XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Економіка чи Соціологія за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Економіка складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (27000 грн. на рік).

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Соціологія складає 17950 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (21000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено (12) договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Шановні гості!

Вітаємо Вас на сторінці кафедри «Економіки підприємств та соціальних технологій»


 

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА>>>

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА>>>

 

 

На сьогодні кафедра пропонує спектр освітянських послуг відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України як випускова кафедра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

 • спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 051 «Економіка» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 50 осіб денної форми навчання і 10 осіб заочної форми навчання;
 • спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 40 осіб денної форми навчання і 20 осіб заочної форми навчання;
 • спеціалізації за освітнім ступенем «магістр» 051 «Економіка» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання.
 • спеціалізації за освітнім ступенем «магістр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання.

Головною рисою бакалаврської програми з економіки  в Державному Університеті телекомунікацій є формування у майбутніх фахівців навичок з управління найбільш прибутковими й перспективними на сьогодні компаніями на основі чітких економічних прогнозів. Такі компанії виступають рушійною силою цифрової економіки в нашій країні. Саме тому тільки на спеціальності «Економіка» наші студенти навчаються кращим практикам у сфері менеджменту, маркетингу, фінансово-економічної діагностики, обґрунтування економічних рішень в бізнесі тощо.

Унікальною компетенцією фахівців з економіки нашого Університету є фундаментальна економічна підготовка та професійне володіння сучасними програмними продуктами для проведення економічної діагностики та бізнес-планування. Окрім цього, такі фахівці отримають вміння чітко поставити завдання ІТ-спеціалістам щодо розробки та адаптації прикладного програмного продукту (Project-expert, 1C, BAS ERP, Альтком тощо) під конкурентну та економічну специфіку підприємства будь якої сфери.

Водночас, тільки в нашому Університеті до бакалаврської програми з Економіки закладено збалансоване вивчення таких  актуальних напрямів, як:

 1. Вивчення мотиваційних і психологічних тонкощів управління персоналом у досягненні головних цілей підприємств. (докладніше)

В сучасних компаніях працюють найбільш талановиті і інтелектуальні працівники, за що їм і платять такі високі зарплати. Керівник компанії повинен згуртувати усіх  і розкрити потенціал кожного співробітника. Для оволодіння мистецтвом керувати великими колективами у програму з економіки закладено вивчення психології підприємництва та бізнесу, менеджменту персоналу, психології управління, економіки праці і соціально-трудових відносин, стратегій кар’єрного розвитку, технологій резонансного лідерства.

 1. Розуміння динаміки світових економічних процесів та їхнього впливу на економіку України та особистісний добробут кожного громадянина зокрема. (докладніше)

Україна як незалежна країна є учасником світової економічної спільноти. Саме через власну відкритість вона знаходиться під впливом змін в світовій економіці. Розуміння взаємозв’язку економічного розвитку України із загальними світовими процесами – одна з рис, яка вигідно відрізняє наших студентів від студентів вищих закладів вищої освіти.

 1. Усвідомлення ключових аспектів управління міжнародним бізнесом і розвиток навичок вільного спілкування фаховою іноземною мовою. (докладніше)

Більшість успішних компаній є міжнародними і мають філіали та представництва по всьому світі. Ми навчаємо студентів працювати за кордоном. Для цього вони вивчають міжнародне право, валютно-фінансові операції, систему корпоративної соціальної відповідальності бізнесу, міжнародну економіку, технології адаптації до корпоративних культур інших країн.

Вільна англійська є вимогою сьогодення та безумовною конкурентною перевагою при працевлаштуванні, особливо, в компанії з високим міжнародним рейтингом. Тому бізнес-англійську ми посилено викладаємо з першого курсу й забезпечуємо студентам щонайменше рівень В2.

 1. Опанування найкращих програмних продуктів з бізнес-планування і управління компанією (у студентів на вибір понад 15 ліцензованих програм (BAS ERP, 1C, ОСА). (докладніше)

Керівникам підприємств не обов’язково власноруч розробляти програмні продукти і володіти усіма мовами програмування . Але знати – які програми є найбільш ефективними і які з них потрібні саме цьому підприємству – головна задача керівника. Тому програмою з економіки передбачено вивчення найостанніших досягнень у сфері ІТ.

 1. Наші студенти бездоганно розуміються в застосуванні найбільш дієвих інструментах протидії маніпулятивним технологіям. Тільки економісти в своєму мисленні демонструють єдність залізної логіки з креативністю! (докладніше)

Фахівці з економічною освітою потрібні кожній бізнес-структурі, незважаючи на її розміри та специфіку діяльності. Випускники спеціальності «Економіка» здатні керувати будь-якими підприємствами, мають прогресивне стратегічне мислення та  швидку управлінську реакцію. Це дає їм змогу організовувати бізнес-процеси в усіх галузях.

