XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» складає 17 950 грн. на рік, що значно нижче ніж у НАУ (24 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено сім договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ТОВ «ПРОКОМ» та ТОМ «М.Е.ДОК», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індивідуал», Brightstyle import LP, Abital LP на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

 Положення про кафедру Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – найсучасніша та найбільш затребуваніша спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння,  та практичні навички щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної біржової діяльності.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснює підготовку фахівців в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальності 076 - «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

Кафедра провадить підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на торговельних і біржових платформах.

Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань генерації бізнес-ідеї у чітко сформований бізнес-план; організації підприємництва, торговельної та комерційної, біржової діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи та реалізації бізнес-проєктів, організації та здійснення торговельної, біржової діяльності.

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій. 

Випускник спеціальності може бути затребуваний на (в): підприємствах будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання; державній службі; товарній, фондовій та валютній  біржі; агентствах з реклами та маркетингових досліджень; кадрових агентствах; агентства з  нерухомості; сферах міжнародної торгівлі та туризму; інвестиційних компаніях; страхових компаніях; банківських та фінансово-кредитних установах; дилерських та брокерських компаніях; інвестиційні, трастові, майнові фондах; рекламні, інформаційні компанії; навчальних закладах.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців орієнтована на практичне опанування навичок з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі підприємництва, біржової діяльності та торговельної справи, враховує специфіку роботи зазначеної галузі; базується на проєктних та апробованих практичних результатах із врахуванням стану розвитку  інновацій та перспектив їх використання.      

Окремі модулі програми викладаються англійською мовою, що забезпечує можливість реалізації професійної діяльності, як в межах України так і за кордоном.

В рамках освітньої програми передбачено блок освітніх компонент, спрямованих на здійснення підприємницької діяльності в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій.

Освітньо-професійна програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Для досягнення результатів навчання, визначених у відповідному стандарті освіти, зміст освітньої  програми підготовки фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» має чітку структуру, освітні компоненти, що включені до освітньої програми логічно взаємопов’язані. Забезпечується програмний результат навчання за рахунок вивчення наступних освітніх компонент:

Освітні компоненти

Правила прийому до Державного університету телекомунікацій у 2020 році розроблені Приймальною комісією Державного університету телекомунікацій відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України офіційно оприлюднені на веб-сайті Державного університету телекомунікацій.

Умови прийому на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розміщено за посиланням. Перелік конкурсних предметів у ДУТ затверджується з врахуванням особливостей освітньої програми підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з попереднім обговоренням на Вченій раді інституту Менеджменту та підприємництва. Мінімально допустимий бал оцінки зовнішнього незалежного оцінювання – 100.

Умови вступу на спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма вступних випробувань для навчання молодших спеціалістів враховує особливості ОП та дозволяє здійснювати перевірку рівня теоретичної підготовки студентів iз засвоєння програмного матеріалу з профільних фінансово-економічних дисциплін, їх готовності до самостійних узагальнень, вміння аналізувати й виpiшyвaти конкретні економічні завдання.

В процесі навчання студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мають сформуватися компетенції, щоб студент-випускних був затребуваним на ринку праці. Такого результату можна досягти лише завдяки налагодженню зв’язків та тісній співпраці із компаніями-партнерами кафедри, якими на сьогодні є: Центр сертифікованого навчання ТОВ «Проком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Атем Груп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛіГа», Товариство з обмеженою відповідальністю, «М.Е.ДОК», Товариство з обмеженою відповідальністю «Хоум Індівідуал», Спілка автоматизаторів бізнесу, Brightstyle import LP, Abital LP. На даних підприємствах студенти проходять ознайомчу, виробничу та переддипломну практику.

Партнерами кафедри чітко сформовані компетенції, яких має набути студент в результаті навчання, які є основою у формування компетентісного підходу підготовки фахівця і враховуються при складанні планів, а в подальшому вивченні освітніх компонент.

Компанії-партнери кафедри

Надання сучасних теоретичних знань та практичних вмінь та навиків для успішного здійснення підприємницької діяльності, відкриття та ведення власного бізнесу в умовах сучасних ринкових відносин нашим студентам забезпечується за рахунок викладання дисциплін на високопрофесійному рівні викладання викладачами кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також суміжних кафедр університету.

 
Професорсько-викладацький склад кафедри

Для проведення практичних занять на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності створено навчальну лабораторію «Онлайн лабораторія бізнесу». Завдяки наявності в лабораторії спеціалізованого програмного забезпечення 1С: Підприємництво 8, BAS, M.E.Doc, студенти на практиці опрацьовують: розробку бізнес-проєктів інноваційних ідей, діагностують результати фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання, питання організації власної роботи та роботи команди, прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках, застосування на практиці нормативно-правового регулювання та форми взаємодії суб’єктів ринкових відносин, опрацьовують навички систематизації документообігу та відпрацьовують схеми замовлень і купівель продукції та послуг.

Матеріально-технічне забезпечення

В університеті розроблено свою систему забезпечення якості, яка постійно відслідковується на предмет ефективності та використання основних інструментів, засобів та методів за, допомогою яких  досягається високі показники ефективності та злагодженість роботи усієї системи внутрішнього забезпечення якості освітньої програми підготовки фахівців.

Система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності

Викладачами кафедри активно провадиться науково-дослідна робота, яка посилює практичну вагомість та інформативність матеріалів, що надаються студентові, а результати їх досліджнень знаходять висвітлення в монографіях, публікаціях у фахових національних і міжнародних виданнях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах, а головне – використовуються для розвитку і посилення конкурентних переваг підприємствами та організаціями з якими співпрацює кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Наукова діяльність

Удосконалення та пошук нових рішень щодо підготовки фахівців за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», у відповідності до вимог ринку праці, у Державному університеті телекомунікацій наштовхує на необхідность опанування студентами сучасних програм та прикладних рішень з можливістю їх сертифікації для подальшого використання набутих навичок під час провадження підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

Так, на сьогодні забезпечується практична складова шляхом надання можливостей отримувати сертифікати з підтвердження практичного використання спеціалізованого програмного забезпечення 1С:Підприємництво, M.E.Doc та BAS.

 
 
 
Опанування сучасних прикладних рішень, сертифікація студентів

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ptbd_dut@ukr.net

завідувач кафедри Гавриш Оксана Миколаївна
тел. 095-815-54-68

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 37 870