XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» складає 17 950 грн. на рік, що значно нижче ніж у НАУ (24 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено сім договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ТОВ «ПРОКОМ» та ТОМ «М.Е.ДОК», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індивідуал», Brightstyle import LP, Abital LP на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» (ЗІ ЗМІНАМИ)

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

При підготовці бакалаврів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» кафедрою, відповідно до інноваційних змін змісту навчання, на цикл дисциплін загальної підготовки припадає лише 25% від загальної кількості годин, тоді як на цикл дисциплін професійної підготовки 75%.

Інновації в навчальному процесі передбачають, що понад 50% від загальної кількості занять проводяться практично у циклі дисциплін загальної підготовки. У циклі дисциплін професійної підготовки дві третини занять (понад 65%) проводять практично. Наш студент не тільки озброєний знаннями, але й вміє отримані знання застосовувати на практиці.

Вже з першого семестру наші студенти починають вивчати фахові дисципліни загального економічного спрямування – Економічна теорія, Менеджмент і адміністрування, Маркетинг та Основи підприємництва. У другому семестрі – Правові основи бізнесу та Економіку підприємства, зокрема особливості ведення господарської діяльності торговельного та телекомунікаційного підприємств.

Навчання на другому курсі присвячене започаткуванню власної справи. Організація підприємницької діяльності та розробка Бізнес-плану як перший курсовий проект. Представлення свого першого бізнес-проекту не можливе без яскравої презентації, робити яку студенти навчяться під час вивчення дисципліни Практикум рекламних презентацій. Організації ведення бізнесу наші студенти навчяться під час ознайомчої практики. Розуміння статистичних та фінансових процесів, ведення поточної звітності – без цього не можливо уявити сучасного успішного підприємця.

Кожен підприємець у своїй діяльності винаймає працівників – робити це в межах правового поля допоможе дисципліна Правове регулювання трудової діяльності. А діловому етикету – вмінню вести переговори, ефективно працювати в команді, правильно ставити завдання підлеглим наших студентів навчать фахівці кафедри документознавства під час викладання дисциплін Групова динаміка і комунікації, Ділові комунікації та Етика ділового спілкування.

На початку третього курсу наші студенти закінчують цикл підготовки підприємця-самозайнятої особи дисципліною Практикум суб’єкта підприємницької діяльності після вивчення якої вони зможуть допомагати іншим студентам Державного університету телекомунікацій відкрити власну справу, а також мають змогу проходити виробничу практику на власному підприємстві.

Де знайти гроші на власну справу? Який бізнес вартує інвестицій? Як розвинути свій бізнес-проект? Відповіді на всі ці питання отримають студенти під час вивчення дисципліни Інвестиції та кредитування бізнесу.

Наступний цикл підготовки – фахівець у галузі торгівлі. У цьому циклі студенти вивчають дисципліни Ціноутворення, Організація торгівлі та торгівельна діяльність, Логістика. А Практикум комерсанта завершить цей цикл написанням відповідного курсового проекту.

Податки та податкові системи – дисципліна, яка дасть студенту інструментарій для правильного вибору системи оподаткування для своєї бізнес-ідеї. Наразі, кафедра готується взяти участь у  міжнародному науковому проекті, мета якого гармонізація податкових систем України та країн Європейського союзу, а новітні розробки будуть втілені у зміст цієї дисципліни.

Останній цикл підготовки за спеціальністю Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність – навчитись торгувати обсягами, що більші за гурт. Дисципліни  Біржова діяльність, Правове регулювання біржової діяльності та Ринок цінних паперів дадуть нашим студентам знання, що таке біржа та як вона функціонує.

Особлива увага під час навчання приділена вивченню іноземних мов. Упродовж перших двох років навчання три пари іноземної мови на тиждень добре підготують наших студентів до викладання окремих дисциплін професійного спрямування іноземною мовою фахівцями нашої кафедри, що мають підтверджений рівень знання англійської на рівні B2.

Крім того, навчаючись у Державному університеті телекомунікацій усі наші студенти отримають прогресивні ІТ-знання  вивчаючи дисципліни Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів, Хмарні технології та Штучний інтелект і зможуть застосовувати ці знання як вдома, так і на роботі чи у власному бізнесі.

Вивчення сучасних телекомунікаційних технологій для організації, просування та розвитку бізнесу є вимогою часу та суттєвою перевагою в бізнесі, саме тому вже у першому семестрі викладається дисципліна Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів.

Що таке технології хмарних обчислень, їх поява, розвиток та перспективи, аналіз основних переваг та недоліків моделей хмарних обчислень і запропонованих на їх основі рішень, технології віртуалізації, розробка «хмарних» додатків та досвід їх використання – все це, а також як отримані знання використати у розробці нової бізнес-стратегії наші студенти вивчають на заняттях курсу Хмарні технології.

Штучний інтелект застосовують для вирішення задач, які не розв’язуються точними математичними методами. Все більше розумових дій штучний інтелект виконує краще, ніж пересічна людина. Це поступово приводить до зникнення деяких професій, пов’язаних не тільки з фізичною, а й з розумовою працею. Постійне володіння інформацією про розвиток, методи і можливості штучного інтелекту дають змогу в сучасному світі правильно обирати напрями професійного розвитку, бути в курсі і розуміти суть сучасних інформаційних технологій. Вивчаючи дану дисципліну наші студенти освоять програмні комплекси для розв’язання логічних задач та задач прогнозування.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 16 332