Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Маркетингу

Кафедра маркетингу створена у 2016 р. і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 075 - «Маркетинг».

Гарантом якості навчального процесу є високопрофесійний склад науково-педагогічних працівників кафедри, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, маркетинговій діяльності, підприємництва та управління.

Місія кафедри – підготовка  професійно-компетентних, високоінтелектуальних і креативних фахівців, які володіють глибокими знаннями в сфері маркетингу, менеджменту та цифрових комунікацій й здатні відповідати викликам нового часу і реальним потребам глобальної та національної економіки.

Принципи розвитку кафедри:

 • інтеграція наукової, навчальної і практичної складових підготовки фахівців-маркетологів;
 • повне навчально-методичне забезпечення дисциплін в системі Moodle;
 • поєднання науки і освіти в діяльності сучасної лабораторії маркетингових досліджень;
 • поєднання освіти і практики: можливість отримання сертифікату від компанії «UDS Consulting» після вивчення курсу «CRM системи в маркетингу»
 • розвиток міжнародного співробітництва з університетами - партнерами та провідними міжнародними організаціями в сфері телекомунікацій, менеджменту, маркетингу.

Процес навчання побудовано за новою практично-орієнтованою програмою, що поєднує викладання найновітніших маркетингових концепцій: «Нейромаркетинг», «CRM-маркетинг»,  «Цифровий  маркетинг», «Вірусний маркетинг», «Соціально-відповідальний маркетинг» тощо;надання практичних навичок сучасних маркетингових технологій: Система «business to business», Big data, iBeacon, Call tracking, Eye Tracking тощо та розуміння особливостей маркетингової політики, маркетингових стратегій, маркетингових досліджень та бізнес-аналізу ринку телекомунікаційних послуг – однієї з самих перспективних та  високооплачуваних галузей в Україні та світі.

Лише наші студенти мають унікальну можливість отримати сертифікат від компанії «UDS Consulting» після вивчення курсу «CRM системи в маркетингу», та набути навички роботи з CRM – системами - аналітичного інструментарію маркетингу для аналізу інформації з метою прийняття оперативних та стратегічних рішень.

 

Випускники спеціальності “Маркетинг” здобудуть такі компетенції:

 • функціональні: широке застосування маркетингових, цифрових та ІТ – технологій в практичній діяльності; розробка брифів, медіа-планів та концепцій створення брендів; організація PR компаній та корпоративних заходів.
 • інтелектуальні: здатність до аналітико-прогностичної, інноваційної та креативної діяльності щодо розробки стратегічних і тактичних програм розвитку, обґрунтування вибору найбільш ефективних маркетингових рішень;
 • соціальні: розвиток комунікативних здібностей, оволодіння мистецтвом взаємодії з партнерами та клієнтами; управління конфліктними ситуаціями та створення “енергії змін”.

Програма «Бакалавр з маркетингу» формує нове покоління фахівців, які обирають роботу залежно від власних уподобань:

 • для аналітиків – робота в дослідницькій фірмі чи стратегічному відділі компанії;
 • для комунікабельних – успішна кар’єра в сфері комунікативної політики;
 • для творчих особистостей – втілення креативного потенціалу у рекламній агенції чи PR відділі.

Наші випускники здатні:

 • максимізувати прибутки компанії,
 • вдосконалити асортиментний ряд продукції,
 • налагодити зв'язки з партнерами та споживачами,
 • організувати рекламну компанію,
 • зробити ефективним вихід компанії на нові ринки.

Випускники зможуть працювати на керівних посадах підприємств чи організацій будь-якої форми власності, проектними менеджерами у міжнародних компаніях, консультантами з маркетингового управління.

Саме у нас Ви можете наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення, що є запорукою майбутнього успішного працевлаштування!

Переглядів: 21 623
^