XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Видавнича діяльність

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Економіка чи Соціологія за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Економіка складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (27000 грн. на рік).

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Соціологія складає 17950 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (21000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено (12) договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

На кафедрі Економіки підприємств та соціальних технологій працює досвідчений і перспективний науково-педагогічний колектив, який активно займається науковою роботою, результатом якої є видання навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, наукових монографій, брошур, статей. Серед основних видань можна виокремити наступні:

2019

2018

Також на кафедрі функціонує сучасна економіко-гуманітарна бібліотека, яка постійно поповнюваєтся рідкіснми та цінними виданнями.

2017

Монографію присвячено дослідженню механізмів символічної взаємодії в різних сферах соціальної життєдіяльності в контексті співвідношення візуальної аналітики та соціології візуального символізму. Видання призначене для фахівців гуманітарного профілю: соціологів, психологів, фахівців в галузі міжнародної аналітики, журналістів, юристів, кадрового менеджменту та ін. галузей знання, в яких доводиться мати справу із візуальним символізмом.

 • Малкова Т. М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України): монографія / Т. М. Малкова. – К., 2012. – 395 с.
 • Малкова Т. М. Психологія вищої школи: Текст лекцій. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 188 с.
 • Романенко Ю. В. Роль засобів масової інформації в соціальній адаптації. Монографія. – К.: ДУІКТ, 2010. – 262 с.
 • Огаренко В. М., Романенко Ю. В., Скідін О. Л., Согорін А. А. Теоретичні засади соціологічної рефлексії адаптаційних процесів у засобах масової комунікації. Монографія. – Енергодар–Запоріжжя, В-во КПУ, 2010. – 225 с.
 • Огаренко Т. О., Романенко Ю. В., Яковенко А. К. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму в міжкультурних комунікаціях: прикладний аспект: монографія / Класич. приват. ун-т (Запоріжжя). – К.: ДУІКТ, 2009. – 275 c.
 • Романенко Ю. В., Яковенко А. К. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму: [монографія] / Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – К.: ДУІКТ, 2008. – 320 с.
 • Романенко Ю. В. Сучасні психотехнології: навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: ДУІКТ, 2008. – 74 c.
 • Романенко Ю. В. Соціалізація особи: метапрограмний та психотехнологічний аспекти. Монографія. – К.: Вид-во ДУІКТ, 2007.
 • Романенко Ю. В. Смислопродукування в соціальних системах. – К.: «Е та Є», 2005. – 276 с.
 • Романенко Ю. В. Смислопродукування в масовій відеопродукції (бойовики, жахи, еротика, порнографія). Монографія. – К.: Вид-во «Знання», 2004. – 224 с.
 • Романенко Ю. В. Аналіз соціальних систем (психофрактальний аспект). – К.: Інститут міжнародних відносин, 2003.
 • Романенко Ю. В. Проблеми соціально-психологічного впливу американізму на українську психокультуру : Навч. посіб. / Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 127 c.
 • Донченко О. А., Романенко Ю. В. Архетипи соціального життя і політика. – К.: Либідь, 2001. – 374 с.
 • Історія чехів в Україні / Наук. керів. Я. Вацулик; С. Дмитрук, С. Коваленко, П. Калета та ін. – К., 2013. – 600 с.
 • Крымское культурно-просветительское общество чехов «Влтава» – 20 лет (1993–2013) / Vltava; [авт.-сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук; Л. Савина]. – Симферополь, 2013. – 20 с.
 • Чехи в Крыму 150 лет: Александровка (1862-2012) Vltava; [авт.-сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук]. – Симферополь, 2012. – 18 с.
 • 150 лет Крымской Богемке / Vltava; [авт.-сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук]. – Симферополь: АнтіквА, 2011. – 14 с.
 • Волкова (Дмитрук) С. А. Чехи на півдні України (друга половина XIX – перша третина ХХ століття). – Сімферополь: АнтіквА, 2006. – 160 с. – (Біобібліографія кримознавства; Вип. 6).
 • Ковальчук Л. С., Дубовик Н. А. Політологія. Навчальний посібник. –К.: PVM-PRINT, 2013. –119 с.
 • Ковальчук Л. С., Дубовик Н. А. Соціологія: Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни. – К.: PVM-PRINT, 2013. –73 с.
 • Дубовик Н. А., Саєнко А. О., Ситник С. В. Політологія. Навчально-методичний посібник. – К., 2008. – 120 с.
 • Остроухов В. В., Ситник С. В., Дубовик Н. А. Конфліктологія: Навчальний посібник. – К: ДУІКТ, 2008. – 215 с.
 • Політологія: Практикум для студентів ІЗДН / Гурицька М. С., Новікова Н. Є., Куліченко В. В., Тімкін І.Ф. – К., 2015. – 52 с.

