XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Економіки

Загальна інформація

Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Отримати консультацію
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам

Загальна інформація

Шановні абітурієнти!

Запрошуємо на навчання на Освітньо-професійну програму «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» за спеціальністю 051 «Економіка»

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА>>>

Спеціальність «Економіка» традиційно входить до ТОП-10 найбільш популярних спеціальностей в Україні і в світі. Вступна кампанія 2021 року ще раз це підтверджує. Економіст – це професія сучасності. Без Економіки не може існувати  жодне велике, середнє або мале підприємство. Держава стає успішною лише за умов міцної Економіки. Тільки Економіст здатний передбачувати на декілька кроків вперед і застерігати від неправильних дій. Тільки Економіст поєднує у собі майстерність керівника, креативність маркетолога і переконливість фінансиста. В умовах розвитку цифрової економіки провідна роль бізнес-аналітика належить саме Економісту. Стратегічне мислення і вірний розрахунок – життєве кредо Економіста.

Якщо Ви прямуєте в ногу з часом – Вам неодмінно потрібна економічна освіта. Будьте кращими з кращих! Бакалаврська програма з Економіки в нашому Університеті проведе Вас усіма сходами до успішної кар’єри! Навчання за інноваційним змістом розкриє усі секрети прибуткового бізнесу!

Запрошуємо до нас на навчання!

Головною рисою бакалаврської програми з економіки  в Державному Університеті телекомунікацій є формування у майбутніх фахівців навичок з управління найбільш прибутковими й перспективними на сьогодні компаніями на основі чітких економічних прогнозів. Такі компанії виступають рушійною силою цифрової економіки в нашій країні. Саме тому тільки на спеціальності «Економіка» наші студенти навчаються кращим практикам у сфері менеджменту, маркетингу, фінансово-економічної діагностики, обґрунтування економічних рішень в бізнесі тощо.

Унікальною компетенцією фахівців з економіки нашого Університету є фундаментальна економічна підготовка та професійне володіння сучасними програмними продуктами для проведення економічної діагностики та бізнес-планування. Окрім цього, такі фахівці отримають вміння чітко поставити завдання ІТ-спеціалістам щодо розробки та адаптації прикладного програмного продукту (Project-expert, 1C, BAS ERP, Альтком тощо) під конкурентну та економічну специфіку підприємства будь якої сфери.

Водночас, тільки в нашому Університеті до бакалаврської програми з Економіки закладено збалансоване вивчення таких  актуальних напрямів, як:

 1. Вивчення мотиваційних і психологічних тонкощів управління персоналом у досягненні головних цілей підприємств. (докладніше)

В сучасних компаніях працюють найбільш талановиті і інтелектуальні працівники, за що їм і платять такі високі зарплати. Керівник компанії повинен згуртувати усіх  і розкрити потенціал кожного співробітника. Для оволодіння мистецтвом керувати великими колективами у програму з економіки закладено вивчення психології підприємництва та бізнесу, менеджменту персоналу, психології управління, економіки праці і соціально-трудових відносин, стратегій кар’єрного розвитку, технологій резонансного лідерства.

 1. Розуміння динаміки світових економічних процесів та їхнього впливу на економіку України та особистісний добробут кожного громадянина зокрема. (докладніше)

Україна як незалежна країна є учасником світової економічної спільноти. Саме через власну відкритість вона знаходиться під впливом змін в світовій економіці. Розуміння взаємозв’язку економічного розвитку України із загальними світовими процесами – одна з рис, яка вигідно відрізняє наших студентів від студентів вищих закладів вищої освіти.

 1. Усвідомлення ключових аспектів управління міжнародним бізнесом і розвиток навичок вільного спілкування фаховою іноземною мовою. (докладніше)

Більшість успішних компаній є міжнародними і мають філіали та представництва по всьому світі. Ми навчаємо студентів працювати за кордоном. Для цього вони вивчають міжнародне право, валютно-фінансові операції, систему корпоративної соціальної відповідальності бізнесу, міжнародну економіку, технології адаптації до корпоративних культур інших країн.

Вільна англійська є вимогою сьогодення та безумовною конкурентною перевагою при працевлаштуванні, особливо, в компанії з високим міжнародним рейтингом. Тому бізнес-англійську ми посилено викладаємо з першого курсу й забезпечуємо студентам щонайменше рівень В2.

