Укр.   Рус.   Eng.

Наукова діяльність - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Основною метою наукової діяльності кафедри є отримання наукових знань шляхом проведення наукових досліджень, які спрямовані на створення і впровадження нових конкурентоздатних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

Наукова робота по кафедрі економіки підприємств і соціальних технологій проводиться по таких напрямах:

 • наукові дослідження під час написання кандидатських і докторських дисертацій;
 • публікація результатів досліджень в індексованих, професійних і науково-популярних виданнях України і зарубіжжя;
 • наукові дискусії під час проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів, круглих столів;
 • наукова робота студентів(кафедральні тематичні конференції, участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт Всеукраїнській олімпіаді, друк наукових статей);
 • підписання договорів партнерства з промисловими підприємствами України як на рівні апробації і впровадження результатів наукових розробок, дисертаційних досліджень, так і виконання на замовлення конкретних підприємств дипломних робіт студентів;
 • соціологічні дослідження для підвищення ефективності управлінських рішень на підприємствах;
 • соціологічні дослідження, спрямовані на оптимізацію діяльності персоналу підприємства.

1. Коротка довідка

Кафедра економіки підприємств і соціальних технологій (ЕПСТ) організована 1 грудня 2016 року, структурно підлеглий Навчально-науковому інституту менеджменту і підприємництва Державного університету телекомунікацій.

2. Науково-педагогічний і науковий колектив кафедри

Науковий потенціал (кількість докторів і кандидатів наук).

Висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри складається з 8 фахівців, а саме: 3 докторів наук, 4 кандидатів наук і 1 старшого викладача.

 • ГУСЄВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою;
 • МАЛКОВА Тетяна Миколаївна, доктор психологічних наук, с.н.с;
 • РОМАНЕНКО Юрій Вікторович, доктор соціологічних наук, доцент;
 • ЯТЧЕНКО Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор;
 • МОСТИПАН Олександр Миколайович, кандидат політичних наук;
 • ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ГОРПИНИЧ Ольга Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • ВОСКОБОЄВА Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • РОМАЩЕНКО Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ТРУШ Марія Сергіївна, старший викладач;
 • АРХИПОВА Антоніна Олександрівна, асистент

3. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації

На кафедрі організована робота студентських наукових  студій за різними напрямами наукової діяльності, зокрема:

 • "Актуальні проблеми економіки підприємства" - науковий керівник: професор, доктор економічних наук Гусєва О.Ю.; доцент, кандидат економічних наук Легоминова С.В.
 • "Методи і методологія соціологічного дослідження" - науковий керівник: доцент, кандидат соціологічних наук Е.В.Кожедуб., доцент, Горпинич О.В.

На старших курсах студенти притягуються до виконання науково-дослідницької тематики кафедри, спілкуються з ученими, знайомляться з сучасними напрямами науки, а різноманітні конференції, конкурси і олімпіади, як в університеті, так і за його межами підводять підсумки такої творчої роботи. На всеукраїнських і регіональних конкурсах студентських наукових робіт, а також олімпіадах творча і наукова робота студентів щорічно оцінюється на високому рівні.

Для розвитку студентської науки кафедрою щорічно проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України».

25 травня 2018 року була проведена третя конференція, на якій було обговорено актуальні питання розвитку компаній та суспільства в умовах цифрової економіки. У роботі конференції взяли активну участь студенти університету, підготовкою яких до засідання займалися співробітники кафедри економіки підприємств і соціальних технологій. Подивитись фотозвіт>>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження

4.1. Науково-дослідні роботи

На сьогодні співробітниками кафедри ведеться активна науково-дослідна робота за такими напрямами:

 • «Економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на підприємствах інфокомунікаційної галузі». Керівник теми доктор економічних наук, професор Гусєва О.Ю. Мета виконання науково-дослідної роботи являється формування науково-методичних і практичних розробок по вдосконаленню економіко-правових механізмів управління змінами на підприємства інфокомунікаційної галузі.
 • «Соціологічне дослідження трансформацій світоглядних орієнтирів студентів технічного внз в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін».

4.2. Реалізація і впровадження наукових результатів

Результати науково-дослідної роботи кафедри економіки підприємств і соціальних технологій обговорюються на регіональних, республіканських, міжнародних науково-практичних конференціях. За підсумками наукових досліджень опубліковані монографії, наукові і навчально-методичні роботи.

5. Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри

За останні три роки співробітниками кафедри підготовлено та видано: 8 монографій,  39 публікацій в фахових виданнях України, 10 публікацій в індексованих виданнях та за кордоном и 57 тез доповідей.

Наукова діяльність кафедри Економіки підприємств і соціальних технологій є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, учбовій і виробничій діяльності, вона забезпечується участю науково-педагогічних працівників в науковій роботі, організацію наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, проведення наукових досліджень. Кафедрою проводяться і плануються дослідження системних і специфічних питань розвитку суспільства, враховується передовий світовий досвід, сприяє розробці доцільних організаційних і інноваційних рішень.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 10 480
^