Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Шановні гості!

Вітаємо Вас на сторінці кафедри «Економіки підприємств та соціальних технологій»

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА>>>

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА>>>

 

 

    ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У 2018 РОЦІ
    подивитись>>>

Особливості інноваційного змісту навчання за спеціальностями «Економіка» та «Соціологія»

1.

Студенти починають професійну підготовку за спеціальностями 051 «Економіка» і 054 «Соціологія» не з третього, а з першого курсу.

2.

На першому курсі для студентів усіх спеціальностей викладається дисципліна «Затосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Її метою є навчити студентів налаштовувати і експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети, а також повною мірою використовувати можливості сучасних інформаційних технологій у повсякденному житті.

SMART

3.

Для студентів усіх спеціальностей викладаються актуальні дисципліни, які дозволяють іти у ногу з життям та відповідати сучасним запитам сьогодення: на 1 курсі – «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі – «Ділові комунікації», на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект». Вивчення цих дисциплін сформує уміння працювати в команді і з командою, пояснить як відкрити та вести власний бізнес, щоб він був успішним та прибутковим.

4.

Велика увага приділяється вивченню англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам ,які викладаються кафедрами, 20% занять проводяться англійською мовою.

5.

Половина усіх занять присвячені практичній підготовці, які проводяться у форматі семінарів, тренінгів та практичних занять.

6.

Викладачі кафедри економіки підприємств та соціальних технологій навчають студентів за інтерактивними методиками та мають великий досвід практичної роботи. За темою кожної дисципліни проводиться лекція – як теоретична підготовка і практичні заняття – для закріплення та відточування практичних навичок.

7.

Наприкінці заняття лектор надає перелік питань для самостійного опрацьовування студентами. Це дає змогу якомога глибше закріпити лекційний та практичний матеріал.

8.

На кафедрі для забезпечення якіного проведення практичних занять створена сучасна навчально-лабораторна база, а саме - «Лабораторія соціально-економічної діагностики». На основі обладнання останнього покоління від компанії-партнера кафедри  Miratech Corporation cтуденти вивчають найпопулярніші програмні продукти з економіки (1 С, Project expert) та соціології (SPSS-statistis, ОСА).

9.

При підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку  - 25% на дисципліни загальної підготовки  і 75% на дисципліни професійного підготовки за спеціальністю. 

10.

Дисципліни професійної підготовки мають ефективну структуру розподілу: 37,5 % - диципліни за спеціальністю; 37,5 % - диципліни за спеціалізацією.

11.

Навчальні плани кафедри при підготовці бакалаврів передбачають вивчення дисциплін загальної підготовки з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну.

12.

Проведення практик організовано на базі провідних компаній, які є партнерами кафедри: Miratech Corporation, GFK, SiONAS.

 

      ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ             ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

 

Для вступу на навчання необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

Спеціальність 051 «Економіка»

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова, Іспанська мова, Російська мова) на вибір.

 

 

Спеціальність 054 «Соціологія»

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова, Іспанська мова, Російська мова) на вибір.

 

 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.

ПЕРЕДБАЧЕНІ БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ

 

Наші студенти

Вивчають тільки те, що знадобиться для майбутньої професії

Проходять практику та оплачуване стажування у провідних компаніях ІТ та медіа сфери

Беруть активну участь у сучасних науково-практичних конференціях і цікавих заходах
Перемагають у престижних молодіжних конкурсах

 

Міністерство освіти та науки України повідомляє про те, що, у зв’язку з набуттям чинності умов вступу до вищих навчальних закладів на 2018 рік, є суттєві зміни (переглянути) щодо умов вступу до вищих навчальних закладів України. 

На сьогодні кафедра пропонує спектр освітянських послуг відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України як випускова кафедра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

 • спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 051 «Економіка» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 40 осіб денної форми навчання і 20 осіб заочної форми навчання;
 • спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання;
 • спеціалізації за освітнім ступенем «магістр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання.

Практична місія підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» - випуск фахівців, зданих на стратегічному та оперативному рівнях керувати фінансово-економічними процесами на підприємствах. Унікальною компетенцією фахівців з економіки нашого ВНЗ є фундаментальна економічна підготовка та професійне володіння сучасними програмними продуктами для проведення економічної діагностики та бізнес-планування. Окрім цього, такі фахівці отримають вміння чітко поставити завдання ІТ-спеціалістам щодо розробки та адаптації прикладного програмного продукту (Project-expert, 1C, Parus тощо) під конкурентну та економічну специфіку підприємства будь якої сфери, у т.ч. сфери ІТ.

Зміст навчання за спеціальністю «Економіка» формує у студентів 4  найважливіші здібності (подивитись):

1. Здатність здійснювати гнучке фінансово-економічне планування  на підприємствах в умовах динамічного бізнес-середовища. Сфера ІТ, яка є головним профілем Університету, дає змогу створити зручне програмне забезпечення для здійснення швидких економічних розрахунків на підприємствах будь-якої сфери.

2. Володіння інструментами та методами ведення бізнесу на міжнародному рівні. Як відомо, провідні компанії  сфери ІТ є зарубіжними. Отже, фахівці з економіки ІТ-підприємств володіють світовими стандартами ведення бізнесу та можуть впевнено працювати у транснаціональних корпораціях та іноземних фірмах.

3. Здатність керувати  бізнес-процесами  на підприємствах найбільш сфери ІТ, яка є найбільш  динамічною, прибутковою і інноваційною сферою. Отже, фахівці, якій здатні керувати ІТ-підприємствами, мають прогресивне стратегічне мислення та  швидку управлінську реакцію. Це дає їм змогу організовувати бізнес-процеси в усіх галузях.

