XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "051 - Економіка", "054 - Соціологія" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Шановні гості!

Вітаємо Вас на сторінці кафедри «Економіки підприємств та соціальних технологій»


БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА>>>

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА>>>

 

 

На сьогодні кафедра пропонує спектр освітянських послуг відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України як випускова кафедра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

 • спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 051 «Економіка» (бакалаврська програма «Економіка підприємства» з поглибленим вивченням економіки підприємств ІТ-бізнесу) з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 50 осіб денної форми навчання і 10 осіб заочної форми навчання;
 • спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання;
 • спеціалізації за освітнім ступенем «магістр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання.

Практична місія підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» - випуск фахівців, зданих на стратегічному та оперативному рівнях керувати фінансово-економічними процесами на підприємствах, який працюють у найбільш прибуткових і динамічних сферах, у першу чергу  - в сфері ІТ. Унікальною компетенцією фахівців з економіки нашого ВНЗ є фундаментальна економічна підготовка та професійне володіння сучасними програмними продуктами для проведення економічної діагностики та бізнес-планування. Окрім цього, такі фахівці отримають вміння чітко поставити завдання ІТ-спеціалістам щодо розробки та адаптації прикладного програмного продукту (Project-expert, 1C, BAS ERP, Parus тощо) під конкурентну та економічну специфіку підприємства будь якої сфери, у т.ч. сфери ІТ.

Зміст навчання за спеціальністю «Економіка» формує у студентів 4  найважливіші здібності (подивитись):

1. Здатність здійснювати гнучке фінансово-економічне планування  на підприємствах в умовах динамічного бізнес-середовища. Сфера ІТ, яка є головним профілем Університету, дає змогу створити зручне програмне забезпечення для здійснення швидких економічних розрахунків на підприємствах будь-якої сфери.

2. Володіння інструментами та методами ведення бізнесу на міжнародному рівні. Як відомо, провідні компанії  сфери ІТ є зарубіжними. Отже, фахівці з економіки ІТ-підприємств володіють світовими стандартами ведення бізнесу та можуть впевнено працювати у транснаціональних корпораціях та іноземних фірмах.

3. Здатність керувати  бізнес-процесами  на підприємствах найбільш сфери ІТ, яка є найбільш  динамічною, прибутковою і інноваційною сферою. Отже, фахівці, якій здатні керувати ІТ-підприємствами, мають прогресивне стратегічне мислення та  швидку управлінську реакцію. Це дає їм змогу організовувати бізнес-процеси в усіх галузях.

4. Широкий світогляд та мультикульурна толерантність. Студенти поглиблено вивчають іноземну мову та глобальні виклики, які існують у світі. Це дає їм змогу швидко пристосовуватись до особливостей роботи у будь-якій країні світу та з повагою ставитись до її національних особливостей.

Практична місія підготовки за спеціальністю 054 «Соціологія» - випуск фахівців, зданих проводити актуальні соціологічні дослідження та організовувати соціальні проекти у бізнесі в умовах динамічного конкурентного середовища. Об’єктивна та професійна оцінка вимог та очікувань споживачів є головним підґрунтям успішної стратегії компанії. Зміст навчання за спеціальністю «Соцологія» дозволяє студентам опанувати 4-ма найважливішими здібностями (подивитись):

1. Володіння провідними технологіями та  інструментами соціальних досліджень (на основі програмних продуктів OCA, SPSS).

2. Володіння  актуальними соціологічними аспектами  економіки, політики та права.

3. Здатність проводити соціально-психологічну діагностику компаній.

4. Широкий світогляд та мультикультурна толерантність.  Тому соціологи користуються попитом у таких сферах: режисура соціальних ігор, надання консалтингових послуг суспільного та соціально-поведінкового характеру;  організація та проведення виборчих кампаній (президентські, парламентські, місцеві вибори тощо); - підбір та розвиток персоналу та корпоративної культури; - формування конкурентного іміджу підприємства; - налагодження переговорних технологій;- дослідження ринків товарів та послуг та виявлення найбільш привабливих з них; керівництво аналітичними центрами.

3. В процесі навчання на базі кафедри студенти опановують сучасні програмні продукти з фінансового- та бізнес-планування та узагальнення соціальних опитувань.

