Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Маркетингу

Методична робота кафедри маркетингу формується з врахуванням реалій сьогодення, нових вимог МОН України, інноваційної освітньої моделі ДУТ, спрямованої на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці, шляхом суттєвого поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, оволодіння підприємницькими навичками та комунікативними здібностями.

 

 

Саме така модель компетентністного підходу до структурно-логічної побудови навчального процесу у Державному університеті телекомунікацій дозволяє забезпечити формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок на рівні світових освітніх стандартів, відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

 

Діапазон економічних явищ, що впливають на маркетингову діяльність, змінюється залежно від розвитку ринку, виробництва послуг та потреб, і відповідно до цього з’являються нові елементи маркетингу, переглядаються напрями та зміст традиційних методів управління. Тож край актуальне врахування сучасних маркетингових концепцій у змісті відповідних дисциплін:
«Інтернет-маркетинг», «Соціально-відповідальний маркетинг», «CRM-системи в маркетингу», «Сучасні види маркетингу» (Neuro-marketing, Social-media marketing, Event-marketing, Viral-marketing тощо).

 

Завдання сучасного маркетингу зводиться не лише до реалізації вже вироблених послуг, а доповнюється впливом на споживача, на формування його потреб з урахуванням можливостей розширюваного виробництва зі створення нових послуг. Тому практична складова підготовки студентів складає більше 50% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні маркетингових досліджень і бізнес-аналітики.
 

 

 

Наявність сертифікату надає нашому випускнику переваги під час працевлаштування на роботу, отримання більш гідної та високооплачуваної посади. Для бакалаврів з маркетингу передбачено вивчення дисциплін курсової підготовки, за якими планується видача сертифікатів. Компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу» організовує курс MS Dynamics CRM Consultant Після успішного проходження курсів, студенти отримають Сертифікат «MS Dynamics CRM Consultant» як підтвердження отриманих знань та навичок роботи з MS Dynamics CRM. Студенти, які успішно прослухають курс «Електронний бізнес» отримають Сертифікат компанії «UpWay». У рамках курсу «Інтернет-маркетинг» вивчення дисципліни планується закріпити отриманням Сертифікату ТОВ МЕДІАСАППОРТ.

 

 

В нашому університеті запроваджено вивчення англійської мови за сучасними методиками підготовки на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі - 3 пари занять на тиждень, на 3-5 курсах – 2 пари занять на тиждень. Це забезпечить вивчення професійної англійської мови на рівні вільного володіння та можливість засвоєння її на рівні міжнародного стандарту В2.

На першому курсі започатковано викладання курсу «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Студенти набувають навички налаштування роботи комп’ютера та відповідних пристроїв, поглибленого вивчення функціональних можливостей планшетів, мобільних телефонів, смартфонів тощо.

 

У сучасному суспільстві вільний доступ о будь-яких джерел інформації відіграє вирішальну роль, тому в ході проведення практичних занять буде надана можливість навчитися основам пошуку інформації у пошукових системах та електронних бібліотеках, застосування на налаштування технології WI-FI.

 

 

Для уміння успішно працювати в команді компанії, створення власного іміджу, керування саморозвитком вже з першого курсу в навчальний процес впроваджено дисципліни «Ділові комунікації» та «Самоменеджмент». Додатково майбутні маркетологи вивчають дисципліну «Маркетингові комунікації».
 

 

 

На 3-му курсі введено дисципліну «Засади відкриття власного бізнесу», яка надасть знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі, що є вкрай необхідним для сучасних фахівців. Дисципліна «Електронний бізнес» надає компетенцій з ІТ-маркетингу.
 

 

Таким чином, інновації у навчально-методичному забезпеченні підготовки бакалаврів з маркетингу, забезпечують формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок на рівні світових освітніх стандартів, відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 4 105
^