Державний Університет Телекомунікацій

Запрошуємо на навчання - Навчання

Запрошуємо на навчання до Державного університету телекомунікацій!

Державний університет телекомунікацій – провідний багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, сертифікований за міжнародним стандартом якості ISO 9001: 2009 по підготовці висококваліфікованих фахівців для галузі ІТ-технологій по всіх ступенях вищої освіти, від бакалавра до доктора наук, за денною, заочно - дистанційною формами навчання.

 

Університет надає можливість отримати освіту за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Освітній ступінь бакалавр

Код

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

Мобільні телекомунікації і системи цифрового телебачення

Супутникові телекомунікації і навігаційні системи

Волоконно -оптичні системи передачі

Енергозберігаючі технології в телекомунікаціях

Інформаційно - комунікаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

 

122

Комп'ютерні науки

 

123

Комп'ютерна інженерія

 

124

Системний аналіз

 

126

Інформаційні системи та технології

 

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Системи технічного захисту інформації

Управління інформаційною безпекою

281

Публічне управління і адміністрування

 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Інформаційна аналітика і зв'язку з громадськістю

051

Економіка

Економіка підприємства IT- бізнесу

Економічна кібернетика

054

Соціологія

 

073

Менеджмент

 

075

Маркетинг

 

076

Підприємництво, торгівлі і біржова діяльність

 

Освітній ступінь магістр

Код

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

Інформаційні мережі зв'язку

Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

123

Комп'ютерна інженерія

 

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Системи технічного захисту інформації

Управління інформаційною безпекою

281

Публічне управління і адміністрування

 

054

Соціологія

 

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Науково-освітній ступінь доктора філософії

Код

Спеціальність

172

Телекомунікації та радіотехніка

123

Комп'ютерна інженерія

125

Кібербезпека

073

Менеджмент

Науковий ступінь доктора наук

Код

Спеціальність

172

Телекомунікації та радіотехніка

123

Комп'ютерна інженерія

125

Кібербезпека

073

Менеджмент

Сайт державного університету телекомунікацій www.dut.edu.ua

Переглядів: 8 951
^