XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Видавнича діяльність

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» складає 17 950 грн. на рік, що значно нижче ніж у НАУ (24 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено сім договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ТОВ «ПРОКОМ» та ТОМ «М.Е.ДОК», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індивідуал», Brightstyle import LP, Abital LP на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Методичні матеріали, завдання, тести

Т.В. Сьомкіна, О.О. Лобань, Р.А. Дименко, О.В. Литвинова

Анотація:

Навчальний посібник підготовлено до основних вимог програми навчальної дисципліни «Економічна теорія». У посібнику наведено перелік основних категорій і понять, подано тестові завдання та запитання до модульних робіт. Посібник устаткований необхідними матеріалами, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, всіх тих, хто цікавиться економічною теорією для підготовки до семінарських і практичних занять, під час написання рефератів і виконання індивідуальних завдань.

Джерело для посилання: Т.В. Сьомкіна, О.О. Лобань, Р.А. Дименко, О.В. Литвинова Економічна теорія. Методичні матеріали, завдання, тести /Під редакцією Сьомкіної Т.В. – К.: ДУТ, 2018. – 390 с.
 


МОНОГРАФІЇ

«Синергетичний ефект використання методу багатометричного моделювання діяльності підприємств»

Р.А.Дименко (ст.180)

Анотація:

Сучасний етап розвитку економіки в Україні вимагає від підприємств активних дій з підвищення ефективності та конкурентоспроможності їх діяльності. Використання методів багатопараметричного моделювання та, в особливості, синергетичного підходу в цьому питанні може дати змогу менеджерам підприємств більш ефективно приймати стратегічні та тактичні рішення стосовно розвитку всіх ланок бізнес-процесів на підприємстві.

Ключові слова: інновації, інноваційна економіка, моделювання економічних систем, бізнес-процес, конкурентоспроможність.

Джерело для посилання: «Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти»: монографія Вип. 2 – Херсон: Грінь, 2017.– 906с.

Електронний ресурс
 

«CORPORATE MANAGEMENT: INFORMATIONAL ASPECT»

Somkina T., Lytvynova O., Loban O. (ст.118-123)

Анотація:

Information as a phenomenon is a special universal immaterial good, which, depending on its content, form, purpose and application sphere, can become an effective business activity influence tool. On the one hand, well-used information can become a powerful engine for enterprise` progress and development, in the other - a devastating force. In both cases, information at the stakeholder’s hands serves as something to reach a certain goal, so it is important to understand the role and importance of information within the business activities.

Ключові слова: information, corporation, corporate governance, corporate rights, corporate capital.

Джерело для посилання: «MANAGMENT OF THE 21ST CENTURY: GLOBALIZATION CHALLENGES»: monograph – Prague, 2018, - 118-123.
 

«Планування, оцінка і контроль запасів на суднах водного транспорту»

Пильнова В.П. ( Ст. 75-97; 120-134)

Джерело для посилання: Пильнова В.П.  Планування, оцінка і контроль запасів на суднах водного транспорту [монографія] / Д. О. Пильнов, В. А. Будник, В. П. Пильнова. – Київ: Центр учбової літератури. 2015. – 175 с. – С. 75-97; 120-134.


НАУКОВІ СТАТТІ

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ

В. П. Пильнова

Анотація

У статті розкрито зміст фінансової безпеки підприємства на основі вивчення існуючих поглядів і виявлення взаємозв'язку даного поняття з фінансовою стійкістю підприємства. Виявлено місце та роль фінансової безпеки підприємства в управлінні фінансами та забезпеченні фінансової стійкості підприємства. Систематизовано існуючі погляди на класифікацію ризиків фінансової безпеки як теоретичної основи для розробки заходів щодо їх зниження та нейтралізації. На засадах систематизації існуючих показників оцінки фінансового стану підприємства, визначені групи показників, які є індикаторами фінансової безпеки і сприяють виявленню істотних ризиків втрати фінансової стійкості. На основі дослідження особливостей функціонування малих і середніх підприємств систематизовані ризики фінансової безпеки, характерні для малих і середніх підприємств. Запропоновано методику оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств з метою підвищення їх фінансової стійкості. Сформовано комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня фінансової безпеки малих і середніх підприємств. Розроблено теоретичні положення та методичні рекомендації з оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств як чинника, що впливає на їх фінансову стійкість.

Ключові слова: фінансова безпека; підприємницький ризик; фінансова стійкість; взаємозв'язок; результативність управління.

Джерело для посилання: Пильнова В.П. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва: вплив ризиків на фінансову стійкість. Ефективна економіка. 2020. №1. 

