XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Видавнича діяльність

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Наукова видавнича діяльність НПП університету демонструє стійку тенденцію до зростання кількості публікацій, у тому числі за кордоном та у виданнях, які входять до міжнародних науково метричних баз.

 
 

 

Апробація результатів наукової діяльності викладачів кафедри відбувається шляхом участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, публікацій у відомих наукових фахових виданнях, у т.ч. включених до наукометричних баз даних.

За результатами І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 року), яка проводилася на базі кафедри маркетингу ДУТ видано Збірник тез, переглянути який можна за посиланням.
 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ


ВИНОГРАДОВА О. В., ЄВТУШЕНКО Н. О.
«Групова динаміка і комунікації»

Навчальний посібник являє собою узагальнення теоретичного дослідження і практичного досвіду викладання дисципліни «Групова динаміка і комунікації». Актуальність вивчення дисципліни підтверджується важливістю надання студентам вже з перших кроків навчання навичок успішної адаптації до нового колективу, вмілого керування своїм часом, вмінь долати стрес, запобігати конфліктних ситуацій, ефективно вирішувати завдання спільно з іншими учасниками команди, усвідомлювати свою роль у житті та набути впевненості в собі, відкрити здатність до самоконтролю і самокорекції своєї особистості. За кожною темою вказані питання для контролю знань, кожний розділ має тематику доповідей та питання проблемного навчання, перелік тестових завдань і список основної та додаткової літератури.
 


ВИНОГРАДОВА О. В., ДРОКІНА Н. І.
«Електронний бізнес»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації електронного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронного бізнесу, дають характеристику основних форм і видів електронних платежів. Висвітлено питання аналізу ефективності електронного бізнесу та його нормативно правового забезпечення. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки занань за розділом. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов язаних з використанням технологій доступу до мережі Інтернет; практичними навичками використання локальної мережі колективного доступу до Інтернет та віддаленого модемного доступу через комутаційний або виділений телефонний канал; інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; можливістю оцінювати конкурентів та обирати набільш ефективні засоби електронного маркетингу та формувати концепцію власного сайту та вибір оптимальних інструментів електронної реклами.
 


ВИНОГРАДОВА О. В., КРИЖКО О. В.
«Маркетинговий менеджмент. ч.2. Організація офісної діяльності»

Посібник містить п‘ять розділів, присвячених основним теоретичним аспектам і найбільш актуальним проблемам управління офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, концепцію сучасного офісу, види офісів, стильові концепції інтер‘єру сучасного офісу, зонування офісу, як орендувати обладнання для офісу; охарактеризовано розвиток апаратних та програмних засобів; розглянуті сучасні офісні пакети; визначені основні вимоги до складання та оформлення документів, ведення ділової переписки та документації, описана стратегія ефективності на робочому місці; розглянуто особисті та психологічні якості гарного комунікатора, поєднання вербальних і невербальних засобів спілкування, мистецтво ставити запитання, як правильно вести ділові розмови по телефону; представлена етика ділових взаємин у трудовому колективі, стратегії (стилі) поведінки в конфліктних ситуаціях; роль сучасного етикету в маркетинговій діяльності; етикет проведення офіційних прийомів.
 


ВИНОГРАДОВА О. В., ДРОКІНА Н. І. 
«Маркетингові технології управління Інтернет-проектами»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання провадження маркетингових технологій в управлінні Інтернет-проектами; вивчення загальних принципів проектного менеджменту і маркетингу в Інтернеті; отримання навичок з розробки сайту та використання маркетингових інструментів для його просування та оцінки ефективності. Висвітлено питання використання Social Media Marketing в просуванні Інтернет-проектів та монетизації Інтернет-проекту й оцінки його ефективності. Кожний розділ має питання проблемного навчання, список літератури за розділом.

Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з використанням маркетингових Інтернет-технологій; практичними навичками розробки стратегії створення та просування Інтернет-проекту; використання інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; оцінки конкурентів та формування концепції власного Інтернет-проекту; використання веб-аналітики, методів пошукової оптимізації (SEO оптимізації) та технічної оптимізації сайту; використання соціальних мереж та месенджерів Telegram, Viber, WhatsApp та Skype в управлінні; обирати методи монетизації Інтернет-проектів та оцінювати ефективність проектів.
 


ДАРЧУК В. Г.
«Аналіз та планування маркетингової діяльності»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації маркетингового планування, процесу аналізу стратегічного планування, розкрита сутність системи маркетингового планування зовнішньоекономічної  діяльності підприємства. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки знань за розділом.

Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з закономірностями планування маркетингової діяльності на державному та  регіональному рівнях, вивчення теоретико-методологічних засад формування логістичної діяльності; методичних та організаційних основ планування маркетингової діяльності.
 


ПЛАХОТНІКОВА Л. О. 
«Маркетинг: практикум»

Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу.   

Посібник містить програмний матеріал за темами, що входять до курсу лекцій дисципліни «Маркетинг». Кожна тема включає стислий зміст, план практичного заняття, питання для обговорення, завдання для виконання самостійної роботи (кейси, ситуаційні завдання), тести, питання для самоперевірки, задачі та приклади їх вирішення, рекомендовану літературу, які стимулюють інтерес студента до вивчення дисципліни, а викладач може використовуючи їх  урізноманітнюючи практичні та семінарські заняття.
 


ВИНОГРАДОВА О. В.
«Поведінка споживачів»

У навчальному посібнику подані матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі викладання дисципліни «Поведінка споживачів». Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв’язання найбільш складних завдань.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей.
 

 

ОПУБЛІКОВАНІ МОНОГРАФІЇ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ


ЄВТУШЕНКО Н. О.
«Механізм консалтингової взаємодії підприємств на ринку телекомунікаційних послуг України»

У монографії досліджено теоретичні основи консалтингу наміжнародному та вітчизняному ринку послуг; розглянуто базові складові консалтингової взаємодії суб‗єктів господарювання; висвітлено комплексний підхід щодо формування концептуальних, методологічних та прикладних засад механізму консалтингової взаємодії підприємств.

