Державний Університет Телекомунікацій

Спеціальності факультету - Факультет Інформаційних технологій

Спеціальності/спеціалізації, за якими проводиться навчання:

  1. Комп'ютерна інженерія / Комп'ютерні системи та мережі
  2. Інженерія програмного забезпечення/Програмна інженерія
  3. Компютерні науки
  4. Системний аналіз
  5. Інформаційні  системи та технології

Ступенева освіта передбачає підготовку на факультеті:

бакалаврів за спеціальністю:  "123"Комп'ютерна інженерія;

Комп'ютерна інженерія — спеціальність, що об'єднує інформатику та телекомунікаційні мережні технології, що забезпечує проектування та розробку комп'ютерних систем та мереж, баз даних, тобто апаратного та програмного забезпечення.

спеціалістів та магістрів за цим же напрямом за спеціалізацією:  Комп'ютерні системи та мережі;


бакалаврів за спеціальністю: "121" Інженерія програмного забезпечення.

Програмування — це процес проектування, написання, тестування і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії.

Інженерія програмного забезпечення — це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.


бакалаврів за спеціальністю: "122" – Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки - це спеціальність для підготовки спеціалістів з найбільш широким охопленням дисциплін галузі інформаційних технологій.

Спеціалісти займаються розвитком комп'ютерних технологій, керують цілим парком комп'ютерів, створюють цікаві і корисні програми, працюють системним адміністраторами та у сфері Інтернет-зв'язку.


бакалаврів за спеціальністю: "124" - Системний аналіз

Системний аналіз - спеціальність, що відноситься до категорії універсальних.

Універсальність цієї спеціальності обумовлена унікальною освітньою програмою, що базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивченні сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень і методів математичного та комп'ютерного моделювання.


бакалаври за спецыальністю: "126" - Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології - забезпечує підготовку фахівців, орієнтованих на розробку і застосування математичних моделей процесів і об'єктів, програмних та інструментальних засобів побудови інформаційних систем.

Фахівці з інформаційних технологій вирішують завдання проектування і експлуатації інформаційних систем і постановки завдань створення інформаційни систем із застосуванням сучасних методів та новітніх засобів автоматизації проектування.


магістрів по спеціалізації: "172" - Інформаційні мережі зв'язку

Інформаційні мережі зв'язку - це комплексна індустрія, що надає клієнтам різні види послуг, розробляє і впроваджує нововведення, створює, продає і використовує обладнання для передачі та / або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.


Термін навчання

Денна форма навчання:

  • Бакалавр - 4 роки;
  • Магістр - 1,5 роки на базі бакалаврату.
Переглядів: 23 469
^