XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Наукова діяльність

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Економіка чи Соціологія за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Економіка складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (27000 грн. на рік).

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Соціологія складає 17950 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (21000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено (12) договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Наукова діяльність кафедри спрямована на впровадження нових конкурентоздатних технологій длязабезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців інноваційного типу.

Кафедра економіки підприємств та соціальних технологій проводить наукову роботу по таких напрямах:

 • наукові дослідження під час написання кандидатських і докторських дисертацій;
 • публікація результатів досліджень в індексованих, професійних і науково-популярних виданнях України і зарубіжжя;
 • наукові дискусії під час проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів, круглих столів;
 • наукова робота студентів (кафедральні тематичні конференції, участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді, друк наукових статей);
 • підписання договорів партнерства з промисловими підприємствами України як на рівні апробації і впровадження результатів наукових розробок, дисертаційних досліджень, так і виконання на замовлення конкретних підприємств дипломних робіт студентів;
 • соціологічні дослідження для підвищення ефективності управлінських рішень на підприємствах;
 • соціологічні дослідження, спрямовані на оптимізацію діяльності персоналу підприємства.

1. Коротка довідка

Кафедра економіки підприємств та соціальних технологій (ЕПСТ) організована 1 грудня 2016 року, структурно підпорядкована Навчально-науковому інституту менеджменту і підприємництва Державного університету телекомунікацій.

2. Науково-педагогічний і науковий колектив кафедри

Висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри складається з 11 фахівців, а саме: 4 докторів наук, 6 кандидатів наук і 1 старшого викладача.

 • Гусєва Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою;
 • Клименко Олена Юріївна, доктор соціологічних наук, доцент;
 • Ятченко Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор;
 • Романенко Юрій Вікторович, доктор соціологічних наук, професор;
 • Легомінова Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Горпинич Ольга Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • Воскобоєва Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Ромащенко Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Хлевицька Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Бриндіна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Труш Марія Сергіївна, старший викладач.

3. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації

Кафедрою економіки підприємств та соціальних технологій організована робота студентських наукових студій за різними напрямами наукової  діяльності:

 • "Актуальні проблеми економіки підприємства" - науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гусєва О.Ю.; кандидат економічних наук, доцент Легомінова С.В.
 • "Методи і методологія соціологічного дослідження" - науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Горпинич О.В.

На старших курсах студенти притягуються до виконання науково-дослідницької тематики кафедри, спілкуються з ученими, знайомляться з сучасними напрямами науки, а різноманітні конференції, конкурси і олімпіади, як в університеті, так і за його межами підводять підсумки такої творчої роботи.

На всеукраїнських і регіональних конкурсах студентських наукових робіт, а також олімпіадах творча і наукова робота студентів щорічно оцінюється на високому рівні.

23 травня 2019 р. була проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної сфери України».

У роботі конференції взяли активну участь студенти університету, підготовкою яких до засідання займалися співробітники кафедри економіки підприємств і соціальних технологій, а саме доктор економічних наук, професор Гусєва О.Ю.; кандидат економічних наук, доцент Легоминова С.В.; кандидат філософських наук, доцент Горпинич О.В.; кандидат економічних наук, доцент Воскобоєва О.В.; кандидат економічних наук, доцент Ромащенко О.С.,старший викладач Труш М.С.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження

4.1. Науково-дослідні роботи

Співробітниками кафедри економіки підприємств та соціальних технологій ведеться активна науково-дослідна робота за такими напрямами:

 • «Економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на підприємствах інфокомунікаційної галузі». Керівник теми доктор економічних наук, професор Гусєва О.Ю.
 • «Соціологічне дослідження трансформацій світоглядних орієнтирів студентів технічного ВНЗ в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін».

4.2. Реалізація і впровадження наукових результатів

Результати науково-дослідної роботи кафедри економіки підприємств і соціальних технологій обговорюються на регіональних, республіканських, міжнародних науково-практичних конференціях. За підсумками наукових досліджень опубліковані монографії, наукові і навчально-методичні роботи.

5. Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри

За останні три роки співробітниками кафедри підготовлено та видано: 8 монографій, 26 публікацій в фахових виданнях України, 9 публікацій в індексованих виданнях за кордоном та 49 тез доповідей.

Наукова діяльність кафедри Економіки підприємств і соціальних технологій є невід'ємною складовою освітньої діяльності.

Наукова діяльність здійснюється з метою інтеграції наукової, учбовій і виробничій діяльності, вона забезпечується участю науково-педагогічних працівників в науковій роботі, організацію наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, проведення наукових досліджень.

Кафедрою проводяться і плануються дослідження системних і специфічних питань розвитку суспільства, враховується передовий світовий досвід, сприяє розробці доцільних організаційних і інноваційних рішень.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 363