Державний Університет Телекомунікацій

Друга вища освіта (перепідготовкa) - Приймальна комісія

ДЛЯ ТИХ, ХТО ДУМАЄ ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ!
ДРУГА ВИЩА ОСВІТА!
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Державний університет телекомунікацій – провідний багатопрофільний вищий навчальний заклад освіти в галузі телекомунікацій та сфері інформатизації, IV рівня акредитації. Державний університет телекомунікацій проводить перепідготовку фахівців із вищою, базовою вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Державного університету телекомунікацій забезпечує перепідготовку фахівців за основними напрямами освітньої діяльності з урахуванням індивідуальної підготовки слухачів та направленості подальшої діяльності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Для перепідготовки (друга вища освіта) запрошуються особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче «бакалавр», спеціалісти, які отримали вищу освіту до введення освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
 
ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЯ 
(за дипломом)
Спеціальність

172 Телекомунікації та радіотехніка

7.05090301 Інформаційні мережі зв’язку

7.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі

Інженер у галузі електроніки та телекомунікацій
125 Кібербезпека 7.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем Інженер із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах
073 Менеджмент 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування
 
АБІТУРІЄНТ ОСОБИСТО ПОДАЄ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:
  • заява, в якій указують спеціальність;
  • документ про попередню освіту (копія диплома та додатка);
  • 4 фотокартки (розміром 3х4 см.);
  • ідентифікаційний код (копія);
  • паспорт (копія).

Додаткова інформація

Термін навчання: 1,5 роки.

Форма навчання: заочна.

Фінансування: за рахунок фізичних та юридичних осіб.

З усіх питань просимо звертатися: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, каб. 119

Інспектори ННІПО: тел./факс: (044) 249-25-41, e-mail: olkolomiets@ukr.net

Директорат ННІПО: тел.: (044) 249-25-27; (096) 701 94 19 - директор Бойко Наталія Іванівна

Переглядів: 14 857
^