Практична місія підготовки за спеціальністю 054 «Соціологія» - випуск фахівців, зданих проводити актуальні соціологічні дослідження та організовувати соціальні проекти у бізнесі в умовах динамічного конкурентного середовища. Об’єктивна та професійна оцінка вимог та очікувань споживачів є головним підґрунтям успішної стратегії компанії. Зміст навчання за спеціальністю «Соцологія» дозволяє студентам опанувати 4-ма найважливішими здібностями (подивитись):

1. Володіння провідними технологіями та  інструментами соціальних досліджень (на основі програмних продуктів OCA, SPSS).

2. Володіння  актуальними соціологічними аспектами  економіки, політики та права.

3. Здатність проводити соціально-психологічну діагностику компаній.

4. Широкий світогляд та мультикультурна толерантність.  Тому соціологи користуються попитом у таких сферах: режисура соціальних ігор, надання консалтингових послуг суспільного та соціально-поведінкового характеру;  організація та проведення виборчих кампаній (президентські, парламентські, місцеві вибори тощо); - підбір та розвиток персоналу та корпоративної культури; - формування конкурентного іміджу підприємства; - налагодження переговорних технологій;- дослідження ринків товарів та послуг та виявлення найбільш привабливих з них; керівництво аналітичними центрами.

3. В процесі навчання на базі кафедри студенти опановують сучасні програмні продукти з фінансового- та бізнес-планування та узагальнення соціальних опитувань.

4. Проведення наукових досліджень є невід’ємною складовою високого рейтингу університету. В рамках кафедри щорічно  проводиться актуальна науково-практична конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі». Для обміну думками та створення майбутніх старт-апів функціонують 2 студентські гуртки: «Актуальні проблеми економіки підприємств»; «Сучасні технології соціологічних досліджень».

Для підготовки високопрофесійних, затребуваних на ринку праці фахівців з Економіки і Соціології в Університеті реалізується унікальна система навчання за інноваційним змістом.

Детальніше про інноваційний зміст навчання
 

По завершенню навчання випускники кафедри можуть обіймати у компаніях-партнерах такі посади:

Спеціальність 051 «Економіка» Спеціальність 054 «Соціологія»

Директор з економіки

Директор з розвитку партнерських зв’язків

Заступник цифрового директора з економіки

Економічний радник

Бізнес-аналітик

Аналітик з фінансово-економічної безпеки

Аналітик фінансових ринків

Економіст з планування

Економіст відділу логістики та ЗЕД

Економіст з міжнародної торгівлі

Економіст відділу маркетингу та реклами

Економіст фінансово-кредитного відділу

Економіст з праці

Фахівець з реалізації фінансових послуг

Фахівець з організаційного розвитку

Фахівець з розвитку клієнтської мережі

Соціолог-дослідник

Соціолог-аналітик

Соціолог-психолог

Організатор виборчих кампаній

Організатор масових заходів

Спеціаліст з психодіагностики на підприємстві

Спеціаліст з медіапланування

Спеціаліст з розвитку персоналу підприємства

HR-менеджер

PR-менеджер

Контент-менеджер

Коучер

Журналіст

Менеджер з управління

Науковий співробітник

Викладач соціології

Викладач вищого навчального закладу

Аналітик статистичного відділу

 

Ключові професійні компетенції зі спеціальності 051 «Економіка»

 1. Здатність налагоджувати та управляти ефективними комунікаціями;
 2. Вміння розробляти бізнес-плани розвитку прибуткових підприємств;
 3. Здатність до ретроспективного аналізу передумов розвитку економічної теорії;
 4. Здатність розробляти проекти та їх презентувати;
 5. Здатність організовувати статистичні спостереження та прогнозувати динаміку економічних процесів;
 6. Здатність здійснювати професійну діяльність, керуючись правовими й етичними нормами


Ключові професійні компетенції зі спеціальності 054 «Соціологія»

 1. Здатність до комунікативної взаємодії різних рівнів у соціальній та професійній сферах, знання основ ділового спілкування;
 2. Здатність  генерування нестандартних ідей з метою досягнення наукових цілей та розробки інноваційних соціальних технологій вирішення проблем в різних сферах життя суспільства;
 3. Виявлення адаптаційних і трансформаційних спроможностей у сфері застосування соціологічного знання;
 4. Здатність до навчання і професійного розвитку,  саморозвитку, самовдосконалення і самоорганізації та  розвитку лідерських якостей;
 5. Вміння ефективно спілкуватись, готовність до кооперації з колегами та роботи в колективі;
 6. Здатність діяти соціально-відповідально, з розумінням етичних принципів та застосуванням правових норм.
   

