XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Наукова діяльність

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Відмінна підготовка студентів Університету стала можливою завдяки укомплектуванню кафедр високопрофесійними викладачами. 

Кількість кандидатів та докторів наук з 2013 по 2019 рік збільшилась майже у три рази до 40 докторів та 141 кандидата наук, а середній вік докторів наук зменшився з 71 до 47 років.

 
 
 
 
 
 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ

Кафедра маркетингу має достатній науковий потенціал, який представлено висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами. 87,5% викладачів кафедри мають наукові ступені:

 • доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Виноградова Олена Володимирівна;
 • доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України, професор кафедри Євтушенко Наталя Олександрівна;
 • кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Совершенна  Ірина Олексіївна;
 • кандидат економічних наук, доцент кафедри Дарчук Вероніка Геннадіївна;
 • кандидат економічних наук, доцент кафедри Іртлач Михайло Олександрович;
 • кандидат економічних наук, доцент кафедри Дрокіна Ніна Іванівна;
 • кандидат економічних наук, доцент кафедри Литвинова Ольга Володимирівна;
 • cтарший викладач кафедри Крижко Ольга Валеріївна.
   

НАУКОВІ ПРОФІЛІ НПП КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ

ПРІЗВИЩЕ, ІМЯ, ПО БАТЬКОВІ

GOOGLE SCHOLAR

ORCID 

Researcher ID

SCOPUS

Виноградова Олена Володимирівна

Євтушенко Наталя Олександрівна

 

Совершенна Ірина Олексіївна

 

Литвинова Ольга Володимирівна

Дарчук Вероніка Геннадіївна

 

Крижко Ольга Валеріївна

 

Дрокіна Ніна Іванівна

 

 

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

Працівників кафедри маркетингу та студентів спеціальності 075-«Маркетинг» залучено до науково-дослідної діяльності відповідно до:

 • держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг» (реєстраційний номер 0117U004173);
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка рекомендацій з надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування»,
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень» (реєстраційний номер 0119U100116);
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет користувачів» (реєстраційний номер 0120U101138);
 • держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади  впровадження інноваційних технологій у маркетингову діяльність» (реєстраційний номер 0120U101141).
   

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

На базі кафедри маркетингу під керівництвом доктора економічних наук, професора Виноградової О.В. функціонує наукова школа маркетингового менеджменту, в межах якої здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації шляхом виконання наукових досліджень:

Дрокіна Н.І. «Механізм управління інтегрованим інтернет-маркетингом підприємств ринку телекомунікаційних послуг України» - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
 

РОБОТА В ЕКСПЕРТНИХ РАДАХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ МОН УКРАЇНИ

Доктор економічних наук, професор Виноградова О.В. є:

 • членом Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва;
 • заступником Голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03.
   

РОБОТА В РЕДКОЛЕГІЇ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ

Доктор економічних наук, професор Виноградова О.В. є заступником редактора наукового журналу ДУТ «Економіка. Менеджмент. Бізнес».
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Активна участь студентів у дослідницькій діяльності, застосування технологій та вмінь творчого підходу для вирішення наукових проблем реалізується у межах студентського наукових гуртків «ІТ-маркетолог» та «Scientia potentia est», які створено на базі кафедри маркетингу.

Керівником гуртка «ІТ-маркетолог» призначено професора кафедри, д.е.н. Євтушенко Наталю Олександрівну.

Керівником гуртка «Scientia potentia est» призначено старшого викладача кафедри Крижко Ольгу Валеріївну.

Членами студентських наукових гуртків є студенти груп МРД-11, МРД-21, МРД-31, МРД-41, МРДм-51, МРДм-61.

 

Засідання студентських наукових гуртків відбуваються два рази на місяць, при чому заплановано, що в обговоренні теми кожного засідання приймають участь різні викладачі кафедри маркетингу.

 

КАФЕДРАЛЬНА ПРОБЛЕМНА ЛАБОРАТОРІЯ

На кафедрі маркетингу створено навчальну Лабораторію Digital-маркетингу та Google-аналітики, що дозволяє навчати студентів навичкам маркетингового аналізу ринку, компанії та власного бізнесу, застосування інноваційних технологій маркетингової діяльності, маркетингових досліджень, інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Asana, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 228