Робота із студентами - Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Обирайте 

"Документознавство та інформаційна діяльність"

та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

Подивитися презентацiю кафедри

Формування у майбутніх фахівців високої політичної, моральної, художньо-естетичної культури, професійної компетенції – завдання сучасне, важливе і відповідальне. Саме ці фактори є визначальними у виховній роботі викладацького складу кафедра. Кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності проводиться чимало конкретних заходів у цьому напрямку. Значна увага приділяється проблемам гуманізації та гуманітаризації навчального процесу. Педагоги спрямовують свою діяльність на підвищення рівня викладання гуманітарних наук, збагачення змісту лекцій та семінарів і тісного зв’язку з сучасними проблемами розбудови України. Викладачі звертають увагу на те, щоб кожна лекція та семінарське заняття, характеризувались науковою інформативністю та переконливістю, аргументовано знайомили молодь з актуальними науковими теоріями і концепціями, супроводжувались їх творчим аналізом, підвищували ефективність впливу навчального матеріалу та його виховне значення.

В контексті гуманізації виховної роботи на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Державного університету телекомунікацій важливого значення набуває створення всебічних умов для вільного розвитку духовних сил особистості. Це випливає з того факту, що найважливішою життєво необхідною потребою людини є потреба в захисті – від життєвих негараздів, конфліктів тощо. Гуманізація виховної роботи зі студентами на кафедрі полягає в особистісно-орієнтованій взаємодії викладача та студента, спрямованій на створення умов, сприятливих для позитивної самореалізації останнього та формування людини як неповторної особистості.

Відповідно до Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.14 №1/9-376), зусилля викладачів кафедри спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання студентів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

При складанні Плану виховної роботи кафеди, колектив кафеди керувався Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.14 №1/9-376).


Переглядів: 3 040
^ До початку