Рекомендовано фахівцям та практикам з управління консалтинговими компаніями та підприємствами, а також викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 


ВИНОГРАДОВА О. В., КОНДРАШОВ О. А.
«Контроль процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві»

У монографії досліджено теоретичні основи процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві; розглянуто організаційно-інформаційне забезпечення контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві; висвітлено особливості реалізації механізму організації контролю процесу прийняття управлінських рішень та підвищення якості його результатів.

Рекомендовано фахівцям та практикам з управління підприємствами, а також викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ БРОШУРИ

 1. Социално-икономически вектори в развитието на националните икономики [колективна монографія]: О.В. Виноградова, К.І. Пилигрим 7.4. Роль мотивації в системах управління підприємством та персоналом, България, Украйна -2014. С.399 – 411.
 2. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: нові виклики та рішення [колективно  монографія]: / за ред. Т.М.Берднікової, Н.О. Євтушенко, О.Г. Череп. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 371с.
 3. Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку [колективна монографія]: / за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - 277с.
 4. Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика [колективна монографія]: / О.В. Виноградова, К.І. Пілігрім : Розділ. Аналіз зовнішнього мотиваційного середовища туристичних підприємств на національному та регіональному рівня. – Полтава: ПНТУ ім.Кондратюка. -2015.- С.55-69.
 5. Аспекти реінжинірингу в умовах сучасної економіки //Сохнич А.Я., Виноградова О.В. – Львів: ПП “Арал”, 2015.- 46 с.
 6. Креативне управління соціально-економічним розвитком підприємств України: теорія і практика[колективна монографія /за ред. Т.М.Берднікової, Н.О. Євтушенко, М.В. Пахомовська]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. - 303с.
 7. Management of the 21st century: globalization challenges. [колективна монографія]: Vynohradova О., Darchuk A., Pilihrim K. The paradigm of the personnel management of the enterprise on the basis of the staff motivation system development. Yevtushenko N., Drokina N. Intellectual capital management strategy in organization.- East European Center for Fundamental Research, Prague, 2018.
   

СТАТТІ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Vynogradova O.. Analysis of foreign experience in restoring the tourist image of the territory / O. Vynogradova, M. Smykova // Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (JanuaryJune). Volume II. “Toronto Press”. Toronto, 2014. - pp. 156-162
 2. Vynogradova O.. Application of the Hungarian method to hotel personnel competence assessment/ O. Vynogradova, K. Gavrysh// International Journal of Academic Research 1 - Baku, Azerbaijan, 2013. – Vol.5, №6 – p. 74-78.
 3. Виноградова О.В. Paradigm of management by personnel of the enterprise on the basis of development of personnel motivation system/ Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. - 508 p. - P.93-103.
 4. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.  Structure of an Integrated internet marketing complex based on marketing-mix concept // Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 5-11.http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue3/abstract-5.html    Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: BJES, Agro, Bazekon, Ebsco
 5. Дрокіна Н.І.  Intellectual capital management strategy in organization / Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. – 508 p. - P.430-437. https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-menedzhmentu/monographpoltava2018-ilovepdf-compressed-1-260.pdf
 6. Дрокіна Н.І.  Key performance indicators in human capital management: international experience and scientific practice // Baltic Journal of Economic Studies, 2020 (у друку). (у співавторстві з Vynogradova O.V., Yevtushenko N.A.) http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/index  Входить до реф. науком. БД  Scopus, Index Copernicus: BJES, Directory of Open Access Journals (DOAJ): BJES, Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science: BJES, Research Papers in Economics (RePEc): BJES.
 7. Дрокіна Н.І.  Використання сучасних онлайн конструкторів для створення комерційного веб-сайту / II International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, March 23, 2018. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 198 pages. С.93-97.
 8. Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Етапи створення сайту як інструмента Інтернет-маркетингу    Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages. P.15-19. http://bit.ly/2TKyCJn
 9. Євтушенко Н.О. Intellectual capital management strategy in organization / Yevtushenko N.O., Drokina N.I.// Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. - 508 p. - P.430-437
   

