників кафедри – висококваліфікованих вчених, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, маркетинговій діяльності, підприємництва та управління.

Конкурентні переваги навчання у нашому університеті полягають у тому, що, на відміну від класичних вузів, ми надаємо не лише ґрунтовну фундаментальну, базову фахову підготовку, а й високоякісне практично-орієнтоване навчання, спрямоване на розвиток професійних компетенцій маркетологів та формування компетенцій маркетингової діяльності в галузі телекомунікацій.

Модель компетентністного підходу до структурно-логічної побудови процесу підготовки маркетологів забезпечує формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок на рівні світових освітніх стандартів, відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

 

На кафедрі маркетингу створено Лабораторію маркетингових досліджень на базі програмного забезпечення з маркетингового аналізу ринку, компанії та власного бізнесу. Навчальна лабораторія кафедри обладнана сучасними комп’ютерами, проектором та дошками, що дає можливість проводити як лекційні так і практичні заняття.

 

Наукова діяльність кафедри реалізується за напрямами: виконання держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної роботи; підготовка наукових кадрів в межах функціонування наукової школи маркетингового менеджменту; науково-дослідна діяльність; участь у конференціях; організація наукової роботи студентів.

 

На забезпечення якісної практичної складової навчального процесу спрямоване тісне співробітництво кафедри маркетингу з провідними установами, організаціями в галузі маркетингу і телекомунікацій. Партнерами кафедри є: ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY», UDS CONSULTING, ТОВ МЕДІАСАППОРТ, СТРІЧКА НОВИН, ЕДПАРТНЕР.

 

Те як і чому ми навчаємо наших студентів є показником рівня сучасності, інноваційності навчального закладу. Як сказав відомий американський письменник Уілл Дюран - «… Освіта це трансляція цивілізації…». Тож, достойна освіта у нашому університеті є запорукою гідного працевлаштування та кар’єрного успіху наших випускників, і майбутнього нашої країни і нашої цивілізації.

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: di_addut@ukr.net

Переглядів: 24 776
^