Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Науково-педагогічний склад - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Гусєва Ольга Юріївна, завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор

Освіта:

 • У 1998 р. закінчила Донецький комерційний інститут за двома спеціальностями: 1. Облік і аудит; 2. Маркетинг.
 • У 2004 р. захистила  кандидатську дисертацію у  Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського на тему: «Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств»
 • У 2014 р. захистила докторську дисертацією у  Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського за спеціальністю 08.00.04 на тему: «Управління стратегічними змінами: теорія і методологія».

Є автором понад 100 наукових праць, у т.ч. 5 монографій та 3 навчальних посібників з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів: управління змінами на підприємствах; стратегічне управління в умовах динамічного бізнес-середовища; економічні та управлінські аспекти розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі.

Член спецради з захисту кандидатських дисертацій, керує підготовкою аспірантів.

Малкова Тетяна Миколаївна, професор кафедри

Науковий ступінь: доктор психологічних наук (2014 р., тема дисертації «Теорія і практика професійного становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України)», спеціальність 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», спецрада Д26.453.01 в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України)

Вчене звання: старший науковий співробітник (1994 р.)

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1973 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація психолога, викладача психологічних дисциплін)

Ятченко Володимир Феодосійович, професор кафедри

Доктор філософських наук, професор.

Освіта: в 1972 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

В науковому доробку 5 одноосібних монографій і 2 у співавторстві. Більше 100 наукових статей.

Викладає дисципліни: Соціологія девіантної поведінки та соціального контролю. Соціальна психологія організацій. Сучасні соціологічні парадигми. Соціологія особистості та виховання. 

Сфера наукових інтересів – екзистенційний вимір соціальних процесів, історія духовної культури українського етносу, класична соціологія та сучасні соціологічні парадигми.

dubovik

Романенко Юрій Вікторович, професор кафедри

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук (2006 р., тема дисертації «Образи смислоутворюючих чинників в функціонуванні соціальних систем», спеціальність 22.00.01 «Теорія та історія соціології», спецрада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка), кандидат філософських наук (2000 р., тема дисертації «Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права)», спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», спецрада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1996 р.)

Легомінова Світлана Володимирівна, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:

 • 1993р. - Закінчила Латвійський університет, економічний факультет.
 • 2002р. - Захистила кандидатську дисертацію в Київському національному економічному університеті на тему: «Маркетинг ринку праці».

Автор понад 10 наукових та науково-методичних робіт. Продовжує активно проводити наукові дослідження.
Здійснює керівництво дипломними роботами за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст». Проводить консультації з ТЕОДП.

Ромащенко Ольга Сергіївна, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:

 • 2008 р. – Закінчила Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (спеціальність: «Економіка підприємства»)
 • 2016 р. – Захистила кандидатську дисертацію в Харківському державному університеті харчування та торгівлі на тему: «Управління товарними запасами підприємств торгівлі»

Горпинич Ольга Валеріївна, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філософських наук (2005 р., тема дисертації «Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства», спеціальність 09.00.03 «Філософія та історія філософії», спецрада в Інституті вищої освіти АПН України)

Вчене звання: доцент (2012 р.)

Освіта: Запорізький державний університет (1992 р., спеціальність «Фізика», кваліфікація фізика, викладача; 1995 р., спеціальність «Соціологія», кваліфікація соціолога)

Мостіпан Олександр Миколайович, доцент кафедри

Кандидат політичних наук

Освіта:

 • У 2009 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «політологія».
 • У 2012 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем».

Є автором більше 30 наукових праць, у т. ч. 1 монографії та 3 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: маніпулятивні технології в інформаційно-комунікаційній сфері, соціологія молоді та електоральна соціологія.

Воскобоєва Олена Володимирівна, доцент кафедри

Кандидат економічних наук

Освіта:

 • 1980 р. – Закінчила Донецький інститут радянської торгівлі (спеціальність: «Економіка торгівлі»)
 • 2009 р. – Захистила кандидатську дисертацію у Донецькому  національному університеті економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за темою: «Управління основними фондами торговельного  підприємства»

Автор більш ніж  70 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукової діяльності: економіка, підприємництво, конкурентоспроможність та ефективність діяльності підприємства.

Москаленко Лариса Миколаївна, доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандидат філософських наук (захист дисертації у 2012 році, тема: «Феномен релігійного лідерства на основі іудейських традицій»).

Громадська діяльність спрямована на розвиток неформальної освіти в Україні.

Викладає дисципліни: Зв'язки з громадськістю в галузі ТК, Технології прикладних соціологічних досліджень(SPSS, ОСА), Ітерактивна компетентність у соціальних технологіях, Організація та методологія соціологічного дослідження, Соціологія молоді.

Тематична спрямованість наукових публікацій: релігійне лідерство, повстання в таборі Собібор, дослідження сфери неформальної освіти

Хлевицька Тетяна Борисівна, доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта:

 • У 1996 р. закінчила Донецький комерційний інститут за спеціальністю “Економіка підприємства”
 • У 2005 р. захистила  кандидатську дисертацію у  Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського на тему: «Грошові потоки в логістиці торговельних підприємств: сутність оптимізації»

Є автором понад 70 наукових праць, у т.ч. 2 монографій та 2 навчальних посібників з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів: стратегічні та інноваційні механізми розвитку підприємства; економічні та психологічні аспекти прийняття управлінських рішень; соціально-економічна безпека та сталий розвиток підприємств та економіки України.

trush

Труш Марія Сергіївна, старший викладач кафедри

Освіта: Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (1986 р., спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія»), Міжрегіональна академія управління персоналом (2006 р., спеціальність «Соціологія»)

Ібрагімова Зарема Ізмаїловна, аспірант кафедри

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 19 575
^