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Виноградова О. В., Гончаренко С.В. Передумови впровадження технологій 4G і 5G – як складових інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств України.  Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. - Київ: ДУТ, 2016. - № 4 (18). С. 50-55.  Режим доступу:  http://bit.ly/2TM9lP7
 2. Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І. Сутність інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.19-25 Режим доступу: http://bit.ly/2wQeInk
 3. Виноградова О.В.  Perspectives of online affiliate marketing for Ukrainian enterprises / Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. , Дарчук В.Г. // Молодий вчений. — 2018. — № 4 (56) квітень 2018 р. - С.111-119. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/38LFUkz
 4.    Виноградова О.В. , Євтушенко Н.О. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління: теоретичний аспект//Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. - Київ:ДУТ, 2016.  - № 4 (18).  Режим доступу до журналу: http://bit.ly/39LO8KK
 5.     Виноградова О.В. Методи кризис-менеджменту з відновлення іміджу промислової території/О.В. Виноградова, М.О. Смикова //Научный журнал "Экономический вестник Национального горного университета".-  2015. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/2W9dfTM
 6. Виноградова О.В. Методологічні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг. /Виноградова Олена, Куценко Олена// Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць-  Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). -  С. 112-117. Режим доступу: http://bit.ly/2IMhUTz
 7. Виноградова О.В.,  Крижко О.В. Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємствами сфери телекомунікацій  в умовах кризи // Економіка. Менеджмент. Бізнес: ДУТ, Київ, 2015. - №2.  –С.47-51. http://bit.ly/39IVL4I
 8. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Можливості месенджер-маркетингу для просування товарів та послуг в інтернеті. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1(30), 2020. - С  Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2Wir5n5 
 9. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Концептуальна модель консалтингової взаємодії підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2018. № 1 (23). С. 20-26. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2W5vbhZ
 10. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2016. № 4. С. 23-30. Режим доступу: http://bit.ly/39LO8KK
 11. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Організаційно-економічний механізм консалтингової взаємодії. «Економічний простір»: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. №128. С. 115-124. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/3aOQJDF
 12. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Формування моделі «ефективний консультант» консалтингової компаніїна засадах компетентностного підходу. «Економічний простір»: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. №127. С. 115-124. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2TKQgwG
 13. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О.,  Крижко О.В. Діагностика проблем маркетингової взаємодії телекомунікаційних підприємств України на державному та галузевому рівнях. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ», Київ, НУХТ, ГО «Інститут проблем конкуренції», 2019. №1. С. 18-24. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/2W8nUxW
 14. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Гончаренко С.В. Стратегії конвергентно-орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств України. Причорноморські економічні студії: Наук.-практ.журнал. Одеса, 2017. № 22/2017. С79-82. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2wVfbVd       
 15. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Кононенко Є.Є.  Стратегічне планування на підприємстві: маркетинговий аспект. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2019. № 4 (30). С. 29–37.  – Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2TJTY9R
 16. Виноградова О.В., Крижко О.В. Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємствами сфери телекомунікацій  в умовах кризи. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Зб.наук. праць -  Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). -  С. 47-51. Режим доступу: http://bit.ly/39KdEjD
 17. Виноградова О.В.,Євтушенко Н.О.  Маркетингові інновації і телекомунікації: конвергенція послуг. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2019. № 1 (27). С. 26–32. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/33ewe0U
 18. Дарчук В.Г.,  Крижко  О. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2016. - № 4. - С. 113-120. Режим доступу : http://bit.ly/2UdrfcL
 19. Дарчук В.Г.. Крижко О.В. Неймінг в системі формування бренду. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2019. № 1 С. 92-96. Режим доступу: http://bit.ly/2IF48lN
 20. Дрокіна Н.І.  Essential digital marketing tools across the RACE planning framework // Східна Європа: економіка, бізнес та управління / Електронне наукове фахове видання. Випуск  № 5 (16) 2018.– С. 124-132 Режим доступу: https://bit.ly/3c9bCKt
 21. Дрокіна Н.І.  Inbound Marketing Strategy for Tourism Enterprises // Global Academics. International Journal of Advance Researches, # 3 (4) June, 2019. Jacksonville, USA, 84 pages. – Р.58-71 - Входить до реф. науком. БД  Scopus: Library of Congress electronic resource database. Control No.: 2019201864. https://www.i-journal.org/upload/4.pdf
 22. Дрокіна Н.І.  Influence of General Data Protection Regulation on marketing in Ukraine // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». Вип. 16. Мукачево. 2018. – С.316-324. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/48.pdf. - Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: ICV 2015: 35.93
 23. Дрокіна Н.І.  SEO-оптимізація сайту підприємства як інструмент інтернет-маркетингу // Науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 19. Ч.1. – С.127-132. - Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24211
 24. Дрокіна Н.І.  The impact of blockchain technology on the telecom transformation in Ukraine // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 19/2018. – C. 570-577. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018/ - Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List. http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018
 25. Дрокіна Н.І.  Дарчук В.Г., Крижко О.В. Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних/ Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Одеса, 2018. - 26/2018. С.128-138. - Режим доступу: http://bit.ly/2TKVbOo
 26. Дрокіна Н.І.  Можливості месенджер-маркетингу для просування товарів та послуг в інтернеті // «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 4(30), 2020 (у друку). (у співавторстві з Виноградова О.В., Дарчук В.Г.) http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/about
 27. Євтушенко Н.О. Вплив конфліктів на результативність консалтингової взаємодії. Вісник Одеського національного університету: Серія: Економіка. Одеса: ФОП Головко О.А., 2017. Т.22, Випуск 4/(57). С.69-74. Режим доступу: http://bit.ly/2wTkgxC
