Наукова діяльність - Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

 

 

Обирайте 

"Документознавство та інформаційна діяльність"

та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

Подивитися презентацiю кафедри

1. Коротка довідка.

Кафедра Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності (ДІАД) організована 1 жовтня 2014 року, структурно підпорядкована Навчально-науковому інституту Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

2. Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри.

Науковий потенціал (кількість докторів і кандидатів наук).

На кафедрі працює 3 кандидати філологічних наук, 2 кандидати філософських наук, 5 кандидатів історичних наук, 2 кандидатиполітичних наук

 • Петькун Світлана Михайлівна к.філос.н., доцент;
 • Зозуля Наталя Юріївна, к.філол.н., доцент;
 • Сидоренко Тетяна Михайлівна, к.філол.н., доцент;
 • Петров Олексій Олександрович, к.і.н., доцент;
 • Курас Дмитро Іванович, к.і.н., доцент;
 • Качмала Вікторія Іванівна, к.і.н., доцент;
 • Дубовик Наталія Анатоліївна, к.політ.н., доцент;
 • Дмитрук Світлана Анатоліївна, к.і.н.;
 • Мельнічук Ліна Володимирівна, к.і.н.;
 • Кирилюк Наталія Андріївна, к.політ.н.;
 • Шатілова Олена Сергіївна, к.філол.н.;
 • Аташкаде Руслана Вадимівна, к.філос.н.

Кафедра Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності діє згідно законів України “Про вищу освіту”,  “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про телекомунікації” та згідно постанов та розпоряджень КМУ.

Перед вищою школою стоять проблеми збереження високого рівня освіти, традиційно притаманного українській освітній системі, і подальшого його розвитку.

Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри проводять навчальну, виховну, наукову, організаційну та методичну роботу в світі інноваційних освітніх технологій випуску сучасних фахівців.

На кожному підприємстві будь-якої форми власності відбувається постійний обіг документів незалежно від їх кількості. Чим більший обсяг документної інформації, тим складнішою є організація документообігу. Правильна організація документообігу, у свою чергу, сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженню підрозділів та посадових осіб, що позитивно впливає на процес управління в цілому.

Сьогодні документообіг існує на всіх підприємствах і представляє собою рух документів з моменту їх створення або отримання до надсилання або передачі їх на зберігання до архіву.

Об’єм документообігу будь-якої організації складається зі вхідних, вихідних та внутрішніх документів, оброблених за період одного календарного року.

З метою встановлення на підприємстві єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичного керівництва і контролю за дотриманням визначеного порядку роботи з документами, в структурних підрозділах установи створюється служба діловодства. Вона може бути представлена цілим структурним підрозділом або окремим працівником, який забезпечує документообіг службових документів.

Згідно з затвердженою Постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. №1242 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, на службу діловодства покладаються наступні основні завдання:

 • розробка інструкції з діловодства та номенклатури справ підприємства;

 • реєстрація та облік документів;

 • організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовка до передачі до архівного підрозділу або особі, відповідальній за ведення архіву установи;

 • забезпечення впровадження та контроль дотримання структурними підрозділами установи вимог інструкції, регламентів тощо;

 • контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в установі;

 • забезпечення дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;

 • організація збереження документаційного фонду установи та користування ним;

 • засвідчення гербовою печаткою документів, підписаних керівництвом тощо.

Аби апарат управління будь-якої організації працював ефективно, насамперед потрібно раціонально організувати роботу служби діловодства.

 Функціонування служби діловодства установи передбачає:

 • оптимальну організаційну;
 • структуру служби діловодства;

3. Наукові школи.

§ Засновник, послідовники.

§ Основна ідея наукової школи. Основні наукові здобутки і практичні результати.

4. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

На кафедрі працює старший викладач Стежко С.О., яка є з 2011 року здобувачем кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тема кандидатської дисертації – «Концепія історичного минулого у творчості письменників «Розстріляного Відродження»». Науковий керівник – Міщенко Олена Іванівна

Діаграма наукова-педагогічного складу кафедри

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є керівництво науковою роботою студентів. Її провідні фахівці, маючи на меті залучення студентів до цілеспрямованої наукової діяльності, керують роботою студентського наукового гуртка, учасники якого оволодівають необхідними навичками дослідницької роботи. На високий рівень поставлено керівництво таким науковим гуртком як

 

Інформаційний простір професійної комунікації”.

(керівник  - Шатілова О.С.)

Результати наукових досліджень студенти регулярно презентують на Міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференціях, які відбуваються і в Державному університеті телекомунікацій, і поза його межами. Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та проводиться безпосередньо на кафедрі згідно із затвердженим планом. Участь у науковому гуртку поглиблює знання студентів із профільних дисциплін, підвищує рівень культури ділового спілкування, а також формує у молоді лідерські якості та вміння працювати в команді. Студенти, які досягли вагомих результатів у науковій роботі, можуть бути рекомендовані кафедрою до вступу й подальшого навчання в магістратурі та аспірантурі.

