XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Наукова діяльність

Наукова робота є важливим шляхом забезпечення покращення як змісту навчання іноземних мов, так і якості навчання.

Наукова діяльність організується і проводиться на виконання вимог існуючої нормативно-правової бази з врахуванням міжнародних стандартів.

Напрями наукової роботи:

 • Виконання науково-дослідних робіт.
 • Підготовка навчальних посібників та підручників.
 • Публікація наукових статей у фахових виданнях.
 • Виступи на наукових конференціях і публікація тез доповідей.
 • Підготовка студентів до участі в студентських конференціях, олімпіадах.
 • Публікація на сайті університету (на сторінці кафедри іноземних мов) науково-методичних повідомлень з актуальних питань удосконалення навчання іноземних мов та ін.

ВИТЯГ зі списків науково-методичних праць НПП кафедри ІМ

Семенов Ю.М.

 1. Миротворча діяльність Збройних сил України: Навчальний посібник (з грифом МОіНУ), (розділ – “мовна підготовка”/ Остах Ю.П., Ротарь К.М., Семенов Ю.М., Шигида А.І. та ін.). – К.: НУОУ, 2011, с. 145-149.
 2. Методика проведення рубіжного контролю у системі мовної підготовки у Збройних силах України: Навчальний посібник (затверджений начальником Генерального штабу ЗСУ 30.05.2013 р.)/ Семенов Ю.М. (редаг.), Абросімов А.Г., Мазниченко В.М., Невгад С.П. та ін. – К.: НУОУ, 2013. – 62 с.
 3. Особенности улучшения организации обучения офицеров Вооруженных сил Украины иностранным языкам//Тезисы доклада на Международной научно-практической конференции “Вооруженные силы на защите национальных интересов”/ - Минск: Военная академия Республики Беларусь”, 2010. – 5 с.

Всього 47 публікацій.

Крилова-Грек Ю.М.

 1. Крилова-Грек Ю.М. «Психолінгвістичні особливості трансформації понять з інших мов», збірник матеріалів і тез першої міжнародної конференції «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі». К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. с.122-127.
 2. Крилова-Грек Ю.М. Психолінгвістичні аспекти впливу символічних образів у медіапросторі// Психолінгвістика: Зб. наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2016. – Вип. 14. – с.41-47.
 3. Krylova-Grek Y.M. The psycholinguistic aspects of influence of the symbol used in media. Theses of the 11 International Scientific conference “psycholinguistics in a modern world”, October 20-21. 2016,с. 67-69.

Кузьмич С.І.

 1. Environmental Education. – К., IATEFL Ukraine Newsletter, - 2004, № 26, с. 2.
 2. The Role of Mind Maps in Teaching English. Збірник виступів на 42 Міжнародній конференції, Нью-Йорк, 2008.
 3. Роль інформаційних технологій у навчанні англійської мови фахівців із телекомунікацій. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л.Українки. Філологічні науки, 2008, № 5, с. 519 – 521 (фахове видання).
 4. Неособові форми англійського дієслова. Навчально-методична розробка для студентів ІІІ курсу факультету романо-германської філології. Навчальний посібник з грифом МОН України. Луцьк: ред..-вид. відд. “Вежа” Волин.Держ.університету імені Лесі Українки, 2005. – 118 с. Співавтори: Гороть Є.І., Єфремова Н.В.

Янченко І.О.

 1. Yanchenko Inna (2015) Motivational strategies in teaching foreign languages to adult learners / Inna Yanchenko // Industrial Technologies and Engineering / M.Auezov South Kazakhstan State University, 2015, pp. 503–506. (SCOPUS).
 2. Міжнародна наукова конференція «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури (Бердянськ, 24-25 вересня 2015 р.).
 3. International Conference of Industrial Technologies and Engineering (ICITE 2015) (Shymkent, Kazakhstan, October 30-31, 2015).

Романюк Ж.Г.

 1. До питання використання мультимедійних технологій у викладанні англійської мови. К., Новітня освіта: Зб.н. праць. – 2014, № 1, с. 66 – 75 «фахове видання».
 2. Обучение деловой речи с применением жанровой специфики монолога – сообщения. Матеріали IX Міжнародної науково – практичної конференції «Перспективные вопросы мировой науки – 2013». С., Філологічні науки: «Бял Град – БГ» ООД. – 2013, №26, с. 44 - 48 «видання із наукометричною БД».
 3. Componential analysis of semasiological study. Матеріали X Міжнародної науково –практичної конференції «Дні науки – 2014 ». П., Філологічні науки. « Dny Vĕdy». – 2014, №17, с. 3 - 6 «видання із наукометричною БД».

Ткаченко С.І.

 1. English for technical university teachers. Навчальний посібник для викладачів вищих технічних навчальних закладів. – К.: НАУ, 2005. – 252 с. Співавтори: Акмалдінова О.М., Бугайов Є.О., Карпенко М.В.
 2. Professional English. International and National Economy. Навчальний посібник. Manual. – К.: Publishing house, NAU, 2012. – 396 c. (гриф МОН України. Лист № 1/11 – 1316 від 01.02.2012 р.). Співавтори: Акмалдінова О.М., Акопян Т.В., Панасенко Г.Б.
 3. English for International Business Communication. Навчальний посібник. – К., НАУ, 2016. – 160 с. Співавтори: Акмалдінова О.М., Сорокун Г.В., Юрченко С.О.

Артюшенко О.М.

 1. The role of the intelligentsia in the development of society. Philosophy of Science - 5(2), Volume 83, "The University of Chicago Press", - 2016. - 1459-1470. 

Web of Science orcid.org/0000-0002-5599-3009.

Камінська І.Т.

 1. Камінська І.Т. Психологічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні // Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (27-29 листопада 2008 р.). - Т. ІІ (9). - К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка. - .2008. - С. 27-33.
 2. Камінська І.Т. Активізація психічних процесів у ході засвоєння іноземної мови // Матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (26-28 листопада 2009 р.). - Т. ІІ (9). - К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка. - .2009. - С. 65-72.
 3. Камінська І.Т. Методологічні засади формування рівня знань засобами екологічної культури // К.: Наукові праці МАУП. - 2010. - С. 84-95.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ, вул. Солом’янська 7, каб. 503
Тел. (044) 249–29–24, 9-24, 6-14
E-mail: depfl@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 547