XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Загальна інформація

Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Підготовка магістрів
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Вступ до магістратури
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання

Загальна інформація

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальності 075 - «Маркетинг».

Потреби підприємств у ґрунтовному аналізі ринку збуту, прийнятті нестандартних рішень щодо посилення лояльності споживачів і підвищенні рівня конкурентоспроможності товарів і послуг, веденні ефективної маркетингової політики, стрімке поширення маркетингової діяльності у сфері Інтернет-простору підвищують привабливість професії маркетолога та актуальність підготовки спеціалістів, спроможних застосовувати сучасні телекомунікаційні та інформаційні технології в маркетинговій діяльності відповідно сучасним запитам суспільства.

Престижність спеціальності полягає у тому, що маркетолог - один з найважливіших фахівців у будь-якому сучасному бізнесі. Від його роботи залежить комерційний успіх підприємства. Маркетолог відповідає за ключові напрямки розвитку компанії: вивчення ринку і споживачів, виявлення незайнятих ринкових ніш, розробка нових продуктів, виведення товарів на ринок, управління життєвим циклом товарів. Всезнаюча статистика говорить, що в розвинених країнах на посадах, пов'язаних з маркетингом, трудяться від 25 до 30% всіх працівників сектора економіки.    

Бажаєш іти в ногу з інноваціями? Тоді тобі до нас!

Кафедра маркетингу готує фахівців, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу підприємств різних рівнів, обирати оптимальні підходи щодо формування товарної, цінової та збутової політики, розробки системи маркетингових комунікацій, організації маркетингової діяльності.

Наші випускники можуть працювати в управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших сферах у виробничих, торгівельних і консультаційних фірмах, рекламних і маркетингових агентствах, некомерційних організаціях і підприємствах послуг на посадах, залежно від власних уподобань:

  • для аналітиків – робота в дослідницькій фірмі чи стратегічному відділі компанії  на посадах: економіст служби маркетингу (збуту), маркетолог-експерт, маркетолог-аналітик, маркетолог з ефективності підприємства, консультант з питань логістики, начальник відділу логістики,  начальник відділу маркетингу  (збуту);
  • для комунікабельних – успішна кар’єра у сфері комунікативної політики на посадах: маркетолог-консультант, маркетолог з комунікативної політики, керівник відділу зв’язків з громадськістю;
  • для творчих особистостей – втілення креативного потенціалу у рекламній агенції чи PR відділі на посадах: копірайтер, промоутер, медіапланер, бренд-менеджер, консультант з реклами, начальник відділу реклами.  

Маркетинг – це те, що тобі потрібно для успіху!

Затребуваність професії підтверджується компаніями – партнерами кафедри: ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ЕДПАРТНЕР», з якими укладені договори про співпрацю та які є потенційними роботодавцями для наших випускників.

Завдяки плідним відносинам кафедри маркетингу з компаніями-партнерами, студенти мають можливість бути обізнаними з інноваційними напрямами діяльності компаній, вдосконалити знання та вміння (професійні компетенції), які роботодавці висувають до претендентів на посади, а саме: розвиток творчого та комунікативного потенціалу, інноваційного мислення, професійного спілкування іноземною мовою, адаптивності, командної згуртованості, застосовування можливостей сучасних цифрових технологій, що визначається як soft skills, та hard skills, професійних вимог, пов'язаних з вмінням  вирішувати спеціалізовані завдання у сфері маркетингової діяльності з пріоритетом інноваційних маркетингових технологій, маркетингових досліджень, Інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики, практичного застосування маркетингового інструментарію для  діагностики та прогнозування на макро-, мезо- і мікрорівнях.

Принциповою відзнакою навчання на кафедрі маркетингу є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці шляхом впровадження інноваційного змісту навчання на основі потужної матеріально-технічної бази: збільшення практичної складової навчання, підвищення рівня знань іноземної мови, залучення до проведення практичних занять фахівців-практиків з маркетингу, навчання у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності шляхом організації проведення практик на фірмах-партнерів, з можливістю подальшого працевлаштування студентів. А також - набуття компетенцій, що спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, відкрити та вести власний бізнес, застосовувати можливості сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій.

Набуття даних компетенцій нашими студентами дає можливість гарантованого працевлаштування!

