Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 

Подивитися презентацiю кафедри

Колектив кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вітає Вас на сторінках сайту Державного університету телекомунікацій! Ви знайдете тут вичерпну інформацію про нашу наукову та освітню діяльність, склад кафедри, її професійні та творчі зв'язки та багато іншого.

Дисципліни, що викладаються на нашій кафедрі служать основою для формування майбутніх професіоналів економічних напрямків, та важливою ланкою у професійному розвитку фахівців з інших професій.          

Лише розуміння законів сталого економічного розвитку підприємства, країни та суспільства загалом дає змогу приймати вірні управлінські та інвестиційні рішення, планувати розвиток бізнесу.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності була створена у 1998 році та входить до складу Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Кафедра забезпечує якісну підготовку фахівців з усіх ліцензованих спеціальностей Університету. Також на кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Кафедра має власну бібліотеку, яка постійно поповнюється науковою, навчально-методичною та науково-популярною літературою, що активно використовується викладачами, студентами та слухачами в освітньому процесі.

Зусиллями викладачів кафедри розроблено навчальні, навчально-методичні посібники у тому числі з грифом МОН та електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін економічного та правового блоку для всіх напрямів і спеціальностей, ліцензованих в Державному університеті телекомунікацій. Викладання навчальнихдисциплін відбувається за найсучаснішими методиками                                                         

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_318_90836076.pngНа кафедрі проводиться значна науково-дослідна робота до якої залучаються студенти. Напрямок наукових досліджень безпосередньо пов'язаний з напрямком науково-дослідницьких робіт, які проводяться в Університеті. За ініціативою науково-педагогічних працівників кафедри та за підтримкою ректорату Університету відкрито тему науково-дослідної роботи «Тенденції розвитку ринку інфокомунікаційних послуг та їх вплив на еволюцію бізнес-моделей діяльності суб’єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0115U002715). Основне завдання НДР полягає в тому, щоб на основі дослідження динаміки ринку, визначити найбільш ефективні бізнес-моделі діяльності суб’єктів господарювання з метою впровадження отриманих результатів в систему підготовки та перепідготовки фахівців з організації підприємницької діяльності в сфері надання інфокомунікаційних послуг. До наукової роботи активно залучаються студенти та слухачі Університету, які мають можливість брати участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, семінарах. Результати їх роботи публікуються у наукових виданнях.

Кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами, обмінюється досвідом та результатами науково-педагогічної діяльності. Зокрема, на партнерських засадах, кафедра співпрацює з Навчально-методичним центром Державної служби фінансового моніторингу України, що надає можливість своєчасно отримувати та застосовувати у навчальному процесі новації законодавства у сфері фінансового моніторингу. Студенти, у рамках співробітництва, мають можливість проходити там практику із подальшим працевлаштуванням.     

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації на провідних підприємствах галузі телекомунікацій, займаються оновленням та вдосконаленням навчально-методичних матеріалів та навчальної літератури, беруть участь у розробці наукових тем, а також готують до друку наукові монографії, підручники, навчальні посібники та методичні матеріали.

Науково-педагогічні працівники кафедри успішно пройшли навчання в Центрі Pro Business Schol за програмою «Бізнес-планування та аналіз ефективності інвестицій в Project Expert», отримали відповідні сертифікати і розпочали активну роботу у напрямі формування практичної складової у процесі вивчення економічних дисциплін.

Крім того, на кафедрі на постійній основі працює тренінг «Фінансове планування: сучасні методи та тренди», за результатами якого всі бажаючі – студенти, слухачі, аспіранти, викладачі, науковці та практичні працівники – отримують необхідні знання, практичні вміння та навики організації власного бізнесу, що підтверджується сертифікатом, який видається по завершенню навчання. 

Особливо це корисно і зручно для студента: не треба витрачатися як в грошах, так і в часі. Все компактно, комфортно, в спеціально обладнаній аудиторії, з використанням сучасного програмного забезпечення. І по завершенню навчання студент не лише отримує знання та вміння, підтверджені сертифікатом, а й безпосередньо програмний продукт, якій він може використовувати у власному бізнесі.

Кафедра постійно розвивається і вже з 2016-2017 навчального року, всі студенти університету, незалежно від спеціальності будуть вивчати нову дисципліну «Економіко-правове регулювання підприємницької діяльності». Компактно організований навчальний матеріал, побудований на практично орієнтованому змісті, з використанням сучасних технологій навчання дозволить сформувати у студента всі необхідні знання та вміння для успішного відкриття власного бізнесу.

І це не останні новації, які планує запровадити у навчальний процес кафедра економіки, підприємництва та права. Попереду цікаві ідеї та перспективи, в розвитку яких реально і з практично корисними результатами мають можливість взяти участь студенти.

Сподіваємось, що представлена для доступу інформація стане Вам у нагоді при виборі професії!

Контактний телефон 249-25-31.

Переглядів: 14 949
^