Державний Університет Телекомунікацій

Конкурс на заміщення вакантних посад - Публічна інформація

На виконання законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» та Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників Державного університету телекомунікацій.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ:

 • Директора Навчально-наукового інституту захисту інформації;
 • Директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти;
 • Завідувача кафедри радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту;
 • Завідувача кафедри телекомунікаційних технологій;
 • Завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж;
 • Завідувача кафедри комутаційних систем;
 • Завідувача кафедри систем захисту інформації;
 • Завідувача кафедри управління інформаційною безпекою;
 • Завідувача кафедри безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 • Завідувача кафедри менеджменту і бізнес-моделювання;
 • Завідувача кафедри маркетингу;
 • Завідувача кафедри іноземних мов;
 • Професора кафедри телекомунікаційних систем;
 • Професора кафедри радіотехнологій;
 • Професора кафедри космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій;
 • Професора кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Професора кафедри комп’ютерних систем та мереж;
 • Професора кафедри інфокомунікацій;
 • Професора кафедри комутаційних систем;
 • Професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • Професора кафедри систем захисту інформації;
 • Професора кафедри безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 • Професора кафедри менеджменту і бізнес-моделювання;
 • Професора кафедри соціології та гуманітарних дисциплін;
 • Професора кафедри економіки, підприємництва та права;
 • Доцента кафедри телекомунікаційних систем;
 • Доцента кафедри радіотехнологій;
 • Доцента кафедри радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту;
 • Доцента кафедри космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій;
 • Доцента кафедри телекомунікаційних технологій;
 • Доцента кафедри енергоефективних технологій;
 • Доцента кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Доцента кафедри комп’ютерних систем та мереж;
 • Доцента кафедри прикладного програмування;
 • Доцента кафедри інфокомунікацій;
 • Доцента кафедри комутаційних систем;
 • Доцента кафедри системного аналізу;
 • Доцента кафедри інформаційної та кібернетичної  безпеки;
 • Доцента кафедри систем захисту інформації;
 • Доцента кафедри управління інформаційною безпекою;
 • Доцента кафедри безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 • Доцента кафедри менеджменту і бізнес-моделювання;
 • Доцента кафедри соціології та гуманітарних дисциплін;
 • Доцента кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності;
 • Доцента кафедри маркетингу;
 • Доцента кафедри економіки, підприємництва та права;
 • Доцента кафедри вищої математики;
 • Доцента кафедри фізики;
 • Доцента кафедри іноземних мов;
 • Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем;
 • Старшого викладача кафедри радіотехнологій;
 • Старшого викладача кафедри телекомунікаційних технологій;
 • Старшого викладача кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Старшого викладача кафедри комп’ютерних систем та мереж;
 • Старшого викладача кафедри прикладного програмування;
 • Старшого викладача кафедри інфокомунікацій;
 • Старшого викладача кафедри системного аналізу;
 • Старшого викладача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • Старшого викладача кафедри управління інформаційною безпекою;
 • Старшого викладача кафедри безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 • Старшого викладача кафедри менеджменту і бізнес-моделювання;
 • Старшого викладача кафедри соціології та гуманітарних дисциплін;
 • Старшого викладача кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності;
 • Старшого викладача кафедри маркетингу;
 • Старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та права;
 • Старшого викладача кафедри вищої математики;
 • Старшого викладача кафедри фізики;
 • Старшого викладача кафедри іноземних мов.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою,  мають відповідну вищу освіту, вчене звання професора (доцента), науковий ступінь доктора (кандидата) наук і стаж науково-педагогічної діяльності.

Термін надання документів на конкурс – до 2 червня 2016 року.

На конкурс подаються наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора, написану власноруч про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в університеті);
 • фотокартку розміром 4 на 6 (для осіб, які не працюють в університеті);
 • автобіографію (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені у встановленому порядку (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копію трудової книжки (для непрацюючих осіб - з пред’явленням оригіналу, для працюючих осіб - засвідченої за місцем  роботи); 
 • копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб, які не працюють в університеті);
 • характеристику рекомендацію з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють в університеті);
 • список наукових та навчально-методичних праць, винаходів, публікацій, за наявності (списки оформлюються за підписами претендента, завідувача кафедри, ученого секретаря університету, підпис якого засвідчується печаткою університету);
 • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності);
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • рецензію-відгук на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (для осіб, які не працюють в університеті);
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів. При поданні заяви кандидат повинен представити оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру, дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчене звання.

Документи надсилати на адресу:

03100, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, Державний університет телекомунікацій, к. 303, тел. 044-248-85-71.

Переглядів: 3 559
^