Електронний ресурс
 

ДОТРИМАННЯ БАЛАНСУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ПОКАЗНИК СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В. П. Пильнова

Анотація

У статті виділено невирішені питання щодо визначення сутності заборгованості. Обгрунтовано доцільність дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості. Визначено вплив наявної дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансову стійкість та стабільний фінансовий стан підприємства. Проведено грунтовний аналіз нових форм рефінансування, які є сенс використовувати підприємству для трансформування дебіторської заборгованості в грошові кошти. Розглянуто існуючі методи та засоби регулювання дебіторської і кредиторської заборгованості в сучасних економічних умовах. Обгрунтовано доцільність запровадження суцільної системи моніторингу та контролю за рухом і своєчасним стягненням дебіторської заборгованості та погашенням кредиторської. Виділено особливе місце в системі контролю сумнівній та безнадійній дебіторській заборгованості. Розроблено поетапний план її погашення. Запропоновано концептуальний підхід щодо розрахунку величини резерву сумнівних боргів з використанням вартісної оцінки ризику. Оцінено вплив від застосування вказаного методичного підходу на можливість підвищення ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю і контролем їх збалансованості, що в результаті забезпечить достатність рівня ліквідності, платоспроможності, прибутковості та позитивно вплине на фінансовий стан підприємств.

Ключові слова: дебіторська і кредиторська заборгованість; сумнівні борги; оцінка ризиків; збалансованість; стабільний фінансовий стан.

Джерело для посилання: Пильнова В.П. Дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості як показник стабільного фінансового стану підприємств / В.П. Пильнова // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – К., 2020. – Вип. 1. – С. 33–38.

Електронний ресурс
 

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

В. П. Пильнова

Анотація

У статті визначено теоретичні аспекти та особливості логістичної підтримки водних потоків. Введено поняття "логістичне управління водними потоками". Вказано необхідні і достатні умови формування і розвитку логістичної інфраструктури водних потоків, що дозволяють отримати максимальний економічний ефект за рахунок скорочення втрат під час проходження логістичних бар'єрів від джерела до водокористувача. Виявлено та науково обгрунтовано види ризиків, надано їх класифікацію з урахуванням формування логістичної інфраструктури в досліджуваній галузі, запропоновані підходи щодо їх зниження. Розроблено комплекс організаційно-економічних заходів для формування стратегії розвитку логістичної інфраструктури, який дозволяє підвищити інвестиційну привабливість логістично-орієнтованих проектів водної галузі за рахунок реальної оцінки стану збалансованого споживання та попиту на воду, а також зниження загальної суми витрат, пов'язаних з рухом водних потоків. Здійснено пошук ефективних засобів аналізу та управління логістичними об'єктами водних ресурсів. Проведено аналіз тенденцій розвитку водних потоків. Встановлено взаємозв'язок матеріального, фінансового та інформаційного потоків у логістичній системі управління водними потоками.

Ключові слова: водний потік; логістична інфраструктура; система водокористування; потоковий процес; ризики; ефективність.

Джерело для посилання: Пильнова В.П. Розвиток логістичної інфраструктури у водному господарстві / В.П. Пильнова // Агроcвіт: наук.-практ. журн. – К., 2020. – Вип. 1. – С. 29–36.

Електронний ресурс
 

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Гужавіна І. В.

Анотація

У статті досліджено сутність фінансової стратегії та її роль в системі управління підприємством. Проведено обґрунтування її місця та значення в системі управління розвитком підприємства. Узагальнено та систематизовано підходи різних авторів до визначення поняття «фінансова стратегія підприємства». Розкрито особливості структури фінансової стратегії підприємства. Розглянуто основні цілі та склад кожного з компонентів фінансової стратегії підприємства.

Ключові слова: фінансова стратегія підприємства, стратегічне управління, стратегічні цілі, компоненти фінансової стратегії.

Джерело для посилання:  Гужавіна І. В Фінансова стратегія та її роль в системі управління підприємством / І.В. Гужавіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 4 (29). – С.85-91 

Електронний ресурс
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Згурська О. М.

Анотація

У статті розглянуто та охарактеризовано ключові завдання базової стратегії диверсифікації підприємства. Проаналізовано етапи життєвого циклу підприємства як послідовного впорядкованого процесу передбачуваних змін у діяльності підприємства з визначеною послідовністю станів протягом певного періоду часу. Відмічено особливості механізму прийняття рішень щодо впровадження стратегії диверсифікації на різних етапах життєвого циклу підприємства. Визначено сутність поняття «наївна стратегія диверсифікації», впроваджуючи яку, інвестор вкладає грошові кошти в ряд різноманітних активів та очікує на підвищення ймовірность отримання доходу від цього портфелю. Наведена схема розподілу потенційних меж стратегій концентричної та незв’язаної диверсифікації. Сформовано ключові переваги та потенційні можливості стратегії пов'язаної диверсифікації. Визначено стратегічні можливості підприємства як результат розробки та впровадження підприємством у своїй господарській діяльності основних принципів та важелів пов'язаної диверсифікації. Визначено найважливіші чинників вибору стратегій диверсифікаційного зростання в умовах глобалізаційних процесів.

Ключові слова: диверсифікація, стратегія диверсифікації, життєвий цикл підприємства, ресурсно-компетенційний потенціал, стратегічні можливості.

