XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

детальніше

Шановний абітурієнте!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітні програми (спеціалізаціями): «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» за якими здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дані спеціалізації є одними з найбільш затребуваних та популярних на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітні програми (спеціалізаціями): «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» складає 12 900 грн. на рік, що значно нижче ніж у НАУ (19 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви, гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того, щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності здійснює підготовку висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для всіх галузей.

Кафедрою укладено 18 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», Національний банк України (департамент забезпечення діяльності), Солом’янська державна адміністрація у м. Києві,  що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Документознавства та інформаційної діяльності. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», Національний банк України (департамент забезпечення діяльності), Солом’янська державна адміністрація у м. Києві на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Інформаційна діяльність супроводжує людство з найдавніших часів. Вона тісно пов’язана зі всіма сферами людської діяльності. Тож у Державному університеті телекомунікацій у 2014 році було створено кафедру «Документознавства та інформаційної діяльності». На сьогоднішній день кафедра є випусковою – здійснює підготовку за першим (БАКАЛАВРСЬКИМ) та другим (МАГІСТЕРСЬКИМ) рівнями вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». У межах розширеної спеціальності ліцензовано та акредитовано унікальні за своєю актуальністю та конкурентоспроможністю на сучасному ринку праці освітні програми (спеціалізації), за якими сьогодні навчаються наші студенти, яких з кожним роком стає більше, а це означає, що ми разом з нашими студентами правильно визначили свої пріоритети!!!

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

(детальніше про освітню програму)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

«ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»

(детальніше про освітню програму)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

«УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

(детальніше про освітню програму)

Випускники кафедри отримують змогу працевлаштуватися на престижні та високооплачувальні посади.

За даними Work.ua у 2019 р. для фахівців, підготовленних за даними спеціалізаціями заробітна плата становить від 10000 до 30000 грн.

Основними замовниками випускників кафедри є  як установи як державної  так і приватної форми власності, які також є провідними партнерами кафедри (детальніше про партнерів).

Кроки досягнення результатів навчання

Освітня характеристика підготовки бакалаврів з «Документознавства та інформаційної діяльності» передбачає, що майбутні фахівці в змозі обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів інфраструктури управління та здатні:

 • організувати системи діловодства та документообігу як на предметно-змістовому, так і на  технологічному рівні;
 • виконувати спеціальні функції, пов’язані з розробкою і впровадженням процесів документування;
 • здійснювати процеси інформаційно-аналітичної роботи засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернету;
 • вільно володіти усною та писемною українською мовою, а також іноземними (англійською, польською та ін.) мовами.

Основою підготовки фахівців з «Інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю» є професійні компетенції з таких питань: організація, принципи та види роботи в галузі інформаційно-аналітичної діяльності та зв’язків з громадськістю; сучасні технології позиціонування й іміджу; комунікативна діяльність, що передбачає досконале володіння державною та іноземними мовами. На практиці фахівці у галузі інформаційної аналітики і зв’язків з громадськістю здатні виконувати такі функції:

 • брати участь в організації РR-кампаній;
 • здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність;
 • надавати інформаційно-консультативні та консалтингові послуги;
 • визначати концептуальні основи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю на підприємстві;
 • працювати над оптимізацією технологій інформаційної справи;
 • здійснювати інформаційно-комп’ютерне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю;
 • здійснювати пошук інформації з використанням глобальних інформаційних мереж, пошук інформації з використанням автоматизованих інформаційно  пошукових та довідникових систем;
 • аналізувати й узагальнювати вітчизняні теорії та практики ринкового господарювання для формування розвитку інформаційно-аналітичної діяльності, зв’язків з громадськістю.

Концепція інноваційного навчання передбачає посилену практичну підготовку студентів, осільки саме практичні навички є показником ефективності працівника. Тому практична складова підготовки студентів складає більше 50% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні.

Детальніше про практичну підготовку студентів

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності створено сучасну навчально-лабораторну базу (лабораторія «Віртуальний офіс», ауд. 518). Лабораторія працює на основі обладнання останнього покоління компаній – партнерів кафедри та сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення: Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (система електронного документообігу «АСКОД») та Компанії «НетКом Технолоджи» (система електронного документообігу «Діло»).

У лабораторії «Віртуальний офіс» студенти здобувають практичні вміння та навики з електронного урядування та електронного документообігу з видачею сертифікатів Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи».

Детальніше про навчально-лабораторну базу

Студенти кафедри отримують сертифікати Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено в багатьох підприємствах/установах/організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів, що дає широкі вектори працевлаштування для випускників кафедри.

На окрему увагу заслуговує співпраця кафедри документознавства та інформаційної діяльності з Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», який є лідером в наданні інформаційних продуктів в царині електронного документообігу (систему електронного документообігу «Аскод» запроваджено, зокрема, в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації тощо). Сертифікати цієї компанії дають переваги студентам при отриманні посади у закладах, в яких впроваджено зазначений інформаційний продукт.

Детальніше про сертифікацію

Кафедрою підписані угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які є потенційними роботодавцями та забезпечують проведення стажування та практики студентами кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Адже саме практика та стажування студентів є важливими видами навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Метою стажування/практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відточування професійних вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання випускової роботи. Практика/стажування студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на базі організацій, установ і підприємств, що відповідають вимогам обраного фаху:

 • Міністерство регіонального розвитку.
 • Національне агентство України з питань державної служби.
 • Київська міська державна адміністрація.
 • Національний банк України  (Департамент забезпечення діяльності).
 • Державна служба якості освіти.
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління.
 • Національна суспільна телерадіокомпанія України.
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».
 • Компанія НетКом Текнолоджи.
 • ПАТ «Альфа – Банк»(Україна).
 • Центральний державний електронний архів України.
 • ТОВ «СК» «УКООПГАРАНТ».
 • УНД інститут архівної справи та документознавства.

Вступ

за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації:

Документознавство та інформаційна діяльність

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Для вступу на 1-й курс необхідно подати сертифікати ЗНО з таких предметів:

БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ

ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

1

2

3

1

2

3

Укр.мова

Історія України

Математика або іноземна мова

Укр.мова

Історія України

Географія або іноземна мова

 

Для вступу на 2-й курс (бакалавр) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності) та скласти фахове вступне випробування.

Для вступу на 3-й курс (бакалавр) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (за спорідненої спеціалності з галузі Інформаціних технологій) та Скласти іспит зі спеціальності та подати сертифікат ЗНО з української мови (можна подавати сертифікати за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки).
 

До заяви додаються:

 • Копія паспорту.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 • Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 • 4 фотокартки 3х4 см.
 • Копії пільгових документів.
 • Скласти іспит зі спеціальності та подати сертифікат ЗНО з української мови (можна подавати сертифікати за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки).
   

Для вступу в Магістратуру необхідно подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю. До заяви додаються:

 • Копія паспорту.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Оригінал (копія) диплому бакалавра/ спеціаліста/магістра та додатка до нього.
 • Копія сертифіката ЗНО з іноземної мови.
 • Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 • 4 фотокартки 3х4 см.
 • Копії пільгових документів.
   

Документи необхідні для реєстрації на ЗНО з іноземної мови:

 • паспорт (оригінал та копія);
 • довідка про навчання (довідку потрібно отримати в деканаті);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія);
 • фото 3х4.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


   Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Соломянська, 7, каб. 519
  телефон: (044) 249-25-47
  E-mail: di_addut@ukr.net

Консультує:
завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
канд. філос. наук, доц. Світлана Михайлівна Петькун
тел. (044) 249-25-48, 066 668-50-23

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 519
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 47 365