XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

За кафедрою маркетингу закріплені дисципліни, спрямовані на формування фахових компетенцій майбутніх спеціалістів у сфері маркетингу.

ДИСЦИПЛІНИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА НПП КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ»

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Групова динаміка та комунікації
 • Практикум рекламної презентації
 • Сучасні види маркетингу
 • Маркетинг
 • Поведінка споживачів
 • Маркетингові комунікації
 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетингова політика
 • Логістика
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Стратегічний маркетинг
 • Міжнародний маркетинг

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 • Психологія маркетингу
 • Управління ланцюгами постачань
 • Управління продажами та брендами
 • Маркетинг закупівель
 • Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика
 • Прогнозування попиту та  кон’юнктура ринку 
 • Електронний бізнес
 • Фінансовий маркетинг
 • CRM системи в маркетингу
 • Маркетинг відносин
 • Інтернет - маркетинг
 • Маркетинг ринку інформаційно-телекомунікаційних  послуг
 • Маркетинг інновацій в галузі телекомунікацій
 • Маркетинговий супровід проектів телекомунікаційних підприємств
 • Procurement marketing
 • Psychology of marketing
 • Sales and brand management
 • Supply chain management»

ДИСЦИПЛІНИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА НПП КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ»

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Оцінка ефективності маркетингових рішень
 • Аналіз і планування маркетингової діяльності
 • Маркетингові чинники результативності бізнесу
 • Маркетингові ризики в сфері телекомунікацій
 • Маркетингова система взаємодії
 • Інноваційні технології в маркетинговій діяльності

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 • Крос-культурний маркетинг
 • Етика та естетика маркетингових комунікацій
 • Маркетингові технології управління Інтернет-проектами
 • Інтернет-технології в управлінні маркетингом
 • Мерчандайзинг в сфері телекомунікацій
 • Креативні рекламні технології
 • В2В - маркетинг
 • B2B marketing
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності
 • Information and analytical support of marketing activities

Основна мета провадження освітньої діяльності - забезпечити якісну підготовку фахівців в сфері маркетингу, які здатні обирати оптимальні підходи щодо формування товарної, цінової та збутової політики, вирішувати проблеми розробки системи маркетингових комунікацій, організації маркетингової діяльності, реалізації ефективної стратегії маркетингу підприємств різних рівнів.

Зміст навчання за сформованим планом підготовки бакалаврів з маркетингу поєднує класичну академічну освіту, спрямовану на ґрунтовну фундаментальну, базову економічну підготовку, з прикладним навчанням для розвитку професійних, соціальних та інших компетенцій маркетологів та враховує специфіку маркетингової діяльності в галузі інформаційних комунікацій.

УВАГА:

У Державному університеті телекомунікацій запроваджено самий сучасний зміст навчання, орієнтований на вимоги ринку праці та останні досягнення в сфері маркетингу, ІТ та телекомунікацій.

Під час викладання курсу «Інноваційні технології маркетингової діяльності» вивчають інноваційний напрям нейромаркетингу – наномаркетинг, інструменти латерального маркетингукогнітивні технології та методики створення чат-ботів у месенджерах

Під час викладання курсу «СРМ систем в маркетингу» вивчають інноваційні напрями ведення бізнесу з використанням локальної та хмарної СРМ системи – Microsoft Dynamics 365

Під час викладання курсу «Маркетингові дослідження та бізнес-аналітика» вивчають інноваційні напрями онлайн досліджень з використанням Google форм та PowerBI аналітики

Під час викладання курсу «Інтернет-маркетинг» вивчають інноваційні напрями маркетингу - вірусний маркетинг, ютубінг, гео та фейс таргетинг

Під час викладання курсу «Маркетингові технології управління інтернет-проектами» та «Маркетинговий супровід проектів телекомунікаційних підприємств» вивчають інноваційні напрями Adgile технологій ведення проектів та підготовку проектів для краудфандінгу

Під час викладання курсу «Електронний бізнес» вивчають інноваційні напрями ведення інтернет комерції – створення комерційного сайту, його технічну та пошукову оптимізацію

Під час викладання курсу «Сучасні види маркетингу» вивчають інструменти латерального, Івент, сенситивногосарафанного, вірусного, партизанського та наномаркетингу.

Викладання дисциплін проводиться на основі найсучасніших інтерактивних методик, основними з яких є навчання за методами розв'язання господарських ситуацій, тренінгів, фокус-груп тощо. Саме за цими методами готують фахівців з маркетингу провідні університети світу.

Всі дисципліни кафедри мають відповідне навчально-методичне забезпечення і електронні варіанти у системі Moodle.

При навчанні студентів-маркетологів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% - дисципліни загальної підготовки і 75% - дисципліни професійної підготовки за спеціальністю «Маркетинг»

При цьому, вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом усього терміну підготовки бакалавра.

Таким чином, освітньо-професійна програма підготовки маркетологів розроблена з урахуванням світового досвіду та особливостей української економіки. Навчання на кафедрі базується на принципово новому підході, який забезпечує підготовку фахівців, що мають широкий світогляд та високу кваліфікацію в майбутній професійній діяльності.

Кафедра маркетингу  запрошує вас поринути в абсолютно особливий та яскравий світ маркетингу! У дивовижну атмосферу поєднання глибоких знань найновітніших маркетингових концепцій із практичними навичками сучасних технологій,  яка збагатить ваш розум і пожвавить емоції.

 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 994