XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Загальна інформація

Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Викладацький склад
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота зі студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо на навчання
Матеріальна база
Конференції та семінари
Методичні рекомендації
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Отримати консультацію
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Партнери кафедри
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Практика

Загальна інформація

До уваги випускників, батьків, абітурієнтів!

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності запрошує на навчання за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа!

Актуальність спеціальності зумовлена зростаючими на ринку праці потребами у висококваліфікованих фахівцях, здатних реалізовувати професійні компетентності  у документаційно-інформаційній сфері: управління інформаційними ресурсами, документно-інформаційні комунікації, технології керування документаційними процесами, менеджмент органів державної влади та місцевого самоврядування, HR-менеджмент, управління сферою зв’язків з громадськістю.

Документознавець — професіонал, інформаційний аналітик, знавець у галузі документознавства; той хто добре обізнаний в роботі з традиційними та електронними документами

Перспективи. Знання сучасних інформаційно-документаційних процесів і технологій, володіння цифровими компетентностями, медіа грамотність, володіння українською та англійською мовами, надають можливість випускникам кафедри працювати в державних органах виконавчої влади всіх ієрархічних рівнів, органах місцевого самоврядування, комерційних структурах,  консалтингових компаніях, інформаційних установах, інформаційно-аналітичних центрах, підприємствах, установах, організаціях різного профілю й різних форм власності, соціальних службах, політичних партіях і громадських об’єднаннях.

Престижність. Сьогодні керування документаційними й інформаційними процесами стало одним із провідних видів діяльності. Професійна діяльність в галузі інформації і документації набуває значущості, зокрема у формуванні ефективної моделі функціонування установ.

Від стану інформаційно-документаційного забезпечення суспільства залежить рівень культури країни і нації в цілому!

Завдання кафедри. Підготовка фахівців, що відповідає інноваційному змісту освітніх програм та орієнтована на формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для розв’язання спеціалізованих завдань та практичних проблем у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи: здатність обґрунтовувати сучасні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів, налагоджувати комунікацію у створенні цифрового контенту, здійснювати інформаційно-аналітичну роботу, проектувати і реалізовувати інформаційно-документаційне обслуговування установ і організацій із застосуванням інновацій, комп’ютерних технологій і сервісів Інтернету, організовувати та проводити PR-кампанії, вирішувати науково-дослідницькі завдання.

Специфіка спеціалізацій документознавства та інформаційної діяльності, інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю, управління інформаційно-комунікаційною діяльністю в рамках спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа полягає у широкому засвоєнні фахових навичок затребуваних у різних сферах діяльності. Коло завдань і обов’язків професіоналів та фахівців з інформаційного забезпечення, управління персоналом, зв᾽язків з громадськістю передбачає вивчення та аналіз інформації, показників і результатів роботи, узагальнення і систематизацію їх, проведення необхідних розрахунків, використання сучасної електронно-обчислювальної техніки.

Заробітна платня фахівців документознавців в залежності від вмінь, навиків, досвіду, додаткових здобутків (hard skills + soft skills) постійно зростає й коливається від 15 тисяч гривень + ∞. Наприклад, професіонал -архівіст може надавати необхідні послуги компаніям поза основним місцем роботи, або відкрити власний бізнес з надання відповідних послуг; інформаційний аналітик має необмежене коло сфер працевлаштування (соціальна, культурна, економічна, політична) та на різних рівнях державних і недержавних установ. Тож, в залежності від наявних здобутків, має перспективу зростання і гідне фінансове забезпечення! 

 

У межах спеціальності кафедра Документознавства та інформаційної діяльності здійснює підготовку за

Першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

зі здобуттям освітньої кваліфікації бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; професійної кваліфікації помічник керівника підприємства (установи, організації), референт, організатор діловодства.

зі здобуттям освітньої кваліфікації бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; професійної кваліфікації помічник керівника підприємства (установи, організації), референт, фахівець з інтерв’ювання.

Другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

зі здобуттям освітньої кваліфікації магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, професійної кваліфікації професіонал у галузі інформації та інформаційної аналітики, викладач закладів вищої освіти.
 

Метою бакалаврських програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності:

 • здатен обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів, здійснювати інформаційно-аналітичну роботу, організувати системи діловодства та документообігу, послуговуватися засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернет, вільно володіти діловою українською та англійською мовами
 • підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів

Бакалавр з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю: 

 • здатен самостійно використовувати і впроваджувати технології організації та управління процесами інформаційно-аналітичної роботи, проведення PR-компаній, здійснення управління сферою зв’язків з громадськістю, володіти комп᾽ютерними технологіями й сервісами Інтернет;
 • підготовлений до роботи в інформаційно-аналітичних центрах, консалтингових компаніях, інформаційних установах різного профілю, державних установах, соціальних службах, закладах культури, політичних партіях та громадських об’єднаннях, а також до участі у виборчих процесах.
   