Опубліковані наукові статті, розділи в монографіях у 2012–2015 рр.

2015

 • Аташкаде Р. В. Традиція та новаторство в умовах техногенної цивілізації // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції НАУ. – К., 2015. – С. 18-19.
 • Аташкаде Р. В. Синкретизм традицій та новаторства в постмодерному суспільстві. // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції з соціології “Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі” Київ, 3-4 червня 2015 р. – К.: КПІ, 2015.
 • Горпинич О. В. Комунікативний вплив в умовах кризових ситуацій // «Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у ХХІ столітті». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 27–28 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 99–102.
 • Горпинич О. В. Громадянська непокора і громадянське суспільство // Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація українського суспільства у світі угоди про асоціацію з ЄС», м. Київ, 2–3 квітня 2015 р. – АПСВТ ФПУ.
 • Дмитрук С. А. Традиційно-побутова культура чехів в Україні // Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: Матеріали Першої міжнародної науково-технічної конференції. Збірник тез. – К.: ДУТ, 2015. – С. 247–250.
 • Дмитрук С. А. Київ у житті та діяльності Олександра Янати // Краєзнавство. – 2015. – №3/4. – С. 145–151.
 • Кожедуб О. В. Основні ідеї розуміючої соціології Альфреда Шюца // Проблеми і перспективи реалізації досліджень / Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 27-28 лютого 2015 р. – Т. 3. – Київ: Науково-видавничий центр “Лабораторія думки”, 2015. – С. 25-26.
 • Кожедуб О. В. Політична влада в Україні та система її реформування // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції з соціології “Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі” Київ, 3-4 червня 2015 р. – Київ: КПІ, 2015.

2014

 • Малкова Т. Н. Роль эмоций в мотивации труда и профессиональном самоопределении будущих сотрудников ОВД  /  Т. Н. Малкова  //  Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2014. – №1 (56). – С. 14-20.
 • Горпинич О. В. Сетевой поход к межфирменным организационным отношениям // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів» м. Запоріжжя, 2014. – С. 202–204.
 • Горпинич О. В. Соціальна інженерія у сфері публічного адміністрування // Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914–2014». м. Київ, 2014 р. – С. 273–274.
 • Дмитрук С. А. Помощь Чехословацкой Республики чехам Юга Украины в начале 20-х годов ХХ века: по материалам Национального архива Чешской Республики в г. Праге // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – Симферополь, 2014. – Т. 27 (66). – № 2. – С. 17–23.
 • Дмитрук С. А. Чешские поселения в Крыму: история и современность // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – Симферополь, 2014. – Т. 27 (66). – № 3. – С. 20–31.
 • Дубовик Н. А. Роль консенсусу політичних еліт у подоланні кризового стану // Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. – Вип. 49. – К.: НАУ, 2014. – С. 51–57.

