XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

Інформаційна діяльність супроводжує людство з найдавніших часів. Вона тісно пов’язана зі всіма сферами людської діяльності. Тож у Державному університеті телекомунікацій у 2014 році було створено кафедру «Документознавства та інформаційної діяльності». На сьогоднішній день кафедра є випусковою – здійснює підготовку за першим (БАКАЛАВРСЬКИМ) та другим (МАГІСТЕРСЬКИМ) рівнями вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». У межах розширеної спеціальності ліцензовано та акредитовано унікальні за своєю актуальністю та конкурентоспроможністю на сучасному ринку праці освітні програми (спеціалізації), за якими сьогодні навчаються наші студенти, яких з кожним роком стає більше, а це означає, що ми разом з нашими студентами правильно визначили свої пріоритети!!!

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

(детальніше про освітню програму)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

«ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»

(детальніше про освітню програму)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

«УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

(детальніше про освітню програму)

Випускники кафедри отримують змогу працевлаштуватися на престижні та високооплачувальні посади.

За даними Work.ua у 2019 р. для фахівців, підготовленних за даними спеціалізаціями заробітна плата становить від 10000 до 30000 грн.

Основними замовниками випускників кафедри є  як установи як державної  так і приватної форми власності, які також є провідними партнерами кафедри (детальніше про партнерів).

Кроки досягнення результатів навчання

Освітня характеристика підготовки бакалаврів з «Документознавства та інформаційної діяльності» передбачає, що майбутні фахівці в змозі обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів інфраструктури управління та здатні:

 • організувати системи діловодства та документообігу як на предметно-змістовому, так і на  технологічному рівні;
 • виконувати спеціальні функції, пов’язані з розробкою і впровадженням процесів документування;
 • здійснювати процеси інформаційно-аналітичної роботи засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернету;
 • вільно володіти усною та писемною українською мовою, а також іноземними (англійською, польською та ін.) мовами.

Основою підготовки фахівців з «Інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю» є професійні компетенції з таких питань: організація, принципи та види роботи в галузі інформаційно-аналітичної діяльності та зв’язків з громадськістю; сучасні технології позиціонування й іміджу; комунікативна діяльність, що передбачає досконале володіння державною та іноземними мовами. На практиці фахівці у галузі інформаційної аналітики і зв’язків з громадськістю здатні виконувати такі функції:

 • брати участь в організації РR-кампаній;
 • здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність;
 • надавати інформаційно-консультативні та консалтингові послуги;
 • визначати концептуальні основи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю на підприємстві;
 • працювати над оптимізацією технологій інформаційної справи;
 • здійснювати інформаційно-комп’ютерне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю;
 • здійснювати пошук інформації з використанням глобальних інформаційних мереж, пошук інформації з використанням автоматизованих інформаційно  пошукових та довідникових систем;
 • аналізувати й узагальнювати вітчизняні теорії та практики ринкового господарювання для формування розвитку інформаційно-аналітичної діяльності, зв’язків з громадськістю.

Концепція інноваційного навчання передбачає посилену практичну підготовку студентів, осільки саме практичні навички є показником ефективності працівника. Тому практична складова підготовки студентів складає більше 50% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні.

Детальніше про практичну підготовку студентів

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності створено сучасну навчально-лабораторну базу (лабораторія «Віртуальний офіс», ауд. 518). Лабораторія працює на основі обладнання останнього покоління компаній – партнерів кафедри та сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення: Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (система електронного документообігу «АСКОД») та Компанії «НетКом Технолоджи» (система електронного документообігу «Діло»).

У лабораторії «Віртуальний офіс» студенти здобувають практичні вміння та навики з електронного урядування та електронного документообігу з видачею сертифікатів Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи».

Детальніше про навчально-лабораторну базу

Студенти кафедри отримують сертифікати Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено в багатьох підприємствах/установах/організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів, що дає широкі вектори працевлаштування для випускників кафедри.

На окрему увагу заслуговує співпраця кафедри документознавства та інформаційної діяльності з Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», який є лідером в наданні інформаційних продуктів в царині електронного документообігу (систему електронного документообігу «Аскод» запроваджено, зокрема, в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації тощо). Сертифікати цієї компанії дають переваги студентам при отриманні посади у закладах, в яких впроваджено зазначений інформаційний продукт.

Детальніше про сертифікацію

Кафедрою підписані угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які є потенційними роботодавцями та забезпечують проведення стажування та практики студентами кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Адже саме практика та стажування студентів є важливими видами навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Метою стажування/практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відточування професійних вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання випускової роботи. Практика/стажування студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на базі організацій, установ і підприємств, що відповідають вимогам обраного фаху:

 • Міністерство регіонального розвитку.
 • Національне агентство України з питань державної служби.
 • Київська міська державна адміністрація.
 • Національний банк України  (Департамент забезпечення діяльності).
 • Державна служба якості освіти.
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління.
 • Національна суспільна телерадіокомпанія України.
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».
 • Компанія НетКом Текнолоджи.
 • ПАТ «Альфа – Банк»(Україна).
 • Центральний державний електронний архів України.
 • ТОВ «СК» «УКООПГАРАНТ».
 • УНД інститут архівної справи та документознавства.

Вступ

за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації:

Документознавство та інформаційна діяльність

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Для вступу на 1-й курс необхідно подати сертифікати ЗНО з таких предметів:

БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ

ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

1

2

3

1

2

3

Укр.мова

Історія України

Математика або іноземна мова

Укр.мова

Історія України

Географія або іноземна мова

 

Для вступу на 2-й курс (бакалавр) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності) та скласти фахове вступне випробування.

Для вступу на 3-й курс (бакалавр) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (за спорідненої спеціалності з галузі Інформаціних технологій) та Скласти іспит зі спеціальності та подати сертифікат ЗНО з української мови (можна подавати сертифікати за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки).
 

До заяви додаються:

 • Копія паспорту.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 • Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 • 4 фотокартки 3х4 см.
 • Копії пільгових документів.
 • Скласти іспит зі спеціальності та подати сертифікат ЗНО з української мови (можна подавати сертифікати за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки).
   

Для вступу в Магістратуру необхідно подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю. До заяви додаються:

 • Копія паспорту.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Оригінал (копія) диплому бакалавра/ спеціаліста/магістра та додатка до нього.
 • Копія сертифіката ЗНО з іноземної мови.
 • Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 • 4 фотокартки 3х4 см.
 • Копії пільгових документів.
   

Документи необхідні для реєстрації на ЗНО з іноземної мови:

 • паспорт (оригінал та копія);
 • довідка про навчання (довідку потрібно отримати в деканаті);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія);
 • фото 3х4.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


   Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Соломянська, 7, каб. 519
  телефон: (044) 249-25-47
  E-mail: di_addut@ukr.net

Консультує:
завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
канд. філос. наук, доц. Світлана Михайлівна Петькун
тел. (044) 249-25-48, 066 668-50-23

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 519
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 45 962