 

Метою магістерської програми є підготовка фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які володіють професійними компетентностями, необхідними для ефективного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання.

Магістр з управління інформаційно-комунікаційною діяльністю:

 • володіє професійними компетентностями, необхідними для ефективного управління  інформаційно-комунікаційною діяльністю, здатні вирішувати управлінські та науково-дослідницькі завдання, викладати дисципліни інформаційно-комунікаційного циклу, впроваджувати методи аналізу даних у різноманітних сферах людського життя; 
 • набуті компетентності можуть бути застосовані в галузі інформаційної аналітики, у дослідницькій, управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших професійних сферах діяльності.

Випускники-магістри, які займаються документаційною аналітикою обіймають престижні й без сумніву високооплачувані посади (середня заробітна платня 20.000 грн. https://www.work.ua/salary):

 • керівник підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • менеджер з реклами;
 • аналітик з інформаційної діяльності;
 • керівник секретаріату;
 • голова відділу прес-служби;
 • менеджер у сфері надання інформації;
 • менеджер з питань взаємодії з центральними органами влади (GR-manager);
 • директор департаменту комунікацій;
 • начальник відділу кадрів;
 • PR-менеджер.
   

Компанії-партнери кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Провідними компаніями-партнерами кафедри, на базі яких наші студенти здобувають практичні навички, проходять стажування та можуть отримати своє перше робоче місце, є:

 • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
 • Центральний державний архів громадських об’єднань України
 • Національний банк України (Департамент забезпечення діяльності Національного банку України)
 • Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»
 • Інститут проблем реєстрації
 • Міністерство розвитку громад та територій України
 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Київська міська державна адміністрація
 • Державна служба якості освіти
 • Національна суспільна телерадіокомпанія України
 • Компанія НетКом Текнолоджи
 • ПАТ «Альфа – Банк»(Україна)
 • Центральний державний електронний архів України
 • ТОВ «СК» «УКООПГАРАНТ»
 • Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського
   

Зміст підготовки за спеціальністю 029  Інформаційна бібліотечна та архівна справа полягає у наявних якісних теоретичній і практичній складовій.

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності відповідає вимогам до компетенцій, встановлених підприємствами/установами/організаціями – партнерами кафедри. Співпраця з компаніями-партнерами кафедри надає студентам можливість отримати сучасні знання та вдосконалити професійні вміння, що важливо для отримання першого робочого місця, а саме:

 • здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, зберігання, поширення та надання для користування інформації в будь-яких форматах;
 • навички використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань;
 • уміння аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій;
 • здатність створювати чітку, стислу й точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів;
 • уміння писати PR-тексти різних видів, здійснювати літературне редагування будь-якої документації;
 • здатність застосовувати різні комунікаційні технології - іміджеві, рекламні, «кризові», PR-технології, внутрішні та зовнішні (міжнародні) комунікації;
 • забезпечення інформаційно-аналітичної роботи установи;
 • практичні навички зі створення іміджу конкретної особи, організації, держави в цілому;
 • надання інформаційно-консультативних та консалтингових послуг.

Кафедра підписала угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які виступають потенційними роботодавцями та забезпечують стажування й практики здобувачів вищої освіти . Адже саме практика та стажування - важливий вид навчальної роботи, що здійснюється з метою набуття фахових навиків, які допомагають здобувачам відчувати впевненість у сфері своєї діяльності.

Мета стажування/практики полягає в поглибленні та закріпленні теоретичних знань, які студенти здобули в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін; ознайомлення з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва безпосередньо на підприємстві /установі/організації, удосконалення професійних умінь і навичок зі спеціальності, а також добір та систематизація матеріалу для написання кваліфікаційних робіт.

Загальні компетенції, якими оволодіває фахівець зі спеціальності:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 • високий рівень володіння іноземною мовою (для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови на рівні міжнародного стандарту В2);
 • здатність використовувати інформаційні й комунікативні технології;
 • уміння працювати в команді.

Ці знання, уміння й сформовані навички стануть підґрунтям для успішного працевлаштування на омріяну посаду, подальшого кар’єрного росту й особистого самовдосконалення, досягнення економічної незалежності й впевненості в майбутньому!
 

Практична підготовка за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Концепція інноваційного навчання, яка впроваджена тільки в нашому Університеті, передбачає посилену практичну підготовку студентів, оскільки саме практичні навички - показник ефективності роботи працівника. Практична складова підготовки студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності складає 67% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні. Таке відсоткове співвідношення зумовлене нагальною необхідністю вміти застосовувати теоретичні знання на практиці, чого вимагає сучасний ринок праці. Практична підготовка студентів починається вже з першого курсу. До навчального процесу, окрім викладачів, активно залучають фахівців-практиків, які сприяють формуванню необхідних професійних навичок. 