Результати наукових досліджень попередніх років студенти презентували на X Міжнародній науково-технічній конференції студентства та молоді, яка відбулася 25-26 квітня 2013 року в Державному університеті телекомунікацій, та міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2013» на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 16-17 квітня 2013 р.;

Щорічний науково-практичний круглий стіл «Українська лінгвокультурологія у загальнослов’янському контексті», проведений 10 листопада 2014 року у рамках відзначення Днів писемності та мови. До участі у заході кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності були залучені усі охочі студенти 1-4 курсів усіх спеціальностей.

Щорічний науково-практичний круглий стіл «Українська лінгвокультурологія у загальнослов’янському контексті», проведений 10 листопада 2014 року у рамках відзначення Днів писемності та мови. До участі у заході кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності були залучені усі охочі студенти 1-4 курсів усіх спеціальностей.

28-30 жовтня 2015 року у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова пройшов VIII Міжнародний науковий форум “Простір гуманітарної комунікації”, організований Студентським науковим товариством імені Григорія Волинки.

У ньому взяла участь студентка ІІ курсу Державного університету телекомунікацій, Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» СЕРЕДА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА. Студентка виступила з доповіддю на круглому столі «Теоретичні та практичні аспекти документознавства, діловодства та інформаційної діяльності. Історія та сучасний стан»

Тема доповіді «Запровадження електронного документообігу в державних установах,органах державної влади та місцевого самоврядування ТИТАРЕНКО АЛЛА БОРИСІВНА взяла участь у І Міжнародній науково-практичній конференції викладачів, студентів,аспірантів і молодих вчених «Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності». 23 листопада 2015 року

Міністерство освіти і науки України

Українська академія друкарства

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, студентів, аспірантів і молодих вчених Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності

23-24 листопада 2015 року

Львів – 2015

26 листопада 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні питання сталого розвитку національної економіки”.

У ньому взяла участь студентка ІІ курсу Державного університету телекомунікацій, Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»  КАМИШ АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА. Студентка виступила з доповіддю“Кадровий менеджмент в сучасній організації”

26 листопада 2015 року у Державному університеті телекомунікацій відбувся круглий стіл на тему: «Філософія, що єднає».

У заході взяли участь студенти 2 курсу Університету.

Кафедра Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності вітає студентів групи ДЗД-21 Титаренко Аллу, Середу Тетяну, Кулибабу Альбіну та Гарца Артема з вдалими виступами на теми:

 • «Роль філософії у процесі самопізнання»
 • «Роль мотивації у процесі саморозвитку»
 • «Філософія екзистенціалізму»
 • «Філософія любові»

 

 

На кафедрі Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності пройшов захист курсових робіт з дисципліни «Документознавство»

Студенти групи ДЗД-21 розробили та захистили курсові роботи перед комісією, до складу якої увійшли:

Зав. кафедри, доц. Петькун С.М., доц. Зозуля Н.Ю. та ст. викл. Стежко С.О.

 

 

12 листопада 2015 року до Дня писемності в Україні кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва провела студентський круглий стіл на тему: «Українська лінгвокультурологія у загальнослов’янському контексті»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГУРТКА 

Citius, altius, fovtius” (Прагни, розвивайся, досягай).

Важко переоцінити ту роль, яку відіграє інформація у розвитку сучасного суспільства. Cучасне суспільство є суспільством інформації. Наразі інформація стала основним ресурсом людства, базою соціального і технічного розвитку.

У наш час проблеми інформації одні з найпопулярніших у науці. Інформатизація є глобальною проблемою сучасності, бо саме від неї залежить успішний розвиток людства.

Зміна соціальної ролі інформаційної сфери в суспільстві потребує формування нової « інформаційної людини», підвищення інформаційної культури усього , що потребує змістовних змін в системі освіти, підвищення рівня освіти, і, відповідно, підвищення ролі кваліфікації, професіоналізму і здібностей до творчості як найважливіших характеристик послуг праці як у фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, так і у всіх, хто користується інформацією. Вирішення професійних завдань по захисту інформації призвело до  усвідомлення необхідності розглядати гуманітарні проблеми інформаційної безпеки, у тому числі питання професійної етики.

5. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Науково-дослідні роботи.

На кафедрі Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності проводиться науково-дослідна робота “Інформаційно-комунікативний простір: документознавчий та лінгвокультурологічний аспект”, “Інформаційно-комунікативна діяльність в умовах глобалізації”.

Науково-дослідна робота присвячена  розробці Інформаційно-комунікативнго простору який чутливий до всіх змін, у першу чергу економічних та політичних. Тож ми можемо скласти уявлення про майбутні зміни в економічному чи політичному просторах завдяки змінам, що ініціюються в інформаційному просторі.

Інформаційно-комунікативний простір теж суттєво допомагає політиці. Слід, зокрема, визнати важливість кіно для становлення тоталітарних держав. Телебачення теж завжди підтримує домінантний розподіл влади в державі. Й сучасні вибори відбуваються виключно в цьому просторі.

