XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Англійської мови

Загальна інформація

Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Робота із студентами
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Методичні рекомендації
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Загальна інформація


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ІНОЗЕМНИХ МОВ


ENGLISH OPENS THE WORLD!
 

Кафедра англійської мови є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту Телекомунікацій  Державного університету телекомунікацій, який призначений для:

 • організації і проведення поглибленого навчання іноземним мовам студентів (всіх спеціальностей і спеціалізацій), аспірантів і науково-педагогічних працівників університету;
 • проведення наукової роботи та здійснення наукового супроводження процесу навчання іноземних мов;
 • здійснення науково-методичного супроводження процесу самонавчання іноземних мов.

На підставі існуючої нормативно-правової бази та відповідних міжнародних рекомендацій кафедра здійснює навчання, а також перевірку та оцінювання рівня мовних знань та сформованості вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови.

Кафедра  здійснює навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях “Бакалавр”, “Магістр”, “Доктор філософії” за всіма спеціальностями та спеціалізаціями технічного та гуманітарного напрямів. Зокрема, на 1 і 2 курсах навчання на ОКР “Бакалавр” здійснюється поглиблене навчання іноземних мов обсягом 6 годин навчальних занять на навчальний тиждень. 

Вивчається галузева (загальна) англійська мова.

Основними завданнями кафедри є організація і проведення навчально-виховного процесу для:

 • засвоєння студентами/аспірантами основної та спеціальної іноземної професійної/наукової термінології;
 • формування/удосконалення мовленнєвих компетенцій (з аудіювання, говоріння, читання та письма) в межах мовних рівнів В2-C1.

Саме тому переважну більшість навчальних занять з дисципліни ІМ складають практичні заняття.

Інноваційний зміст навчання кафедри забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенції компаній-роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує професіоналізм наших випускників і стовідсоткове отримання ними першого високооплачуваного робочого місця.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що студентів ми зобов’язані навчати тому, що потрібно і як потрібно – теоретично і практично

Також організовано систему відповідної практики студентів для удосконалення ними вмінь мовленнєвої діяльності (під час: позааудиторної роботи; виконання завдань на самостійну роботу; спілкування з носіями іноземної мови тощо). 

Зміст навчання визначається як відповідними сучасними міжнародними рівневими мовними стандартами/нормами, так і кращими передовими мультимедійними рівневими підручниками з англійської мови, підготовленими в Великій Британії фахівцями з Оксфордського, Кембріджського університетів, а також з Міжнародного освітнього Центру “Пірсон”.

Перелік відповідних підручників зі сфери ІТ та телекомунікацій подано у розділі “Бібліотека” кафедри.

 

В навчанні активно використовуються автентичні англомовні матеріали, які сприяють “зануренню” в іншомовне середовище.

Переваги навчання ІМ в Державному університеті телекомунікацій:

1) Поступове (за семестрами) підвищення мовного рівня навчання студентів:

 • 1 семестр – А1 – А2;
 • 2 cеместр – А2 – В1;
 • 3-4 семестри – в межах рівня В1 – В2.

Це надає можливість кожному студенту значно покращити рівень володіння General English (загальновживаної англійської мови). Тобто існує можливість подолання наявних різноманітних прогалин у мовній підготовці.

2) Засвоєння актуальної основної галузевої (IT/TK) термінології та особливостей цифровізації сучасного суспільства ( в т.ч. економіки).

3) Ознайомлення з сучасними бізнес-компонентами:

 • концепції організації, планування та ведення бізнесу;
 • структура компаній;
 • відбір і підготовка кадрів;
 • технічне обладнання і передові технології;
 • проведення переговорів/міжнародних заходів;
 • проведення телефонних розмов;
 • робота з письмовими повідомленнями;
 • підготовка і проведення презентацій;
 • забезпечення прибутковості бізнесу, соціальних програм та ін.