Джерело для посилання: Згурська О. М. Загальна характеристика стратегій диверсифікації на етапах життєвого циклу підприємства/ О.М. Згурська  // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 4 (29). – С. 54-63 

Електронний ресурс
 

Гужавіна І.В. Маркетинговога стратегія. Особливості впровадження та формування / Гужавіна І.В., Поліщук Н.Ю. Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 року.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ, 2019. - С.158-162

Електронний ресурс
 

DEVELOPING ENTERPRISE COMPETITIVE ADVANTAGE AS A COMPONENT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT  

Oksana Havrysh, Tetiana Balanovska, Olga Gogulya

Abstract:

The article describes the concept of enterprise anti-crisis management, an important component of which is the formation and development of competitive advantages. Due to various factors, enterprise competitive advantages can be internal, which are, being subject to change, completely controlled by management of enterprises, and external – the ones that enterprises cannot quickly deal with. The study analyses the current state of activity of the information and telecommunications enterprises in Ukraine, which results in the determined reasons for a slowdown in development of small and medium-sized telecommunication enterprises (SMEs). The list of services of telecommunication enterprises, amongst which mobile communication services are of the highest demand, is provided. The problems of Ukraine’s mobile communication market development are determined. It is emphasized that enterprises should constantly implement anti-crisis management, which implies the development of telecommunication enterprise competitive advantages. Using the multi-factor correlation-regression analysis, a model of the dependence of net profit on the main types of costs is constructed. Applying the model will enable telecommunication enterprises to predict change in the net profit depending on changes in labour costs and costs of social events, material costs, depreciation and other operating costs, which will contribute to the development of their competitive advantages. The study offers the anti-crisis management mechanism providing timely determination of availability, as well as expediency of development of a competitive advantage, for a telecommunication enterprise.

Keywords: development; competitive advantages; anti-crisis management; enterprise; profit, costs

Джерело для посилання: Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. Developing Enterprise Competitive Advantage as a Component of Anti-Crisis Management. Entrepreneurship and sustainability issues. 2019. Vol. 7. № 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-0282 (Scopus, Web of Science).

Електронний ресурс
 

Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства

Сьомкіна Т.В., Згурська О.М.

Анотація:

У статті розглянуто сутність, зміст та ключове значення поняття «стратегія диверсифікації діяльності підприємства». Відмічено основні напрями і пріоритети мінімізації підприємницького ризику на основі цієї стратегії ефективної диверсифікації підприємства. Виділено основні пріоритетні напрями і програмні завдання вибору чіткої та ефективної стратегії диверсифікації, якиймає пряму залежність від виду та особливостей диверсифікації діяльності певнбї підприємницької одиниці. Наголошено на специфіці мотиваційного підходу на різних етапах вибору та формування стратегії диверсифікації. Визначено пріоритетність поставлених завдань та важливі умови для досягнення ключових цілей підприємства щодо вибору ефективної стратегії диверсифікації діяльності. Сформовано основні принципи, що відображають реальну сутність та спрямованість вибору стратегії диверсифікації. Запропонувано схематичну послідовність дій підприємства при прийнятті рішення щодо формування ефективної стратегії диверсифікації діяльності підприємства.

Ключові слова: диверсифікація, мотиваційний підхід, ресурсний потенціал, підприємницький ризик, стратегія диверсифікації підприємства.

Джерело для посилання: Сьомкіна Т.В., Згурскаа О.М. «Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства» /Сьомкіна Т.В., Згурскаа О.М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 3 (29). – С.25-34

Електронний ресурс
 

Економіко-правові аспекти впровадження інновацій на підприємствах

Гужавіна І. В., Дименко Р. А., Лобань О. О.

Анотація:

Розглянуто роль інновацій в діяльності сучасного підприємства. Наведено класифікацію витрат на інновації для забезпечення правильного обчислення реальної собівартості продукції та її аналізу. Визначено механізм розрахунку рівня інноваційної активності підприємства. Запропоновано шляхи оцінки ефективності інновацій за рахунок визначення показників виробничої ефективності, фінансової ефективності, інноваційної ефективності.

Ключові слова: інновація, інноваційний процес, витрати підприємства, інноваційна діяльність, інноваційна активність.

Джерело для посилання: Гужавіна І. В., Дименко Р. А., Лобань О. О. «Економіко-правові аспекти впровадження інновацій на підприємствах» / Гужавіна І. В., Дименко Р. А., Лобань О. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 3 (29). – С.35-41

Електронний ресурс
 

Роль інноваційного підприємства в умовах нового технологічного укладу

Капелюшна Т. В.

Анотація:

Розглянуто періодизацію науково-технічних революцій, технологічних укладів, економічних циклів та надано їх характеристику. Виявлено тісний зв’язок між економічними циклами та періодами технологічного розвитку та, у зв’язку із цим, відзначено важливість створення сприятливих умов для інноваційного розвитку, а також активного впровадження інновацій в умовах зміни технологічного укладу за допомогою інноваційних підприємств, які їм відповідатимуть. Представлено механізм взаємодії суб’єктів інноваційного процесу з інноваційним підприємством, необхідність їх тісної співпраці, активної участі інститутів держави, науковців та інвесторів, фахівців з управління інтелектуальною власністю, постачальників ресурсів. Відзначено роль та значення інноваційного підприємства в цьому процесі як гаранта забезпечення переведення країни із категорії «споживачів» у категорію «виробників-постачальників» інноваційних продуктів.