 1. Опанування найкращих програмних продуктів з бізнес-планування і управління компанією (у студентів на вибір понад 15 ліцензованих програм (BAS ERP, 1C, ОСА). (докладніше)

Керівникам підприємств не обов’язково власноруч розробляти програмні продукти і володіти усіма мовами програмування . Але знати – які програми є найбільш ефективними і які з них потрібні саме цьому підприємству – головна задача керівника. Тому програмою з економіки передбачено вивчення найостанніших досягнень у сфері ІТ.

 1. Наші студенти бездоганно розуміються в застосуванні найбільш дієвих інструментах протидії маніпулятивним технологіям. Тільки економісти в своєму мисленні демонструють єдність залізної логіки з креативністю! (докладніше)

Фахівці з економічною освітою потрібні кожній бізнес-структурі, незважаючи на її розміри та специфіку діяльності. Випускники спеціальності «Економіка» здатні керувати будь-якими підприємствами, мають прогресивне стратегічне мислення та  швидку управлінську реакцію. Це дає їм змогу організовувати бізнес-процеси в усіх галузях.

По завершенню навчання випускники кафедри можуть обіймати у компаніях-партнерах такі посади:

 • Директор з економіки
 • Директор з розвитку партнерських зв’язків
 • Заступник цифрового директора з економіки
 • Економічний радник
 • Бізнес-аналітик
 • Аналітик з фінансово-економічної безпеки
 • Аналітик фінансових ринків
 • Економіст з планування
 • Економіст відділу логістики та ЗЕД
 • Економіст з міжнародної торгівлі
 • Економіст відділу маркетингу та реклами
 • Економіст фінансово-кредитного відділу
 • Економіст з праці
 • Фахівець з реалізації фінансових послуг
 • Фахівець з організаційного розвитку
 • Фахівець з розвитку клієнтської мережі

Економіст з дипломом ДУТ – це професіонал, який:

 • здатний розуміти ринок, вміє чітко виокремлювати сегмент присутності своєї бізнес-структури, проводити маркетингові дослідження й встановлювати причинно-наслідковий зв’язок між потребами споживачів та обсягами реалізації товарів (робіт або послуг), тобто може обрати маркетинг як сферу своєї діяльності;
 • вміє «читати» звітність підприємств, відчуваючи ті процеси, які обумовили показники в звітах, тобто він «дружить» з бухгалтерським обліком, економічним аналізом й аудитом тощо;
 • може розробляти й обґрунтовувати пропозиції щодо оптимізації бізнес-процесів, оскільки, завдяки сформованому протягом навчання мисленню, бачить будь-яку бізнес-структуру як складний організм, який потребує ефективного управління, а, отже, може бути менеджером!

Цей перелік професійних сфер, де себе може знайти економіст з дипломом ДУТ, не є вичерпним! Будь-який аспект бізнесу може надати ЕКОНОМІСТУ можливість розкрити увесь свій потенціал!

Викладачі кафедри економіки підприємств та соціальних технологій закохані в спеціальність, на якій викладають! Саме це надихає їх працювати з максимальною самовіддачею!

Економіст – це звучить гордо! Економіст сьогодні знаходиться на гребні хвилі Цифрової економіки України та світу!

Для підготовки високопрофесійних, затребуваних на ринку праці фахівців з Економіки в Університеті реалізується унікальна система навчання за інноваційним змістом.

Детальніше про інноваційний зміст навчання

Подивитись основні кроки у підготовці Економістів

Ключові компетентності за ОПП «Економіка підприємств ІТ-бізнесу»

ЗАГАЛЬНІ

СПЕЦІАЛЬНІ

ЗК3. Здатність до  абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

CК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

CК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.

ЗК6. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовою.

CК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

CК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

CК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

CК15. Здатність аналізувати і планувати діяльність інформаційно-телекомунікаційного підприємства, зіставляти її з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

CК16. Здатність управляти адаптацією готових програмних продуктів під специфіку діяльності підприємства та обґрунтовувати економічну доцільність їх застосування

Науково-педагогічний склад кафедри

Висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри складається з 8 фахівців, а саме: 1 доктор наук, 5 кандидатів наук і 2 старших викладачів.

Збільшення кількості висококваліфікованих науково-педагогічних працівників – це одна із засад забезпечення якості навчання студентів на ОПП «Економіка підприємств ІТ-бізнесу»! Саме тому станом на 01 січня 2021 року кафедра Економіки має 100%-ву кількість викладачів із науковим ступенем.