4. Проведення наукових досліджень є невід’ємною складовою високого рейтингу університету. В рамках кафедри щорічно  проводиться актуальна науково-практична конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі». Для обміну думками та створення майбутніх старт-апів функціонують 2 студентські гуртки: «Актуальні проблеми економіки підприємств»; «Сучасні технології соціологічних досліджень».

Для підготовки високопрофесійних, затребуваних на ринку праці фахівців з Економіки і Соціології в Університеті реалізується унікальна система навчання за інноваційним змістом.

Детальніше про інноваційний зміст навчання
 

По завершенню навчання випускники кафедри можуть обіймати у компаніях-партнерах такі посади:

Спеціальність 051 «Економіка» Спеціальність 054 «Соціологія»

Директор з економіки

Директор з розвитку партнерських зв’язків

Заступник цифрового директора з економіки

Економічний радник

Бізнес-аналітик

Аналітик з фінансово-економічної безпеки

Аналітик фінансових ринків

Економіст з планування

Економіст відділу логістики та ЗЕД

Економіст з міжнародної торгівлі

Економіст відділу маркетингу та реклами

Економіст фінансово-кредитного відділу

Економіст з праці

Фахівець з реалізації фінансових послуг

Фахівець з організаційного розвитку

Фахівець з розвитку клієнтської мережі

Соціолог-дослідник

Соціолог-аналітик

Соціолог-психолог

Організатор виборчих кампаній

Організатор масових заходів

Спеціаліст з психодіагностики на підприємстві

Спеціаліст з медіапланування

Спеціаліст з розвитку персоналу підприємства

HR-менеджер

PR-менеджер

Контент-менеджер

Коучер

Журналіст

Менеджер з управління

Науковий співробітник

Викладач соціології

Викладач вищого навчального закладу

Аналітик статистичного відділу

 

Ключові професійні компетенції зі спеціальності 051 «Економіка»

 1. Здатність налагоджувати та управляти ефективними комунікаціями;
 2. Вміння розробляти бізнес-плани розвитку прибуткових підприємств;
 3. Здатність до ретроспективного аналізу передумов розвитку економічної теорії;
 4. Здатність розробляти проекти та їх презентувати;
 5. Здатність організовувати статистичні спостереження та прогнозувати динаміку економічних процесів;
 6. Здатність здійснювати професійну діяльність, керуючись правовими й етичними нормами


Ключові професійні компетенції зі спеціальності 054 «Соціологія»

 1. Здатність до комунікативної взаємодії різних рівнів у соціальній та професійній сферах, знання основ ділового спілкування;
 2. Здатність  генерування нестандартних ідей з метою досягнення наукових цілей та розробки інноваційних соціальних технологій вирішення проблем в різних сферах життя суспільства;
 3. Виявлення адаптаційних і трансформаційних спроможностей у сфері застосування соціологічного знання;
 4. Здатність до навчання і професійного розвитку,  саморозвитку, самовдосконалення і самоорганізації та  розвитку лідерських якостей;
 5. Вміння ефективно спілкуватись, готовність до кооперації з колегами та роботи в колективі;
 6. Здатність діяти соціально-відповідально, з розумінням етичних принципів та застосуванням правових норм.
   

Науково-педагогічний склад кафедри

Висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри складається з 11 фахівців, а саме: 4 докторів наук, 6 кандидатів наук і 1 старшого викладача.

 • ГУСЄВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
 • КЛИМЕНКО Олена Юріївна, доктор соціологічних наук, доцент;
 • РОМАНЕНКО Юрій Вікторович, доктор соціологічних наук, доцент;
 • ЯТЧЕНКО Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор;
 • БРИНДІНА Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ГОЛОБОРОДЬКО Альона Юріївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ВОСКОБОЄВА Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • РОМАЩЕНКО Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ХЛЕВИЦЬКА Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ГОРПИНИЧ Ольга Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • МОСКАЛЕНКО Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • ТРУШ Марія Сергіївна, старший викладач.