Ключові слова: інноваційне підприємство, інновації, інноваційний процес, інноваційний продукт, інноваційна діяльність суб’єкти інноваційного процесу, технологічний уклад, економічний цикл.

Джерело для посилання: Капелюшна Т. В. «Роль інноваційного підприємства в умовах нового технологічного укладу» / Капелюшна Т. В.  // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 3 (29). – С.71-77

Електронний ресурс
 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гавриш О. М.

Анотація:

У статті розглянуто наукові підходи до визначення поняття «інноваційна діяльність». Висвітлено кількість великих, середніх та малих за розмірами прибуткових та збиткових підприємств інформації та телекомунікації України і суми їх прибутку та збитку за 2013–2017 рр. Побудовано механізм управління інноваційною діяльністю телекомунікаційних підприємств та охарактеризовано його етапи. Визначено напрями підвищення прибутковості телекомунікаційних підприємств на основі ефективного використання інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, телекомунікаційні підприємства, прибуток, збиток, попит, конкурентоспроможність, товари та послуги, споживач.

Джерело для посилання: Гавриш О. М. Вплив інноваційної діяльності на підвищення прибутковості телекомунікаційних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2 (28). С. 42–49.

Електронний ресурс 
 

Ризики впровадження та проблеми правового регулювання цифрової валюти в Україні

Дименко Р. А., Капелюшна Т. В., Лобань О. О.

Анотація:

Розвиток інформаційно-комуніційних технологій, високий ступінь комункації та пришвидшення взаємодії між людьми, зміна суспільних та виробничих відносин, посиленя ролі інновацій у сфері фінансів призвела до появи нових форм грошей, які є більш зручними та миттєво дозволяють здійснити оплату за той чи інший товар чи послугу. На сьогодні використовуються електронні гроші та набувають поширення цифрові валюти, останні ж надають нові можливості власнику,але в результаті їх обігу та використання виникають абсолютно інші, відмінні у порівнянні з нецифровими грошима ризики. Тому необхідно дослідити та виявити ризики, пов’язані з впровадженням цифрової валюти для можливості забезпечення належного її правового регулювання, чому й присвячена дана стаття.

Ключові слова: цифрова валюта, електронні гроші, правове регулювання цифрової валюти, ризики впровадження цифрової валюти, е-гривня, біткоїн.

Джерело для посилання: Дименко Р. А., Капелюшна Т. В., Лобань О. О.  «Ризики впровадження та проблеми правового регулювання цифрової валюти в Україні» / Дименко Р. А., Капелюшна Т. В., Лобань О. О.   // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2 (28). – С.72-79

Електронний ресурс
 

Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства

Сьомкіна Т. В., Згурська О. М.

Анотація:

У статті розглянуто сутність, зміст та ключове значення концептуальних чинників та умов застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємств. Відмічено основні напрями і пріоритети ефективного застосування диверсифікації у господарській діяльності підприємства. Виділено основні пріоритетні напрями і програмні завдання щодо удосконалення підходів до ефективноситі оцінки диверсифікації діяльності підприємств. Наголошено на важливих умовах сталого розвитку та динамічного зростання напрямів диверсифікації на довгострокову перспективу. Визначено пріоритетність поставлених завдань та важливі умови для досягнення ключових цілей підприємства з підвищення ефективності диверсифікації діяльності, черговість і послідовність їх вирішення. Наголошено на важливості узагальнення усіх підходів та єдиної інформаційної системи, яка направлена на реалізацію загальної політики підприємства із застосування та впровадження ефективної диверсифікації діяльності підприємства.

Ключові слова: диверсифікація, метод оцінки диверсифікації, управлінський механізм, ресурсний потенціал, інформаційна система.

Джерело для посилання: Сьомкіна Т. В., Згурська О. М.  «Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства» / Сьомкіна Т. В., Згурська О. М.   // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2 (28). – С.88-96

Електронний ресурс
 

ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гавриш О. М.

Анотація:

У статті висвітлено динаміку кількості телекомунікаційних абонентів України та наведено структуру грошових надходжень від реалізації їх послуг. Розглянуто зміну величини прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України від надання телекомунікаційних послуг протягом 2016–2018 рр. Визначено чинники, які впливають на стратегію розвитку телекомунікаційних підприємств та наведено їх характеристику.

Ключові слова: стратегія, телекомунікаційне підприємство, зовнішні чинники, внутрішні чинники, макросередовище, мікросередовище, стратегія розвитку, абоненти мобільного зв’язку, абоненти Інтернету.

Джерело для посилання: Гавриш О. М. Вплив чинників на формування стратегії розвитку телекомунікаційних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1 (27). С. 103–109.

Електронний ресурс
 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гавриш О. М., Щербина В. В.

