Державний Університет Телекомунікацій

Перелік конкурсних предметів для вступу в університет - Приймальна комісія

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
Спеціалізація
(освітня програма)
Перелік конкурсних
предметів (вступних
іспитів)
Мінімальна
кількість балів для
допуску до участі в
конкурсі
Код Назва
Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації
172 Телекомунікації та радіотехніка - Телекомунікаційні системи та мережі
- Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення
- Супутникові телекомунікації та навігаційні системи
- Волоконно-оптичні системи передачі
- Енергозберігаючі технології в телекомунікаціях
1. Укр. мова та література 100
2. Математика
3. Фізика або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
121 Інженерія програмного забезпечення - Програмна інженерія 1. Укр. мова та література 100
2. Математика
3. Історія України або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
123 Комп’ютерна інженерія   1. Укр. мова та література 100
2. Математика
3. Фізика або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
122 Комп’ютерні науки - Програмне забезпечення інформаційних технологій 1. Укр. мова та література 100
2. Математика
3. Історія України або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
124 Системний аналіз   1. Укр. мова та література 100
2. Математика
3. Історія України або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
126  Інформаційні системи та технології   1. Укр. мова та література
2. Математика
3. Історія України
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
100
Навчально-науковий інститут захисту інформації
125 Кібербезпека - Безпека інформаційних і комунікаційних систем
- Системи технічного захисту інформації
- Управління інформаційною безпекою
1. Укр. мова та література 100
2. Математика
3. Фізика або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа - Документознавство та інформаційна діяльність
- Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю
1. Укр. мова та література 100
2. Історія України
3. Математика або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
051 Економіка Економіка підприємств ІТ-бізнесу 1. Укр. мова та література
2. Історія України
3. Математика
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
100
054 Соціологія   1. Укр. мова та література 100
2. Історія України
3. Математика або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
073 Менеджмент   1. Укр. мова та література 100
2. Історія України
3. Математика або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
075 Маркетинг   1. Укр. мова та література 100
2. Історія України
3. Математика або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
074 Публічне управління та адміністрування   1. Укр. мова та література 100
2. Історія України
3. Географія або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   1. Укр. мова та література 100
2. Історія України
3. Математика або
Іноземна мова
(Англійська мова,
Німецька мова,
Французька мова,
Іспанська мова,
Російська мова.)
Переглядів: 31 625
^