Загальна інформація - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Шановні абітурієнти! Запрошуємо вас до навчання за спеціальностями:

Кафедра соціології є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій, пропонує спектр освітянських послуг відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України як випускова кафедра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання;

– спеціалізації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 20 осіб денної форми навчання;

– спеціалізації за освітнім ступенем «магістр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання.

Соціолог – це фахівець, який займається дослідженням, аналізом та інтерпретуванням соціальних явищ у будь-якій сфері діяльності суспільства (економіці, політиці, праві, науці, культурі тощо).

Завдання соціолога – зібрати якомога більше інформації у досліджуваній сфері. Соціолог:

 • визначає сферу дослідження;
 • вивчає результати попередніх досліджень із даної проблематики;
 • готує роздатковий матеріал для опитування та інтерв’ю;
 • збирає інформацію, обробляє та аналізує отримані дані;
 • поширює результати.

Тобто, незалежно від середовища, метою фахівця-соціолога є:

 • зрозуміти механізми, які регулюють діяльність людини (внутрішній світ, міжособистісні відносини тощо);
 • проаналізувати, описати, оцінити проблеми, факти та явища, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах.

Соціолог – це професія переважно розумової праці, яка пов’язана з отриманням та  переробкою інформації.

У ширшому значенні, соціолог – це вчений, який, вдаючись до математичних методів обробки даних, отриманих при опитуванні, з’ясовує детальну картину розвитку суспільства, виявляє та досліджує соціальні явища.

Соціолог може побудувати свою кар’єру як у галузі науково-дослідницької роботи, так і в управлінській сфері.

Випускники готові до професійної діяльності як соціологи у державних підприємствах і установах, соціологічних і аналітичних службах, комерційних фірмах, науково-дослідних установах, у сфері освіти. Наші випускники успішно працюють у соціологічних і маркетингових фірмах, у сфері політичного менеджменту. Отримавши професію соціолога, ви зможете кваліфіковано працювати:

 • у сфері державного, муніципального та корпоративного управління;
 • фахівцями кадрового менеджменту;
 • у підрозділах соціологічних служб міністерств і відомств, виробничих підприємств і корпорацій;
 • у пресі, на телебаченні, у рекламних агентствах, у галузі зв’язків із громадськістю (PR);
 • фахівцями-аналітиками із дослідження ринку послуг зв’язку: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Телесистеми України», ЗАТ «Телесвіт», ЗАТ «Телекомінвест-Київ», компанія «ВОЛЯ», компанія «Інтертелеком», ТОВ «Інфоком», ЗАТ «МЕДІА ІНВЕСТ», ТОВ «Оптіма-телеком» та ін.

Також кафедра здійснює навчальний процес для усіх спеціальностей в університеті з навчальних дисциплін гуманітарного циклу.

2004 року було створено кафедру соціальних технологій. Протягом 2004–2014 рр. завідувачами кафедри були: кандидат філософських наук, доцент Саєнко Анатолій Олександрович, доктор філософських наук, професор Остроухов Володимир Васильович, доктор соціологічних наук, доцент Романенко Юрій Вікторович, доктор філософських наук, професор Ананьїн Валерій Опанасович

Із 1 жовтня 2014 року кафедру соціальних технологій реорганізовано в кафедру соціології та гуманітарних дисциплін, яку очолив доктор філософських наук, професор Полисаєв Олександр Павлович.

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 12 фахівців: доктори наук – 3 (25%), кандидати наук – 8 (67%).

Завітайте до кафедри соціології!


Шановні студенти-соціологи!

На сьогоднішній день ринок праці України має потребу у висококваліфікований спеціалістах, які не лише можуть похвалитись дипломом про вищу освіту, але й підтвердити наявність практичних вмінь, навичок та компетенцій відповідними сертифікатами.

Видача відповідних сертифікатів можлива лише при складанні сертифікаційних тестів у тестових центрах, що визнаються лідерами світового ринку виробництва телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення.

Найбільшою компанією, що надає свої послуги на світовому ринку дистанційного навчання і освітніх послуг є компанія Pearson VUE (Pearson VUE - Virtual University Enterprises), в якій працює понад 40 тисяч осіб.

9 грудня 2015 року відбулося офіційне визнання компанією Pearson VUE лабораторії кафедри телекомунікаційних систем складовою всесвітньої мережі тестових центрів, що розгорнута в 175 країнах світу. А вже    25 січня 2016 року науково-педагогічні працівники склали сертифікаційний іспит на право адміністрування обладнання центу і прийняття сертифікаційний тестів.

Розгортання сучасного технічного обладнання в лабораторії № 222 кафедри телекомунікаційних систем мало на меті не лише створення навчального експлуатаційно-моделюючого комплексу мережі національного провайдера телекомунікаційних послуг, але і заснування тестового центру Pearson VUE, який би забезпечував складання сертифікаційних тестів відповідно до програм промислової і професійної сертифікації провідних виробників телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення.

Це дозволяє, не звертаючись до комерційних центрів тестування, безпосередньо в Університеті здійснювати сертифікацію студентів усіх спеціальностей за офіційно визнаними програмами тестування декількох  десятків виробників телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення лідерами серед яких є: Ericsson, Cisco, Juniper, ZTE, Apple, Microsoft, IBM, Linux та інших.

Таким чином, на відміну від інших навчальних закладів, Ви маєте можливість підтвердити міжнародними сертифікатами практичні навички в експлуатації сучасного телекомунікаційного обладнання та роботи з провідним програмним забезпеченням, що суттєво збільшує шанси Вашого успішного працевлаштування не тільки на Україні, але і у всьому світі.

Запрошуємо усіх бажаючих поміркувати над своїм майбутнім та отримати міжнародні сертифікати, пройшовши тестування в центрі Pearson VUE!

Переглядів: 13 741
^ До початку