Анотація:

У статті розглянуті поняття «конкуренція» та «конкурентоспроможність». Встановлено взаємозв’язок між цими поняттями та обґрунтовано особливості формування конкуренції на певних ринках товарів та послуг. Визначено динаміку кількості підприємств інформації та телекомунікації, а також структуру грошових надходжень від реалізації їхніх товарів та послуг. Наведено перелік основних внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на конкурентоспроможність телекомунікаційних підприємств та напрями підвищення їхньої конкурентоспроможності за рахунок економічної, технологічної та управлінської складових частин, комплексне та своєчасне використання яких сприятиме підвищенню платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, формуванню лідируючих конкурентних позицій на ринку телекомунікаційних послуг та забезпеченню стабільної прибутковості на довгострокову перспективу. Розроблено економічний механізм підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, телекомунікаційне підприємство, зовнішні чинники, внутрішні чинники, товари, послуги, економічна складова, технологічна складова, управлінська складова, механізм підвищення конкурентоспроможності.

Джерело для посилання: Гавриш О. М., Щербина В. В. Напрями підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 39. С. 63–67.

Електронний ресурс
 

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПРИ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Гавриш О. М.

Анотація:

У статті висвітлено погляди науковців щодо формування сутності прибутку. Розглянуто поняття «пасивні» та «активні» доходи. Визначено складові формування загального прибутку підприємства при антикризовому управлінні та наведено їх характеристики. Розроблено функціональну схему при антикризовому управлінні прибутком на етапах його формування, розподілу та використання.

Ключові слова: прибуток, антикризове управління, підприємство, дохід від реалізації продукції, ціна, витрати, собівартість, формування, розподіл та використання прибутку.

Джерело для посилання: Гавриш О. М. Формування прибутку при антикризовому управлінні підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3 (25). С. 110–117.

Електронний ресурс
 

АДАПТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ВНЗ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Сьомкіна Т.В., Лобань О.О.

Анотація:

У статті розглянуто питання місця організаційно-правового забезпечення в процесі адаптації діяльності закладів вищої освіти до умов сучасного інституційного середовища. Організаційно-правове забезпечення дає можливість пристосування закладу вищої освіти до ринкових умов функціонування з урахуванням як державного регулювання даної сфери підприємництва, так особливостей внутрішнього менеджменту функціонування кожного окремого ВНЗ.

Ключові слова: вищий заклад освіти, організаційно-правове забезпечення, інституційне середовище, процес адаптації.

Джерело для посилання: Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. «Адаптація вітчизняного ВНЗ до функціонування в умовах сучасного інституціонального середовища(організаційно-правовий аспект)» /Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 2 (24). – С.36-42

Електронний ресурс
 

Економіко-правова платформа функціонування вендорів програмного забезпечення в Україні

Дименко Р.А., Литвинова О.В., Лобань О.О.

Анотація:

Стаття присвячена економіко-правовому аналізу відносин, які виникають з приводу розробки ПЗ, його продажу або виконання послуг з розробки програмних продуктів. Автори аналізують сутність CRM- систем. На основі статистичних даних аналізується діяльність Топ-50 розробників програмного забезпечення з материнською компанією в Україні для співставлення їх бізнес-моделей та структури процесу створення та передачі програмних продуктів у використання кінцевим споживачам. Визначаються складові відносин з приводу створення та передачі ПЗ у використання у відповідності до чотирьох бізнес-моделей. Надається визначення поняття вендора.

Ключові слова: розробники програмного забезпечення, програмний продукт, послуга з розробки ПЗ, вендори програмного забезпечення, правове поле, види економічної діяльності.

Джерело для посилання: Дименко Р.А., Литвинова О.В., Лобань О.О. «Економіко-правова платформа функціонування вендорів програмного забезпечення в Україні»// Дименко Р.А., Литвинова О.В., Лобань О.О.// Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 30. – Частина 1. – С. 83-87

Електронний ресурс
 

ЕВОЛЮЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ

Лобань О.О.

Анотація:

У статті проаналізовано еволюційні характеристики розвитку корпоративних структур з урахуванням впливу державного регулювання та змін інституту власності. Виділено параметри визначення організаційно-економічних характеристик еволюційного процесу перетворення функціональних форм виробничих структур. Зазначені критерії дали змогу здійснити аналіз: по-перше, історичних періодів із погляду форм існування корпорацій; по-друге, виокремити трансформаційні зміни в межах організаційної структури та інституту власності; по-третє, сформулювати підходи до зміни напрямів державного регулювання функціонування корпоративних структур.

Ключові слова: еволюція, корпоративна структура, інститут власності, підприємницьке середовище, відповідальність та майнові відносини.

Джерело для посилання: Лобань О.О. «Еволюція корпоративних структур під впливом змін інституту власності»// Лобань О.О.//Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 30. – Частина 1. – С. 104-107

Електронний ресурс
 

УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРО­МОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Згурська О.М.

Анотація:

У статті розглянуто сутність управлінського механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Виділено основні структурні компоненти механізму управління підприємства. Охарактеризовано системи в структурі управлінського механізму, що, в свою чергу, поділяються на систему забезпечення, функціональну та цільову системи, які містять певну сукупність організаційних, економічних та адміністративних важелів, що впливають на формування загальногосподарських показників системи управління підприємством з метою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності. Наголошено на комплексному характері управлінського механізму формування конкурентоспроможності. Розглянуто сутність і роль методів та інструменти у формуванні управлінського механізму забезпечення конкурентоспроможності. Визначено пріоритетність завдань для досягнення цілей підприємства з підвищення конкурентоспроможності, черговість і послідовність їх вирішення.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, управління, управлінський механізм, система управління, метод, інструмент.