Конкурентні переваги навчання маркетологів на нашій кафедрі полягають у тому, що, на відміну від класичних вузів, ми надаємо не лише ґрунтовну фундаментальну, базову фахову теоретичну підготовку, а й високоякісне практично-орієнтоване навчання, спрямоване на розвиток перспективних професійних компетенцій маркетологів з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі та широким застосуванням передових ІТ- технологій.

На кафедрі маркетингу діє Майстерня професійного росту для студентів - платформа спілкування з роботодавцями, практиками, професійною спільнотою. Гуру з Digital-маркетингу,  випускники-практики  проводять відкриті лекції, тренінги, майстер-класи, діляться лайхфаками і тонкощами професії із студентами, залучають їх до реальних проектів. Постійно проводяться  презентації програм стажування і працевлаштування, тематичні екскурсії на провідні підприємства.

Тільки у нас можна побачити професію маркетолога із середини успішної компанії

Створення Навчальної лабораторії Digital-маркетингу та Google – аналітики кафедри маркетингу дозволило побудувати сучасний навчальний процес на рівні світових освітніх стандартів відповідно до умов цифрової трансформації суспільства. Навчальна лабораторія обладнана сучасними комп’ютерами, відеопроектором з екраном для візуалізації зображень та презентацій. Працює швидкісний  Wі-Fі, є веб-камера для реалізації освіти онлайн.

Стрімка діджиталізація суспільства призвела до гострої потреби у фахівцях з маркетингу, які володіють навичками застосування інструментарію Інтернет-маркетингу, розуміння проблем ефективної асиміляції технологічних засобів маркетингу та ІКТ про що свідчать численні вакансії посад Інтернет-маркетологів.

Матеріально-технічна база кафедри маркетингу забезпечує всі умови для надання найсучасніших знань, вмінь та навичок застосування маркетингового інструментарію в практичній діяльності відповідно до вимог роботодавців та реальних потреб ринку. Так, за допомогою сучасного програмного забезпечення, яке встановлено в лабораторії Digital-маркетингу та Google – аналітики,  під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Інтернет-маркетинг», «Електронний бізнес», «СРМ-системи в маркетингу», «Маркетинг в соціальних мережах»: студенти Google docs, Google analytics, Google Trends проводять оцінку  маркетингових досліджень; Microsoft Power BI – аналітику та візуалізацію даних; вчаться створювати шаблони сайту за допомогою Moqups; набувають навички створення комерційних сайтів у програмі WordPress та з GoogleTag Manager   управляти тегами сайту; через програми Asana, Wonderlist студенти отримують навички планування робочого часу та виконання планів маркетингового відділу підприємства;  Microsoft Dynamics CRM, CRM  Bitrix24 дозволяють вивчити принципи роботи міжнародних CRM систем.

У дисциплінах кафедри інформаційно-комунікаційні технології застосовуються і як засіб автоматизації контролю результатів навчальної діяльності. Програмне забезпечення Microsoft PowerPoint надає можливість візуалізації даних, а система Moodle є інструментом дистанційного навчання і контролю. Також викладачами кафедри маркетингу використовуються у навчальному процесі електронні словники й енциклопедії, мультимедійні курси, включаючи аудіо та відеоматеріали, електронні видання мовою оригіналу, освітні сайти, форуми, блоги.

Маркетинг – це сучасна філософія і дієвий інструмент успішного бізнесу!

Перспективи працевлаштування та розмір заробітної плати випускників на вимогу компаній-партнерів залежать від практичної складової змісту підготовки фахівців з маркетингу, тому кількість практичних занять студентів складає 61,3% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні маркетингових досліджень і бізнес-аналітики. 

Компанії-партнери ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY» та ТОВ «UDS CONSULTING» – срібний партнер Microsoft надають можливість отримання сертифікатів студентами, які добросовісно навчались і опанували знання з відповідних дисциплін освітньої програми («Електронний бізнес», «Інтернет-маркетинг») в межах навчального процесу. У 2019 році було видано 18 сертифікатів, у 2020 році – 29. Усі випускники магістратури 2020 року успішно працевлаштовані.

А отримання даних сертифікатів є перепусткою для студента отримати перше високооплачуване робоче місце в престижній компанії з подальшим забезпеченим фінансовим майбутнім! Бо при влаштуванні в компанію зі світовим ім’ям, роботодавці завжди віддають перевагу сертифікованим претендентам.