 28. Євтушенко Н.О. Етапи формування організаційно-економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії підприємств: маркетинговий аспект. «Економічний простір»: Збірник наукових праць. Дніпро: ПДАБА, 2018. № 140. С. 107-119. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2vjsRZW
 29. Євтушенко Н.О. Європейський ринок консалтингових послуг: особливості і перспективи розвитку. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2017. № 4 (22). С. 63-72. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/39R9Hd2
 30. Євтушенко Н.О. Затребуваність консалтингу як окремого елемента інноваційної інфраструктури національної інноваційної системи України на ринку послуг. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2017. № 3 (21). С.61-68. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2vPk0iZ
 31. Євтушенко Н.О. Компаративний аналіз поняття «консалтингова взаємодія». Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ:ДУТ, 2017. № 1(19). С.42-50.  Режим доступу до журналу: http://bit.ly/3cPOB0h
 32. Євтушенко Н.О. Реалізація механізму зовнішньої консалтингової взаємодії у рамках науково-методичного підходу. Вісник Одеського національного університету: Серія: Економіка. Одеса: ФОП Головко О.А., 2018. Т.23, Випуск 7/(72). 106-110. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2TKRYhA
 33. Євтушенко Н.О. Реалізація механізму консалтингової взаємодії на ринку телекомунікаційних послуг України: проблеми та шляхи вирішення. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2017.  № 2(20). С. 107 – 115. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2TXhVcN
 34. Євтушенко Н.О. Ризик взаємодії: поняття, причини виникнення та класифікація. «Економічний простір»: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. №117. С147-157. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2vRgGE4
 35. Євтушенко Н.О. Система показників ефективності функціонування консалтингової взаємодії. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2018. № 2 (24). С. 62-68.  Режим доступу до журналу: http://bit.ly/39LgiFB
 36. Євтушенко Н.О., Гончаренко С.В. Методологія оцінювання потенціалу конвергентно-орієнтованого розвитку підприємств телекомунікаційної галузі. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2017. №8. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/39JXGWt
 37. Yevtushenko N.O. Methodo logical principles for establishment of consulting cooperation organizational and economic mechanism. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 2017. №2.  Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2Q5Prwc
 38. Irtlach M. TV program brands in brand portfolio of television companies / E.Romat, M. Irtlach, M. Chykusova // European Journal оf Economics аnd Management. Czech Republic. Vol. 1. Issue. – 2015. – Р. 128-131
 39. Іртлач М. Маркетингові комунікації в управлінні курортно-рекреаційним комплексом Автономної Республіки Крим   // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2009. - № 1. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2009_1_11
 40. Іртлач М. О. Телевізійний ринок України: проблеми і тенденції розвитку   // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2015. - № 4. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2015_4_12
 41. Іртлач М. О. Формування брендів на телевізійному ринку: основні чинники та напрями зусиль   // Прометей. - 2014. - № 3. - С. 152-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2014_3_30
 42. Іртлач М.О. Бренди телеведучих у портфелі брендів телевізійних компаній / М.О. Іртлач // Соц.-екон. розв. регіон. в контексті міжнар. інтегр. – 2014. – № 14 (3). – С. 128-133 
 43. Іртлач М.О. Бренди телеканалів у системі телевізійних брендів / Є.В. Ромат, М.О. Іртлач // Статистика України : наук.-інформ. журн. – 2015. – № 3. – С. 52-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2015_2_12
 44. Іртлач М.О. Бренди телепрограм у портфелі брендів телевізійних компаній / М.О. Іртлач // Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. – Реж. доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 
 45. Іртлач М.О. Проблеми формування стратегії розвитку портфелів брендів підприємства / М.О. Іртлач // Маркетинг и реклама. – 2015. – № 11–12. – С. 58-67
 46. Іртлач М.О. Тенденції розвитку національного ринку телепослуг / М.О. Іртлач // Маркетинг и реклама. – 2015. – № 7–8. – С. 64-71
 47. Іртлач М.О. Український телевізійний ринок: проблеми та тенденції розвитку/ М.О. Іртлач // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – № 4. – С. 26-31 
 48. Литвинова О.В., Дименко Р.А., Лобань О.О. Економіко-правова платформа функціонування вендорів програмного забезпечення в Україні//Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 30. – Частина 1. – С. 83-87  Режим доступу: http://bit.ly/2TYs1tT
 49. Литвинова О.В., Пілігрім К.І. «Теоретичне підґрунтя формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах» // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – №3 (21). – С.109-114 Режим доступу: http://bit.ly/2wTrXU9
 50. Плахотнікова Л. О., Іртлач  М. О.,  Булах Т. М. Кон’юнктура та особливості ринку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні: маркетинговий аспект   // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2019. - № 1. - С. 85-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2019_1_14
 51. Совершенна І. О., Остролуцький О. О. Маркетингові стратегії конкуренції: аналіз сучасних концепцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1. http://bit.ly/2wTsuW9       (IndexCopernicus, GoogleScholar).         
 52. Совершенна І.О. Критерії та показники оцінювання ефективності трансферу технологій в Україні: теорія та практика  // Ж. Eurasian Academic Research Journal (м. Єреван, Вірменія). – 2017. – №5 (11). – с.116-125.    http://bit.ly/2Q7RsYE
 53. Совершенна І.О. Методичні підходи до оцінювання ефективності трансферу технологій в Україні  // Ж. Ефективна економіка. – 2017. –  №5. Режим доступу: http://bit.ly/2xvax0x      (IndexCopernicus, GoogleScholar).         
 54. Совершенна І.О. Про сучасні особливості технологізації управління підприємством. Ж. БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2013. – №7. – с.353-356. (IndexCopernicus)   http://bit.ly/38OYtEd
 55. Совершенна І.О., Підкамінний І.М. Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі. Ж. БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2013. – №1. – с.156-160.     http://bit.ly/2wSLTGM
 56. Сьомкіна Т.В., Литвинова О.В., Дименко Р.А.  Аналіз процесів функціонування розробників програмного забезпечення (CRM-систем)// Електронний науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку" Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – 2018. – Вип. 19. – С. 61-66.   http://bit.ly/2W5m01a
 57. Сьомкіна Т.В., Литвинова О.В., Дименко Р.А., Лобань О.О. Особливості моделей функціонування ІТ-компаній в Україні// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(3). - С. 84-87. http://bit.ly/2W5lNLq
 58. Somkina T., Lytvynova O., Loban O. Corporate Management: Informational Aspect //Management of the  21st Century: Globalization Challenges. – Prague, 2018, - 118-123.Режим доступу http://bit.ly/2w0fEFH
   