Джерело для посилання: Згурська О.М. Управлінський механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О.М. Згурська // Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» – 2017. – № 4 (16). – С. 83–90.
 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Згурська О.М.

Анотація:

У статті розглянуто сутність, основні підходи та завдання ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Виділено та охарактеризовано основні технічні характеристики ефективного інформаційного забезпечення підприємства. Відмічено основні напрями і пріоритети ефективного розвитку фармацевтичної галузі України Виділено основні чинники гальмування економічного зростання господарської діяльності підприємств фармацевтичної галузі та пріоритетні напрями і програмні завдання щодо удосконалення єдиного інформаційного середовища фармацевтичної галузі. Наголошено на важливих умовах сталого розвитку та динамічного зростання українського фармацевтичного ринку. Розглянуто методи та інструменти формування ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Визначено пріоритетність завдань для досягнення цілей підприємства з підвищення ефективності інформаційно-комунікаційного забезпечення, черговість і послідовність їх вирішення. Наголошено на визначенні на державному рівні механізму встановлення політичних та соціально-економічних пріоритетів інформаційно-комунікативного забезпечення з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку в цілому

Ключові слова: інформаційно-комунікаційне забезпечення, підприємство фармацевтичної галузі, конкурентні переваги, управління, механізм, інформаційне середовище, метод, інструмент.

Джерело для посилання: Згурська О.М. «Інформаційно-комунікаційне забезпечення підприємств фармацевтичної галузі» / Згурська О.М.// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.132-139

Електронний ресурс
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Згурська О.М.

Анотація:

Досліджено питання формування ефективної системи управління підприємством в сучасних умовах. Розглянуто механізм формування ефективної системи управління підприємством, призначеного для розробки та реалізації системи заходів, що забезпечують необхідні умови її ефективного функціонування, динамізм і злагодженість роботи на підприємстві. Проаналізована функціональна структура системи управління підприємством. З огляду на особливості спеціалізованих систем управління та єдиної інформаційної системи управління, нами визначено сутність управління підприємством в сучасних умовах. Встановлено проблеми, основні шляхи та потенційні можливості вдосконалення управлінської системи підприємства із врахуванням усіх факторів впливу як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Запропоновано використання сучасних засобів і методів керування в межах обраної концепції управління з метою вдосконалення та створення й ефективного функціонування сучасної управлінської системи.

Ключові слова: підприємство, механізм управління, система управління, управління підприємством, ефективність діяльності, стратегічне управління.

Джерело для посилання: Згурська О.М. Актуальні проблеми формування ефективної системи управління підприємством в сучасних умовах / О.М. Згурська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – 2017. – Вип. 23/2017. – С. 115-124.
 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О.М. Згурська

Анотація:

У статті визначено поняття "диверсифікації" як одного із видів економічного процесу. Визначено суть диверсифікаційного процесу та описано характеристики, що властиві методу диверсифікації. Наголошено на основних етапах застосування методу диверсифікації у господарській діяльності підприємства, а також виділено систему факторів необхідності застосування методу диверсифікації суб'єктами господарської діяльності. Перелічено різні підходи до застосування методу диверсифікації на основі ресурсної, ринкової, виробничої та економічної концепції диверсифікації. Відмічено основне завдання у реалізації стратегії економічної диверсифікації, а саме: враховування взаємозв'язку диверсифікації діяльності та операційного ризику, тобто забезпечення прийнятного співвідношення між прибутковістю і рівнем ризику. Відображено ієрархію схильності підприємства до ризику. Обґрунтовано вплив методу диверсифікації на формування стратегії зниження ступеня ризику підприємства. Відображено сутність позитивної та негативної сторін диверсифікаційної діяльності підприємства. Наголошено на визначені методу диверсифікації як однієї із стратегічних альтернатив розвитку підприємства, яка дозволяє отримати додаткові економічні вигоди в умовах складної ринкової кон'юнктури. Зазначено ієрархію цілей та позитивний результат ефективного застосування методу диверсифікації діяльності підприємства.

Ключові слова: диверсифікація, метод диверсифікації, диверсифікаційний процес, ризик, стратегія, економічна ефективність.

Джерело для посилання: Згурська О.М. Диверсифікація як метод підвищення економічної ефективності підприємства  / О.М. Згурська // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 13. – С. 16–21.
 

