Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Маркетингу

Роботу зі студентами на кафедрі Маркетингу спрямовано на формування у майбутніх фахівців - маркетологів сучасного світогляду, швидку адаптацію до вимог освітнього процесу, знайомство із тонкощами майбутньої професії, затвердження загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, розвиток самостійної та творчої роботи студентів, створення всіх умов для того, щоб студенти могли знайти своє місце у студентському колективі та в соціальному житті. Ця робота проводиться за такими напрямами:

  • екскурсії на провідні підприємства, установи та організації;
  • участь у науковому гуртку «ІТ-маркетолог»)

 

  • участь у соціально-культурних заходах кафедри, університету, міста;
  • колективне відвідування музеїв, театрів, історичних і культурних пам’яток, розважальних закладів;
  • участь у благоустрої територій міста, благодійних акціях

В результаті профорієнтаційної роботи кафедри було сформовано дві групи студентів денної форми навчання: МРД-11 та МРД-21.

Їм з перших днів вересня було призначено досвідчених кураторів – доцентів кафедри,  к.е.н. Дарчук В.Г. та к.е.н., доцента  Євтушенко Н.О. Саме куратори стали для студентів провідниками у  незвіданий, цікавий світ пізнання.

На першому занятті в університеті студентам розповіли про майбутню професію, компетенції маркетолога,  які вони будуть набувати під час навчання, ознайомили зі структурою університету, познайомили з викладачами випускової кафедри, розповіли студентам про цікаве і різноманітне університетське життя.  

Для дозвілля студентів на території Державного університету телекомунікацій функціонує «Студентський центр.  

Студенти-маркетологи протягом навчального року набували теоретичні знання з маркетингу, самоменеджменту, поведінки споживачів, вищої математики, іноземної мови тощо.

Приймали активну участь у заходах – конкурсній програмі  «Візитка першокурсника», засіданнях студентського наукового гуртка «ІТ - маркетолог».

Небайдуже ставлення до студентів проявили викладачі кафедри маркетингу.  Їм було цікаво дізнатися про перше враження першокурсників, шляхом анкетування «Навчання у ДУТ очами студентів».

Силами кафедри у конференц-залі ДУТ було організовано День професії, присвячений маркетологам у галузі зв’язку - фахівцям з професії, яка поєднує мистецтво і науку, натхнення і креатив; фахівцям, від яких залежить успіх компанії, які вивчають зміни у світовій ринковій економіці, попит на товари, аналізують пропозиції конкурентів. вибираючи цільову аудиторію, залучаючи, зберігаючи і нарощуючи кількість споживачів.

Для кращого розуміння майбутньої професії студентам 1-2 курсів спеціальності «Маркетинг» викладачі кафедри організували екскурсії:  до центрального офісу «Microsoft» в Україні,  до «Vesti Media Holding»  - сучасного мультимедіа - Холдингу, що включає в себе друковані, радіо і Internet-ресурси.  Викладачі кафедри маркетингу та студенти-маркетологи відвідали Міжнародну виставку реклами RemaDays Kiev.

Переглядів: 4 160
^