Вхід у масову свідомість забезпечують масова комунікація й масова культура. Адже ідеологія чи освіта й наука серйозно «охороняються» державою. Сьогоднішні держави взагалі переклали ідеологічні функції на науку й освіту, які фіксують потрібну модель світу і тиражують її для майбутніх поколінь. Освіта тепер виконує функції пропаганди, тому на зміни міністрів освіти хворобливо і по-різному реагують різні сегменти суспільства. «Чуже» може бути допущеним у масову культуру, але не в масову освіту.

Реалізація та впровадження наукових результатів.

Результати дозволять сформулювати практичні рекомендації зі створення і застосування такої системи управління, яка має властивості забезпечити передачу інформації управління без зменшення достовірності, зі зменшенням часу доставки повідомлень, під час впливу зовнішніх та внутрішніх чинників.

6. Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри.

6.1. Кількість організованих кафедрою наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо.

Кафедра Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності  бере участь в організації роботи конференції “Духовні та етнічні детермінанти національної культури в умовах глобалізації та трансформації суспільства”

6.2. Участь членів кафедри в наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.

Викладачі кафедри Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання", що розпочала роботу 7 квітня 2015 року в Національному авіаційному університеті.      

Конференція організована дослідницькою групою кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету цільового міжнародного проекту, здійсненого під егідою InterPARES Trust.      

У конференціїї брали участь викладачі кафедри:

 • Петькун Світлана Михайлівна “Інформаційно-комунікативна компетентність особистості в умовах глобалізації”;
 • Стежко Світлала Орестівна “Художні моделі минулого в культурі та літературі доби розстріляного відродження”.

27 – 28 серпня 2015 року завідувач кафедри Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Петькун Світлана Михайлівна взяла участь у науковому тренінгу «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014 – 2020 роки».

Захід був організований:  Центральноєвропейською Академією Навчань та сертифікації (CEFSC), Бидгощ (Польща) у співпраці з Вищою Школою Інформатики Лодзь (Польща) та за інформаційної підтримки ГО «Ліга розвитку науки», м. Київ, Науково-учбового центру прикладної інформатики НАНУ, м. Київ.

Тематика тренінгу:

 • Програма Horizon2020 – структура програми, умови участі, конкурсна документація, Participant Portal, інформація про оголошені конкурси
 • Акція Marie Sklodowskiej-Curie  та інші програми підтримки розвитку наукової кар’єри
 • Erasmus+ - програма співпраці і мобільності в сфері освіти
 • Роль післядипломної освіти в сучасному європейському освітньому просторі.

Основні ідеї тренінгу та запропоновані учасниками ноу-хау щодо реорганізації системи освіти відповідно до новітніх технологій Європи будуть послідовно розглядатися під час засідань навчально-методичного семінару для підвищення професійної майстерності викладачів кафедри.

24 вересня 2015 року кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності спільно з кафедрою управління інноваційною діяльністю провели міжкафедральний науково-методичний семінар за темою:

Неформальні методи навчання: перспективи, можливості, виклики

Суспільство, в якому ми живемо, весь час розвивається та змінюється. Виникають нові сфери відносин, нові спеціальності, які формують нові дисципліни.

Вища школа України перебуває у стадії реформування. Це обумовило пошук нових форм та технологій навчання.

Посткласична методологія навчання докорінно відрізняється від класичної насамперед місцем і роллю основних учасників навчального процесу: викладача і того, кого навчають, а також їх взаєминами, змістом і характером діяльності.

Сама ситуація спілкування викладача зі студентом формує досить значний комплекс особистісних якостей студентів. Вони стають більш самостійним, оскільки аналіз ситуації потребує індивідуальної активності в осмисленні конкретної ситуації.

Під час семінару обговорювалися нові прогресивні методи навчання та можливість впровадження цих методів у навчальному процесі.

У виступах присутніх: Петькун С.М., Гудзь О.Є., Колодіної Л.С., Бортник О.В., Зозулі Н.Ю., Стежко С.О. було порушено питання пошуку нових форм та технологій навчання.

 

Одним із шляхів підвищення продуктивності форм неформальної освіти є застосування в навчальному процесі різноманітних інтерактивних методів. До такихметодів відноситься ситуативний (кейс-стаді). Мета застосування даного методу – це підготовка висококваліфікованого фахівця зі знаннями, вміннями і навичками, які забезпечать йому конкурентноспроможність на ринку праці.

17-20  листопада викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науково-технічній конференції “Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології”

У конференціїї брали участь викладачі кафедри:

 • Петькун Світлана Михайлівна “Переваги інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку суспільстваї”;
 • Стежко Світлала Орестівна “Інформаційні технології у банківській сфері України”.
 • Зозуля Наталія Юріївна “Проблеми запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему дистанційної освіти”.

6.2.1. Кількість наукових публікацій у фахових виданнях України та закордоном.

Кількість публікацій (статей) за 2015-2016 навчальний рік – 15.

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій

Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, каб. 517
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Переглядів: 3 908
^