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 1. Виноградова Е.В. Предпосылки внедрения 4G И 5G в Украине - управленческий аспект / Е. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Тезисы докладов Регионального семинара МСЭ «Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G»  [17-18 ноября 2016 г.] Київ: ГУТ – 2016.  – С.188-192.
 2. Виноградова О.В. , Бондаренко С.А. Нейромаркетингові технології  - крок у креативне майбутнє маркетингу// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.296-299.
 3. Виноградова О.В. ,Дрокіна Н.І. Використання омніканальної збутової стратегії в Інтернет-маркетингуТези      International Scientific-Practical Conference Global marketing: analysis and challenges of our time: Conference Proceedings, May 16-17th, 2019. Batumi, Georgia, 244 pages. – Р.4-8   
 4. Виноградова О.В. Євтушенко Н.О. Маркетингові інновації на ринку телекомунікаційних послуг /Н.О. Євтушенко //Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» 28-30 вересня 2-17 року / під заг. ред. д.е.н. , проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТРИТОРІЯ, 2017. – 212 с. – С. 53-56.
 5. Виноградова О.В. Євтушенко Н.О. Роль маркетингового забезпечення інноваційної діяльності у процесі консалтингової взаємодії підприємств України  / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матер. І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.).  Київ: ДУТ, 2017. С29-31.
 6. Виноградова О.В. Євтушенко Н.О. Сучасні інструменти управління консалтинговою компанією/ О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // «Сучасні підходи до управління підприємством» IX Всеукраїнська науково-практична конференція. – К.: КПІ, 2018.
 7. Виноградова О.В. Маркетингові інновації на ринку телекомунікаційних послуг/ О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» [28-30 вересня 2017 р]. – Суми : ТРИТОРІЯ, 2017. – 212 с. – С. 53-56.
 8. Виноградова О.В. Особливості маркетингових досліджень конкурентного середовища на телекомунікаційному ринку України / О.В. Виноградова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі» [16-17 березня 2017 р.] Київ: ДУТ – 2017. – С.161-162.
 9. Виноградова О.В. Проблеми  реалізації стратегії розвитку інфокомунікаційних підприємств України на засадах конвергенції технології і послуг/ О. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Матер.  Міжнародн. науково-практичн. конфе. «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», м. Полтава»  [11-12 травня 2017 року] Полтава: ПДАА – 2017.
 10. Виноградова О.В. Проблеми розвитку ІКТ галузі України / О. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Матер. Науково-практичн. конференції  «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» [20 грудня 2016 р.] Київ: ДУТ – 2016.  – С.91-93.
 11. Виноградова О.В. Роль маркетингового забезпечення інноваційної діяльності у процесі консалтингової взаємодії підприємств України / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ: Державний університет телекомунікацій- 2017. 
 12. Виноградова О.В., Мінка О.С. Вплив демографічних факторів маркетингового середовища на діяльність українських підприємств // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.204-206
 13. Виноградова О.В.Сучасні інструменти управління консалтинговою компанією/ О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // «Сучасні підходи до управління підприємством» IX Всеукраїнська науково-практична конференція. – К.: КПІ, 2018.       
 14. Дарчук В.Г.  Критерії розвитку мотивації персоналу підприємства // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали науково-практ. конф. (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / ННІМП ДУТ. – Київ, 2016.
 15. Дарчук В.Г.  Результати маркетингових досліджень конкурентного середовища на телекомунікаційному ринку  України// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 березня 2017р.) / ННІМП, ДУТ. – Київ: ДУТ, ННІМП , 2017..
 16. Дарчук В.Г.  Сучасні технології управління комунікаційними процесами в маркетингових комунікаціях//Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матер. І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.).  Київ: ДУТ, 2017. С 68-69.   
 17. Дарчук В.Г. Позіціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках ІТ рішень // Іnternational Scientific Conference The modern trends in the development of business social responsibility June 29th. 2018
 18. Дарчук В.Г., Бесараб К. С. Міжнародний досвід використання еко-технологій у маркетинговій стратегії сучасного підприємства// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.18-21
 19. Дрокіна Н.І. , Іртлач М.О. Cкладові комплексного Інтернет-маркетингу на підприємстві Тези       Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством», 11 квітня 2019 р. м. Київ
 20. Дрокіна Н.І. Blockchain technology in marketing research // Актуальні питання економічного розвитку держави та регіонів: теоретичні і практичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16 червня 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2018. – 144 с. С.137-141. http://www.lef.lviv.ua/index.php/naukova-conferenciya
 21. Дрокіна Н.І. Cкладові комплексного Інтернет-маркетингу на підприємстві // Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством», (11 квітня 2019 р. м. Київ). К.: - C.80  241 (у співавторстві з Іртлач М.О.). http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/182044
 22. Дрокіна Н.І. E-menu for food orders in the hotel rooms // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р.- К.: НУХТ, 2015. – С. 228-231. (у співавт. з A. Riabenka).
 23. Дрокіна Н.І. Global practice for development of wine tourism in Ukraine // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму:  світовий досвід для України: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (24 вересня 2015 р.). - К.: НУХТ, 2015. – 344 с. – C. 89-91.
 24. Дрокіна Н.І. Role of inbound marketing strategy in enterprise development // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.153-158 (у співавторстві з Nedopako N.) http://www.dut.edu.ua/uploads/n_7930_34371015.pdf
 25. Дрокіна Н.І. Бенчмаркінг як інструмент Інтернет-маркетингу // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 7-8 грудня 2018 року) / У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Ч. 2. – 152 c. С.128-132. http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/7051/1/3_%D0%A2.pdf
 26. Дрокіна Н.І. Брендинг, його актуальність і затребуваність в наш час// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.112-116  (у співавторстві з Поліщук Н. Ю.) http://www.dut.edu.ua/uploads/n_7930_34371015.pdf
 27. Дрокіна Н.І. Використання омніканальної збутової стратегії в Інтернет-маркетингу /International Scientific-Practical Conference Global marketing: analysis and challenges of our time: Conference Proceedings, May 16-17th, 2019. Batumi, Georgia, 244 pages. – Р.4-8  (у співавторстві з Виноградова О.В.). https://bit.ly/2V2kFat
 28. Дрокіна Н.І. Використання сучасних онлайн конструкторів для створення комерційного веб-сайту // II International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, March 23, 2018. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 198 pages. С.93-97. https://bit.ly/2RwyU5b
 29. Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Етапи створення сайту як інструмента Інтернет-маркетингу        Тези IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages. P.15-19 .
 30. Дрокіна Н.І. Етапи створення сайту як інструмента Інтернет-маркетингу  // IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages. P.15-19 (у співавторстві з Дарчук В.Г.). https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26004/1/Makarovych%20V%20121.pdf