Наявність сертифікатів відомих компаній – є вашою перепусткою до успішного працевлаштування!

Гарантом якості навчального процесу є інтелектуальний капітал кафедри професійний склад науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу – висококваліфікованих вчених, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, маркетинговій діяльності, підприємництва та управління. З моменту створення кафедри у 2016 році на кафедрі збільшилася кількість докторів (+2) та кандидатів (+1)  наук,  які забезпечують якісне навчання. При цьому середній вік докторів наук складає - 43 роки, кандидатів наук – 40 років.

Виноградова Олена Володимирівна

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України

Писар Надія Богданівна

професор кафедри

доктор економічних наук, доцент

Дрокіна Ніна Іванівна

доцент кафедри

доктор економічних наук

Совершенна Ірина Олексіївна

доцент кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Дарчук Вероніка Геннадіївна

доцент кафедри

кандидат економічних наук

Литвинова Ольга Володимирівна

доцент кафедри

кандидат економічних наук

Крижко Ольга Валеріївна

старший викладач

 

Недопако Наталія Миколаївна

старший викладач

 

Постійне збільшення інтелектуального капіталу кафедри відбувається за рахунок підготовки науковців в аспірантурі університету, стажування в Україні та за кордоном, підвищення кваліфікації. 50%  викладачів вільно володіють англійською, що  підтверджено відповідними сертифікатами В2. Все це дозволяє кафедрі йти у ногу з життям та оновлювати зміст навчання з урахуванням сучасних практик та наукових досліджень.

У нас ви отримаєте найкращі знання від сучасних і креативних викладачів-маркетологів!

Удосконалення змісту та форм освітнього процесу на кафедрі маркетингу наблизила навчання студентів до вимог ринку праці,  а безпосередня участь у підготовці майбутніх випускників наших партнерів надала студентам безцінний практичний досвід, можливості працевлаштування та впевненість у правильному виборі університету.

І це підтверджується щорічним зростанням обсягів набору студентів:

Запрошуємо вас до нашої дружньої студентської спільноти!

Туди, де вашу індивідуальність визнають і поважають. Де ви зможете зрозуміти і оцінити самого себе. Туди, де ви зможете висловитися, поділитися своїми думками і враженнями. У дивовижну атмосферу поєднання глибоких знань найновітніших маркетингових концепцій із практичними навичками сучасних технологій,  яка збагатить ваш розум і пожвавить емоції!

УМОВИ ВСТУПУ НА МАРКЕТИНГ у 2021 р.

Зарахування на перший курс БАКАЛАВРАТУ здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Відповідно до правил прийому у 2021 році для вступу на перший курс зі спеціальності Маркетинг будуть враховані Результати ЗНО з трьох наступних загальноосвітніх дисциплін:

Для бюджетної форми навчання

  1. Українська мова та література.
  2. Математика.
  3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія на вибір.

Для контрактної форми навчання

  1. Українська мова та література.
  2. Історія України.
  3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія на вибір.

З програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: http://testportal.gov.ua/

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.

Ліцензійний обсяг для вступу на 1 курс бакалаврату – 60 місць.

Навчання здійснюється за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних і юридичних осіб. Вартість навчання.
 

Для вступу на 2-й (3-й) курс (денна форма навчання) або 3-й курс (заочна форма навчання) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста та скласти фахове вступне випробування, ЗНО.

Кількість вільних місць для вступу на 2 курс бакалаврату – 14 місць

Кількість вільних місць для вступу на 3 курс бакалаврату – 22 місця
 

Зарахування до МАГІСТРАТУРИ здійснюється на конкурсній основі на підставі зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) з Іноземної мови (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова, Іспанська мова,) на вибір.

Навчання здійснюється за  рахунок фізичних і юридичних осіб. Вартість навчання.

Ліцензійний обсяг для вступу до магістратури – 60 місць

УМОВИ ВСТУПУ НА МАРКЕТИНГ у 2021 р.

 

Ми готуємо професійно-компетентних і креативних фахівців-маркетологів
 

Наш сайт: http://www.dut.edu.ua
Адреса університету: м. Київ, ул.Солом’янська 7.
Телефон для довідок: 066-48-62-844 – завідувач кафедри Виноградова О. В.
 

Отримайте сучасну освіту,  престижну професію, забезпечене майбутнє!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 50 374