Також кафедрою до навчального процесу залучаються фахівці-практики компаній-партнерів, а саме:

 1. Куфтерін Сергій Петрович, директор з продажу міжнародної ІТ-компанії «Miratech»;
 2. Олексій-Нестор Науменко, журналіст і телережисер Першого каналу (Україна), член Спілки кінематографістів України;
 3. Марутян Рена Рубенівна, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України
   

Навчально-матеріальна база

Університет і Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій забезпечує постійне оновлення начально-матеріальної бази найсучаснішими засобами і обладнанням. Наразі, у навчальній аудиторії № 418 функціонує лабораторія «Цифровізації бізнес-процесів та соціально-економічної діагностики».

Детальніше про лабораторію


Стажування, практики, працевлаштування

Викладачі кафедри з метою забезпечення якості та інноваційного змісту освіти постійно підвищують свій професійний рівень, проходячи колективні та індивідуальні стажування, а також тренінги.

Сформовані професійні компетенції викладачів дозволяють організовувати стажування студентів в межах навчального процесу та поза його межами.

Вдале завершення означених стажувань підтверджується видачею відповідних сертифікатів від провідних компаній.

Детальніше про партнерів Університету і кафедри

Проходження ознайомчої, виробничої та передипломної практики студентів нашої кафедри відбувається відповідно до договорів співпраці з компаніями – партнерами: “Miratech Corporation”, “І-Проджектс», а також за підтримки компаній GFK, SIONAS. Це суттєво покращує можливості подальшого працевлаштування наших випускників.


Реалізація навчання англійською мовою

Поглиблене вивчення англійської мови є обов’язковим для усіх студентів з першого курсу. Це спрямовано на практичне оволодіння англійською мовою та засвоєння теоретичних засад її використання щонайменше на рівні В2. Звичайно, вільне володіння англійською мовою підвищує  рівень комунікаційних здібностей, а також розширює коло спілкування. А найголовніше – забезпечує обмін фаховим інформаційним контентом.

Для студентів, які займаються науковою діяльністю професійне володіння англійською мовою є обов’язковою вимогою. Вивчення не менше третини професійних дисциплін англійською мовою надає нашим випускникам переконливу перевагу у порівнянні з випускниками інших навчальних закладів.


Перелік ЗНО для вступу на 1 курс в 2020 році

051 «ЕКОНОМІКА»

054 «СОЦІОЛОГІЯ»

Бюджет і контракт Виключно контракт Бюджет і контракт Виключно контракт
Українська мова та література Українська мова та література Українська мова та література Українська мова та література
Математика Історія України Математика Історія України
Географія або іноземна мова Географія або іноземна мова Історія або  іноземна мова Географія або іноземна мова


Вартість навчання

Бакалаврська  програма «Економіка підприємства»

Бакалаврська програма «Соціологія»

Магістерська  програма «Соціологія»

16100 грн. за рік 13350 грн. за рік 16400 грн. за рік


Що необхідно для вступу на 2 та 3 курс в 2020 році

051 «ЕКОНОМІКА» 054 «СОЦІОЛОГІЯ»

Мати сертифікат ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика або історія України за 2017, 2018, 2019 або 2020 рік (на вибір)

Мати сертифікат ЗНО:

 • Українська мова та література
Скласти вступний іспит зі спеціальності (23.07.2020 – 30.07.2020) Скласти вступний іспит зі спеціальності (23.07.2020 – 30.07.2020)
 
 • На 2 курс приймаються абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю.
 • На 3 курс приймаються абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста зі споріднених спеціальностей.


Кількість ліцензійних місць для вступу на 2 та 3 курс

051 «ЕКОНОМІКА» 054 «СОЦІОЛОГІЯ»
На 2 курс (денна форма) На 3 курс (денна форма) На 3 курс (заочна форма) На 2 курс (денна форма) На 3 курс (денна форма) На 3 курс (заочна форма)
25 29 8 - 5 22


Телефони для консультацій та зворотнього зв`язку

044-249-25-16 067-740-82-20 050-942-22-66 050-155-40-65

 

Кафедра на високому рівні забезпечує здійснення навчального процесу для усіх спеціальностей в університеті з актуальних дисциплін економічного та гуманітарного циклів.


Завжди раді спілкуванню з Вами,
з повагою, викладачі кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 39 944