 31. Дрокіна Н.І. Інструменти social media marketing в сучасній практиці підприємства // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та  підприємництва ДУТ- Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – С. 33-37. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1475_81023639.pdf
 32. Дрокіна Н.І. Інструменти інтернет-маркетингу в залежності від поставлених цілей // Сучасні напрями розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 2 листопада 2018 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – 104 с. – С.53-59. https://bit.ly/2UYDOtV
 33. Дрокіна Н.І. Інструменти комплексного інтернет маркетингу на підприємстві // Економічний механізм управління інноваціями: методологія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 квітня 2018 року)- ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2018. – 180 с. С.48-52. https://nubip.edu.ua/node/45438
 34. Дрокіна Н.І. Інструменти сервісів веб-статистики для оцінки ефективності сайту компанії // Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26 жовтня 2018 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018. – 104 с. – С. 99-103. https://www.science-community.org/system/files/Trots_konf_Odessa_2017.pdf
 35. Дрокіна Н.І. Конкурентний аналіз комерційних веб-сайтів для підвищення ефективності Інтернет-маркетингу  // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Poland: WSBiP, 2020. – 144 p. Р.29-35/
 36. Дрокіна Н.І. Краудфандінг як інноваційний інструмент Інтернет-маркетингу в туризмі // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (31 жовтня - 1 листопада 2018 року). – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 342 с. – С.237-241 (у співавторстві з Виноградова О.В.).
  www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua_Naukovo_Doslidna_Chastyna/Docs/2018.10.26_tezy_TURYZM.pdf
 37. Дрокіна Н.І. Месенджер-маркетинг як сучасний засіб просування бренду // Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Миколаїв, 1-2 червня 2018 р.). – Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2018. – 112 с. С.37-42. http://www.mmirl.edu.ua/joomla-nauka/konferentsiya
 38. Дрокіна Н.І. Моделі монетизації інтернет-проектів підприємства // Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 травня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – 132 с. С.29-33. http://www.perspektyva.dp.ua/index.php/ru/conference
 39. Дрокіна Н.І. Можливості використання соціальних мереж у digital-маркетингу // Створення ефективної фінансової інфраструктури в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 червня 2018 р.) У 2-х частинах. - Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – Ч. 1. – 120 с. С.61-66. http://www.perspektyva.dp.ua/index.php/ru/conference
 40. Дрокіна Н.І. Онлайн трансляції як маркетинговий інструмент просування бренду в Інтернеті // Modern economic research: theory, methodology, strategy: International scientific conference (Kielce, September 28th, 2018). - Part I. Kielce, Poland, 2018. – 134p. P.83-86. https://bit.ly/3b4IeVQ
 41. Дрокіна Н.І. Особливості інтеграції сайту підприємства з електронними платіжними системами // Фінанси, підприємництво та облік: національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 квітня 2018 р.).- К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. –С. 93-97. http://kyiveconomiccenter.org.ua/index.php/uk/events
 42. Дрокіна Н.І. Особливості та тенденції розвитку мобільного маркетингу // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 462 с. С.134-136. https://bit.ly/2xo6L9v
 43. Дрокіна Н.І. Особливості управління конверсією для підвищення продажів в Інтернет-маркетингу // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 листопада 2019 р.). – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 236 с. 212-216. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/images/9.11_2019.pdf 
 44. Дрокіна Н.І. Перспективи розвитку digital реклами рекламно-комунікаційного ринку України// Журналістика та реклама: вектори взаємодії: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2019 р.) / за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 236 с. – Укр. та англ. мовами. С.102-106. https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/66eddacd66ea2b84757a1d1553704fad.pdf
 45. Дрокіна Н.І. Роль теплових карт в маркетингу для аналізу активності на сайті // II науково-практичній конференції: «Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни» (м. Хмельницький, 21-22 лютого 2020 р.) (у друку)  http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/eko/archive/index.php
 46. Дрокіна Н.І. Роль чат-ботів в месенджерах для забезпечення ефективності маркетингових комунікацій // Актуальні питання економічних наук. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28-29 вересня 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – 112 с. С.99-102. http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/32sept2018/32.pdf
 47. Дрокіна Н.І. Сучасні напрями та стратегії Інтернет-маркетингу // Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15 вересня 2018 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. – 104 с. С.28-33. http://kyiveconomiccenter.org.ua/index.php/ru/events
 48. Дрокіна Н.І. Тайм постинг у соціальних мережах як інструмент ефективного SMM // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9-10 листопада 2018 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – Ч. 2. – 128 с. С.100-104. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/images/9-10.11.2018_2.pdf
 49. Дрокіна Н.І. Швидкість завантаження сайту в ефективності Інтернет-маркетингу // Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 березня 2019 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – 104 с. С. 32-37.  http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/10218/1/179_Polozova%20TV_51-54_2019.pdf
 50. Євтушенко Н.О. Лучкіна В.В Особливості формування маркетингової стратегії   / Євтушенко Н.О. Лучкіна В.В // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.116-121.
 51. Євтушенко Н.О. Маркетинг інновацій інформаційно-телекомунікаційних технологій / Євтушенко Н.О. Тарасюк А.В. // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.77-79.
 52. Євтушенко Н.О. Необхідність застосування стратегічного планування в діяльності підприємств          / Н.О. Євтушенко //Всеукраїнська науково-технічна  конференція «Проблеми розвитку регіону: промисловий і економічний аспект» від 2 червня 2016 р. (м. Миколаїв).
 53. Євтушенко Н.О. Особливості маркетингу консалтингових послуг/ Н.О. Євтушенко //Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Мат. науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Навчально-науко-вий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: ДУТ, 2016. – 170 с. – С. 173-174
 54. Євтушенко Н.О. Особливості організаційно-економічного механізму консалтингової взаємодії// Н.О. Євтушенко //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»: збірник наукових праць. – Полтава: Видавництво «Сіміон», 2017. – 373 с. – С. 288-291.
 55. Євтушенко Н.О. Проблемы взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы          //«Предпосылки внедрения 4G И 5G в Украине - управленческий аспект»: Тезисы докладов Регионального семинара МСЭ (г.Киев, 7-9 июня 2017 г.).  Киев: ДУТ , 2017.   – С.149-151.
 56. Євтушенко Н.О. Роль комунікації у каналі консалтингової взаємодії         / Н.О. Євтушенко //Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 112 с. - С.70
 57. Євтушенко Н.О. Роль консалтингу в інноваційному розвитку підприємств / Н.О. Євтушенко //Актуальні проблеми управління та економіч-ного розвитку в умовах інформатизації суспіль-ства: Мат. науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Навчально-науко-вий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: ДУТ, 2016. – 170 с. – С. 39-40.
 58. Євтушенко Н.О. Савенко А.В Теоретичні аспекти вибору і реалізації маркетингової стратегії розвитку підприємства    / Євтушенко Н.О. Савенко А.В. // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.97-102
