Державний Університет Телекомунікацій

Науково-педагогічний склад - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

ГУСЄВА Ольга Юріївна, завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор

  • У 1998 р. закінчила Донецький комерційний інститут за двома спеціальностями: 1. Облік і аудит; 2. Маркетинг.
  • У 2004 р. захистила  кандидатську дисертацію у  Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського на тему: «Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств»
  • У 2014 р. захистила докторську дисертацією у  Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського за спеціальністю 08.00.04 на тему: «Управління стратегічними змінами: теорія і методологія».

Є автором понад 100 наукових праць, у т.ч. 5 монографій та 3 навчальних посібників з грифом МОН. Сфера наукових інтересів: управління змінами на підприємствах; стратегічне управління в умовах динамічного бізнес-середовища; економічні та управлінські аспекти розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі.

Член спецради з захисту кандидатських дисертацій, керує підготовкою аспірантів.

МАЛКОВА Тетяна Миколаївна

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор психологічних наук (2014 р., тема дисертації «Теорія і практика професійного становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України)», спеціальність 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», спецрада Д26.453.01 в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України)

Вчене звання: старший науковий співробітник (1994 р.)

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1973 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація психолога, викладача психологічних дисциплін)

dubovik

РОМАНЕНКО Юрій Вікторович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук (2006 р., тема дисертації «Образи смислоутворюючих чинників в функціонуванні соціальних систем», спеціальність 22.00.01 «Теорія та історія соціології», спецрада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка), кандидат філософських наук (2000 р., тема дисертації «Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права)», спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», спецрада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1996 р.)

 

ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

1993р. - Закінчила Латвійський університет, економічний факультет.
2002р. - Захистила кандидатську дисертацію в Київському національному економічному університеті на тему: «Маркетинг ринку праці».
Автор понад 10 наукових та науково-методичних робіт. Продовжує активно проводити наукові дослідження.
Здійснює керівництво дипломними роботами за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст». Проводить консультації з ТЕОДП.

РОМАЩЕНКО Ольга Сергіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

2008 р. – Закінчила Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (спеціальність: «Економіка підприємства»)

2016 р. – Захистила кандидатську дисертацію в Харківському державному університеті харчування та торгівлі на тему: «Управління товарними запасами підприємств торгівлі»

ГОРПИНИЧ Ольга Валеріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філософських наук (2005 р., тема дисертації «Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства», спеціальність 09.00.03 «Філософія та історія філософії», спецрада в Інституті вищої освіти АПН України)

Вчене звання: доцент (2012 р.)

Освіта: Запорізький державний університет (1992 р., спеціальність «Фізика», кваліфікація фізика, викладача; 1995 р., спеціальність «Соціологія», кваліфікація соціолога)

ЯТЧЕНКО Володимир Феодосійович

Доктор філософських наук, професор. В 1972 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

В науковому доробку 5 одноосібних монографій і 2 у співавторстві. Більше 100 наукових статей.

Викладає дисципліни: Соціологія девіантної поведінки та соціального контролю. Соціальна психологія організацій. Сучасні соціологічні парадигми. Соціологія особистості та виховання. 

Сфера наукових інтересів – екзистенційний вимір соціальних процесів, історія духовної культури українського етносу, класична соціологія та сучасні соціологічні парадигми.

МОСТІПАН Олександр Миколайович

Посада: доцент кандидат політичних наук

У 2009 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «політологія».

У 2012 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем».

Є автором більше 30 наукових праць, у т. ч. 1 монографії та 3 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: маніпулятивні технології в інформаційно-комунікаційній сфері, соціологія молоді та електоральна соціологія.

Воскобоева Елена Владимировна

доцент кафедры, кандидат экономических наук.

1980г. – Закончила Донецкий институт советской торговли  (специальность: «Экономика торговли»)

2009 г. – Защитила кандидатскую диссертацию в Донецком  национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского на тему: «Управление основными фондами торгового  предприятия» .

Автор более 70 научных и научно-методических работ.

Сфера научной деятельности: экономика, предпринимательство, конкурентоспособность та эффективность деятельности предприятия.
trush

ТРУШ Марія Сергіївна

Посада: старший викладач

Освіта: Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (1986 р., спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія»), Міжрегіональна академія управління персоналом (2006 р., спеціальність «Соціологія»)

Переглядів: 14 439
^