Викладацький склад - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Сотниченко Володимир Миколайович

Завідуючий кафедри, кандидат педагогічних наук (теорія та методика навчання), доцент

  • 1973 р. – закінчив Одеське вище артилерійське командне училище за спеціальністю – командна артилерійська, кваліфікація – інженер з експлуатація артилерійського озброєння;
  • 1994 р. – закінчив Мурманський державний педагогічний інститут за спеціальністю – історія, кваліфікація – викладач історії та соціально-економічних дисциплін;
  • 2006 р – закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю – правознавство (правове забезпечення підприємницької діяльності); кваліфікація – юрист.
  • 2000 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурування знань з історії в загальноосвітній школі».
  • 2002 р. – призначений завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін в Національні академії внутрішніх справ;
  • 2013 р. –  призначений завідувачем кафедри загальноюридичних дисциплін в Інституті кримінально-виконавчої служби.
  • 2014 р. – призначений завідувачем кафедри економіки, підприємництва та права Державного університету телекомунікацій.

Сфера наукових інтересів – дидактика вищої професійної освіти. Має понад 100 публікацій в українських та зарубіжних виданнях.

Сьомкіна Тетяна Віталіївна

Професор кафедри, доктор економічних наук, професор

Закінчила Ростовський державний університет у 1985 році. В 1991 році захистила кандидатську дисертацію.

З 1992 року – декан економічного факультету Макіївського економіко-гуманітарного інституту. У 1997 - 2000 роках – докторант Інституту економіки НАН України. З 2000 року – завідувач кафедри економічної теорії. В 2004 році захистила докторську дисертацію за темою “Формування суб’єкта підприємницької діяльності ”. У 2005 - 2014 роках – проректор з наукової роботи Макіївського економіко-гуманітарного інституту. З вересня 2015 року – професор кафедри економіки, підприємництва та права Державного університету телекомунікацій.

Автор понад 160 наукових та науково-методичних публікацій, з них 6 монографій, 9 наукових та науково-методичних посібників (з грифом МОН України).

Основні навчальні курси та спецкурси, які читаються для бакалаврів  спеціалістів та магістрів: Економічна теорія, Методологія та організація наукових досліджень, Економічна історія та історія економічних вчень, Основи підприємництва, Історія сучасних економічних систем.

Основні напрями наукової діяльності: теорія формування суб’єктів підприємницької діяльності в умовах трансформації економіки; дослідження інституціональних та соціально-економічних особливостей функціонування сучасних підприємницьких структур; проблеми взаємодії економічної свободи та економічної влади в умовах сучасного інституціонального середовища в Україні.

Член спецради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, керує підготовкою аспірантів.

Дименко Руслан  Анатолійович 

Доцент кафедри, кандидат економічних наук

У 2001 році закінчив магістеріум Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Маркетинг» та здобув кваліфікацію магістра

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті законодавства Верховної Ради України з теми: «Організаційно-управлінські засади формування конкурентних стратегій в економіці України».

Є автором понад 10 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – Економіка і підприємництво,  маркетинг, конкурентні стратегії.

Вертель Віталій Вікторович

Старший викладач кафедри

У 2003 р. закінчив Харківський національний аграрний  університет ім. В.В.Докучаєва і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

Є автором декількох наукових публікацій, методичних розробок.

 

Mr.Vertel Vitaliy took the course of English language at Foreign Languages Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V.Dokuchayev and defended Diploma Paper on speciality «Accounting and audit» in English language.

Капелюшна Тетяна Вікторівна

Старший викладач кафедри

  • 2006 р. – з відзнакою закінчила Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного за спеціальністю «Менеджмент організацій», здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.

Є автором більше 15 наукових публікацій, та науково-методичних публікацій.

Здійснює керівництво дипломними роботами за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Проводить консультації з ТЕОДП та нормоконтроль.

Лобань Ольга Олександрівна 

Старший викладач кафедри

  • 2002 р. – з відзнакою закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство, Менеджмент організацій», здобула кваліфікацію юриста.

Є автором декількох наукових публікацій.

Шмалій Людмила Володимирівна

Старший викладач кафедри

  • У 2010 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Сфера наукових інтересів: Економіка та підприємництво, міжнародна економіка, економічний аналіз, статистика.

Переглядів: 14 578
^