Державний Університет Телекомунікацій

Конкурс на заміщення вакантних посад - Публічна інформація

На виконання законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» та Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників Державного університету телекомунікацій.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ:

 • директора Навчально-наукового інституту захисту інформації;
 • директора Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін;
 • заступника директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання;
 • завідувача кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • завідувача кафедри телекомунікаційних технологій;
 • завідувача кафедри космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій;
 • завідувача кафедри інформаційних систем та технологій;
 • завідувача кафедри системного аналізу;
 • завідувача кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • завідувача кафедри публічного управління та адміністрування;
 • завідувача кафедри української мови;
 • завідувача кафедри вищої математики;
 • завідувача кафедри фізики;
 • професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 • професора кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • професора кафедри телекомунікаційних технологій;
 • професора кафедри космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій;
 • професора кафедри комп’ютерних наук;
 • професора кафедри комп’ютерної інженерії;
 • професора кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • професора кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • професора кафедри менеджменту;
 • професора кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • професора кафедри економіки підприємств та соціальних технологій;
 • професора кафедри публічного управління та адміністрування;
 • професора кафедри української мови;
 • професора кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання;
 • доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 • доцента кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • доцента кафедри телекомунікаційних технологій;
 • доцента кафедри енергоефективних технологій;
 • доцента кафедри космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій;
 • доцента кафедри комп’ютерних наук;
 • доцента кафедри інформаційних систем та технологій;
 • доцента кафедри комп’ютерної інженерії;
 • доцента кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • доцента кафедри системного аналізу;
 • доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • доцента кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • доцента кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою;
 • доцента кафедри менеджменту;
 • доцента кафедри маркетингу;
 • доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • доцента кафедри економіки підприємств та соціальних технологій;
 • доцента кафедри публічного управління та адміністрування;
 • доцента кафедри української мови;
 • доцента кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання;
 • доцента кафедри вищої математики;
 • доцента кафедри фізики;
 • доцента кафедри іноземних мов;
 • старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 • старшого викладача кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • старшого викладача кафедри телекомунікаційних технологій;
 • старшого викладача кафедри енергоефективних технологій;
 • старшого викладача кафедри космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій;
 • старшого викладача кафедри інформаційних систем та технологій;
 • старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії;
 • старшого викладача кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • старшого викладача кафедри системного аналізу;
 • старшого викладача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • старшого викладача кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • старшого викладача кафедри менеджменту;
 • старшого викладача кафедри маркетингу;
 • старшого викладача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • старшого викладача кафедри економіки підприємств та соціальних технологій;
 • старшого викладача кафедри української мови;
 • старшого викладача кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання;
 • старшого викладача кафедри вищої математики;
 • старшого викладача кафедри іноземних мов;
 • старшого викладача кафедри фізики;
 • викладача кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання;
 • асистента кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій
 • асистента кафедри телекомунікаційних технологій;
 • асистента кафедри комп’ютерних наук;
 • асистента кафедри інформаційних систем та технологій;
 • асистента кафедри економіки підприємств та соціальних технологій.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою,  мають відповідну вищу освіту, вчене звання професора (доцента), науковий ступінь доктора (кандидата) наук і стаж науково-педагогічної діяльності.

Термін подання документів на конкурс – до 23 травня 2018 року.

На конкурс подаються наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора, написану власноруч про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в університеті);
 • фотокартку розміром 4 на 6 (для осіб, які не працюють в університеті);
 • автобіографію (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені у встановленому порядку (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копію трудової книжки (для непрацюючих осіб - з пред’явленням оригіналу, для працюючих осіб - засвідченої за місцем  роботи); 
 • копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб, які не працюють в університеті);
 • характеристику – рекомендацію з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють в університеті);
 • список наукових та навчально-методичних праць, винаходів, публікацій, за наявності (списки оформлюються за підписами претендента, завідувача кафедри, підпис якого засвідчується печаткою університету);
 • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності);
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • рецензію-відгук на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (для осіб, які не працюють в університеті);
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів. При поданні заяви кандидат повинен представити оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру, дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчене звання.

Документи надсилати на адресу: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, Державний університет телекомунікацій, к. 307.

Контактні тел.: 044-249-25-15; 044-248-85-71.

Переглядів: 5 095
^