Науково-педагогічний склад кафедри

Висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри складається з 11 фахівців, а саме: 4 докторів наук, 6 кандидатів наук і 1 старшого викладача.

 • ГУСЄВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
 • КЛИМЕНКО Олена Юріївна, доктор соціологічних наук, доцент;
 • РОМАНЕНКО Юрій Вікторович, доктор соціологічних наук, доцент;
 • ЯТЧЕНКО Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор;
 • СУКУРОВА Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ГОЛОБОРОДЬКО Альона Юріївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ВОСКОБОЄВА Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • РОМАЩЕНКО Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ХЛЕВИЦЬКА Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ГОРПИНИЧ Ольга Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • МОСКАЛЕНКО Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • ТРУШ Марія Сергіївна, старший викладач.

Також кафедрою до навчального процесу залучаються фахівці-практики компаній-партнерів, а саме:

 1. Куфтерін Сергій Петрович, директор з продажу міжнародної ІТ-компанії «Miratech»;
 2. Олексій-Нестор Науменко, журналіст і телережисер Першого каналу (Україна), член Спілки кінематографістів України;
 3. Марутян Рена Рубенівна, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України
   

Навчально-матеріальна база

Університет і Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій забезпечує постійне оновлення начально-матеріальної бази найсучаснішими засобами і обладнанням. Наразі, у навчальній аудиторії № 418 функціонує лабораторія «Цифровізації бізнес-процесів та соціально-економічної діагностики».

Детальніше про лабораторію


Стажування, практики, працевлаштування

Викладачі кафедри з метою забезпечення якості та інноваційного змісту освіти постійно підвищують свій професійний рівень, проходячи колективні та індивідуальні стажування, а також тренінги.

Сформовані професійні компетенції викладачів дозволяють організовувати стажування студентів в межах навчального процесу та поза його межами.

Вдале завершення означених стажувань підтверджується видачею відповідних сертифікатів від провідних компаній.

Детальніше про партнерів Університету і кафедри

Проходження ознайомчої, виробничої та передипломної практики студентів нашої кафедри відбувається відповідно до договорів співпраці з компаніями – партнерами: “Miratech Corporation”, “І-Проджектс», а також за підтримки компаній GFK, SIONAS. Це суттєво покращує можливості подальшого працевлаштування наших випускників.


Реалізація навчання англійською мовою

Поглиблене вивчення англійської мови є обов’язковим для усіх студентів з першого курсу. Це спрямовано на практичне оволодіння англійською мовою та засвоєння теоретичних засад її використання щонайменше на рівні В2. Звичайно, вільне володіння англійською мовою підвищує  рівень комунікаційних здібностей, а також розширює коло спілкування. А найголовніше – забезпечує обмін фаховим інформаційним контентом.

Для студентів, які займаються науковою діяльністю професійне володіння англійською мовою є обов’язковою вимогою. Вивчення не менше третини професійних дисциплін англійською мовою надає нашим випускникам переконливу перевагу у порівнянні з випускниками інших навчальних закладів.


Перелік ЗНО для вступу на 1 курс в 2020 році

051 «ЕКОНОМІКА»

054 «СОЦІОЛОГІЯ»

Бюджет і контракт Виключно контракт Бюджет і контракт Виключно контракт
Українська мова та література Українська мова та література Українська мова та література Українська мова та література
Математика Історія України Математика Історія України
Географія або іноземна мова Географія або іноземна мова Історія або  іноземна мова Географія або іноземна мова

 

Що необхідно для вступу на 2 та 3 курс в 2020 році

051 «ЕКОНОМІКА» 054 «СОЦІОЛОГІЯ»

Мати сертифікат ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика або історія України за 2017, 2018, 2019 або 2020 рік (на вибір)

Мати сертифікат ЗНО:

 • Українська мова та література
Скласти вступний іспит зі спеціальності (23.07.2020 – 30.07.2020) Скласти вступний іспит зі спеціальності (23.07.2020 – 30.07.2020)
 
 • На 2 курс приймаються абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю.
 • На 3 курс приймаються абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста зі споріднених спеціальностей.


Кількість ліцензійних місць для вступу на 2 та 3 курс

051 «ЕКОНОМІКА» 054 «СОЦІОЛОГІЯ»
На 2 курс (денна форма) На 3 курс (денна форма) На 3 курс (заочна форма) На 2 курс (денна форма) На 3 курс (денна форма) На 3 курс (заочна форма)
25 29 8 - 5 22


Телефони для консультацій та зворотнього зв`язку

044-249-25-16 067-740-82-20 050-942-22-66 050-155-40-65

 

Кафедра на високому рівні забезпечує здійснення навчального процесу для усіх спеціальностей в університеті з актуальних дисциплін економічного та гуманітарного циклів.


Завжди раді спілкуванню з Вами,
з повагою, викладачі кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 46 071