Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Маркетингу

     

Кафедра маркетингу входить до складу Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій. Кафедра створена у 2016 р. і здійснює підготовку фахівців в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальності 075 - «Маркетинг».

Головним пріоритетом кафедри маркетингу є підготовка професійно-компетентних, високо-інтелектуальних і креативних фахівців  з маркетингу, які володіють глибокими знаннями в сфері маркетингу, менеджменту та цифрових комунікацій; здатних максимізувати прибутки компанії, вдосконалити асортиментний ряд продукції, налагодити зв'язки з партнерами та споживачами, організувати рекламну компанію та вийти на нові ринки.

Гарантом якості навчального процесу є професійний склад науково-педагогічних працівників кафедри – висококваліфікованих вчених, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, маркетинговій діяльності, підприємництва та управління.

 
 

Конкурентні переваги навчання у нашому університеті полягають у тому, що, на відміну від класичних вузів, ми надаємо не лише ґрунтовну фундаментальну, базову фахову підготовку, а й високоякісне практично-орієнтоване навчання, спрямоване на розвиток професійних компетенцій маркетологів та формування компетенцій маркетингової діяльності в галузі телекомунікацій.

 
 

Модель компетентністного підходу до структурно-логічної побудови процесу підготовки маркетологів забезпечує формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок на рівні світових освітніх стандартів, відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

На кафедрі маркетингу створено Лабораторію маркетингових досліджень на базі програмного забезпечення з маркетингового аналізу ринку, компанії та власного бізнесу. Навчальна лабораторія кафедри обладнана сучасними комп’ютерами, проектором та дошками, що дає можливість проводити як лекційні так і практичні заняття.

 
 
 

Наукова діяльність кафедри реалізується за напрямами:

  • виконання держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної роботи;
  • підготовка наукових кадрів в межах функціонування наукової школи маркетингового менеджменту;
  • науково-дослідна діяльність;
  • участь у конференціях;
  • організація наукової роботи студентів.
     
 
 

Завдяки плідним відносинам кафедри маркетингу з компаніями-партнерами студенти мають можливість вдосконалити професійні компетенції, наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації, бути обізнаними з інноваційними напрямами діяльності компаній, отримати відповідні сертифікати, що надасть додаткові переваги при працевлаштуванні. Партнерами кафедри є: ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY», ТОВ «UDS CONSULTING», ТОВ «МЕДІАСАППОРТ», ТОВ «СТРІЧКА НОВИН», ТОВ «ЕДПАРТНЕР».

 
 

Таємниці майбутньої професії студенти пізнають під час різноманітних екскурсій.

 
 
 
 
 
 

Те як і чому ми навчаємо наших студентів є показником рівня сучасності, інноваційності навчального закладу.

Як сказав відомий американський письменник Уілл Дюран - «...Освіта це трансляція цивілізації…». Тож, достойна освіта у нашому університеті є запорукою гідного працевлаштування та кар’єрного успіху наших випускників, і майбутнього нашої країни і нашої цивілізації.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 30 574
^