XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "029 - Інформаційна бібліотечна та архівна справа" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

ITU

Державний університет телекомунікацій є членом Міжнародного союзу електрозв’язку. Наші студенти і випускники долучаються до вдосконалення та раціонального використання інформаційно-комунікаційної інфраструктури, а також долання «цифрового розриву» в телекомунікаційних технологіях на національному та міжнародному рівнях.


   Обирайте освітні програми:
   "Документознавство та інформаційна діяльність"
   та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

Світ невпинно змінюється!!!

У сучасному інформаційному суспільстві практичні навички та компетентності, знання інформаційних технологій, іноземних мов, управління документною інформацією, вміння здійснювати інформаційно-аналітичне прогнозування стають рушійною силою соціального та економічного прогресу.

Документознавство – необхідно!!!

 Зв’язки з громадськістю – актуально!!!

Фахівці з документознавства та інформаційної діяльності, інформаційної аналітики та зі зв’язків з громадськістю заповнюють відчутну прогалину в державних та бізнесових структурах нашої держави, що відкриває один з ресурсів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин, та поліпшення рівня управління виробництвом.

Документообіг існує на усіх без винятку підприємствах, в усіх галузях виробництва. Документознавців потребують державні, фінансові, громадські структури, архіви, бібліотеки!

Сфера застосуання PR росте кожного року, поширюючись на усі без винятку сфери суспільної діяльності!

Обираючи ці спеціальності, кожен зможе знайти сферу застосування своїх навичок і знань, а отримати їх допоможе кафедра документознавства та інформаційної діяльності.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності створена у 2014 році у структурі Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва.

Кафедрою здійснюється сучасна підготовка фахівців за освітніми програмами:

Документознавство та інформаційна діяльність
(детальніше про освітню програму)

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю
(детальніше про освітню програму)

Випускники кафедри отримують змогу працевлаштуватися на престижні та високооплачувальні посади.

 

За даними Work.ua у 2019 р. для фахівців, підготовленних за даними спеціалізаціями заробітна плата становить від 10000 до 30000 грн

Детальніше про працевлаштування

Кафедра плідно співпрацює з багатьма організаціями та компаніями державного, громадського та приватного сектору.

Партнерами кафедри та провідними кампаніями для працевлашування є:

 • Національний банк України;
 • Національне агентство України з питань державної служби;
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • КП «Вечірній Київ»;
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»;
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
  та інші державні та приватні підприємства та організації, в яких здійснюється документообіг (зокрема і електронний), проводиться інформаційний аналіз, відбувається спілкування з громадськістю.
 
 

Кроки досягнення результатів навчання

Освітня характеристика підготовки бакалаврів з «Документознавства та інформаційної діяльності» передбачає, що майбутні фахівці в змозі обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів інфраструктури управління та здатні:

 • організувати системи діловодства та документообігу як на предметно-змістовому, так і на технологічному рівні;
 • виконувати спеціальні функції, пов’язані з розробкою і впровадженням процесів документування;
 • здійснювати процеси інформаційно-аналітичної роботи засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернету;
 • вільно володіти усною та писемною українською мовою, а також іноземними (англійською, польською та ін.) мовами.

Основою підготовки фахівців з «Інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю» є професійні компетенції з таких питань: організація, принципи та види роботи в галузі інформаційно-аналітичної діяльності та зв’язків з громадськістю; сучасні технології позиціонування й іміджу; комунікативна діяльність, що передбачає досконале володіння державною та іноземними мовами. На практиці фахівці у галузі інформаційної аналітики і зв’язків з громадськістю здатні виконувати такі функції:

 • брати участь в організації РR-кампаній;
 • здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність;
 • надавати інформаційно-консультативні та консалтингові послуги;
 • визначати концептуальні основи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю на підприємстві;
 • працювати над оптимізацією технологій інформаційної справи;
 • здійснювати інформаційно-комп’ютерне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю;
 • здійснювати пошук інформації з використанням глобальних інформаційних мереж, пошук інформації з використанням автоматизованих інформаційно-пошукових та довідникових систем;
 • аналізувати й узагальнювати вітчизняні теорії та практики ринкового господарювання для формування розвитку інформаційно-аналітичної діяльності, зв’язків з громадськістю.

Задля досягнення головної мети діяльності кафедри – підготовки висококваліфікованих спеціалістів згідно актуальних вимог на ринку праці на кафедрі запроваджено інноваційний зміст навчання.

Зміст дисциплін професійної підготовки враховує особливості діяльності в сфері документознавства та інформаційної діяльності. Під час практичних занять передбачено запрошення фахівців з електронного документообігу, PR-діяльності, діловодства, позааудиторні методи навчання (виїздні заняття, робота в наукових гуртках тощо).

Детальніше про дисципліни кафедри

Концепція інноваційного навчання передбачає посилену практичну підготовку студентів, осільки саме практичні навички є показником ефективності працівника. Тому практична складова підготовки студентів складає більше 50% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні.

Детальніше про практичну підготовку студентів

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності створено сучасну навчально-лабораторну базу (лабораторія «Віртуальний офіс», ауд. 518). Лабораторія працює на основі обладнання останнього покоління компаній – партнерів кафедри та сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення: Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (система електронного документообігу «АСКОД») та Компанії «НетКом Технолоджи» (система електронного документообігу «Діло»).

У лабораторії «Віртуальний офіс» студенти здобувають практичні вміння та навики з електронного урядування та електронного документообігу з видачею сертифікатів Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи».

Детальніше про навчально-лабораторну базу

Студенти кафедри отримують сертифікати Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено в багатьох підприємствах/установах/організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів, що дає широкі вектори працевлаштування для випускників кафедри.

 

На окрему увагу заслуговує співпраця кафедри документознавства та інформаційної діяльності з Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», який є лідером в наданні інформаційних продуктів в царині електронного документообігу (систему електронного документообігу «Аскод» запроваджено, зокрема, в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації тощо). Сертифікати цієї компанії дають переваги студентам при отриманні посади у закладах, в яких впроваджено зазначений інформаційний продукт.

Детальніше про сертифікацію

Кафедрою підписані угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які є потенційними роботодавцями та забезпечують проведення стажування та практики студентами кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Адже саме практика та стажування студентів є важливими видами навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Метою стажування/практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відточування професійних вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання випускової роботи. Практика/стажування студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на базі організацій, установ і підприємств, що відповідають вимогам обраного фаху:

 • Національний банк України;
 • Національне агентство України з питань державної служби;
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • КП «Вечірній Київ»;
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»;
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
 • ТДВ страхова компанія «УКООПГАРАНТ»;
 • ПАТ «Альфа-Банк» Україна та ін.

Зазначені установи та організації надають студентам кафедри не лише можливість практичного застосування набутих навичок, а й працевлаштування у майбутньому (за наявності вакансій).

 
 
Детальніше про практику

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


   Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Соломянська, 7, каб. 519
  телефон: (044) 249-25-47
  E-mail: di_addut@ukr.net

Консультує:
завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
канд. філос. наук, доц. Світлана Михайлівна Петькун
тел. (044) 249-25-48, 066 668-50-23

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 519
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 39 418