4. Широкий світогляд та мультикульурна толерантність. Студенти поглиблено вивчають іноземну мову та глобальні виклики, які існують у світі. Це дає їм змогу швидко пристосовуватись до особливостей роботи у будь-якій країні світу та з повагою ставитись до її національних особливостей.

Практична місія підготовки за спеціальністю 054 «Соціологія» - випуск фахівців, зданих проводити актуальні соціологічні дослідження та організовувати соціальні проекти у бізнесі в умовах динамічного конкурентного середовища. Об’єктивна та професійна оцінка вимог та очікувань споживачів є головним підґрунтям успішної стратегії компанії. Зміст навчання за спеціальністю «Соцологія» дозволяє студентам опанувати 4-ма найважливішими здібностями (подивитись):

1. Володіння провідними технологіями та  інструментами соціальних досліджень (на основі програмних продуктів OCA, SPSS).

2. Володіння  актуальними соціологічними аспектами  економіки, політики та права.

3. Здатність проводити соціально-психологічну діагностику компаній.

4. Широкий світогляд та мультикультурна толерантність.  Тому соціологи користуються попитом у таких сферах: режисура соціальних ігор, надання консалтингових послуг суспільного та соціально-поведінкового характеру;  організація та проведення виборчих кампаній (президентські, парламентські, місцеві вибори тощо); - підбір та розвиток персоналу та корпоративної культури; - формування конкурентного іміджу підприємства; - налагодження переговорних технологій;- дослідження ринків товарів та послуг та виявлення найбільш привабливих з них; керівництво аналітичними центрами.

3. В процесі навчання на базі кафедри студенти опановують сучасні програмні продукти з фінансового- та бізнес-планування та узагальнення соціальних опитувань.

4. Проведення наукових досліджень є невід’ємною складовою високого рейтингу університету. В рамках кафедри щорічно  проводиться актуальна науково-практична конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі». Для обміну думками та створення майбутніх старт-апів функціонують 2 студентські гуртки: «Актуальні проблеми економіки підприємств»; «Сучасні технології соціологічних досліджень».

Випускники-соціологи Державного університету телекомунікацій працюють у багатьох сферах (подивитись):

Соціолог – це фахівець, який займається дослідженням, аналізом та інтерпретуванням соціальних явищ у будь-якій сфері діяльності суспільства (економіці, політиці, праві, науці, культурі тощо).

Завдання соціолога – зібрати якомога більше інформації у досліджуваній сфері. Соціолог:

 • визначає сферу дослідження;
 • вивчає результати попередніх досліджень із даної проблематики;
 • готує роздатковий матеріал для опитування та інтерв’ю;
 • збирає інформацію, обробляє та аналізує отримані дані;
 • поширює результати.

Тобто, незалежно від середовища, метою фахівця-соціолога є:

 • зрозуміти механізми, які регулюють діяльність людини (внутрішній світ, міжособистісні відносини тощо);
 • проаналізувати, описати, оцінити проблеми, факти та явища, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах.

Соціолог – це професія переважно розумової праці, яка пов’язана з отриманням та переробкою інформації.

У ширшому значенні, соціолог – це вчений, який, вдаючись до математичних методів обробки даних, отриманих при опитуванні, з’ясовує детальну картину розвитку суспільства, виявляє та досліджує соціальні явища.

Соціолог може побудувати свою кар’єру як у галузі науково-дослідницької роботи, так і в управлінській сфері.

Випускники готові до професійної діяльності як соціологи у державних підприємствах і установах, соціологічних і аналітичних службах, комерційних фірмах, науково-дослідних установах, у сфері освіти. Наші випускники успішно працюють у соціологічних і маркетингових фірмах, у сфері політичного менеджменту. Отримавши професію соціолога, ви зможете кваліфіковано працювати:

 • у сфері державного, муніципального та корпоративного управління;
 • фахівцями кадрового менеджменту;
 • у підрозділах соціологічних служб міністерств і відомств, виробничих підприємств і корпорацій;
 • у пресі, на телебаченні, у рекламних агентствах, у галузі зв’язків із громадськістю (PR);
 • фахівцями-аналітиками із дослідження ринку послуг зв’язку: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Телесистеми України», ЗАТ «Телесвіт», ЗАТ «Телекомінвест-Київ», компанія «ВОЛЯ», компанія «Інтертелеком», ТОВ «Інфоком», ЗАТ «МЕДІА ІНВЕСТ», ТОВ «Оптіма-телеком» та ін.

Для розвитку практичних умінь на базі кафедри пропонується тренінг «Фінансове планування: сучасні методи та тренди» з видачею відповідного сертифікату. В рамках тренінгу студенти опановують найбільш цінними програмними продуктами з економічної діагностики та бізнес-планування «Project-expert» та «1-С».

На сьогоднішній день ринок праці України має потребу у висококваліфікований спеціалістах, які не лише можуть похвалитись дипломом про вищу освіту, але й підтвердити наявність практичних вмінь, навичок та компетенцій відповідними сертифікатами.

Видача відповідних сертифікатів можлива лише при складанні сертифікаційних тестів у тестових центрах, що визнаються лідерами світового ринку виробництва телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення.

Каферда на високому рівні забезпечує здійснення навчального процесу для усіх спеціальностей в університеті з актуальних дисциплін економічного та гуманітарного циклів.

Завжди раді спілкуванню з Вами,

з повагою, викладачі кафедри «Економіки підприємств та соціальних технологій»

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 25 652
^