Для проведення практичних занять з електронного урядування та електронного документообігу на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності, разом із партнерами кафедри - Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» - було прийняте рішення про відкриття єдиної в Україні навчально-практичної лабораторії «Віртуальний офіс». Компанією розроблене ліцензійне програмне забезпечення спеціально для навчання наших студентів. Тобто, сьогодні навчальна лабораторія «Віртуальний офіс» (ауд. 518) має ексклюзивне право на використання ліцензійного продукту Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс». Міністерство освіти і науки України та Президент Національної академії педагогічних наук України надали кафедрі гран-прі в номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази» (2019).

Продукти Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» впроваджено на багатьох підприємствах, в установах, організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів (систему електронного документообігу «АСКОД» запроваджено в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації).

 

Проведення кафедрою навчальних курсів з системи електронного документообігу АСКОД передбачає видачу ліцензійних сертифікатів, що дозволяє кожному випускникові отримати перше робоче місце. Заняття для одержання таких сертифікатів інтегровані до освітнього процесу і проводяться нашими викладачами, які мають сертифікати інструкторів, оновленні цього року.

Сертифікат -  показник для роботодавця сформованих ґрунтовних практичних умінь у претендента на посаду.

В 2021-2022 навчальному році кафедра планує суттєво збільшити показники видачі сертифікатів студентам усіх спеціальностей та викладачам. За оновленою програмою АСКОД (2021) та оновленим договором про співпрацю з компанією ІнфоПлюс (2021), ми навчаємо новим сучасним програмним продуктам, якими користуються всі потужні компанії України. Наші студенти матимуть широкий спектр можливостей обрання та користування програмними продуктами, зокрема:

Згідно зі статистикою, 72% випускників, які отримали сертифікати, працевлаштувалися з фаху на керівні посади.

 

Викладацький колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності

 
 

Відповідно до сучасних вимог вдосконалюється й розширюється перелік навчальних дисциплін, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри документознавства та інформаційної діяльності для підготовки майбутніх фахівців; урізноманітнюються теми наукових та науково-дослідницьких робіт. Професорсько-викладацький склад кафедри оновлюється та збільшується фахівцями даної галузі.

Зацікавлення навчанням за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» постійно зростає, про що свідчить статистика вступників на перший курс:

Для навчання студентів і магістрів керівництво Університету й кафедри запрошує науковців світового рівня й викладачів-практиків із досвідом роботи в установах, для яких готують спеціалістів.


ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!
Освітні програми: «Документознавство та інформаційна діяльність»,
«Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»,
«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю»
за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
узгоджені зі світовими стандартами та вимогами.
Дипломи бакалавра й магістра визнають за кордоном.


Вступ на навчання за спеціальністю
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
спеціалізації:
Документознавство та інформаційна діяльність Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

 

 

Вступ на навчання на ПЕРШИЙ курс для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР

 

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Ліцензований обсяг

Нормативні терміни навчання

 

Можливість вступу для іноземців або осіб без громадянства

Денна форма навчання

Денна форма навчання

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

60

4

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

60

4

 

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ - Сертифікати ЗНО з таких предметів:

 

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Українська мова і література

Історія України

Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

 

Вступ на навчання на ДРУГИЙ та ТРЕТІЙ курс для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР

 

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб

Денна форма навчання

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Іспит зі спеціальності, ЗНО з української мови і літератури та ЗНО з математики або історії України

2

3

58

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Документознавство та інформаційна діяльність

Іспит зі спеціальності, ЗНО з української мови і літератури та ЗНО з математики або історії України

3

2

54

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

 

 

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

Іспит зі спеціальності та єдиний вступний іспит з іноземної мов

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб

Термін навчання

Термін навчання

60

1,5

2

 
Для вступу на навчання  необхідно подати такі документи:

 • оригінал атестату про повну загальну середню освіту та додаток до нього (диплом молодшого спеціаліста та додаток до нього; диплом бакалавра/ спеціаліста/магістра та додатка до нього);
 • оригінали сертифікатів ЗНО із зазначених предметів;
 • копія паспорту;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія приписного свідоцтва (військового квитка);
 • 4 фотокартки 3х4 см.
 • копія пільгових документів.

Вартість підготовки фахівців

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Спеціалізація (освітня програма)

Вартість навчання за РІК, грн.

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Документознавство та інформаційна діяльність

13 500

10 100

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

13 500

10 100

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

14 250

11 900


Документи необхідні для реєстрації на ЗНО з іноземної мови (для вступу в магістратуру):

 • паспорт (оригінал та копія);
 • довідка про навчання (довідку потрібно отримати в деканаті);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія);
 • фото 3х4.
   

Обирай навчання за спеціалізаціями:
«Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»,
«Документознавство та інформаційна діяльність»,
«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю».

Інноваційний підхід до викладання дисциплін забезпечить тобі міцні знання, практичні навички, щоб відчувати себе професіоналом зі свого фаху.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Соломянська, 7, каб. 411
телефон: (063) 505-06-28, 
(099) 428-30-46
E-mail: vtm76@ukr.net

 

 

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 519
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 61 955