DIVERSIFICATION STRATEGY OF INTERPRENEURIAL ACTIVITY IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

О.М. Zghurska

Abstract:

The article defines the concept of "entrepreneurial risk" as a key element of effective entrepreneurial activity and an important component of management theory and practice. The mechanism of calculating the losses of entrepreneurial activity is determined and the causal-consequential connection of the degree of influence of business risks to the results of economic activity of the enterprise is reflected.  The influence degree of various business risks on the results of economic activity of management subject is indicated. The concept of "diversification" as one of the of economic types process is substantiated. The identified diversification as one of the strategic alternatives to the development of the enterprise is emphasized, which allows obtaining additional economic benefits in the conditions of a complex market situation. The essence of the diversification process and the disadvantages inherent in the strategy of diversification are determined.  Mechanisms of diversification strategy formation are substantiated. The urgent questions of diversification strategy application by the countries of the European Union are emphasized. The efficiency of diversification strategy application on the example of activity of the largest corporations according to sales volumes on the world pharmaceutical market is considered. The experience of world leaders in implementing the diversification strategy as the driving force of the unceasing development of the world pharmaceutical industry has been analyzed.  Taking into account the experience of foreign countries, the main directions of diversification strategy application by national enterprises of the pharmaceutical industry are analyzed. The proposed conceptual knowledge-resource-market integration portfolio of diversification strategy of business activity, the advantage of which is to combine individual knowledge, resource potential and entrepreneurial capabilities to make an effective economic decision in order to profit and strengthen competitive advantages in the national and foreign markets.

Keywords: entrepreneurial risk; diversification; diversification process; diversification strategy; integration.

JEL Сlassіfіcatіon: D81; F41; M13; M21.

Source for the link: О.М. Zghurska. Diversification strategy of entrepreneurial activity in conditions of European integration / О.М. Zghurska // American Law and Economics Review, Issue 2 (2), (Fall) Volume 20. Oxford University Press, 2018. – P. 756–772.
 

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Капелюшна Т.В., Згурська О.М.

Анотація:

Розглянуто роль інформації, технологій, телекомунікацій у економічних відносинах, роль глобалізації інформаційного простору й суспільства, а також технологічні уклади та риси технологічних революцій. Зазначено технологічні зміни, характерні для сьогодення та ті, що окреслюють перехід у нову технологічну революцію, яка змінює спосіб суспільної праці й людського буденного життя, позбавляє суспільство необхідності самостійно виконувати певні завдання, роботу, обслуговувати інших осіб. Відзначено, що сьогодні поява таких явищ, як: фізична присутність технологічних інновацій в інтелектуальних продуктах, послугах, виробництві товарів призводить до поєднання цифрових, фізичних, біологічних технологій, до утворення кібер-фізичних систем. Вищеозначене свідчить про те, що теперішнє суспільство, світ і технології мають поєднуватися у тріаду: інтернет – кібер-фізичні речі – інтернет речей. У зв’язку із цим, проаналізовано динаміку кількості підключених осіб та пристроїв до світової мережі інтернет та, яка кількість цих пристроїв припадає на душу населення; виявлено, що за аналізований період з появою смартфонів та планшетних комп’ютерів відбулося стрімке зростання підключень пристроїв до глобальної мережі. Зазначено, що інтернет речей значною мірою впливатиме на економіку, перетворюватиме більшість підприємств у цифровий бізнес, спростить та полегшить бізнес-моделі, покращить взаємодію з клієнтом. Підсумовано, що з поширенням internet of things необхідно розробляти нові механізми управління підприємствами з урахуванням умов інноваційного технологічного розвитку, щоб повністю відповідати вимогам сьогодення.

Ключові слова: підприємство, телекомунікації, інтернет, інтернет речей, IoT, технологічні зміни, кібер-фізичні речі, бізнес-модель, інноваційний технологічний розвиток, цифровий бізнес, управління, механізм управління.

Джерело для посилання: Капелюшна Т.В., Згурська О.М. Динаміка розвитку інтернет-речей та їх вплив на управління підприємствами / Т.В Капелюшна, О.М. Згурська // Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» – 2018. – № 3 (18). – С. 79–86.
 

СУТНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І.

Анотація:

У статті розглянуто сутність та особливості використання інструментів зі сфери поведінкової економіки, а саме «геймифікацію» в системі мотивації персоналу на рівні окремого підприємства. Визначено сутність прихованого управління персонало, конструктивного маніпулювання, геймифікації. Розглянуто позитивний досвід з використання інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу на підприємствах різних галузей.

Ключові слова: приховане управління персоналом, система мотивації персоналу, інструменти поведінкової економіки, геймифікація, маніпуляція персоналом.

Джерело для посилання: Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І. «Сутність інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу» / Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І.// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.19-25

Електронний ресурс
 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Згурська О. М.

Анотація:

У статті розглянуто сутність, основні підходи та завдання ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Виділено та охарактеризовано основні технічні характеристики ефективного інформаційного забезпечення підприємства. Відмічено основні напрями і пріоритети ефективного розвитку фармацевтичної галузі України Виділено основні чинники гальмування економічного зростання господарської діяльності підприємств фармацевтичної галузі та пріоритетні напрями і програмні завдання щодо удосконалення єдиного інформаційного середовища фармацевтичної галузі. Наголошено на важливих умовах сталого розвитку та динамічного зростання українського фармацевтичного ринку. Розглянуто методи та інструменти формування ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Визначено пріоритетність завдань для досягнення цілей підприємства з підвищення ефективності інформаційно-комунікаційного забезпечення, черговість і послідовність їх вирішення. Наголошено на визначенні на державному рівні механізму встановлення політичних та соціально-економічних пріоритетів інформаційно- комунікативного забезпечення з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку в цілому

Ключові слова: інформаційно-комунікаційне забезпечення, підприємство фармацевтичної галузі, конкурентні переваги, управління, механізм, інформаційне середовище, метод, інструмент.

