Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Маркетингу

Методична робота кафедри маркетингу формується з врахуванням  реалій сьогодення, нових вимог МОН України, інноваційної освітньої  моделі ДУТ, спрямованої на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці, шляхом суттєвого поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, оволодіння підприємницькими навичками та комунікативними здібностями.

Саме така модель компетентністного підходу до структурно-логічної побудови навчального процесу у Державному університеті телекомунікацій дозволяє забезпечити формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок на  рівні світових освітніх стандартів,  відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі передбачає методичної організації та проведення занять з акцентом на інтерактивних підходах до навчання.

На кафедрі маркетингу викладачами ефективно використовуються такі методи навчання, як:

Найбільш сучасною і одночасно перспективною технологією є дистанційне навчання на основі підвищення змістовної ваги самостійної та індивідуальної роботи студентів. В основі цієї технології лежить мето­дологія, яка спрямована на індивідуальну (що не залежить від часу та місця) роботу студентів, із спеціально структурованим навчаль­ним матеріалом за різноманітними формами спілкування із відда­леними експертами, викладачами чи студентами.

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Організація дистанційного навчання  дає змогу створювати ін­терактивні зв'язки між викладачами, студентами, аспірантами.  

Таким чином, інновації у навчально-методичному забезпеченні підготовки бакалаврів з маркетингу, забезпечують формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок на  рівні світових освітніх стандартів,  відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 4 453
^