XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Економіки

Наукова діяльність

Загальна інформація
Науково-педагогічний склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Методичні рекомендації
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри спрямована на впровадження нових конкурентоздатних технологій длязабезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців інноваційного типу.

Кафедра економіки підприємств та соціальних технологій проводить наукову роботу по таких напрямах:

 • наукові дослідження під час написання кандидатських і докторських дисертацій;
 • публікація результатів досліджень в індексованих, професійних і науково-популярних виданнях України і зарубіжжя;
 • наукові дискусії під час проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів, круглих столів;
 • наукова робота студентів (кафедральні тематичні конференції, участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді, друк наукових статей);
 • підписання договорів партнерства з промисловими підприємствами України як на рівні апробації і впровадження результатів наукових розробок, дисертаційних досліджень, так і виконання на замовлення конкретних підприємств дипломних робіт студентів;
 • соціологічні дослідження для підвищення ефективності управлінських рішень на підприємствах;
 • соціологічні дослідження, спрямовані на оптимізацію діяльності персоналу підприємства.

1. Коротка довідка

Кафедра економіки підприємств та соціальних технологій (ЕПСТ) організована 1 грудня 2016 року, структурно підпорядкована Навчально-науковому інституту менеджменту і підприємництва Державного університету телекомунікацій.

2. Науково-педагогічний і науковий колектив кафедри

Висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри складається з 11 фахівців, а саме: 4 докторів наук, 6 кандидатів наук і 1 старшого викладача.

 • Гусєва Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою;
 • Клименко Олена Юріївна, доктор соціологічних наук, доцент;
 • Ятченко Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор;
 • Романенко Юрій Вікторович, доктор соціологічних наук, професор;
 • Легомінова Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Горпинич Ольга Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • Воскобоєва Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Ромащенко Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Хлевицька Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Бриндіна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Труш Марія Сергіївна, старший викладач.

3. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації

Кафедрою економіки підприємств та соціальних технологій організована робота студентських наукових студій за різними напрямами наукової  діяльності:

 • "Актуальні проблеми економіки підприємства" - науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гусєва О.Ю.; кандидат економічних наук, доцент Легомінова С.В.
 • "Методи і методологія соціологічного дослідження" - науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Горпинич О.В.

На старших курсах студенти притягуються до виконання науково-дослідницької тематики кафедри, спілкуються з ученими, знайомляться з сучасними напрямами науки, а різноманітні конференції, конкурси і олімпіади, як в університеті, так і за його межами підводять підсумки такої творчої роботи.

На всеукраїнських і регіональних конкурсах студентських наукових робіт, а також олімпіадах творча і наукова робота студентів щорічно оцінюється на високому рівні.

23 травня 2019 р. була проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної сфери України».

У роботі конференції взяли активну участь студенти університету, підготовкою яких до засідання займалися співробітники кафедри економіки підприємств і соціальних технологій, а саме доктор економічних наук, професор Гусєва О.Ю.; кандидат економічних наук, доцент Легоминова С.В.; кандидат філософських наук, доцент Горпинич О.В.; кандидат економічних наук, доцент Воскобоєва О.В.; кандидат економічних наук, доцент Ромащенко О.С.,старший викладач Труш М.С.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження

4.1. Науково-дослідні роботи

Співробітниками кафедри економіки підприємств та соціальних технологій ведеться активна науково-дослідна робота за такими напрямами:

 • «Економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на підприємствах інфокомунікаційної галузі». Керівник теми доктор економічних наук, професор Гусєва О.Ю.
 • «Соціологічне дослідження трансформацій світоглядних орієнтирів студентів технічного ВНЗ в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін».

4.2. Реалізація і впровадження наукових результатів

Результати науково-дослідної роботи кафедри економіки підприємств і соціальних технологій обговорюються на регіональних, республіканських, міжнародних науково-практичних конференціях. За підсумками наукових досліджень опубліковані монографії, наукові і навчально-методичні роботи.

5. Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри

За останні три роки співробітниками кафедри підготовлено та видано: 8 монографій, 26 публікацій в фахових виданнях України, 9 публікацій в індексованих виданнях за кордоном та 49 тез доповідей.

Наукова діяльність кафедри Економіки підприємств і соціальних технологій є невід'ємною складовою освітньої діяльності.

Наукова діяльність здійснюється з метою інтеграції наукової, учбовій і виробничій діяльності, вона забезпечується участю науково-педагогічних працівників в науковій роботі, організацію наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, проведення наукових досліджень.

Кафедрою проводяться і плануються дослідження системних і специфічних питань розвитку суспільства, враховується передовий світовий досвід, сприяє розробці доцільних організаційних і інноваційних рішень.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 12 887