XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Викладацький склад

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Завідувач кафедри

доктор економічних наук

професор

Олена Володимирівна Виноградова

Професор кафедри

доктор економічних наук

доцент

Надія Богданівна Писар

Доцент кафедри

доктор економічних наук

Ніна Іванівна Дрокіна

Доцент кафедри

кандидат технічних наук

доцент

Ірина Олексіївна Совершенна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Вероніка Геннадіївна Дарчук

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Ольга Володимирівна Литвинова

Старший викладач кафедри

Ольга Валеріївна Крижко

Старший викладач кафедри

Наталія Миколаївна Недопако


 

Прізвище, ім`я, по-батькові викладача

Науковий ступінь, вчене звання

Підвищення кваліфікації, сертифікація

Володіння англійською мовою

1

Виноградова Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор

1) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Кафедра маркетингу. Тема: «Методологія маркетингових досліджень» Сертифікат  № 198-С  від 25.12.2015.

2 ) Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  СП 3583044 7/1245-18 від 22.06.2018р. Тема:«Оптимізація управління навчальним процесом ВНЗ для підготовки студентів з маркетингу  на основі компетентнісного підходу».

3) Практичний курс з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal.

Іnter-mediate

2

Писар Надія Богданівна

доктор економічних наук

1) Університеті фінансів, бізнесу і підприємництва (м.Софія, Болгарія) тема "Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід". 2020 р., Сертифікат № BG/VUZF/577-2020;

2) Тренінг «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети. Досягнення та перспективи євроінтеграції для України», в рамках модуля Жана Моне Еrasmus+ "European business models: transformation, harmonization and imple-mentation in Ukraine".2020 р.,Сертифікат №587138-EPP-1-201-1-UA-EPPJMO-MODULE

Іnter-mediate

3

Дрокіна Ніна Іванівна

доктор економічних наук

1) Course “Internet marketing CourseAn Intro to Website Marketing online” (17.01.2019 року)

2) Course “SEO Tutorial for Beginners” (17.01.2019 року)

3) Курс «Інтернет-маркетинг для B2B» (15.10.2018 року)

4) Курс «Основи цифрового маркетингу» 27.09.2018 року)

5) Курс «Power BI Free: Your first Power BI Sales Dashboard» (23.09.2019 року)

6) Курс «Power BI - The Ultimate Orientation» (24.09.2019 року)

7) Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (20-31.01.2020 р. Островець, Польща), 150 год.з доповіддю на тему «Конкурентний аналіз комерційних веб-сайтів для підвищення ефективності Інтернет-маркетингу».

Іnter-mediate

4

Дарчук Вероніка Генадіївна

кандидат економічних наук

1)  Інститут підвищення кваліфікації  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь), тема «Управління маркетинговою конкуренто-спроможністю підприємства», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ №_138996 від 30.11.2016 р. ;

2)  ТОВ «ЛС-Лоджистік»,  м. Київ, відділ логістики,   2016 р.;

3) Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  СП 3583044 7/1867-19 від 22.09.2019р. Тема: «Використання сучасних наукових досліджень у методиці викладання професійної іноземної мови»;

4) Сертифікат Upper intermediate  CEF В2 від 16.08.2018;

5) Практичний курс з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal.

6) Certificate № M213129 International Internship Programme for university Lecturers «European Responses to Global Education Challenges» Title of evaluated lecture: „Students' Scientific Activity in Ukrainian Universities” (English) Poznan, Wyisza Szkota Pedagogikf I Admfnistracji Im. Mleszka I w Poznaniu 13-24.01.2020

Upper-inter-mediate

5

Литвинова Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук

1) ТОВ «Академія сучасної освіти»,  м. Київ, департамент маркетингу та PR,   2018 р.

2) Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

3) Сертифікат Upper intermediate  CEF В2 від 17.05.2018

Upper-inter-mediate

6

Совершенна Ірина Олексіївна

кандидат технічних наук, доцент

1) Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Програма розвитку ООН в Україні, GIZ АТ «Фармак», м.Київ. Семінар-тренінг «Відповідальне партнерство. Бізнес та освіта у контексті сталого розвитку», 2019 р.

2) The Seminar Innovative Teaching and  Learning Methods at Higer Education «YEP! STARTER»  University of Tartu, Estonia 2018 р.

3) Східно-Європейський Інститут Психології, м. Київ.  Навчально-демонстраційна сесія для викладачів «Інновації в освіті, менеджменті, навчанні», 2018 р.

4) Празький інститут підвищення кваліфікації, м.Прага (Чехія), програма «Публікаційна та проектна діяльність  в країнах ЄС: від теорії до практики». 2016 р.

5) Одеський політехнічний університет, м.Одеса. Міжнародна літня школа з проектного менеджменту, курс «Project Management Basics» Project Management Bureau «PMB» 2016 р.

6) Сертифікат Upper intermediate  CEF В2 №3907 від 18.04.2019

7)  Практичний курс з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal.

Upper-inter-mediate

7

Крижко Ольга Валеріївна

-

1) Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  СП 3583044 7/1867-19 від 22.09.2019р. Тема: «Проблеми підготовки фахівців з маркетингу в галузі телекомунікацій».

2) Корпорація ПАРУС. «ПАРУС-ПІДПРИЄ-МСТВО 7.40»  модуль «Менеджмент і Маркетинг», сертифікат №14529994 від 22.12.2016р.

3) Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal.

Elementary

8

Недопако Наталя Миколаївна

 -

Тренінги: «Командоутворення і принципи успішної командної діяльності»; «Інтернет - маркетинг основи. SEO оптимізація Рівень 1. Основи пошукової оптимізації сайтів»; «Школа суперменеджера»; «Інтернет маркетинг основи»; «Техніка успішних продажів.Психологічні типи клієнтів»; Робота з запереченнями»; «Особливості особистих переговорів на ділових зустрічах і по телефону»

Elementary

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 21 323