Джерело для посилання: Згурська О. М. «Інформаційно-комунікаційне забезпечення підприємств фармацевтичної галузі» / Згурська О. М.// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.132-139

Електронний ресурс
 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Лобань О.О.

Анотація:

Стаття розглядає особливості формування державного регулювання корпоративних відносин з точки зору історичного підходу до створення механізмів нормативного регулювання організаційних засад функціонування підприємств корпоративної форми власності в умовах ринкових відносин.

Ключові слова: корпоративні відносини, корпоративне управління, державне регулювання, механізм.

Джерело для посилання: Лобань О.О. «Державне регулювання корпоративних відносин в Україні (історичний аспект)» / Лобань О.О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.153-159

Електронний ресурс
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОН’ЮНКТУРИ У СФЕРІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В.

Анотація:

У статті розглянуті принципи і методи успішної трансформації процесів, які виходять за рамки звичайних стратегічних потоків спрямованих на інтеграцію виробництва в платформу. Процес трансформування виступає як один з основних інструментів для безперервного процесу вдосконалення багаторівневих переваг, що допомагає скоротити витрати і розширити кон'юнктуру ринку.

Ключові слова: бізнес-платформи, платформи, модель, створення вартості екосистемам, доступ і управління, мережеві ефекти, якість відповідності, трансформація, перетворення, додаткова вартість, нові тенденції, стратегічний дизайн, інтернет- економіка, максимізація цінності процесу, інформаційні технології, провайдери, збільшення кон'юнктури.

Джерело для посилання: Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В. «Тенденції розвитку кон’юнктури у сфері інфокомунікацій» / Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.126-131

Електронний ресурс
 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТТЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Литвинова О.В., Пілігрім К.І.

Анотація:

У статті розглянуто сутність та виявлено інсуючі наукові проблеми щодо особливостей формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах. Надано визначення поняттям «система мотивації персоналу», «інструменти стимулювання», «інструменти конструктивного маніпулювання». Запропоновано класифікацію базових інструментів в системі мотивації персоналу телекомунікаційного підприємства.

Ключові слова: пряме управління персоналом, скрите управління персоналом, система мотивації персоналу, інструменти стимулювання, інструменти конструктивної маніпуляції, інструменти мотивації

Джерело для посилання: Литвинова О.В., Пілігрім К.І. «Теоретичне підгрунття формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах» / Литвинова О.В., Пілігрім К.І. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – №3 (21). – С.109-114

Електронний ресурс
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т.В. Сьомкіна

Анотація:

Стаття присвячена проблемам визначення напрямів аналізу особливостей функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в сучасних умовах трансформації економічних відносин з урахуванням їх ролі як елементарної економічної одиниці в межах соціально-економічної системи.

Ключові слова: суб’єкт підприємницької діяльності, соціально-економічна система, спроможність до ризику.

Електронний ресурс
 

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

В.В. Стєкольщиков, Р.А. Дименко

Анотація:

В статті розглянуто принципи та методи успішного управління працею, яке виходить за рамки планових посадових інструкцій робітника. Процес її реалізації виступає як один з основних інструментів для безперервного процесу вдосконалення багаторівневих переваг, що допомагає скоротити витрати та підвищити коефіцієнт ефективності.

Ключові слова: моделювання, бізнес процес, виробіток, чисельність персоналу, оптимізація, стимулювання, трудові показники, фонд оплати праці, операційний процес, топологія бізнес-процесу.

Джерело для посилання: Дименко Р.А. «Еволюція систем управління трудовими ресурсами» / Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 2. – С.61-67

Електронний ресурс
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУЧАСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ

Т.В. Сьомкіна

Анотація:

У статті розглянуті сучасні тенденції реалізації конкурентних переваг окремими структурними підрозділами і підприємствами сучасної корпорації, які дають можливість корпорації розвиватися в межах сучасного економічного середовища, що сформувалося в умовах інформатизації економічних ресурсів.

Ключові слова: конкурентні переваги, корпоративна структура, глобальне лідерство.

Джерело для посилання: Сьомкіна Т.В. Концептуальні основи формування конкурентних переваг сучасної корпоративної структури [Електронний ресурс] / Т. В. Сьомкіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 32 -36.

Електронний ресурс
 

Пильнова В. П. Санаційний  аудит  – інструмент  антикризового  управління на авіаційних підприємствах: етапи та порядок його проведення / О.М.Бондаренко, В.П.Пильнова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 70–76. - http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15836
 

Гужавіна І.В. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків Том 2 Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності управління капіталом комерційних банків / Г.В. Астапова., О.В. Арєф`єва, В.В. Матвєєв, І.В. Гужавіна – Київ: «Центр учбової літератури», 2015. – 144 с.
 

Гужавіна І.В. Потенціал регіону: вектори формування та використання [монографія] / О.О. Шубін, О.М. Азарян, Д.В. Солоха., О.В. Бєлякова, І.В. Гужавіна - Донецьк, 2011. – 658с.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 019