Також кафедрою до навчального процесу залучаються фахівці-практики компаній-партнерів, а саме:

 1. Олексій-Нестор Науменко, журналіст і телережисер Першого каналу (Україна), член Спілки кінематографістів України
 2. Андрій Козловський, директор Департаменту з управління досвідом персоналу міжнародної компанії «Miratech Corporation»
 3. Наталя Зайцева, директор Департаменту з розвитку бренду роботодавця міжнародної компанії «Miratech Corporation»
 4. Юлія Марченко, директор ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»

Навчально-матеріальна база

Університет і Кафедра Економіки забезпечує постійне оновлення начально-матеріальної бази найсучаснішими засобами і обладнанням. Наразі, у навчальній аудиторії № 418 функціонує лабораторія «Лабораторія цифровізації бізнес-процесів і соціально-економічної діагностики».

Детальніше про лабораторію

Співпраця з компаніями - роботодавцями

Компанії-партнери кафедри Економіки і Державного університету телекомунікацій («Miratech Corporation», ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп», ГО «Міжнародний центр неформальної освіти», ТОВ «Телеканал «Прямий», ТОВ «Бухгалтерська компанія «Профіт»ТОВ «Комкаст Україна») є активними учасниками освітнього процесу, адже, завдяки їм чітко зрозумілими є професійні вимоги до наших випускників. Крім того, вони надають можливість нашим студентам «відшліфувати» свої знання та навички безпосередньо на професійних теренах. А це все є запорукою для отримання першого робочого місця, достойної заробітної плати та відповідного рівня життя.

Детальніше про партнерів Університету і кафедри

Стажування, практики, працевлаштування

Практикоорієнтованість навчання в Державному університеті телекомунікацій та розуміння необхідності формування у наших студентів сучасних компетентностей, що надаватимуть їм конкурентні переваги на ринку праці, зумовлює тісну співпрацю кафедри Економіки із компаніями – партнерами щодо сертифікації знань студентів в межах підготовки за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємств ІТ-бізнесу». Завдяки такому підходу ми сподіваємося, що наші випускники гарантовано отримають Перше робоче місце! Саме цьому обов’язковим пунктом в Договорах про співпрацю між Державним університетом телекомунікацій та компаніями – партнерами кафедри є пункт про сертифікацію наших студентів!

На початку 2021 року результатом такої співпраці із компаніями – партнерами стало отримання 15 студентами сертифікатів компанії ТОВ «АФ Аудит сервіс груп» за програмою «Сучасні інструменти бізнес-планування з використанням прикладних програмних рішень».


 

ПЕРЕЛІК ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА 1-Й КУРС В 2021 РОЦІ

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

За державним замовленням, за кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням, за кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням, за кошти фізичних або юридичних осіб

Українська мова і література

Математика

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Що необхідно для вступу на 2 та 3 курс в 2021 році

Сертифікат ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія за 2018, 2019, 2020 або 2021 рік

Вступний екзамен зі спеціальності: 24.07.2021 р. – 30.07.2021 р.

Кількість ліцензійних місць для вступу на 2 та 3 курс

051 «ЕКОНОМІКА»

На 2 курс (денна форма)

На 3 курс (денна форма)

33

35

Ліцензійний обсяг навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – 60 осіб.

Вартість навчання у 2021/2022 рр. – 23960 грн на навчальний рік
 

Ліцензійний обсяг навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти – 60 осіб.

Вартість навчання у 2021/2022 рр. – 28550 грн на навчальний рік

Особливості вступної кампанії 2021

 1. Подача заявок тільки в електронній формі. У 2021 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.
 2. Загальна кількість заяв - 5. Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до 5-ти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на контракт не більше 30.
 3. Приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.
 4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.

Телефони для консультацій та зворотнього зв`язку

044-249-25-16 067-325-29-90 050-942-22-66 050-155-40-65

 

Кафедра на високому рівні забезпечує здійснення навчального процесу для усіх спеціальностей в університеті з актуальних дисциплін економічного та гуманітарного циклів.


Завжди раді спілкуванню з Вами,
з повагою, викладачі кафедри Економіки

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
тел. 249-25-16

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 59 260
Додатковий набір до магістратури
Строки прийому заяв та документів додаткового конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня
Дізнатись більше