 59. Євтушенко Н.О. Экономические предпосылки развития консалтинговых услуг в сфере телекоммуникаций Украины//Тезисы докладов XX Международной научно-технической  конференции  «Современные средства связи» [19-20 октября 2017 г.] УО Белорусская государственная академия связи, Минск, Беларусь. – 2017.  
 60. Іртлач М.О. Бренди телеканалів – стратегічні бренди телевізійних компаній / Є.В. Ромат, М.О. Іртлач // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: VІІІ Міжнар. бізнес-форум (Київ, 19 бер. 2015 р.). – 2015.– С. 203-205;
 61. Іртлач М.О. Бренди телепрограм у портфелі брендів телевізійних компаній / М.О. Іртлач // Реклама: інтеграція теорії та практики : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 лист. 2015 р.). – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – С. 58-59
 62. Іртлач М.О., Кошіль А.В. Рекламний слоган як один з найважливіших елементів реклами // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.252-256.
 63. Irtlach M. TV program brands in brand system of television companies / M. Irtlach // Science XXI century: Proceedings of materials the international scientific conference (Czech Republic, Karlovy Vary, 30–31 July 2015). – С. 304-310
 64. Крижко О.В.  Пошук та аналіз нових нетрадиційних методів інноваційного маркетингу //І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний маркетинг: проблеми та перспективи», (м. Київ, 16-17 листопада 2018 року.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.
 65. Крижко О.В. Критерії та інструменти управління якістю маркетингової діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі», К.: ДУТ, 2017.
 66. Крижко О.В. Неймінг: особливості створення бренду компанії // І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний маркетинг: проблеми та перспективи», (м. Київ, 16-17 листопада 2018 року.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.
 67. Крижко О.В. Проблеми підготовки фахівців з маркетингу в галузі телекомунікацій // Матеріали І Міжнародної науково-практичної  Інтернет-конференції «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – 395 с.
 68. Крижко О.В. Розробка технологічних платформ – одна із основ інноваційного розвитку підприємств // Матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації», К.: ДУТ, 2015.
 69. Крижко О.В. Стратегічне управління підприємством на засадах системного процесного підходу // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні проблеми економіки та права:  теорія та практика», К.: ДУТ, Навчально-методичний центр державної служби фінансового моніторингу України, 2015.
 70. Крижко О.В. Технологічний поштовх – одна із основ інноваційного розвитку підприємств.//Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації», К.: ДУТ, 2015.
 71. Крижко О.В. Формування інформаційних систем в управлінні на основі структурного підходу // Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 170 с.
 72. Крижко О.В., Бесараб К.С Управління рекламною кампанією // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.162-168
 73. Крижко О.В., Побережна С. М.. Перспективи розвитку міжнародного маркетингу// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.23-26
 74. Крижко О.В., Савенко А.В. Неймінг: особливості створення бренду компанії// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-1
 75. Крижко О.В., Саянна Я.Ю.. Формування маркетингової стратегії розвитку підприємства // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.102-106.
 76. Крижко О.В., Тарасюк А.В.. Пошук та аналіз нових нетрадиційних методів інноваційного маркетингу// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.65-69.
 77. Lytvynova O. International Baccalaureate career-related programme: future within Ukrainian educational reality. 24-26 October, 2019. International Baccalaureate conference, Abu-Dhabi UAE 
 78. Литвинова О. В. Классификация бизнес-моделей вендоров программного обеспечения в Украине // Цифровое будущее на основе 4G/5G : Матеріали регионального семинара Международного союза электросвязи для стран Европы и СНГ  (м. Київ, 14-16 травня 2018 р.) / ННІМП ДУТ. – Київ, 2018. С. 57-59 http://bit.ly/3cRDILu
 79. Литвинова О. В. Позиціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках IT рішень/ О. В. Литвинова, В. Г. Дарчук, О. М. Згурська // The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility. – 2018, Lisbon, Portugal.  
 80. Литвинова О.В. Основні проблеми розвитку підприємств-розробників комплексних програм автоматизації бізнес-процесів в Україні. Збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Економіко-правова платформа інноваційного підприємства». – Київ, ДУТ. – 2018. – С. 28-30
 81. Литвинова О.В., Дименко Р.А., Куба Л.А. Економіко-правові аспекти сучасного ІТ-бізнесу // Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ( м. Київ, 25 травня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ – Київ: ДУТ, 2017. –  С. 51-54.
 82. Литвинова О.В., Пінчук О.В. Механізм соціальної безпеки як комунікативна функція суспільства // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.259-262.
 83. Маркетинговые аспекты внедрения услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G / Е. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Тезисы докладов Регионального семинара МСЭ «Предпосылки внедрения 4G И 5G в Украине - управленческий аспект»  [7-9 июня 2017 г.] Киев: ГУТ – 2017.  
 84. Плахотнікова Л. О., Литвинова О. В. Аналіз діяльності ІТ компаній на ринку освітніх послуг» / Плахотнікова, Л. О., Литвинова, О. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2
 85. Совершенна І.О. BYOD  як  концепція  корпоративної  ІТ-політики  в  бізнесі і  освіті  / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції "SMART-освіта: ресурси та перспективи" (Київ, 6-7 грудня 2018 р.) – Київ : КНТЕУ, 2018.– с.134-136.
 86. Совершенна І.О. Тенденції розвитку світового ринку CRM-систем // Прикладні інформаційні системи і технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 1 жовтня 2018 р. //  КНУ імені Тараса Шевченка.–Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018.– 156-158 с.
 87. Совершенна І.О.,   Кубрак А.О.. Цифрова еволюція стратегічного маркетингу // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  С.168-173
 88. Совершенна І.О., Краснощок В.М. Аналіз розвитку цифрових технологій в світі та Україні // Проблеми  інформаційного  суспільства:  ресурси  і  технології: матеріали  XVIІ  Міжнар.  науково-практичної  конференції,  м.Київ,  27  вересня  2018 р.  //  МОН  України;  УкрІНТЕІ.  –  Київ: УкрІНТЕІ, 2018. – с.97-102.
 89. Совершенна І.О., Леонтович К.О. Перспективи розвитку української «Силіконової долини» // Створення інноваційної інфраструктури та залучення венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: проблеми та перспективи: Круглий стіл (м. Київ, 15 травня 2018, МОНУ). – К., 2018. – 129 с.
 90. Совершенна І.О., Миронець О.С. Перспективи розвитку інноваційних ІТ кластерів в Україні // Проблеми та  перспективи  розвитку  інноваційної  діяльності в Україні: матеріали ХІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2018 р.) – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 123-125.
 91. Совершенна І.О., Остролуцький  О.О. Маркетингові конкурентні стратегії лідерів галузі // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  С.129-135.
 92. Совершенна І.О., Тарасюк А.В. Використання штучного інтелекту в маркетингу // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  С.59-64.
 93. Стратегии конвергентно-ориентированного развития телекоммуникационных компаний / Е. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Тезисы докладов XX Международной научно-технической  конференции  «Современные средства связи» [19-20 октября 2017 г.] УО Белорусская государственная академия связи, Минск, Беларусь. – 2017.  
   