2013

 • Малкова Т. М. Професійне становлення особистості у світлі синергетичного підходу / Т. М. Малкова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / гол. ред. дійсний член НАПН України С. Д. Максименко. – Т. XII. – Вип. 16. – К.: «Фенікс», 2013. – С. 231–239.
 • Малкова Т. М. Сприйняття та оцінка навчально-виховного процесу та формування професійних намірів курсантів-першокурсників (на прикладі вишу системи міністерства внутрішніх справ)  /  Т. М. Малкова  //  Юридична психологія та педагогіка. – 2013. – № 1 (13). – С. 70-80.
 • Малкова Т. М. Уявлення майбутніх співробітників органів внутрішніх справ про професійну діяльність працівників міліції у світлі теорії мотивації трудової діяльності К. Альдерфера  /  Т. М. Малкова  //  Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 362-374.
 • Malkova T. Professional development of the police officer personality  //  T. Malkova  //  Intellectual Archive. – Toronto, 2013. – September. – Volume 2. – Number 5. – p. 53-57.
 • Малкова Т. Н. Образ сотрудника ОВД как детерминанта профессионального становления будущих специалистов  /  Т. Н. Малкова  //  Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – №4 (55). – С. 93-97.
 • Малкова Т. Н. Особенности мотивации профессиональной деятельности сотрудников милиции  /  Т. Н. Малкова  //  Вестник Инновационного Евразийского университета. – 2013. – № 2 (50). – С. 74-78.
 • Малкова Т. Н. Особенности мотивации профессиональной деятельности сотрудников милиции  //  Materiály IX mezinárodni védecko-practicá conference “Védecký pokrok na prélomu tysychalety” – 2013. – Díl 3. Ekonomické védy. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 59-65 stran.
 • Романенко Ю. В. Маніпулювання макроідентичністю в масових комунікаціях: до постановки проблеми // Грані. – 2013. – № 8. – С. 89–95.
 • Донченко Е., Романенко Ю. Архетипы социальной жизни и политика // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология: международный научно-практический журнал. – К., 2013. – № 10 (130). – С. 38–45.
 • Донченко Е., Романенко Ю. Целостные архетипы социальной жизни // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология: международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – К., 2013. – № 11 (131). – С. 41–48.
 • Горпинич О. Модернізація профспілкової освіти // Міжнародна науково-практична конференція з питань розвитку сучасної профспілкової освіти. 24–25 січня 2013 р., м. Чернігів. – С. 34–37.
 • Горпинич О. В. Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання ХХІ ст. // Міжнародна наукова конференція «Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій». АПСВ ФПУ, 20–21 лютого 2013 р., м. Київ. – С. 126–128.
 • Горпинич О. Гуманістичні виміри сучасного українського суспільства // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євро інтеграції». 21–22 березня 2013 р. м. Запоріжжя. – С. 205–207.
 • Горпинич О. Метод «Форсайт» та його роль в управлінні // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України». 29 березня 2013 р., м. Запоріжжя. –С. 116–118.
 • Горпинич О. В. Формування іміджу та професійне управління репутацією організації // Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми управління економічним потенціалом регіонів". м. Запоріжжя, 2013 р. – С. 249–250.
 • Горпинич О. В. Современные социальные изменения: проектирование и прогнозирование // Міжнародна наукова конференція "Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів". м. Запоріжжя, 2013 р. – С. 22–25.
 • Горпинич О. Інновація як фактор соціальної самоорганізації суспільства // Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. м. Суми, 2013 р. – С. 202–203.
 • Дубовик Н. А. Масова свідомість та електоральний вибір // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів», 28–29 листопада 2013 року. –К.: Талком, 2013. – С. 185–187.
 • Ковальчук Л. С., Дубовик Н. А. Ліберальна демократія в історичній ретроспективі українського суспільства та сучасні реалії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Вип. 6(1). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. – С. 80–83.
 • Качмала В. І. Особливості проведення Першого всеросійського перепису населення 1897 р. на Чернігівщині // Література та культура Полісся. Збірник наукових праць. Серія «Історія та культура: загальноукраїнський та провінційний вимір». – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2013. – Вип. 72. – С. 115–124.
 • Мельничук Л.В. Директивні розпорядження керівництва Третього Рейху, Райхсміністрерства східних окупованих територій та Райхскомісаріату „Україна” щодо створення органів місцевого управління (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. У двох частинах. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 50–55.
 • Мельничук Л.В. Особливості реалізації управлінських моделей у практиці місцевих владних інституцій Райхскомісаріату „Україна” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Вип. 10. – К., 2013. – С. 325–333.
 • Мельничук Л.В. Особливості реалізації службових субординарій між німецькими та місцевими органами влади Райхскомісаріату „Україна” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Мандрівець. – Тернопіль, 2013. – № 3 (105). – Травень–червень. – С. 41–44.
 • Мельничук Л.В. Особливості створення та функціонування структурно-організованих форм органів місцевого управління Райхскомісаріату „Україна” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Література та культура Полісся. – Вип. 72: Історія та культура: загальноукраїнський та провінційний вимір / відп. ред. і упоряд. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – С. 193–201.
 • Мельничук Л.В. Служебная кометенция структурных подразделений районных и городских управ Рейскомиссариата „Украина” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва, 2013. – № 112 (59). Ч. 1. – С. 181–185.
 • Труш М. С. Вплив інтернет-технологій на процеси інтеграції та ідентифікації в сучасному суспільстві // Матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». – Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р. – C. 34–37.
 • Труш М. С. Україна в інтеграційних процесах: етнонаціональний вимір // Матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. – Одеса, 25 жовтня 2013 р. – C. 56–61.

