Державний Університет Телекомунікацій

Запрошуємо на навчання - Навчання

Запрошуємо на навчання до Державного університету телекомунікацій!

Державний університет телекомунікацій – провідний  багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, сертифікований  за міжнародним стандартом якості ISO 9001: 2009 по підготовці висококваліфікованих фахівців для галузі ІТ-технологій по всіх ступенях вищої освіти, від бакалавра до доктора наук, за денною та заочно - дистанційною формами навчання.

Університет надає можливість отримати освіту за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Освітній ступінь бакалавр

Код

Спеціальність

Освітня програма (Спеціалізація)

171

Електроніка

Оптичні системи та мережі зв`язку

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

Мобільні телекомунікації і системи цифрового телебачення

Енергоефективні технології в телекомунікаціях

176

Авіоніка

Супутникові телекомунікації і навігаційні системи

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

123

Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія

124

Системний аналіз

Системний аналіз

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

125

Кібербезпека

Інформаційна та кібернетична безпека

Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту

Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

281

Публічне управління і адміністрування

Публічне управління і адміністрування

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Інформаційна аналітика і зв'язку з громадськістю

051

Економіка

Економіка підприємства IT- бізнесу

054

Соціологія

Соціологія

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівлі і біржова діяльність

Підприємництво, торгівлі і біржова діяльність

 

Освітній ступінь магістр

Код

Спеціальність

Освітня програма

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

Інформаційні мережі зв'язку

Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

123

Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

125

Кібербезпека

Інформаційна та кібернетична безпека

Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту

Управління інформаційною безпекою

281

Публічне управління і адміністрування

Публічне управління і адміністрування

054

Соціологія

Соціологія

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

075

Маркетинг

Маркетинг

               

Науково-освітній ступінь доктора філософії

Код

Спеціальність

172

Телекомунікації та радіотехніка

123

Комп'ютерна інженерія

125

Кібербезпека

073

Менеджмент

054

Соціологія

 

Науковий ступінь доктора наук

Код

Спеціальність

172

Телекомунікації та радіотехніка

123

Комп'ютерна інженерія

125

Кібербезпека

073

Менеджмент

Сайт державного університету телекомунікацій www.dut.edu.ua

Переглядів: 12 768
^