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 1. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка і комунікації. Навч. посібник. – Київ: ДУТ,  2018. – 223 с. - http://bit.ly/2TYWM1V
 2. Виноградова О. В., Євтушенко Н.О.; Групова динаміка і комунікації: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова, Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aRfPC4
 3. Виноградова О. В. Сучасні види маркетингу. Навч. посібник– Київ: ДУТ,  2019.– 262 с. http://bit.ly/33h0Nmn
 4. Виноградова О. В Сучасні види маркетингу: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/33d8mdJ
 5. Виноградова О. В . Поведінка споживачів: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aKVfTC
 6. Виноградова  О.В.,  Дрокіна  Н.І.  Електронний  бізнес.  Навчальний  посібник.  –  Київ:  ДУТ,   2018.  –  292  с. http://bit.ly/2U64Uhc
 7. Виноградова О. В Інноваційні види технологій в маркетинговій діяльності: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2TXEkXu
 8. Виноградова О. В.,  Крижко О.В. Маркетинговий менеджмент». ч.2 .  «Організація офісної діяльності».  Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с.
 9. Виноградова О. В., Євтушенко Н.О. Стратегічний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова, Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2xsSbxa
 10. Виноградова О. В., Крижко О.В. «Маркетинговий менеджмент». ч.2. «Організація офісної діяльності». Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с.- http://bit.ly/2TJRqZr
 11. Виноградова О. В., Литвинова О.В. Міжнародний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Виноградова О. В., Литвинова О.В. ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U4kBoQ
 12. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Маркетингові технології управління Інтернет-проектами. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 351 с. http://bit.ly/3cQShPq
 13. Волошин В.С., Євтушенко Н.О., Якименко О.В. Економічні ризики в інноваціях та механізми їх мінімізації на промислових підприємствах: [монографія]. Маріуполь: ВПЦ ДВНЗ «ПДТУ». 2012. – 221с.   .
 14. Дарчук В.Г Аналіз і планування маркетингової діяльності : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2veNypK
 15. Дарчук В.Г Логістика: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U3FvEA
 16. Дарчук В.Г Управління продажами та брендами : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IDTV95
 17. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. - [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://bit.ly/33aTM6w
 18. Дарчук В.Г. Маркетингові дослідження та бізнес-аналітика : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2wOUf2f
 19. Дарчук В.Г., Крижко О.В . Маркетингові комунікації : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г., Крижко О.В.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IFkTgT
 20. Євтушенко Н.О. Механізм консалтингової взаємодії підприємств на ринку телекомунікаційних послуг України: [монографія]. К: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА». 2017.  – 535с. 
 21. Євтушенко Н.О., Правдзива М.Г. Методика управління фінансовими ризиками на підприємстві  в сучасних умовах господарювання.   Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: [кол.моногр.]. Нікополь: НФ ЗНУ. 2013. –  С. 98 – 109.
 22. Євтушенко, Н.О Маркетингові чинники результативності бізнесу: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2QbkgzI
 23. Євтушенко, Н.О., Совершенна І.О Конкурентоспроможність підприємств: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Євтушенко, Н.О., Совершенна І.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2Q968ac
 24.  Євтушенко, Н.О Маркетингові ризики в області телекомунікацій: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. фор м навчання / Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IEswnC
 25. Іртлач М.О., Совершенна І.О. Інтернет-маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Іртлач М.О., Совершенна І.О. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2279
 26. Іртлач М.О., Совершенна І.О. Маркетинг ринку інформаційно-телекомунікаційних  послуг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Іртлач М.О., Совершенна І.О. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу  http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2316
 27. Іртлач М.О., Совершенна І.О. Прогнозування попиту та кон’юнктура ринку  [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Іртлач М.О., Совершенна І.О.. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2284
 28. Крижко О.В.  Практикум рекламних презентацій [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу  http://bit.ly/2vZ69GE
 29. Крижко О.В. Маркетинговий менеджмент ч.1. Маркетинговий менеджмент [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://bit.ly/33nziYF
 30. Крижко О.В. Маркетинговий менеджмент ч.3 Рекламний менеджмент [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://bit.ly/2THwZw2
 31. Крижко О.В. Маркетингові комунікації [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу  http://bit.ly/2IFkTgT
 32. Литвинова О.В Крос-культурный маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IEuc0o
 33. Литвинова О.В Маркетингова політика ч.1 Маркетингова товарна  політика [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2TVj1FS
 34. Литвинова О.В Маркетингова політика ч.2Маркетингова цінова політика [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/38N0Ozw
 35. Литвинова О.В Мерчандайзинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2Wep1MR
 36. Литвинова О.В Міжнародна економіка [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2veNypK
 37. Литвинова О.В Педагогіка та психологія вищої школи» [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ОКР магістр ден. та заоч. форм навчання /Литвинова О.В.;– Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2veNypK
 38. Литвинова О.В., Совершенна І.О Маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В., Совершенна І.О..; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aQaoDs
 39. Литвинова О.В., Совершенна І.О. Маркетинг ч.2 Соціально-відповідальний маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання Литвинова О.В., Совершенна І.О. ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2QbyXCG
 40. Совершенна І.О.  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Трансфер технологій» для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  К.: КНТЕУ, 2018. – 98с.
 41.  Совершенна І.О. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з  дисципліни «Управління проектами» спеціалізацій «Міжнародна економіка»; «Економіка підприємства»; «Економічна кібернетика»; «Оптова та роздрібна торгівля». –  К.:КНТЕУ, 2017. – 78с.
 42. Совершенна І.О. Можливості відкритих освітніх платформ на базі провідних університетів // Інновації у вищій освіті – комунікація та співпраця у сучасному університетському середовищі за допомогою специфічних цифрових інструментів: [Міжнародна колективна монографія] / [Колектив авторів]; (за заг. ред. Наказного М.О.). – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 376с. - с.275-287.
 43. Совершенна І.О. Ринок телекомунікаційних послуг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання /   Совершенна І.О. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U0Wbg8
 44. Совершенна І.О. Трансфер технологій: електронний підручник А.А.Мазаракі, Г.О.Андрощук, С.І.Бай та ін. (у т.ч. Совершенна І.О.); за заг. ред. А. А. Мазаракі -  К.:КНТЕУ, 2017. – 568с. (розділ 2, 7).
 45. Совершенна І.О. Трансфер технологій: підручник / А.А.Мазаракі, Г.О.Андрощук, С.І.Бай та ін. (у т.ч. Совершенна І.О.); за заг. ред. А. А. Мазаракі -   К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 556 с. (розділи 2, 7).
 46. Сьомкіна Т.В., Лобань О.О., Дименко Р.А., Литвинова О.В. Економічна теорія. Методичні матеріали, завдання, тести Навчальний посібник: /Під редакцією Сьомкіної Т.В. – К.: ДУТ, 2018. – 390 с.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись




Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 7 112