2012

 • Романенко Ю. В., Чижик К. Г. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин у багатополярному світі. Перспективи та можливості для України // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2012. – № 20. – С. 4–8.
 • Балюк Р. В. Традиція як комунікація у філософії постмодернізму // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22–23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – С. 18–19.
 • Горпинич О. В. Середній клас у сучасному українському суспільстві: специфіка соціальних трансформацій / О. В. Горпинич, Г. В. Філь // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – К.: Сталь, 2012. – № 1(61)'2012. – С. 13–17.
 • Горпинич О. В. Основні теорії інформаційних катастроф // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Новітні інформаційні та комп’ютерні технології в навчанні та науці». Жовтень 1-5, 2012 р. – С. 194–195.
 • Горпинич О. В. Механізм комунікативного впливу в умовах кризової ситуації // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів». 25 жовтня 2012 р. м. Запоріжжя. – С. 87–89.
 • Горпинич О. В. Соціологія державотворення та політична антропологія В’ячеслава Липинського // Міжнародна науково-практична конференція «Ідеолог української державності – В’ячеслав Липинський: постать на тлі історії». 24 квітня 2012 р. Електронній ресурс: http://www.memory.gov.ua:8080/en/news/detail/488.htm
 • Дмитрук С. А. Допомога Чехословацької Республіки за часів Т. Масарика чехам півдня України на початку 20-х років ХХ ст. (за архівними матеріалами SUAP, м. Прага) // Перший чехословацький президент Томаш Гарріг Масарик і Україна: матеріали ІІІ Чесько-української наук.-практ. конф. «Шляхи розвитку культури чехів України», м. Київ, 17 березня 2012 р., НАУ / Посольство Чес. Республіки в Україні, Нац. авіац. ун-т, Укр.-чес. культур.-освіт. т-во «Вишеград», Каф. історії та культурології НАУ; [редкол.: Л. Ф. Мухіна, І. І. Тюрменко, О. А. Радзивілл]. – К.: НАУ, 2012. – С. 55–57.
 • Дмитрук С. А. Чехи в Крыму – 150 лет: Богемка и Александровка (малая история) // Этнография Крыма ХІХ–ХХІ вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. – Вып. 3 / Отв. ред. М. А. Араджиони, Л. А. Науменко. – Симферополь: СГГ, 2012. – С. 161–170.
 • Дмитрук С. А. Чехи Крыма в 20–30-е гг. ХХ в. // Этнография Крыма ХІХ–ХХІ вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. – Вып. 2 / Отв. ред. М. А. Араджиони, Ю. Н. Лаптев. – Симферополь, 2012. – С. 187–194.
 • Дубовик Н. А. Особливості формування еліт в Україні та їх вплив на розвиток суспільства // Вісник Дніпропетровського університету, 2012. –№9/2. – Том. 20. – С. 238–242.
 • Ковальчук Л. С., Дубовик Н. А. Основні складові іміджу політичної партії та методи психологічного впливу на електорат // Вісник Дніпропетровського університету, 2012. – №9/2. – Том. 20. – С. 285–290.
 • Саєнко А. О., Дубовик Н. А. Соціальна відповідальність підприємництва як фактор інтеграції соціальної політики в Україні // Матеріали VII Міжнародна науково-практична конференції «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика», 16–17 травня 2012. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 159–161.
 • Мельничук Л.В. Основні тенденції висвітлення проблем функціонування органів місцевого управління Райхскомісаріату „Україна” у радянській історіографії / Л.В. Мельничук // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 31 (Спецвипуск). – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 189–194.
 • Мельничук Л.В. Проблеми функціонування органів місцевого управління Райхскомісаріату „Україна” у сучасній вітчизняній історіографії / Л.В. Мельничук // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 32 (Спецвипуск). – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 271–276.
 • Мельничук Л.В. Адміністративно-правові відносини у практиці повсякденної роботи органів місцевого самоуправління Райхскомісаріату „Україна” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // „Історія повсякденності: теорія і практика”: матеріали Всеукр. наук. Конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 5–6 жовт. 2012 р. / [упоряд.: О.М. Лукашевич, Т.Ю. Нагайко, В.В. Коцур]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 105–109.
 • Труш М. С. Україна на шляху до інформаційного соціуму // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». – К: ДУІКТ, 22–23 листопада 2012 р. – C. 23–31.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 549