Якість навчання забезпечується використанням в навчально-виховному процесі:

 • діяльнісно-орієнтовного та системного підходів;
 • комунікативного методу навчання;
 • ефективних прийомів навчання;
 • чіткої системи поточного, рубіжного та підсумкового контролю оцінювання та сертифікації;
 • ефективної системи мовного самонавчання.

При цьому, для підвищення якості навчання, вкрай важливим є використання передових технологій в навчально-виховному процесі.

З 2017 року на кафедрі активно використовується сучасна мультимедійна мовна лабораторія останнього (4-го) покоління, яка відповідає світовим стандартам і є однією з найкращих в Україні.

 
 
 

Передове обладнання дозволяє ефективно використовувати інформаційні, в тому числі інтерактивні технології в навчанні технічної англійської мови в межах мовних рівнів В2-C1.

Використання автентичних мультимедійних матеріалів на сучасних електронних носіях доповнюється використанням навчального програмного забезпечення (відпрацьовується 4 основні вміння мовленнєвої діяльності та удосконалюються знання англійської фонетики, лексики, граматики).

Застосування можливостей всесвітньої мережі Інтернет дозволяє в режимі реального часу, “шляхом занурення” в англомовне середовище, працювати з потрібним контентом (матеріали ITU; інші фахові відомості; періодичні видання в електронній версії; інтерактивне телебачення як з навчальними програмами з англійської мови, так і з автентичними передачами фахового змісту і різноманітної тематики; електронні словники; електронні граматичні довідники; матеріали з мовного тестування тощо).

Зручне розміщення робочих місць, досвід науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників кафедри та новітні технології мультимедійної лабораторії створюють умови для ефективного формування у студента/аспіранта всіх 4-х основних вмінь мовленнєвої діяльності, а саме: аудіювання, мовлення, читання, письмо.

Принципово важливим є питання забезпечення безперервності мовного самонавчання. Саме реалізація цього принципу дозволяє не тільки підтримувати мовні знання і вміння мовленнєвої діяльності на належному рівні, а і впевнено, цілеспрямовано і ефективно підвищувати рівень мовної підготовленості.

З 2018 року на кафедрі організовано роботу платних курсів з вивчення англійської мови (рівні А2/В2).

Кафедра активно співпрацює з:

 • випусковими кафедрами ДУТ;
 • роботодавцями студентів;
 • колегами з інших навчальних закладів;
 • міжнародними навчально-науковими установами: Британська Рада; Пірсон центр; Американський ресурсний центр та ін.

На договірній основі кафедрою організовано співпрацю з Міжнародним навчально-науковим центром Pearson-Dinternal, з можливістю видачі міжнародних сертифікатів встановленим порядком. За результатами зазначеної спвпраці з 2017 року вже сертифіковано більше 70 студентів ДУТ.

          

          

За підсумками навчального року планується здійснювати сертифікацію студентів (перевірку, оцінювання і видачу сертифікатів університетського зразка) за умов успішного виконання програмних вимог. 

З 2017 року по кафедрі було сертифіковано понад 370 студентів і аспірантів.

Колектив кафедри має певні позитивні результати навчально-виховного процесу.

Впроваджена в Державному університеті телекомунікацій система навчання іноземних мов відіграє важливу роль як фактор професійного зростання фахівців, так і сприяє забезпеченню їхньої мовної взаємосумісності при роботі на міжнародному рівні (в міжнародних компаніях та ін.).

Це значною мірою підвищує можливості працевлаштування наших випускників та забезпечує їхню конкурентоспроможність на ринку праці.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ І АСПІРАНТИ!

Бажаємо вам успіхів і удачі в складній справі навчання англійської мови!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ, вул. Солом’янська 7, каб. 304
Тел. (044) 249–29–24, 9-24, 6-14
E-mail: kaf.am328@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 30 883
Додатковий набір до магістратури
Строки прийому заяв та документів додаткового конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня
Дізнатись більше