Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Маркетингу

Основна мета провадження освітньої діяльності - забезпечити підготовку фахівців в сфері маркетингу, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу підприємств різних рівнів, обирати оптимальні підходи щодо формування товарної, цінової та збутової політики, розробки системи маркетингових комунікацій, організації маркетингової діяльності.

Зміст навчання за сформованим планом підготовки бакалаврів з маркетингу поєднує класичну академічну освіту, спрямовану на ґрунтовну фундаментальну, базову економічну підготовку, з прикладним навчанням для розвитку професійних, соціальних та інших компетенцій маркетологів та враховує специфіку маркетингової діяльності в галузі інформаційних комунікацій.

За кафедрою маркетингу закріплені дисципліни, які забезпечують формування фахових компетенцій майбутніх спеціалістів у сфері маркетингу:

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075-МАРКЕТИНГ

 • Вступ до спеціальності:

- Електронні бази та бібліотеки (за спеціальністю)

 • Електронний бізнес                 
 • Інтернет-маркетинг                 
 • Конкурентоспроможність підприємства:

- Конкурентоспроможність підприємства

- Маркетинговий консалтинг              

 • Логістика                                              
 • Маркетинг:

- Маркетинг

- Маркетингові комунікації

- Соціально-відповідальний маркетинг

 • Маркетинг інновацій в галузі телекомунікацій                       
 • Маркетингова політика:

- Маркетингова товарна політика

- Маркетингова цінова політика

 • CRM системи в маркетингу   
 • Сучасні види маркетингу (ч.1 , ч.2) 
 • Маркетинговий менеджмент:

- Основи маркетингового менеджменту

- Організація офісної діяльності

- Рекламний менеджмент      

- Управління продажами і брендами 

 • Маркетинговий супровід проектів телекомунікаційних підприємств
 • Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика         
 • Міжнародний маркетинг:

- Міжнародна конкурентоспроможність               

- Міжнародний маркетинг

 • Поведінка споживачів             
 • Практикум рекламної презентації
 • Самоменеджмент
 • Стратегічний маркетинг:

- Стратегічне управління       

- Стратегічний маркетинг    

 • Управління продажами і брендами
 • Управління якістю та сертифікацією продукції
 • Управління якістю

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 • Групова динаміка і комунікації
 • Електронний бізнес                 
 • Інтернет-маркетинг                 
 • Інформаційні системи і технології в управлінні та адмініструванні
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Логістика                                              
 • Маркетинг
 • Маркетинг інформаційних продуктів і послуг
 • Маркетинг телекомунікаційних послуг
 • Організація офісної діяльності
 • Операційний менеджмент
 • Основи побудови систем менеджменту якості
 • Основи управлінського консультування
 • Практикум рекламної презентації
 • Самоменеджмент
 • Сучасний ринок телекомунікацій
 • Управління якістю та сертифікацією продукції
 • Управління якістю
   

Викладання дисциплін проводиться на основі найсучасніших інтерактивних методик, основними з яких є навчання за методами розв'язання господарських ситуацій, тренінгів, фокус-груп тощо. Саме за цими методами готують фахівців з маркетингу провідні університети світу.

Всі дисципліни кафедри мають відповідне навчально-методичне забезпечення і електронні варіанти у системі Moodle.

Таким чином, освітньо-професійна програма підготовки маркетологів розроблена з урахуванням світового досвіду та особливостей української економіки. Навчання на кафедрі базується на принципово новому підході, який забезпечує підготовку фахівців, що мають широкий світогляд та високу кваліфікацію в майбутній професійній діяльності.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 5 700
^