Науково-педагогічний склад - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Гусєва Ольга Юріївна Д.е.н., професор, завідувач кафедри

  • У 1998 р. закінчила Донецький комерційний інститут за двома спеціальностями: 1. Облік і аудит; 2. Маркетинг.
  • У 2004 р. захистила  кандидатську дисертацію у  Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського на тему: «Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств»
  • У 2014 р. захистила докторську дисертацією у  Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського за спеціальністю 08.00.04 на тему: «Управління стратегічними змінами: теорія і методологія».

Є автором понад 100 наукових праць, у т.ч. 5 монографій та 3 навчальних посібників з грифом МОН. Сфера наукових інтересів: управління змінами на підприємствах; стратегічне управління в умовах динамічного бізнес-середовища; економічні та управлінські аспекти розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі.

Член спецради з захисту кандидатських дисертацій, керує підготовкою аспірантів.

МАЛКОВА Тетяна Миколаївна

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор психологічних наук (2014 р., тема дисертації «Теорія і практика професійного становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України)», спеціальність 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», спецрада Д26.453.01 в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України)

Вчене звання: старший науковий співробітник (1994 р.)

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1973 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація психолога, викладача психологічних дисциплін)

dubovik

РОМАНЕНКО Юрій Вікторович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук (2006 р., тема дисертації «Образи смислоутворюючих чинників в функціонуванні соціальних систем», спеціальність 22.00.01 «Теорія та історія соціології», спецрада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка), кандидат філософських наук (2000 р., тема дисертації «Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права)», спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», спецрада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1996 р.)

Легоминова  Светлана Владимировна, доцент кафедры, кандидат экономических наук.

1993г. - Закончила Латвийский университет, экономический факультет.

2002г. - Защитила кандидатскую диссертацию в Киевском национальном экономическом университете на тему: «Маркетинг рынка труда».

Автор более 10 научных и научно-методических работ. Продолжает активно проводить научные исследования.

Осуществляет руководство дипломными работами по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр», «специалист». Проводит консультации с ТЕОДП.

ГОРПИНИЧ Ольга Валеріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філософських наук (2005 р., тема дисертації «Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства», спеціальність 09.00.03 «Філософія та історія філософії», спецрада в Інституті вищої освіти АПН України)

Вчене звання: доцент (2012 р.)

Освіта: Запорізький державний університет (1992 р., спеціальність «Фізика», кваліфікація фізика, викладача; 1995 р., спеціальність «Соціологія», кваліфікація соціолога)

remarchuk

КОЖЕДУБ Олена Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук (2008 р., тема дисертації «Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу», спеціальність 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології», спецрада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1997 р., спеціальність «Дошкільне виховання»)

trush

ТРУШ Марія Сергіївна

Посада: старший викладач

Освіта: Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (1986 р., спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія»), Міжрегіональна академія управління персоналом (2006 р., спеціальність «Соціологія»)

Переглядів: 11 393
^ До початку